19. 7. 2007

Kapitola první - Temný pán povstává

V úzké, Měsícem osvícené uličce se objevili znenadání dva muži. Chvilku stáli tiše, hůlkami si vzájemně mířili na hruď. Poté, náhle rozpoznaje jeden druhého, schovali své hůlky do svých hábitů a vydali se spěšně stejným směrem.

„Něco nového?“ zeptal se ten vyšší.

„Jen to nejlepší,“ odpověděl Severus Snape.

Ulička byla lemována na levé straně divokými nízkými ostružinovými keři, na pravé vysokým, úhledně zarovnaným živým plotem. Dlouhé kabáty obou mužů povlávaly mužům za chůze okolo kotníků.

„Obával jsem se, že se zpozdím,“ řekl Yaxley, jehož tupé rysy se střídavě zobrazovaly a skrývaly tak, jak větve stromů narušovaly měsíční svit. „Bylo to o něco složitější, než jsem očekával. Ale doufám, že bude spokojen. Vypadáte spokojeně, věříte, že Vás přijme v dobrém?“

Snape přikývl, ale více to nerozebíral. Zabočili doprava, na širokou příjezdovou cestu, která vedla pryč z uličky. Vysoký živý plot zatočil směrem k nim a pokračoval do dálky za pár impozantních železných vrat, blokujících mužům cestu. Ani jeden z nich však nezpomalil: tiše oba pozvedli své levé ruce na jakýsi pozdrav a prošli přímo skrz, jako kdyby se temný kov proměnil v kouř.

Tisové keře mezitím zahladily zvuky kroků obou mužů. Po jejich pravici se ozýval šramot: Yaxley opět pozdvihl svou hůlku, namířil ji nad hlavu svého společníka, ale zdrojem hluku se ukázal být obyčejný čistě bílý páv, který si vykračoval majestátně po vrcholku živého plotu.

„Luciovi se vždycky vedlo dobře. Pávi…“ odfrkl Yaxley a zastrčil svou hůlku zpět do hábitu.

Na konci rovné cesty se tyčila přepychová usedlost, v jejímž přízemí se u oken třpytila diamantová světélka. Někde v temné zahradě za plotem bylo slyšet fontánu. Pod nohama jim praskal štěrk, když Snape a Yaxley chvátali k hlavním dveřím, které se spěšně rozevřely, jakmile se oba přiblížili, ačkoli poblíž nebyl vidět nikdo, kdo by je otvíral.

Vstupní hala byla obrovská, temně osvětlená a přepychově vyzdobená, s výrazným kobercem, zakrývajícím většinu kamenné podlahy. Oči portrétů s mdlým výrazem ve tváři se otáčely za Snapem a Yaxleym, kteří je míjeli. Oba se zastavili před masivními dřevěnými dveřmi, vedoucími do další místnosti, na okamžik zaváhali a pak Snape stiskl bronzovou kliku.

Přijímací pokoj byl plný tichých lidí, sedících u dlouhého, vyzdobeného stolu. Obvyklé vybavení místnosti bylo nedbale odsunuto ke stěnám. Osvětlení vycházelo z bouřlivého ohně, který hořel v mramorovém krbu, zakrytém zbarveným zrcadlem. Snape a Yaxley na moment zaváhali a zůstali stát na prahu. Poté, co se jejich zorničky rozšířily a oči se přizpůsobily nedostatku světla, pohlédli oba na největší zvláštnost celé scény: nad stolem visela vzhůru nohama lidská postava, která byla zjevně v bezvědomí, pomalu se otáčela, jako kdyby byla zavěšena na neviditelném laně. Její obraz se odrážel v zrcadle i na vyleštěném stole. Nikdo z lidí, kteří seděli u stolu, nevěnoval zavěšené postavě pozornost, snad s výjimkou bledého mladého muže, sedícího téměř přímo pod ní. Vypadalo to, že se neovládá a každou minutu musí pohlédnout vzhůru.

„Yaxley. Snape,“ ozval se vysoký, čistý hlas z čela stolu. „Jdete na poslední chvíli.“

Mluvčí seděl přímo před krbem, takže bylo pro nově příchozí obtížné rozpoznat více, než jen siluetu. Ale jak se přibližovali, jeho obličej bylo poznat i skrz šero v místnosti – bez vlasů, s hadími rysy, s nozdrami a lesknoucíma se rudýma očima, které měly svislé zorničky. Byl tak bledý, že z něj skoro vyzařovala perleťová záře.

„Severusi, sem,“ řekl Voldemort a ukázal na sedadlo po své pravici. „Yaxley – vedle Dolohova.“

Oba muži zaujali jim přidělená místa. Většina párů očí za stolem sledovala Snapa a k němu také Voldemort promluvil první.

„Tak tedy?“

„Můj pane, Fénixův řád plánuje přesunout Harry Pottera z jeho současného bezpečného místa příští sobotu po setmění.“

Lidé okolo stolu znatelně zbystřili: někteří strnuli, jiní se neklidně vrtěli, zíraje všichni upřeně na Snapa a Voldemorta.

„V sobotu po setmění,“ opakoval Voldemort. Své rudé oči upřel na černé Snapovy s takovým výrazem, že někteří přísedící nevydrželi a zadívali se jinam, zjevně s obavou, že sami budou propáleni tím dravým pohledem skrz naskrz. Snape ovšem sledoval klidně Voldemortův obličej, na kterém se po chvilce Voldemortova bezertá ústa znetvořila do čehosi, podobného úsměvu.

„Dobře. Velmi dobře. A tato informace pochází – “

„ — ze zdroje, o kterém jsme se bavili,“ potvrdil Snape.

„Můj pane.“

Yaxley se předklonil k Voldemortovi a Snapeovi. Všechny obličeje se k němu rázem otočily.

„Můj pane, mé zdroje mluví jinak.“

Yaxley vyčkával, ale Voldemort nepromluvil, a tak pokračoval. „Dawlish, ten bystrozor, se prořekl, že Pottera nebudou přesouvat až do třicátého, do té noci, než mu bude sedmnáct.“

Snape se rozesmál.

„Mé zdroje mi říkají, že existuje plán, jak nás navést na falešnou stopu. To musí být ono. Nepochybuji, že na Dawlishe bylo sesláno matoucí kouzlo. Nebylo by to poprvé, je známý tím, že mu neodolá.“

„Ujišťuji Vás, můj pane, že Dawlish to tvrdil s jistotou,“ řekl Yaxley.

„Byl-li ovlivněn matoucím kouzlem, bude to samozřejmě tvrdit s jistotou,“ řekl Snape. „ ujišťuji Vás, Yaxley, že Odbor Bystrozorů už v ochraně Harry Pottera nebude hrát žádnou roli. Řád věří, že jsme ministerstvo infiltrovali.“

„Pak alespoň jednu věc řád odhadl správně, ne?“ řekl muž sedící nedaleko od Yaxleyho, sípavě se zachechtal a jeho smích se s ozvěnou nesl po celém stole.

Voldemort se ale nesmál. Jeho pohled se pomalu zvedl k otáčejícímu se tělu nad stolem a vypadal, že je do něčeho zahloubán.

„Můj pane,“ pokračoval Yaxley, „Dawlish věří, že k přepravě toho chlapce bude sloužit celá skupina Bystrozorů – “

Voldemort zvedl velkou bílou ruku. Yaxley naráz ztichl a naštvaně sledoval, jak se Voldemort otočil zpátky ke Snapovi.

„Kde toho chlapce chtějí schovat teď?“

„V domě jednoho z Řádu,“ řekl Snape. „Tomu místu byla podle mého zdroje přidělena maximální ochrana, kterou mohou Ministerstvo a Řád společně nabídnout. Myslím, můj Pane, že jakmile se ten chlapec dostane tam, bude prakticky nemožné se jej zmocnit, tedy, pokud by Ministerstvo nepadlo před příští sobotou, což by nám mohlo nabídnout možnost zjistit a odeklít dost zaklínadel, abychom se skrz ta ostatní dostali.“

„Ano, Yaxley?“ zavolal Voldemort na konec stolu, s plaménky tančícími v jeho rudých očích. „Padne ministerstvo do příští soboty?“

Již podruhé se všechny hlavy otočily. Yaxley pokrčil rameny.

„Můj Pane, o tomto mám dobré zprávy. Uspěl jsem – s obtížemi a po vynaložení obrovského úsilí – s uvalením kletby Imperius na Pia Thicknesse.“

Mnoho ze smrtijedů, sedících vedle Yaxleyho, vypadalo ohromeně. Jeho soused, Dolohov, muž s dlouhým obličejem plným šrámů, mu poklepal na záda.

„To je začátek,“ řekl Voldemort. „Ale Thicknesse je jen jeden muž. Než zaútočím, musí být Brousek obklopen mými muži. Jediný neúspěšný pokus o ministrův život mě posune o hodně zpátky.“

„Ano – můj Pane, to je pravda – ale víte sám, že Thicknesse, jakožto vedoucí odboru Vynucování kouzelnického práva, má pravidelné kontakty nejen s ministrem samotným, ale také s vedoucími všech ostatních odborů. Teď to bude, myslím, jednoduché, pokud ovládáme tak vysoce postaveného úředníka, může on ovlivnit ostatní a spolu pak mohou Brouska sesadit.

„Pokud nebude náš přítel Thicknesse objeven dříve, než všechny ostatní převede na naši stranu,L řekl Voldemort. „Každopádně, zůstává nepravděpodobné, že by Ministerstvo bylo pod mou kontrolou dříve, než příští sobotu. Jestli se ke chlapci nedostaneme v jeho cíli, musíme to zvládnout během jeho přepravy.“

„Máme ale výhodu, můj Pane,“ řekl Yaxley, který se zdál rozhodnut získat alespoň drobný souhlas. „Máme teď pár svých lidí na Odboru Kouzelnického přemisťování. Pokud se Potter přemístí, nebo použije letaxovou síť, měli bychom se to ihned dozvědět.“

„Neudělá ani jedno z toho,“ řekl Snape. „Řád se straní jakéhokoli způsobu přenosu, který by byl pod dohledem nebo regulací ministerstva. Nevěří ničemu s ministerstvem spojenému.“

„Tím lépe,“ řekl Voldemort. „Bude se muset přesunout vzduchem. Mnohem jednodušší na získání, řekl bych.“

Voldemort se opět podíval nahoru na pomalu se otáčejícího muže, zatímco mluvil dál, „Měl bych na toho chlapce dohlédnout osobně. Okolo Harry Pottera už bylo mnoho chyb, některé z nich i z mé strany. Že Potter vůbec žije je výsledek více mých chyb, než jeho trumfů.“

Společnost okolo stolu pozorovala Voldemorta s obavami, každý z nich s obavami, že by mohli být obviněni za to, že Harry Potter stále ještě žije. Voldemort se ovšem zdál mluvit spíš sám k sobě, než k někomu z nich, zatímco stále sledoval rotující osobu v bezvědomí.

„Díky vlastnímu nezájmu byly všechny ty nejlepší plány zmařeny těmi kazisvěty jen díky štěstí a náhodě. Ale teď jsem prozřel. Rozumím tomu, čemu jsem dříve nerozuměl. Musím být tím, kdo zabije Harry Pottera a také jím budu.“

Během těchto slov, zdánlivě v jejich odpověď, se ozvalo náhlé zaskučení, hrozný vleklý nářek utrpení a bolesti. Mnoho z přísedících shlédlo překvapeně dolů, hledaje zdroj zvuku, který se zdál přicházet zpod jejich nohou.

„Červíčku,“ řekl Voldemort beze změny tónu hlasu, stále zíraje na rotující tělo nad stolem, „neříkal jsem ti snad, abys našeho vězně držel v tichosti?“

„Ano m-můj Pane,“ vyjekl malý muž usazený asi v půlce stolu, tak hluboko ve své židli, že ta se nejprve zdála neobsazená. Slezl se ze své židle a rozutíkal se z místnosti, zanechávaje za sebou jen podivnou stříbrnou šmouhu.

„Jak jsem říkal,“ pokračoval Voldemort, opět sleduje napjaté tváře svých následovníků, „teď už rozumím tomu, čemu jsem dříve nerozuměl. Měl bych si například dříve, než půjdu zabít Pottera, půjčit hůlku od někoho z vás.“

Tváře kolem něj najednou byly plné šoku, jako kdyby jim právě oznámil, že si chce půjčit ruku jednoho z nich.

„Žádní dobrovolníci se nehlásí?“ řekl Voldemort. „Dobrá… Luciusi, nevidím důvod, proč bys měl nadále mít hůlku.“

Lucius Malfoy vzhlédl. Ve světle krbového ohně vypadala jeho kůže žlutě a voskově a jeho oči byly propadlé a s kruhy. Když promluvil, jeho hlas byl ochraptělý.

„Můj Pane?“

„Tvou hůlku, Lucius, potřebuji tvou hůlku.“

„Já…“

Malfoy pohlédl letmo bokem na svou ženu. Zírala upřeně vpřed, stejně tak bledá, jako byl on, její dlouhé blonďaté vlasy jí plandaly na zádech, ale pod stolem její tenké prsty stiskly jeho zápěstí. Po jejím dotyku sáhl Malfoy do svých šatů, vytáhl hůlku a předal ji Voldemortovi, který si ji přidržel před svýma rudýma očima a podrobně ji zkoumal.

„Z čeho je?“

„Z jilmu, můj Pane,“ zašeptal Malfoy.

„A jádro?“

„Dračí – blána ze srdce draka.“

„Dobře,“ řekl Voldemort. Vyndal svou hůlku a porovnal jejich délky. Lucius Malfoy na zlomek sekundy nevědomky naznačil, že by snad očekával na oplátku Voldemortovu hůlku. To gesto však Voldemort postřehl a jeho oči se zlomyslně roztáhly.

„Dát ti svou hůlku, Luciusi? Mou vlastní hůlku?“

Někdo z davu se posměle zachechtal.

„Dal jsem ti tvou svobodu, Luciusi, nestačí ti to? Ale zpozoroval jsem, že ty i tvá rodina nevypadáte v poslední době vůbec šťastně… Co tě tak rozrušuje na mé přítomnosti ve tvém domě, Luciusi?“

„Nic – nic, můj Pane!“

„Takové lži, Luciusi…“

Náhle se zdálo, že zasyčel měkký hlas, i když se krutá ústa přestala hýbat. Jeden nebo dva čarodějové těžko potlačovali hrůzu, jak syčení zesilovalo. Po podlaze pod stolem se podle zvuku plazilo cosi velkého.

Na Voldemortovo křeslo se najednou vyšplhal velký had. Zdál se, že rostl téměř nekonečně, až se uvelebil napříč Voldemortovými rameny. Jeho krk byl silný jako mužské stehno, jeho oči spojené s vertikálními štěrbinami pro panenky, ani nemrkly. Voldemort tu stvůru nepřítomně stiskl, zíraje přitom stále na Luciuse Malfoye.

„Proč Malfoyovi vypadají tak nešťastně, když si současnou cestu zvolili sami? Není snad můj návrat, růst mé síly, tou nejdůležitější věcí, ke které se toužebně hlásili po mnoho let?“

„Jistě, můj Pane,“ řekl Lucius Malfoy. Jeho ruka se třásla, jak si otíral pot ze svého horního rtu. „Přáli jsme si to – opravdu.“

Po Malfoyově levici jeho manželka podivně strnule přikývla, ale oči odvrátila od Voldemorta i hada. Po jeho pravici jeho syn, který stále zíral na nehybné tělo nad stolem, rychle pohlédl na Voldemorta a zpět, vyděšený z možného pohledu z očí do očí.

„Můj Pane,“ řekla temná žena uprostřed stolu, jejíž hlas zněl emotivně přiškrceně, „mít Vás zde, v našem rodinném domě, je pocta. Nemůže být nic, co by nás mohlo těšit více.“

Seděla vedle své sestry, ač se svými temnými vlasy a očima skrytýma pod těžkými víčky, chováním a stejně tak společenským postavením, tam, kde Narcissa seděla nehnutě a sklesle, Bellatrix se klaněla Voldemortovi, ačkoli všechna slova nemohla demonstrovat její touhu po blízkosti k Voldemortovi.

„Nemůže být nic, co by nás mohlo těšit více,“ opakoval Voldemort, s hlavou nakloněnou na stranu, jak přemýšlel nad vyznáním Bellatrix. „To je od tebe silné vyznání, Bellatrix.“

Začervenala se v obličeji a v očích se jí objevily samým potěšením slzy.

„Můj Pán ví, že říkám plnou pravdu!“

„Nic, co by vás mohlo těšit více… i když to porovnám s tou šťastnou událostí, která se, jak jsem se doslechl, ve vaší rodině udála tento týden?“

Zírala na něj, s ústy otevřenými, zjevně zmatená.

„Nevím, kam tím míříte, můj Pane.“

„Mluvím o tvé neteři, Bellatrix. I o vaší, Luciusi a Narcisso. Právě si vzala za muže vlkodlaka, Remuse Lupina. Musíte být velmi hrdí.“

Okolo stolu vybuchl posměšný smích. Mnozí se předkláněli, aby si vzájemně měnili veselé obličeje, někteří udeřili do stolu pěstmi. Obrovský had, v reakci na ten hluk, rozevřel široce svou tlamu a rozzlobeně zasyčel, ale Smrtijedi jej neslyšeli, tak radostně se vysmívali ponížení Bellatrix a Malfoyových. Obličej Bellatrix, o pár chvil dřív plný štěstí, nabral ošklivou skvrnitou rudou barvu.

„Není naše neteř, můj Pane,“ křičela přes řinoucí se veselí. „My – Narcissa a já – jsme na svou sestru nevrhli ani pohled od té doby, co si vzala toho Mudlovského šmejda. Ten spratek, ani kdokoli, koho si vezme, nemá nic společného s nikým z nás.“

„Cos to říkal, Draco?“ zeptal se Voldemort a ačkoli byl jeho hlas tichý, nesl se skrz vřískání a posměšky jasně. „Budeš jim hlídat vlčátka?“

Bujaré veselí vzrůstalo. Draco Malfoy hrozivě pohlédl na otce, který zíral do svého klína, pak zachytil pohled své matky. Zatřásla svou hlavou téměř neznatelně, načež se vrátila ke svému strnulému pohledu na protější zeď.

„Dost,“ řekl Voldemort a udeřil svého rozhněvaného hada. „Dost.“

A smích naráz ztichl.

„Mnoho z našich starodávných rodokmenů se za čas nakazí,“ řekl, zatímco na něj Bellatrix zírala, bez dechu, prosenlivě. „Musíte očistit svůj rod, abyste jej udrželi zdravý, není-liž pravda? Odstřihnout ty části, které ohrožují život zbytku.“

„Ano, můj Pane,“ zašeptala Bellatrix a její oči opět zaplnila vděčnost. „Jakmile bude příležitost!“

„Budete ji mít,“ řekl Voldemort, „Jak ve své rodině, tak v celém světě… měli bychom se zbavovat toho moru, co nás ohrožuje nákazou, dokud nezůstanou jen ti čistokrevní…“

Voldemort pozvedl hůlku Luciuse Malfoye, namířil ji na pomalu se otáčející osobu zavěšenou nad stolem a jemně s ní švihl. Osoba se zaúpěním ožila a začala bojovat s neviditelnými pásy.

„Poznáváš našeho hosta, Severusi?“ zeptal se Voldemort.

Snape pozvedl oči ke tváři obrácené vzhůru nohama. Všichni Smrtijedi už na zajatce zírali, jako kdyby jim bylo dovoleno projevit zvědavost. Jakmile se natočila obličejem k plamenu, zachraplala zajatá žena vyděšeně jen „Severusi! Pomoz!“

„Á, ano,“ řekl Snape, jak se zajatkyně opět pomalu otočila od něj.

„A ty, Draco?“ zeptal se Voldemort a stiskl svou volnou rukou hadovu tlamu. Draco zatřásl divoce hlavou. Teď, když se žena probrala, vypadal, že už na ni nemůže zírat.

„Ale nikdy jsi na její hodiny nechodil,“ řekl Voldemort. „Pro ty z vás, kteří nevědí: dnes se k nám přidala Charity Burbageová, která donedávna učila v Bradavické škole čar a kouzel.“

Okolo stolu se ozvalo zašumění pochopení. Silná shrbená žena se špičatými zuby promluvila.

„Ano… Profesorka Burbageová učila děti čarodějek a kouzelníků všechno o mudlech, o tom, jak od nás vlastně nejsou až tak moc odlišní…“

Jeden Smrtijed si odplivl na zem. Charity Borbageová se opět otočila obličejem ke Snapeovi.

„Severusi… prosím… prosím…“

„Tiše,“ řekl Voldemort, opět švihl Malfoyovou hůlkou a Charity opět ztichla, jako by ji umlčeli. „Jako kdyby jí nestačilo, že rozvrací a špiní mysl čarodějných dětí, napsala profesorka Burbageová zanícený článek na obranu mudlovských šmejdů do Denního většce. Čarodějové, tvrdí, musí přijmout tyto zloděje jejich znalostí a magie. Vymírání čistokrevných kouzelníků je, podle profesorky Burbageové, ten nejvhodnější důvod… Chtěla by, abychom se všichni s mudly kamarádili… nebo, bezpochyby, snad i s vlkodlaky…“

Tentokrát se nikdo nezasmál. Vztek a opovržení ve Voldemortově hlase nešlo přeslechnout. Když se Charity Burbageová potřetí otočila tváří ke Snapovi, tekly jí z očí do vlasů slzy. Jak se od něj opět otáčela, podíval se na ni Snape netečně.

Avada Kedavra

Záblesk zeleného světla vyplnil každý roh místnosti. Charity spadla, s dunivou ranou, na stůl pod ní, který se zatřásl a zaskřípěl. Pár Smrtijedů se ve svých židlích posunulo zpět. Draco ze své spadl na zem.

„Večeře, Nagini,“ řekl Voldemort jemně, a velký had se odplazil z jeho ramen na lesklé dřevo.


311 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, chtěla bych ti tímto moc poděkovat, že překládáš HP :-) Pro neangličtináře je to fakt dárek. Ještě jednou díky moc :-)

od Misule

Anonymní řekl(a)...

SI BOREC! jen tak dal!

Richard řekl(a)...

Len tak ďalj

Anonymní řekl(a)...

Hej ses fak cool!!!

Anonymní řekl(a)...

počkejte...tohle je opravdu Deathly Hallows???...nebo jen fikce???...PROSIM: napište ..

Anonymní řekl(a)...

Tohle je opravdu deadly hallows

Anonymní řekl(a)...

juchůú!!

Anonymní řekl(a)...

kdy bude další kapitola???

Anonymní řekl(a)...

Doufam ze mu to nikdo nezrusi nebo tak neco,zatim se pokousim dal cist 4kapitolu ale moc mi to nejde hlavni dej vim ale neprelozim to slovo odslova ani napad :D

Anonymní řekl(a)...

a kde jsi sehnal/a ten anglický originál???..please

Anonymní řekl(a)...

Fakt velkej borec ! U žse tešim na dalši kapitoly ! :D:D

Anonymní řekl(a)...

Anglickej original? ...potterharry.net---forum :)

Anonymní řekl(a)...

Neni trosku divny, ze už mate 7 dil..., kdyz oficialne ma vyjit zitra? Tohle me bude nejakej podvrh.

opiFka řekl(a)...

7. díl má vyjít zítra - u nás v ČR :o) Ve GB už dávno vyšel :o))

Anonymní řekl(a)...

Na potterharry.net je napsané, že v americe se spletli a knížku vydali o týden dřív, takže je to možné.

Bára řekl(a)...

Super, díky XD

Tomek řekl(a)...

SI borec kamo !!

Anonymní řekl(a)...

anglicky original najdete na rapidshare.com/files/44032006/HP7.rar

Anonymní řekl(a)...

Za prvé- zítra vychází ve velké británii, v čr v ůnoru.. tohle je přeložená opravdová verze, která pronikla na internet! :-)

PriOri-IncanteM řekl(a)...

Ano, já vím, tvůrce sedí hned vedle mě a píše, co mu prty stačí:D

Ano, oficiálně to vyjde dneska v noci, to, co jsem považovala za již vydaný, jsou ty o týden dřív poslený knížky :D

Anonymní řekl(a)...

Ahojky Misule,
Jsem rád, že se ti ten překlad líbí.
Když tak se ještě ozvi ... :-)

Anonymní řekl(a)...

Super a moc dík, seš borec

HP7 CZ řekl(a)...

Sedmý díl se oficiálně začne prodávat dnes, v jednu hodinu našeho času, ovšem díky omylu (podobně jako před dvěma lety) se z jednoho knihkupectví dostal na světlo světa před oficiálním začátkem prodeje. No a jak to tak bývá, objevil se i na internetu. A od objevení na internetu je už jen krůček k překladu... :-)

Díky za názory všem.

Na závěr je potřeba dodat, že kapitoly sem dávám v takovém stavu, jak mi vypadnou z pera (resp. z klávesnice), neprochází žádnou další korekturou. Případné překlepy si opravuji ve svém dokumentu a až bude kniha kompletní, zveřejním ji i s opravami naráz.

Anonymní řekl(a)...

Je to super! Díky ti moc ;-)) těším se na další kapitolky... ještě jednou DÍKES!!!!

Anonymní řekl(a)...

No já to začnu číst v sobotu jako angličtí fanošci, je to fakt super, vůbec mi nevadí číst překlady amatérů ani mi nevadí překlepy a chyby, nehodlám čekat, až si Medek usmyslí napsat český překlad, příští rok dělám maturu, takhle bych musela čekat celý rok, což nehodlám!!!!

Anonymní řekl(a)...

Jen tak dál, tvůj překlad je fakt dobrý. Slovo Borec prostě sedí!!!

Anonymní řekl(a)...

Taky bych ti chtěla moc poděkovat, pro mě a taky jiné lidi, kteří neumí anglicky je to skvělé :)
Jsem ráda, že existují tak super lidé, kteří se rozhodli to přeložit pro ostátní...Patří vám dík

Anonymní řekl(a)...

Taky musim podekovat, mam jen vyhrady ke kostrbatosti cestiny v nekterych vetach. Ale to se casem opravi. Kazdopadne dik

Marlonka řekl(a)...

Taky bych chtěla poděkovat. :) Škoda že to nemůžu teď hned číst, ale odpoledne se do toho určitě pustím. Zatím jsem přečetla jen tuhle první kapitolu a našla jsem asi jen tři překlepy, ale to vůbec nevadí i když s rostoucím počtem kapitol budou přibývat asi i překlepy. Rozhodně lepší než číst originál, když bych tomu vůbec nerozuměla. :D Takže ještě jednou DÍKY!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj HP7. Nevím, z čeho to překládáš, tohle by ti mohlo pomoct:
Odpovídá nafocené knize, je zhuštěná na menší počet stran.

http://www.divshare.com/download/1323502-402

Anonymní řekl(a)...

WoW jsem ráda že jsem to oběvila.. úžasné

Anonymní řekl(a)...

Za tohle tě plno lidí zbožňuje...včetně mě:D

Anonymní řekl(a)...

Moc díky,pomáhá mi to ! Už se těšim na další kapitoly !! A doufám že tě to nadšení neopustí a budeš to sem dávat dál až do konce ! Díííík moc !!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj... Jen dve slova (abych se mohla vrhnout na dalsi kapitolu)... Jsi nejlepsi!

Anonymní řekl(a)...

bezva a rozřešíš nám taky český název knihy ? Tzn co opravdu znamená Deathly Hallows ?

Kelda řekl(a)...

Hele fakt dobrý, má to úroveň, jako normální knihy.....Je fakt super, že to někdo dělá, protože jinak bychom my(co neumíme tak dobře anglicky)museli čekat až někdy do ledna což je nemožnýa hlavně bychom se neubránili informacím ohledně konce atd...fakt super, těšim se na každou další kapitolu, co přeložíš, díky!!

Grommerius řekl(a)...

Skvělí že někdo překládá harryho....už aby byly další kapytoli moc se těšim :)

Anonymní řekl(a)...

Těžko říct jak přeložit Deathly Hallows - já bych to přeložil jako Smrtelná uctívání nebo - Osudoví svatí - nebo Hrobové svatosti...co se vám líbí nejvíce ?:-)

Anonymní řekl(a)...

Moc děkuji,už jsem dost zapomněla,ale po filmu HP v Imaxu je to super!!!!!!!!!!!!!!!!Prosím,pokračuj,jsi báječný.

Kelda řekl(a)...

Kdy by se tu prosím mohla objevit další kapitola?
Díky

Anonymní řekl(a)...

Chtěla bych moc poděkovat za ten překlad, taky se to snažím číst v angličtiě, ale moc mi to nejde. Překládáš to fakt moc dobře... Jéé, já se u toho s tím Lupinem rozbrečela:)))

Anonymní řekl(a)...

jseš fakt super,moc dík za ten českej překlad, jen tak dál!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

ses poklad=o*

Anonymní řekl(a)...

chtel bych moc moc pochvalit a podekovat ze se nasel nekdo tak schopny ze dokazal prelozit pottera 7za pár dní umožnil nám pottermaniakům si ho číst ještě v ty dny kdy nebyl vydán ani v anglii,THX, pls bude dnes dalsi kapitola?jedu na dovolenou a mám zatím jen 4 kapitoly tak se ptám jesli bude i ta 5. dnes?

Silvie řekl(a)...

Ooooo slava vsemocny prekladateli :) Nemam slov, jdu na druhou kapitolu. Diky diky diky...

blogger řekl(a)...

Ahoj, seš dobrej, dej sem na stránku počítadlo návštěvnosti od Toplistu, at víme, kolik nás tady je:)

Anonymní řekl(a)...

Úžasné, překládej dál, prosím prosím :-))))
Do prosince nevydržím!

Anonymní řekl(a)...

Díkes moc,doufal jsem že to někoho napadne ;-). Mám jenom jeden dotaz, kdo je Charita Burgeová?

Anonymní řekl(a)...

ucitelka v bradavicich,uci nauku o mudlach

Anonymní řekl(a)...

super.. jen doufám, že s tím nesekneš, když to uveřejnili na idnes.cz..PLS, PŘEKLÁDEJ DÁL!!!

Anonymní řekl(a)...

pls mohl by zde nekdo zverejnit jestli bude dnesdalsi kapitola?

Anonymní řekl(a)...

joo, uz jsem si to precetl v dalsi kapitole. Akorat nechapu ze o ni nebyla zminka v 6 knizkach pred tim... Doufam ze s tim autor nesekne je to borec... a snad bude brzo 5. kapitola...

Anonymní řekl(a)...

A navíc tohle píšou na idnes.cz:
Nelegální překlad může fanouškům zkrátit čekání na oficiální verzi. Vydavatelství Albatros už dříve uvedlo, že bude k dispozici zřejmě až po Vánocích. Proti nynějšímu pokusu o překlad Deathly Hallows zřejmě nezasáhne.

Před dvěma lety, kdy kauzu Prince dvojí krve dokonce řešila i policie kvůli porušení autorských práv, se totiž za fanouškovské překlady postavila i autorka celé série Joanne K. Rowlingová. "Pokud to neslouží ke komerčním účelům a je tam napsáno, že je to fanouškovský překlad, tak nejsem proti," tlumočil tehdy její názor Albatros.

Anonymní řekl(a)...

Super, super... Ja som uplne nadsena, ze to niekto preklada. DAKUJEM strasne pekne...Je to skvele, idem citata dalej....

toa řekl(a)...

dik

jakub řekl(a)...

Ahoj, já také překládám a musím říct, že v blogu si mě/náš předběhl. Už máme 7 kapitol, tak to také budeme publikovat. Pokud chceš spojit síly, nejsem proti :)

jakub řekl(a)...

pokud budes mit zajem, ozvi se sem do komentaru s kontaktem na tebe :)

Anonymní řekl(a)...

pls povezte uz nekdo kdy bude dalsi kapitolla?

jakub řekl(a)...

jsme zatím o něco dále http://hp7-deathlyhallows.blogspot.com/ :) ale první tři kapitoly skvělá práce :) 4. jsem ale nečet, od té jedeme sami

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, moc díky, fakt se to dobře čte :)

Anonymní řekl(a)...

plsssss kdy bude dalsi kapitoola nevydrziiiim!!!

Anonymní řekl(a)...

ja se kdesi cetla ze cesky prelad ma vyjit na konci listopadu ....tak nevim ... jinak super jen tak dale

Kelda řekl(a)...

nn vyjde to prý nejdřív v lednu... .), proto je super, že to tu ten hodný človíček překládá a ještě tak hezky..jen by mě potěšilo, kdyby byla 5.kapitola ještě dnes...zrovna to začalo být zajímavé... :(

Anonymní řekl(a)...

Tak uz se ti ta stranka dostala i do televize :-) to gratuluju,jen aby ji nezakazali.

Anonymní řekl(a)...

Udelej vííííííííc PROSIM ja studuju ANJ uz devet let (ale na nasich otresnych nedoucenych skolach zakl.+ stredni prum.)a takoveto krasne prelozeni a krasne ulehceni me vazne hladi po dusi. diky za preklad. ocenuju.

Anonymní řekl(a)...

http://hp7-deathlyhallows.blogspot.com
lidi tu uz je i 6 kapitola

Anonymní řekl(a)...

fakt bomba parada skvěle už musím dočíst poslední kapitolu bomba dik těším se na další kapitoly ahoj

Anonymní řekl(a)...

Opravdu super předklad jen tak dál

Admin řekl(a)...

Ahoj, píšu autorovi překladu - založil jsem podobný blog jako je ten tvuj,kde kopletuju všechyn dosavadní překlady...proto se ptám,jestli mohu použít i ten tvuj - doufám že ano - pokud bude problém,vše smažu...díky
muj web :

http://dh-cze.blogspot.com/

brev řekl(a)...

ahoj, if s tim chces pomoc, tak moje icq je 110580896. tak 2-3 kapitoly bych prelozit mohl... :-)

Anonymní řekl(a)...

Jses machr, ja bych si na praklad netroufla

narg řekl(a)...

supa preklad, ale neslo by preskocit dej a nahodit rovnou zaver ?

jediny co me zajima je, jestli HP chcipne a jak :D

tak se mejte :P

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,strašně moc děkuju,že překládáš HP,pokračuj v tom dál,už se nemůžu dočkat další kapitoly:-)

Anonymní řekl(a)...

Jsi fakt dost dobrej BA VÍ MĚ TO

Anonymní řekl(a)...

I já moc děkuji za překlad. Sama bych si v angličtině moc nepočetla. A jen pro úplnost, abyste věděli, kdo všechno patří k nedočkavým fanouškům tohoto nádherného světa fantazie - letos mi bude 46 :-)
Ilona

Gorash řekl(a)...

Ahoj všem...mám skoro přeloženou pátou kapitolu, ale protože mě to docela zmáhá, docela bych byl rád, kdybychom se domluvili na nějaké kolektivní spolupráci - třeba, kdyby si někdo vzal šestku a zatímco já si jí jenom vesele přečtu a překládat budu třeba zase sedmičku, někdo jí udělal a pak bychom to dali dohromady...

MARGE řekl(a)...

SUPER Díky moc a těším se na další kapitoly

Anonymní řekl(a)...

na konci Harry nezemre, posledni kapitola je o 19 let pozdeji, Harry v ni vysila sve tri deti do skoly, jake??? Je to vsem jasne...

Anonymní řekl(a)...

to je fakt original??? lebo ja mam nejaku inu verziu 7micky

Simona řekl(a)...

To Ilona: Mě taky :-)))

Anonymní řekl(a)...

to jsem cetla z anglictiny, nelzu

Anonymní řekl(a)...

ja mam original tiez, anglicky, ano Harry bude mat s Ginny tri deti a pojdu do Rockfortskej skoly, 1.septembra, je to krasne, k ostatnym kapitolam som sa este nedostala.

Anonymní řekl(a)...

ja jsem si taky koupila dnes knihu, potvrzuji, je to tak

Anonymní řekl(a)...

pls napiste niekto aspon 5 slov ze ako sa zacina kniha pls lebo neviem ci mam origo

Anonymní řekl(a)...

the two men appeared out of nowhere, a few days apart in the narrow, mmonlit lane. For a second they stood quite still, wands directed at each other........

Anonymní řekl(a)...

diiiky

Anonymní řekl(a)...

Opravdu skvělé, posílám veliké DÍKY!

Anonymní řekl(a)...

Abych uvedl veci na pravou míru, existuje ještě jedna fanouškovská verze HP7 dokonce i přeložená na http://worldofhp.blog.cz/rubriky/fanfiction-7-dil

Tuto verzi ale vytvořil nějaký nadšenec, nemá s orginálem NIC společného (kromě postav).

Vendy řekl(a)...

škoda že není víc lidí jako jsi ty =))) díky moc :-*

lola řekl(a)...

jak jako do Rockfortskej skoly?
(psala anonymni tady dole nekde)
snad pujdou do bradavic ne??

Anonymní řekl(a)...

ako sa dostal Lucius Malfoy z vezenia z azkabanu v HP6 o tom nieje nic pisane a teraz Tom chce odneho jeho hulku je to divne

Anonymní řekl(a)...

Seš dobrej, díky. Líbí se mi tvůj smysl pro dramatyčnost.

Anonymní řekl(a)...

Děkujéém

Anonymní řekl(a)...

makej.....čtu celkem rychle :)

Anonymní řekl(a)...

už jsem se lek ze budu cekat az do vanoc:-D

ArXarian řekl(a)...

thx

Anonymní řekl(a)...

jen tak dál hooooray

Anonymní řekl(a)...

Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme ...

Anonymní řekl(a)...

VZKAZ PRO HP7CZ: Jsi vynikající lhář. Deathly Hallows vyšla celosvětově oficiálně 21/07/2007, to znamená včetně UK, takže je zcela nemožné abys kdekoliv jakkoliv knihu získal před tímto datem. Je to skvělý způsob jak přechcat mraky lidí, vyšplouchat jim palice, kdybych tě dostala do ruky, tak ti osobně rozbiju držku blbečku a to jsem holka. Takže: „Bu bu bu, ty malej čůráku!!!!!!!“
VZKAZ VŠEM CHUDÁKŮM CO TO ČTOU: Ten váš skvělý HP7CZ začal s překladem knihy před 21.červencem, ale kniha vyšla oficiálně na celém světě, včetně UK až 21/07/2007!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Text HP7 byl na netu o týden dřív než "oficiálně" vyšla a tento člověk tady pro ostatní dělá opravdu hodně, opravdu záslužná práce která zasluhuje obdiv.

A věř mi, 99% lidí by tady tu hubu rozbilo nejradši tobě za tenhle příspěvek, ať jsi co jsi .. nemáš to v hlavě vůbec v pořádku, kliď se pryč !

Anonymní řekl(a)...

asi omg, ne? tak jako v předchozích letech, i letos se objevilo pár amerických knihkupcu se špatným kalendářem a začali prodávat dřív. Jistá osoba si knihu koupila a jednotlivé stránky ofotila. A po internetu začaly kolovat fotografie s originálem. Některé internetové stránky okamžitě začaly fotografie přepisovat do textových dokumentů. Odtud bylo možno stáhnout anglický originál ještě před oficiálním vydáním knihy. Bylo o tom i na idnes.cz ci novinky.cz

Znovu opakuji, nestalo se to poprvé, stalo se to u vydání Fénixova řádu i u Prince dvojí krve a tak ani Harry Potter 7 není vyjímkou.

Anonymní řekl(a)...

hele takovej detail kty tvy krityce kamos co pracuje na phnetu to cte v anglictine a ptal jsem se ho jestli to neni nejaky podfuk ale ty kapitoli se shoduji takze trosku stery a pak kdo je tu chudak lol lol lol lol

Anonymní řekl(a)...

WTF ?????!!!!!!Holka jedna blbá! Fakt když je tak chytrá a vzdělaná,tak proč se nepodívá na potterharry.net,idnes.cz,nebo novinky.cz !!! Všude se o tomto blogu psalo!!! Že díky předčasnému vydání HP7 v Aj,už tadyten hodnej a chytrej člověk začal překládat dřív!! Příště radši drž hubu a pořádně se poptej !!!!!!!!!PS: Ty sprostý slova sis mohla odpustit !!

Anonymní řekl(a)...

Nevíš co píšeš krávo

Anonymní řekl(a)...

Mám knihu v originále a obsah se opravdu shoduje se zde uvedeným překladem, který, jakožto učitelka mj. angličtiny, musím říct, je více než dobrý :-))). No pan Medek to může opsat a má vyděláno :-))) Klobouk dolů před rychlostí překladatele/lky :-)))

veronika řekl(a)...

můžu se zeptat, jak často tady jednotlivé kapitoly přibývají:)?

KRIS řekl(a)...

Je to vážne siedma kniha, milý anonym :))) Ja som už pár kapitol zvládla, a je to to isté, takže sa teš! Inak, v´daka autorovi za jeho vynaloženú námahu, pretože čítať to v angličtine pre mňa znamená veľa utrpenia so svojou slovnou zásobou...Moooc ďakujem, a myslím, že nie som sama :DDD

Anonymní řekl(a)...

ja dekuju za preklad, ale mylsim ze by bylo lepsi prekladat do openofficu(nebo neceho takovyho) a pak to cele zverejnit v pdf, protoze takhle ti tu stranku smazou nez to stihnes cely prleozit ;)

Anonymní řekl(a)...

já myslím že to zálohovaný má :D

Kili řekl(a)...

Hned v první větě hrubá gramatická chyba. Když už chceš používat přechodníky, nauč se je prosím... :-/

Anonymní řekl(a)...

Harry Potter a cokoliv = žumpácká literatura

Anonymní řekl(a)...

Tak to je fakt zvláštní, protože moje kámoška odněkud stáhla HP7 v angličtině, poslala mi to a vůbec se to nezhoduje s tímto překladem! Kniha začíná takhle (1.odstavec): Harry slowly raised his head and stared morosely at the familiar visage of number four, Privet Drive. What had already been a horrible day was rapidly getting worse. Not only did he have to appear unannounced on the Dursleys’ doorstep (something he knew they’d have no problem expressing their displeasure over), but he’d also have to tell them that two other freaks would be joining him this afternoon. The corner of Harry’s mouth twitched humorlessly as he envisioned how they’d take the news.

Anonymní řekl(a)...

Ještě nemyslíš, ale jsi na dobré cestě. Až začneš, možná Tě napadne, že to rovnou do blogu nepíše. Taky má možná nastavené automatické zálohování. Jak Ti to vysvětlit: To je prostě taký hentý oný bazmek ve voknech.
A Ty kily, čta celé vlákno a chápaje (jíce) je, všimna si toho, že napsal m.j. "korektury udělám pak najednou".....

Anonymní řekl(a)...

Není to tak zvláštní. Tvojí kámošce nejspíše někdo poslal Tři mušketýry. U žádného ze všech čtyř nevíme křestní jméno. Harry byl nejspíš D´Artagnan a mylady de Winter mohla být za svobodna klidně Dursleyová.

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, jsem ti chtela podekovat, potoze prekladas. Muj bracha nasel tvoji stranku myslim ve zpravach na iden.cz... xD Oni to totiz precetli a zpocitali ti chyby... Jen 3 preklepy...
Jeste jednou diky...

Anonymní řekl(a)...

*prdon
idnes.cz

Anonymní řekl(a)...

Avada kedavra na vás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Ahojky, moc díkes za to že překládáš posl. díl HP tedy 7. Na tuhle knihu jsem se těšila od 6 výtisku... Takže ti přeju aby na to nepřišel nikdo kdo nemá =*) a aby tě to pořád tak bavilo...A fanouškům přeju aby se tu často objevovali nové překlady kapitol. PS. dotaz... kolik má tahle kniha str nebo kapitol... díky pa

Ghost řekl(a)...

To je uplne skvely, vrely dik za obrovskou praci!
a nejvic skvelou tresnickou na dortu anebo lahudkou k uchechtani je tahleta sbirka komentaru... Perlicka o 4 muskerytech nema konkurenci!!!

JohnnyP řekl(a)...

Kdyby si se zajmalo okolo potra tak by si zjistila ze asi pred pul rokem vysel na netu potr v anj... Ale to je zcela smyslena verze... A to je ta kterou ti poslala... Tez ji mam....

Anonymní řekl(a)...

Pojebu tě ty cípe zamindrákovaný.

Anonymní řekl(a)...

Seru na vás! Harry James Potter osobně

Anonymní řekl(a)...

Já taky Hermióna Grangerová.

Baja řekl(a)...

Tak na co sem chodite ked tu na to serete??? Nahodou je to super ze sa niekto "obetuje" a je taký milý a dobrosrdečný že to tu prekladá ja som mu vdacná, lebo komu by sa chcelo čakať až do Vianoc na preloženú 7??? Diky moc. A kedze Harry Potter je vlastne len vymyslený asi tu nmoze byt osobn a ani Hrmiona nie, taže sa strčte. cau

Ajule řekl(a)...

ahojky, nejdriv ze vseho ti musim moc moc podekovat za ty preklady (jsou vazne svely) a chtela bych se zeptat kdy pocitas ze se tu obevi dalsi kapitoly :o) uz sem nekde jinde cetla preklad 6.kapitoly ale bylo to hodne kostrbaty tak doufam ze od tebe si zase pekne poctu =o* prosim prosiiim co nejdriv uz se nemuzu dockat =o)

Anonymní řekl(a)...

super! a co vlastně zmanená název knihy?

Anonymní řekl(a)...

skapte vy zebraci zachvilu skapete

Anonymní řekl(a)...

Ahoj!!! Jen Ti chci poděkovat za úžasný překlad. Je to naprosto super! Jsi šikulka, překládej prosím dál. Tvou verzi je radost číst!!!

Anonymní řekl(a)...

Ta verze stojí za hovno, je to celé podezřelé. Čau burani

Anonymní řekl(a)...

ahoj mohl by mi někdo říci, jak to dopadne s Ronem?? někde jsem se dočetla že zemře, jinde píšou že budou mít s Hermionou děti, tak kde je pravda?? (nebo že by se kniha neodehrávala během jednoho roku??)

Anonymní řekl(a)...

Prosím, prosím, kdy bude další kapitola? :-)

já řekl(a)...

moc děkuju za ten překlad, je to vážně úžasný!! moc se těším na další kapitolu :)

Gorbag@seznam.cz řekl(a)...

Pro všechny omezené blbečky, co tu vykřikují, že to není pravá verze, nadávají autorovi překladu, nebo postují odkazy na různé fanfiction, o kterých si ve své malosti a tuposti myslí, že je to jediný a pravý originál: Včera jsem si koupil knihu Harry Potter and the Deathly Hallows, zakoupil jsem ji v Paláci knih Luxor a TENTO PŘEKLAD VYCHÁZÍ Z ORIGINÁLU!

Překlad je mimochodem velice kvalitní, smekám před perfektně odvedenou prací.

Zároveň bych chtěl autorovi nabídnout, zda by nechtěl spojit síly, Angličtinu zvládám plynule a slohově na tom myslím nejsem vůbec špatně. Kdybychom si překlad rozdělili - dejme tomu po kapitolách - odsýpalo by to mnohem rychleji:) Pokud by tedy byl zájem, mé ICQ je 295 367 377.

Anonymní řekl(a)...

dik za překlad je supr jen tak dal

šarlot řekl(a)...

Takže zaprvé bych chtěla moc poděkovat překladateli, za to co pro nás všechny ty méně zdatné v angličtině dělá. Je to opravdu super, když nemusíte jak úplný idioti čekat dalších 6-7 měsíců, jako ti ostatní, kteří se bojí už jen vlézt na tuhle super stránku.

Jinak jak už tu někdo napsal, myslím, že pokud se chcete dobře pobavit a to nejen nad překladem, je skvělé číst komenty, jelikož to co někteří lidé především co tenhle překlad berou jako výzvu k nadávkám, napíšou je opravdu k smíchu. Klidně se vsadím, že polovina z těch co napsali ty hnusný komenty si ten překlad stejně přečetla, aby přece nebyli v něčem pozadu. Takže jasně a rychle, všichni hnusní šmejdi, kteří tu tohle píšou at´se jdou zahrabat, jelikož stejně děláte to samí!

Anonymní řekl(a)...

Kdy budou další kapitoly? Už jsem na ně vysloveně nadrženej!!!

Anonymní řekl(a)...

Máte to trochu blbě seřazené ty kapitoly. Nahoru bych dal první kapitolu a dolu tu nejnovější.

Anonymní řekl(a)...

dikyyy..akoze ja som zo slovenska ale fakt super..dakujeem:)

dracek řekl(a)...

Pěkné, dobrá práce. Jen škoda že se ke mě ten en. scan nedostal dříve :(

Kapitola sedmá - Vůle Albulse Brumbála
Za modrého světla úsvitu kráčel po horské cestě. Daleko pod ním, v mlze, byl stín malého městečka. Byl tam muž, kterého hledal, muž, kterého tak hodně potřeboval, že nemohl myslet na nic jiného, muž, který měl odpovědi, odpovědi na jeho problém?

Anonymní řekl(a)...

Díky moc!!! je to super!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Já bych nikdy nic takového nedokázala ale sem rada žes to aspon dokozal mockrat di :)

FAILD řekl(a)...

Nevim nectu neznam ale v UK vysel Harry Potter 7 dil 21.July.2007 - a byly na nej dobry fronty kniha se prodava za 6.99 - 8.99. Takze nevim jak mohla vyjit driv. Protoze at jsem byl v Bostonu nebo ve Spaldingu ci jinde vsude meli napsano 21.JULY ;)

Anonymní řekl(a)...

urcite je to original dnes som si ho kupil a je to od slova do slova...si fakt typekt....si dobry caf

Anonymní řekl(a)...

kdo se chce zapojit do překladu.....
http://hp7.bravehost.com/

Anonymní řekl(a)...

Fakt výbroný, připojuji se k výše napsaným díkům

Anonymní řekl(a)...

Stačí díky? ;-)

Jiři řekl(a)...

Ahoj dnes jsme byla v kině na HP a Fén.řád a tvůj překlad je třešničkou na dortě za dnešním dnem. díky moc pokračuj

Anonymní řekl(a)...

ja si ted dočetla první kapitolu!je to vážně užasný!!já vim, že bych to neměla číst abych se pak strašně těšila na knížku ale já to prosti číst musim protože se neudržim!!sem fakt hrozná!fakt sem ti překladateli moc vděčná že tohle překládáš, protože pro nás ,,slabé angličtináře,, by to byl fakt tvrdý oříšek!fakt moc díky.já už se vidim, že jak to bude už vydaný knižně a bude tam nějaká odlišnost od tohoto překladu tak to hned budu srovnávat, kritizovat,......tak já končim. měj se a těšim se na další kapitolky!ahoj

Anonymní řekl(a)...

Ahoj....je to fakt super že to pro nás a pro sebe fanoušky .Nejdřív,ale jenom chvilinku sem si myslela že je to vymyšlený vždyť Harry Potter 7 vycházela 21.7 a tys jí tu měl už 20.7...ale pak mi došlo že sem se v obchodě dívala opravdu knížka začla jako tvůj překlad(učim se němčinu,ale pár slov sem pochytila)
Smekám před tebou.papa Klára

Anonymní řekl(a)...

Nevím kdo jste, ale smekám!
Měl byste překládat pro Albatros.
Ale nikdy by vás nezaplatili.
Protože to, co děláte, je k nezaplacení!

PajushkaDG řekl(a)...

Haleluja, smekám a děkuji za ten překlad čekala sem do teď a vyplatilo se:-)

Anonymní řekl(a)...

V pátek jsem byla na novém filmu.To období čekání je vždy dlouhé,jsem ráda,že mohu číst už teď a ne až za půl roku.Myslím že si až vyjde knihu koupím také i když už budu vědět jak skončí.Chci mít celou sadu,takže to že si ji teď přečtu neovlivní ničí zisky.I když si myslím,že pokud bude na pultech až o vánocích Albatros se sám obírá o zisk,protože tato kniha je prodejná kdykoliv,třeba i v okurkové sezoně,jako je vždy o prázdninách.O vánocích se přece potom dá prodat cokoli.Ale mám radost,dnes půjdu spát,až přečtu všechno co tu je.Hodně štěstí překladatelovi(překladatelce) J.

Fililka řekl(a)...

Ohhh...klekám na kolena,uctivá poklona,líbání nohou...moc díky

Anett řekl(a)...

patří ti můj big,very big obdiv!!!!

Anonymní řekl(a)...

ses fakt good,cool atd. kazdy den si poctu

Gagy řekl(a)...

7ku sem si koupil hned v sobotu a už sem u 10 kapitoly. Tvůj překlad jsem si přečetl hned po EN kapitole. Dík hodně mi pomáhá. A to že mám knihu v AJ a budu ji mít přečtenou mi rozhodně nezabrání si koupit i české vydání

x-manik@azet.sk řekl(a)...

GooD

Anonymní řekl(a)...

opravdu se jedná o překlad originálu, mám přečtených už asi 150 stránek a mohu to tedy potvrdit. To co tu kdosi cituje jako 7. knihu, kde Harry stojí před Privet Drive 4 je fan autorky Melindaleo. Jeho první kapitola je přeložená také na netu a bude se překládat dál, protože je to docela povedené a ocenil to i pan Medek, že chápe, že to mohlo někoho zmást

Anonymní řekl(a)...

Tak pro ty, co jsou velcí fandi, ale vůbec na to nevypadají, tak i já, na to že tomu nefandím, vím, že celá kniha se dostala na internet už kdo ví kdy. A že je tímto překlad úplně v pohodě možný. Na víc, kdyby jste hledali dobře, tak se najdou články, kde se celý příběh odhalí v pár větách. Fikce? Ale kdež... Na TV Nova už potvrdili danná fakta.

Anonymní řekl(a)...

Cus,
Kdyz vysel Princ dvoji krve, taky se to prelozlo, ale je to hrozna piplacka. Ja sem se tez na tom malo podilel, ale proste holt sem nebyl tak dobry.
Co me vzdy stve, ze se prekladaj mena, nevim proc to Medek dela, ale doufam, ze je takhle kdyztak v te puvodni podobe nechas.
Marek

Anonymní řekl(a)...

Myslím že Albatros z toho bude mít dost šok, že to bude od vás přeložený takhle rychle XD
Ale díky lidi, jste fakt móóóc fajní... XD

Anonymní řekl(a)...

je to super,uplne parada,sem nadesenej,ses fakt dobrej omg

akasha řekl(a)...

heej... estli nekdo chce pomoct s prekladem mrknete na stranku: http://dh-cze.blogspot.com/

Anonymní řekl(a)...

Jsi šikulka, člověče! Díky moc !

Anonymní řekl(a)...

Seš hustej,jen tak dál...je to fakt dobrej překlad

Anonymní řekl(a)...

Diky, jsi fakt dobrej. Ten pul rok by byl dlouhej. Moc ti fandim a tesim se na kazdej den!! LaMa

Anonymní řekl(a)...

Jupíííííííí, ja som zo Slovenska, ale radšej si budem prekladať z češtiny so slovenčiny než z angličtiny...... moc a moc ťi ďakujem, lebo sa mi príliš nechce čakať do novembra (listopad). čím skôr, tým lepšie!!!!! fakt diky

Anonymní řekl(a)...

Ahoj vsem fandum HP7, poradte kde mohu stahnout original v AJ. dik

PajushkaDG řekl(a)...

dej mi mail pošlu ti ho, stačí ten mail

LUCKA řekl(a)...

TAKOVOU RADOST NEMÁM ANI O vÁNOCÍCH JAKO DNES :) OPRAVDU MĚ TĚŠÍ, ŽE JSOU LIDI JAKO TY, KTEŘÍ SE RÁDI PODĚLÍ. ZASLOUŽÍŠ SI VELKÉ DÍKY!!!

Anonymní řekl(a)...

Diky moc za preklad, ses vazne super !! :))))
tesim se na dalsi kapitoly :)

Anonymní řekl(a)...

Díky ti moc, díky tvému překladu jsem se zvolna odpíchla do čtení v angličtině a mám se i čím zpětně kontrolovat.

Anonymní řekl(a)...

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hp7

Anonymní řekl(a)...

SSSLLLÁÁÁVVVAAA!!! Hp7

Anonymní řekl(a)...

Dekuju=*)

Anonymní řekl(a)...

Fakt tyo skvělý:)jsem fakt mega moc ráda,že je někdo takovej kdo Harryho překládá,já se minulej rok pokoušela číst šestku v angličtině a moc mi to teda nešlo,musela jsem pak zase skočit po neofic překladu:):Da je to rozhodně lepší než se s tim trápit v aj,ještě když jsem tak nak chápala jen děj a naky podrobnosti teda vůbec:Dtakže fenk jů wery macz=_*

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, moc díky za český překlad! Pokud bys měl zájem, ozvi se mi na ICQ, mohu ti eventualně pomoci s překladem dalších kapitol: 261352726

Anonymní řekl(a)...

já bohužel anglicky moc neumím a dostal jsem dokonce 5 na vysvědčení, naštěstí jsem ale zvládl komisionální přeskoušení :D

Tímto apeluji na všechny, co anglicky umí, pokuste se mu pomoci, pak budete moci být hrdí na Vaše společné dílo.

Anonymní řekl(a)...

Škoda že na druhé stránce která je jí podobna už má desátkou kapitolu a tady jen 6....je to tím že ta druhá stránka si udělala tým a říkají si Fenix tým.já bohužel anglicky neumim nic,proč se takhle nedomluvit a udělat si taky tým?odsejpalo by to rychleji....

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,
nevim, kdyztak me icq 260524543. Ja s anglictinou nemam problemy, nejsem asi urcite tak dkonaly, ale uz nejake zkusenosti mam, ted furt mluvim anglicky, takze muzu aj pomoci.
Kdybych vedel na ktere Chapter pracujes, dal bych si treba druhou nasledujici, jelikoz nejsem tak rychly, takze aby se nestalo, ze by tu byla treba 10, a pak az 12 :D.

Anonymní řekl(a)...

Si úžasný diky veľmi pekne .... A vieš len tak........ Je to vobec pravda ??? Všetko to čo si tu napísal ak áno si skvelý dakujem :)

Kateřina řekl(a)...

Děkuju, udělal jsi mi obrovskou radost.

Anonymní řekl(a)...

skvělej překlad jelikož to čtu v Angličtině tak musim uznat že to překládáš vážně dobře našel jsem asi 2 slova která bych přeložil jinak ale fakt super je to skvělá oddychovka to číst v rodné řeči jelikož v AJ musim na každý druhý stránce šáhnout pro slovník

Anonymní řekl(a)...

proste super

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, bezvadné, že se nezblázním do těch Vánoc, než vydají ofišl překlad a ten si, samozřejmě, hodlám také koupit. Dík

Santara řekl(a)...

S angličtinou nemám problémy, klidně bych se přidala, kdyby byl nějaký tým sice musím často sahat po slovníku, takže překládám pomaleji, ale určitě bych něco zvládla. Je tu menší problém :D nemám HP7 v originále takže pokud není její obsah někde na internetu nemám šanci se k tomu dostat :( jinak je to tu super a jsem ráda, že to překládáš! Perfektní! Ale až to bude oficiální tak si to taky koupím...to je jisté :) přece jen kniha je kniha :)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj - jsi opravdu borec!!! HP7 jsem už přečetla a tvůj překlad je NO 1 . Yana

Anonymní řekl(a)...

Kolik má vlastně 7 díl kapitol???

Lara řekl(a)...

Chci se pripojit s diky. Jsem ted v cizine a kazdy vecer se tesim, ze si zase kousek prectu. Diky moooc!

Anonymní řekl(a)...

Jseš dobrej že to takhle překládáš, moc ti děkuju, už se nemůžu dočkat až přeložíš další kousek.....

horvy řekl(a)...

Ahoj moc ti dekuju za překlad HP 7,ale uš jsem se nemohl dočkat jak to dopadne ale originalny vitisk si pořidin hned jak vyde protože už mam všech 6 vitisku a chic je mit všechny ještě jednou dik

Majda Mirandová řekl(a)...

Hojky, jsem do filmu Harry Potter blázen.. koukám na filmi hned první dny premiér a knížky čtu i anglicky... fakt moc dík,že to překládáš...seš borééc ;o)
Tak čau..a pokračuj...třeba se uplatníš ;o)

Lencara řekl(a)...

si fakt jednička máš můj největší obdiv, prostě hustý, a jako i docela bárec komentářů tu je, prostě mazec.

Anonymní řekl(a)...

Lidi, pojďme teda všichni koupit kytku a bonboniéru! Fakt moc díky...

Anonymní řekl(a)...

hey kámo, hustý. fakt bych to do Vánoc nevydržel, takže to tu furt checkuju jestli je tu další kapitola!! seš borec, diiik za všechny, co to četli

Anonymní řekl(a)...

cav...dohovie ci si precitas moj comment je ich tu asi milion ale chcel som ti povedat ze kebyze si sem das google adsense mohol by si zato dostat slusne $ :)
cav

Anonymní řekl(a)...

Díky moooc za ten překlad..Je SUPER!!!Škoda jen že na tom děláš sám..Kdyby vás bylo dřív by to bylo rychlejší ale ai tak máš můj obdiv..A klidně si počkám;-)Jen doufám že to přeložíš až do konce,,to by byla paráda:)))

Coldevil řekl(a)...

dik moc,ctu jak drak..tesim se na 7 kapitolu,no a vubec na celou knihu:D

Anonymní řekl(a)...

Ahoj!je to super!!sem vážně ráda že to překládáš....!!;)nevim jak bych vydržela do Vánoc....a s angličtinou taky nejsem kamarádka....
opravdu diky a doufam ze Ti to vydrzi!!Prekladas to rekla bych moc dobre!!*

Anonymní řekl(a)...

moc moc moc ti děkuju, že to překládáš =))) jinač bych to asi nedala a kdybych to měla překládat já, tak už by to vyšlo aji u nás :D takže fakt díky :-*