8. 8. 2007

Kapitola dvacátá druhá - Relikvie Smrti

Harry dopadl s funěním na trávu a pak se vyšvihl na nohy. Zdálo se, že přistáli za úsvitu v rohu nějakého pole. Hermiona už pobíhala okolo nich a mávala hůlkou.

Protego Totalum… Salvio Hexia…

„Ta falešná stará pijavice,“ zasupěl Ron a objevil se z pod neviditelného pláště, který pak hodil po Harrym. „Hermiono, ty jsi génius, úplný génius. Nemůžu uvěřot tomu, že jsme se odtamtud dostali.“

Cave Inimicum… Neříkala jsem mu snad, že to byl roh Třaskavce? A teď to jeho dům vyhodilo do vzduchu!“

„Dobře mu tak,“ řekl Ron a zkoumal své roztrhlé jeansy a řezné rány v nohou, „co myslíš, že s ním udělají?“

„No doufám, že ho nezabijí!“ naříkala Hermiona, „to je důvod, proč jsem chtěla, aby smrtijedi alespoň krátce zahlédli Harryho, než jsme zmizeli. Aby věděli, že jim Xenofílius nelhal!“

„A proč jsem se měl skrýt já?“ zeptal se Ron.

„Ležíš přece doma v posteli s kropenatkou, Rone! Unesli Lenku, protože její otec podporoval Harryho! Co by se asi tak mohlo stát tvé rodině, kdyby zjistili, že jsi s ním?“

„Ale co tví rodiče?“

„Jsou v Austrálii,“ řekla Hermiona, „měli by být v pořádku. Neví nic.“

„Ty jsi génius,“ zopakoval Ron a pohlížel na ni s úctou.

„To tedy jsi, Hermiono,“ souhlasil Harry divoce, „nevím, co bychom bez tebe dělali.“

Hermioně se rozzářil na tváři úsměv, ale pak zase zvážněla.

„A co Lenka?“

„No, pokud říkali pravdu a je pořád naživu –“ začal Ron.

„To neříkej, neříkej!“ zakňučela Hermiona. „Musí být naživu, musí!“

„Pak bude, řekl bych, v Azkabanu,“ řekl Ron. „Ale jestli na tom místě přežije… Mnozí to nezvládnou…“

„Zvládne to,“ řekl Harry. Nemohl ani přemýšlet o opaku. „Lenka má tuhý kořínek, mnohem tužší, než byste řekli. Možná všem spoluvězňům vykládá o strachopudu a škrknách.“

„Doufám, že máš pravdu,“ řekla Hermiona. Dala si ruku na oči. „Bylo by mi Xenofília tak líto, kdyby –“

„ – kdyby se nás právě nepokusil prodat smrtijedům, jo,“ řekl Ron.

Rozbili stan a schovali se dovnitř. Ron jim uvařil čaj. Po jejich posledním těsném útěku jim to chladné zatuchlé místo přišlo jako jejich domov: bezpečný, dobře známý a přátelský.

„Proč jen jsme tam chodili?“ začala Hermiona po chvilce ticha naříkat. „Harry, měls pravdu, bylo to zase jako v Godrikově Dole, úplná ztráta času! Relikvie Smrti… takové nesmysly… i když vlastně,“ zdálo se, že ji něco napadlo, „možná si to celé jen vymyslel, co říkáte? Možná v žádné Relikvie Smrti nevěří, ale chtěl nás tam udržet, než dorazí smrtijedi!“

„To si nemyslím,“ řekl Ron. „Když jsi ve stresu, je mnohem složitější cokoli vymýšlet, než si myslíš. Sám jsem si to vyzkoušel, když mě lapači zajali, bylo mnohem jednodušší předstírat, že jsem Stan, protože jsem o něm alespoň něco věděl, než si vymýšlet úplně novou osobu. Láskorád byl pod pořádným tlakem, když se nás tam snažil udržet. Řekl bych, že nám odvyprávěl pravdu,nebo to, co on za pravdu považuje, jen abychom neodešli.“

„Dobrá, řekněme tedy, že to je pravda,“ povzdechla si Hermiona. „I jestli byl upřímný, nikdy za celý svůj život jsem o něčem tak nesmyslném neslyšela.“

„Zadrž,“ řekl Ron. „Tajemná komnata měla taky být jen mýtus, ne?“

„Ale Relikvie Smrti nemohou existovat, Rone!“

„To říkáš ty, ale alespoň jedna přece existuje,“ řekl Ron. „Harryho neviditelný plášť –“

„Příběh tří bratří je pohádka,“ řekla Hermiona odhodlaně. „Pohádka o tom, jak se lidé bojí smrti. Kdyby ti k přežití stačilo jen schovat se pod neviditelný plášť, už bychom měli všechno, co potřebujeme!“

„No já nevím. Mohli bysme to zkusit s neporazitelnou hůlkou,“ řekl Harry a mezi prsty protočil trnkovou hůlku, kterou tak nesnášel.

„Žádná taková věc není, Harry!“

„Říkalas, že byly tucty hůlek – Smrtihůlka a ty ostatní, jak se jim jen říkalo –“

„No dobrá, klidně si tvrď, že je Bezová hůlka skutečná, co ten ‚Kámen zmrtvýchvstání‘?“ Prsty naznačila uvozovky okolo názvu a její hlas zněl sarkasticky. „Žádná kouzla nemohou vzkřísit mrtvé a to je fakt!“

„Když se má hůlka spojila s hůlkou Ty-víš-koho, objevila se moje mamka s taťkou… a Cedric…“

„Ale nebyli opravdu zpět ze záhrobí, ne?“ řekla Hermiona. „Tyhle druhy… druhy imitací nejsou stejné, jako někoho doopravdy vzkřísit.“

„Ale ta dívka v příběhu se taky doopravdy nevrátila, ne? Příběh říká, že jakmile jsou lidé mrtví, patří Smrti. Ale druhý bratr ji přesto viděl a mohl s ní mluvit, ne? Dokonce s ní jeden čas žil…“

Viděl v Hermionině obličeji zájem a něco, co bylo mnohem hůře definovatelné. Pak, když se podívala na Rona, pochopil Harry, že to byl strach. Vystrašil ji svým rozhovorem s mrtvými lidmi.

„Takže ten chlápek Peverell, který má hrob v Godrikově Dole,“ řekl narychlo a snažil se, aby nezněl bláznivě, „nic o něm tedy nevíš?“

„Ne,“ odpověděla a díky změně tématu vypadala mnohem uvolněněji. „Hledala jsem o něm zmínky poté, co jsem na jeho hrobě uviděla ten symbol, kdyby to byl někdo významný nebo někdy něco důležitého udělal, věřím, že by o něm někde v našich knihách zmínka byla. Jediná kniha, která se o jménu ‚Peverell‘ zmiňuje, je Přirozená aristokracie: Genealogie kouzelnických rodů. Půjčila jsem si ji od Krátury,“ vysvětlila, když viděla Rona, jak nadzdvihuje obočí. „Jsou tam vyjmenovány všechny čistokrevné kouzelnické rodiny, které vymřely po meči. Peverellové byli zjevně úplně první, která se vytratila.“

„Vymřely po meči?“ zopakoval Ron.

„To znamená, že nezanechali žádné mužské potomky a tím jejich jméno zaniklo,“ řekla Hermiona, „v případě Peverellů to bylo před stovkami let. Mohou ale stále mít potomky, jen se budou jmenovat jinak.“

A pak to Harrymu došlo, ta vzpomínka, která mu probleskla hlavou při vyslovení jména ‚Peverell‘ – špinavý starý muž ohánějící se ohavným prstenem před obličejem ministerského úředníka. A tak vykřikl nahlas, „Rojvol Gaunt!“

„Cože?“ ozvali se Ron s Hermionou naráz.

„Rojvol Gaunt! Dědeček Vy-víte-koho! V Myslánce! S Brumbálem! Rojvol Gaunt říkal, že ho zdědil po Peverellových!“

Ron a Hermiona vypadali ohromeně.

„Ten prsten, ten prsten, ze kterého se stal viteál, Rojvol Gaunt říkal, že na něm byl erb rodu Peverellů! Viděl jsem, jak s ním mává před nosem chlápka z ministerstva, téměř mu ho do něj strčil!“

„Erb rodu Peverellů?“ řekla Hermiona ostře. „Viděls, jak vypadal?“

„No vlastně ne,“ řekl Harry a snažil se rozpomenout. „Nebylo na něm nic zajímavého, pokud jsem dobře viděl, možná pár škrábanců. Vlastně jsem ho pořádně viděl až ve chvíli, kdy ho Brumbál zničil.“

Harry si všiml, jak se Hermioně chápavě rozšířily zorničky. Ron se užasle díval z jednoho na druhého

„Teda... Myslíš, že to byl zase ten symbol? Symbol Relikvií?“

„Proč ne,“ řekl Harry vzrušeně, „Rojvol Gaunt byl ignorantský starý odpadlík, který žil jako prase a záleželo mu jen na jeho původu. Jestli si ten prsten předávali v rodině po staletí, nemusel vědět, co byl ve skutečnosti zač. V jejich domě nebyly žádné knihy a věřte mi, nebyl ten typ člověka, který by předčítal dětem pohádky. Kdyby tušil, že škrábance na tom prstenu je nějaký erb, jásal by blahem, protože zastával názor, že mít čistokrevné předky z vás dělalo téměř královskou rodinu.“

„Ano... všechno je to velmi zajímavé,“ řekla Hermiona opatrně, „ale Harry, jestli si myslíš to, co já tuším, že si myslíš, --

„No a proč ne? Proč ne?“ řekl Harry a zahodil všechnu obezřetnost. „Byl to kámen, ne?“ Díval se na Rona a čekal, že ho podpoří. „Co jestli to byl Kámen zmrtvýchvstání?“

Ron otevřel pusu.

„No teda – ale mohl by ještě fungovat, když Brumbál zlomil –?“

„Fungovat? Fungovat? Rone, vždyť nikdy nefungoval! Neexistuje žádný Kámen zmrtvýchvstání!“

Hermiona vstala a v obličeji měla hněv a vzteklý výraz. „Harry, ty na ten příběh o Relikviích zkoušíš namontovat všechno –“

Namontovat?“ zopakoval. „Hermiono, vždyť to do toho samo zapadá! Vím, že na tom kameni byl symbol Relikvií Smrti! Gaunt říkal, že ho zdědil po Peverellových!“

„Před minutou jsi říkal, že jsi nikdy pořádně nezahlédl, co na tom prstenu přesně bylo!“

„Kde myslíš, že ten prsten je teď?“ zeptal se Ron Harryho. „Co s ním Brumbál udělal poté, co ho rozlomil?“

Ale Harryho představivost letěla dál, mnohem dál, než představivost Rona a Hermiony...

Tři objekty, nebo Relikvie, chcete-li, které by majitele učinily Pánem Smrti... Pánem... Dobyvatelem... Přemožitelem... Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt...

A uviděl sám sebe, jak vlastní Relikvie, čelí Voldemortovi, jehož viteály byly zničeny... Ani jeden nemůže žít, zatímco ten druhý přežívá... Byla tohle odpověď? Relikvie versus viteály? Byl tohle způsob, jak nakonec zajistit, aby on byl vítězem? Byl by opravdu v bezpečí, pokud by se z něj stal pán Relikvií Smrti?

„Harry!“

Ale on Hermionu téměř nevnímal. Vytáhl svůj neviditelný plášť a nechával ho prokluzovat mezi prsty, byl poddajný jako voda a lehký jako vzduch. Nikdy nic podobného neviděl za celých sedm let kouzelnického života. Plášť byl přesně takový, jak ho Xenofílius popsal. Bavíme se o plášti, který opravdu a skutečně člověka učiní neviditelným, vydrží navěky a nositeli poskytne trvalé zamaskování, ať jsou proti němu vyslána jakákoli kouzla.

A pak zalapal po dechu a uvědomil si...

„Brumbál měl můj neviditelný plášť té noci, kdy zemřeli mí rodiče!“

Jeho hlas se třásl a sám cítil, jak v obličeji hraje všemi barvami, ale bylo mu to jedno.

„Mamka psala Siriovi, že si Brumbál půjčil ten plášť! Tohle je ten důvod! Chtěl ho prozkoumat, protože si myslel, že jde o třetí Relikvii! Ignác Peverell je pohřben v Godrikově Dole...“ Harry pochodoval beze smyslu po stanu a cítil, jak se najednou objevují nové pohledy na pravdu. „Je můj předek, jsem potomkem třetího z bratrů! Všechno to dává smysl!“

Cítil se ve své víře v Relikvie natolik ozbrojen jistotou, jako kdyby mu už pouhý nápad jejich získání dodával ochranu a cítil se radostně, když se obrátil ke druhým dvěma.

„Harry,“ řekla Hermiona znovu, ale jeho zaměstnávalo rozevírání váčku okolo krku a prsty se mu třásly.

„Přečti si to,“ řekl jí a do rukou jí vrazil dopis své matky. „Přečti si to! Brumbál ten plášť měl, Hermono! Proč jinak by ho chtěl? Nepotřeboval ho, uměl tak mocná zastírací kouzla, že se dokázal učinit absolutně neviditelným!“

Něco spadlo na zem a s blýskáním se odkutálelo pod křeslo. Vystrčil zlatonku ven, když vytahoval dopis. Ohnul se, aby ji zvedl, a pak mu čerstvá sprška báječných zjištění vnukla další nápad a jeho mysl zaplavil šok a div, až z toho vykřikl.

„JE V NÍ! Odkázal mi ten prsten – ve zlatonce!“

„To – to si myslíš?“

Nedokázal pochopit, proč Ron vypadal nevěřícně. Harrymu to přišlo tak zřejmé, tak jasné. Všechno sedělo, naprosto všechno. Jeho plášť byl třetí Relikvie a až zjistí, jak otevřít zlatonku, bude mít druhou a pak už mu zbývá najít jen první Relikvii, Bezovou hůlku, a pak...

Ale pak všechna naděje zmizela. Všechno jeho vzrušení, všechna naděje, a štěstí byly naráz uhašeny a on stál sám v temnotě a nádherné zaříkadlo bylo pryč.

„Po tom jde.“

Změna jeho hlasu přinutila Rona a Hermionu zírat ještě vyděšeněji.

„Vy-víte-kdo jde po Bezové hůlce.“

Obrátil se zády k jejich napjatým a nedůvěřivým obličejům. Věděl, že to byla pravda. Že to dává smysl. Voldemort nehledal novou hůlku, hledal starou hůlku, velmi starou. Harry vešel do vchodu stanu, zapomněl na Rona a Hermionu, zíral do temnoty a přemýšlel...Voldemort vyrůstal v mudlovském sirotčinci. Nikdo mu v dětství nepředčítal Příběhy básníka Beedleho, asi jako je nepředčítali Harrymu. Málokteří kouzelníci věřili v Relikvie Smrti. Bylo možné, že by o nich Voldemort věděl?

Harry zíral do temnoty... Kdyby Voldemort věděl o Relikviích Smrti, jistě by o ně usiloval, udělal by cokoli, aby je získal – tři předměty, které vlatníka udělali vládcem Smrti. Kdyby věděl o Relikviích Smrti, nepotřeboval by vlastně viteály. Co když fakt, že vzal relikvii a proměnil ji ve viteál, znamenal, že tohle poslední kouzelnické tajemství neznal?

Což by mohlo znamenat, že Voldemort hledal Bezovou hůlku, aniž by si uvědomil, jakou moc mají, aniž pochopil, že jde jen o jeden předmět ze tří... ta hůlka byla relikvií, kterou nešlo skrýt, jejíž existence byla široce známa... Krvavá stopa Bezové hůlky znečistila celé kapitoly kouzelnické historie.

Harry se díval na zamračenou oblohu, na které se skvěl bílý měsíc a přes něj se přelévaly šedavé a stříbrné oblaky. Cítil se omámený úžasem nad jeho zjištěními.

Obrátil se zpět ke stanu. Byl to šok vidět Rona a Hermionu stát přesně tam, kde byli, když odcházel, Hermiona stále držela Lilyin dopis, Ron jí stál po boku a vypadal mírně znepokojeně. To si neuvědomili, o kolik ve svém bádání za posledních pár minut postoupili?

„To je ono,“ řekl Harry a snažil se je vtáhnout do své jistoty, „to všechno vysvětluje. Relikvie Smrti jsou skutečné a já mám jednu z nich... Možná dvě...“

Zvedl zlatonku do vzduchu.

„... a Vy-víte-kdo hledá tu třetí, ale neuvědomuje si... myslí si, že jde jen o mocnou hůlku...“

„Harry,“ řekla Hermiona, přešla k němu a vrátila mu Lilyin dopis, „promiň, ale řekla bych, žes to pochopil špatně, úplně špatně.“

„Ty to nevidíš? Všechno to sedí –“

„Ne, nesedí,“ řekla. „Nesedí. Harry, Už se necháváš unášet moc daleko. Prosím,“ řekla, když viděla, že Harry chce promluvit, „prosím, odpověz mi na jednu věc. Kdyby Relikvie Smrti opravdu existovaly a Brumbál o nich věděl, že jejich vlastník bude pánem Smrti – Harry, proč jen by ti to neřekl, proč?“

Ale on odpověď znal okamžitě.

„Vždyť jsi to řekla, Hermiono! Musíš se o ně zajímat sama! Je to pátrání!“

„Ale řekla jsem to jen proto, abych tě zkusila přemluvit jít k Láskorádům!“ zakřičela Hermiona podrážděně. „Sama jsem tomu doopravdy nevěřila!“

Harry to ale ignoroval.

„Brumbál mě obvykle nechával, abych na všechno přišel sám. Nechával mě zkoušet mou sílu, brát na sebe rizika. Tohle vypadá přesně tak, jako kdyby to vymyslel on.“

„Harry, tohle není hra, to není cvičení! Tohle je skutečnost a Brumbál ti dal jasné instrukce: Najít a zničit viteály! Ten symbol nic neznamená, zapomeň na Relikvie Smrti, nemůžeme si dovolit sejít z cesty –“

Harry ji ale téměř neposlouchal. Otáčel zlatonku v rukou znovu a znovu a v hloubi duše očekával, že se rozevře a vydá Kámen zmrtvýchvstání, aby tak dokázal Hermioně, že má pravdu, že Relikvie Smrti jsou skutečné.

Hermiona promluvila na Rona.

„Ty tomu věříš?“

Harry vzhlédl a Ron zaváhal.

„Nevím... Možná... něco z toho dává smysl,“ řekl Ron mrzutě, „ale když se na to podíváš jako na celek...“ Zhluboka se nadechl. „Asi bychom se měli vrhnout na viteály, Harry. To po nás přece Brumbál chtěl. Možná... možná bychom na ty Relikvie měli zapomenout.“

„Díky, Rone,“ řekla Hermiona. „Dneska hlídám první já.“

A odkráčela za Harryho a posadila se do vstupu ke stanu, čímž jejich rozhovor násilně ukončila.

Ale Harry té noci téměř nespal. Myšlenka Relikvií Smrti ho posedla a on nemohl odpočívat, když mu v hlavě vířily myšlenky. Hůlka, kámen, plášť, kdyby je tak mohl všechny získat...

Otevřu se na konci... Ale co byl ten konec? Proč by nemohl mít ten kámen teď? Kdyby tak měl ten kámen, mohl se Brumbála na všechny otázky zeptat osobně... a tak Harry mumlal v temnotě ke zlatonce různá zaříkadla a vyzkoušel všechno, dokonce i Hadí jazyk, ale zlatý míček se neotevřel...

A ta hůlka, Bezová hůlka, kde mohla být skryta? Kde ji hledal Voldemort teď? Harry si přál, aby ho jeho jizva začala pálit a ukázala mu Voldemortovy myšlenky, protože poprvé v životě kráčeli on i Voldemort jednotně stejným směrem, za stejným cílem... Hermioně by se ta myšlenka nelíbila, samozřejmě... Ale vždyť tomu stejně nevěřila... Xenofílius měl v jistém smyslu pravdu... Omezená. Úzkoprsá. Úzkomyslná. Ale popravdě, ona se myšlenek Relikvií Smrti bála, hlavně Kamene zmrtvýchvstání... Harry znovu přitiskl ústa ke zlatonce, pusinkoval ji, téměř ji polkl, ale ten zlatý objekt se nepodvolil...

Venku se téměř rozednívalo, když si vzpomněl na Lenku, samotnou v cele v Azkabanu, obklopenou mozkomory a zastyděl se za sebe. Úplně na ni při svém horečném přemítání o Relikviích zapomněl. Kdyby ji jen mohli zachránit... Ale mozkomorové v tomhle počtu byli naprosto nepřemožitelní. Když teď o tom přemýšlel, uvědomil si, že se svou trnkovou hůlkou ještě nezkoušel vyslat patrona... Ráno to musí vyzkoušet...

Kdyby jen existoval způsob, jak získat lepší hůlku...

A touha po Bezové hůlce, neporazitelné anepřemožitelné Smrtihůlce, ho opět pohltila...

Dalšího rána si sbalili stan a pokračovali dál hustým lijákem. Přívaly vody je pronásledovaly až na pobřeží, kde té noci zvedli stan a zůstali tam celý týden, ačkoli Harryho sužoval z promočené krajiny pocit ponurosti a deprese. Dokázal přemýšlet jen nad Relikviemi Smrti. Bylo to, jako kdyby se v něm rozežehl plamen, který ani Hermionina naprostá nedůvěra ani Ronovy stáletrvající pochyby nemohly uhasit. A přesto, čím zuřivěji v něm hořela touha po Relikviích, tím méně radostně se cítil. Vinil za to Rona a Hermionu – jejich odhodlaná lhostejnost tlumila jeho náladu stejně, jako neústupný déšť, ale ani jedno nedokázalo nahlodat jeho naprostou jistotu. Harryho víra a touha po Relikviích mu zabírala tak moc času, že se od druhých dvou a jejich posedlostí viteály cítil naprosto izolovaný.

„Posedlostí?“ řekla Hermiona tichým zuřivým hlasem, když Harry jednoho večera to slovo s nezájmem pronesl poté, co mu Hermiona vynadala za jeho nezájem o hledání dalších viteálů. „My nejsme ti posedlí, Harry! My se snažíme dělat to, co po nás Brumbál chtěl!“

Ale on tu skrytou kritiku lhostejně přešel. Brumbál přece symbol Relikvií zanechal Hermioně, aby ho dekódovala, a stejně tak jim odkázal Kámen zmrtvýchvstání uvnitř zlatonky, o tom si byl Harry jist. Ani jeden nemůže žít, pokud druhý zůstává naživu... pán Smrti... proč tomu Ron ani Hermiona nerozuměli?

„ ‚Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt,‘“ odcitoval Harry chladně.

„Myslela jsem, že přemáhat máme Ty-víš-koho?“ opáčila Hermiona a Harry svou snahu vzdal.

Dokonce i tajemství stříbrné laně, o kterém druzí dva odmítali přestat diskutovat, teď Harrymu přišlo mnohem méně důležité, jako nějaký nezajímavý vedlejší program. Jedna jediná věc, na které mu záleželo, byla jeho jizva, která opět začala pobolívat, i když se snažil dělat všechno pro to, aby na to druzí dva nepřišli. Kdykoli se to stalo, vyhledával soukromí, ale to, co viděl, ho vždy zklamalo. Vidění, která sdílel s Voldemortem, změnila svou podobu. Byla teď zamlžená a rozostřovala se. Harry sotva rozlišil nejasné rysy čehosi, co vypadalo jako lebka, a čehosi podobného hoře, co bylo temnější, než hmota. Harry, který byl zvyklý na jasné a ostré vidění, byl tou změnou zmaten. Bál se, že se spojení s ním a Voldemortem poškodilo, to spojení, kterého se bál, ale kterého si, ať už řekl Hermioně cokoli, zároveň i vážil. Harry si nějak tyto neuspokojující nejasné obrazy spojil s poškozením své hůlky, jako kdyby za nejasné obrazy z Voldemortovy mysli mohla trnková hůlka.

Týdny šly dál a Harry si i přes své uzavření nemohl pomoci a měl pocit, že Ron přebírá žezlo. Možná to bylo proto, že jim chtěl vynahradit svůj odchod, možná v něm Harryho pád do apatie probudil skryté vůdcovské sklony. Byl to teď Ron, kdo vyzýval a vybízel druhé dva do akce.

„ještě zbývají tři viteály,“ říkal stále. „Potřebujeme plán akce, no tak! Kde jsme ještě nehledali? Pojďme si to projít znovu. Sirotčinec...“

Ron s Hermionou tedy prošli znovu Příčnou ulici, Bradavice, Raddleův statek, prodejnu Borgina a Burkese, Albánii, každé místo, o kterém věděli, že tam kdy Tom Raddle žil, pracoval, které navštívil, nebo na kterém někoho zavraždil. Harry se k nim připojoval jen tehdy, když chtěl zastavit Hermionu, aby ho neotravovala. Byl by šťastnější, kdyby jen seděl tiše v koutě a četl Voldemortovy myšlenky, aby zjistil další informace o Bezové hůlce, ale Ron trval na cestování na další a další nepravděpodobnější místa jen proto, jak se Harry domníval, aby se přesouvali dál.

„Nikdy nevíš,“ stále opakoval Ron. „Horní Praporníkov je kouzelnická vesnice, mohl tam žít. Pojďme a porozhlédněme se.“

Tyto časté výjezdy na kouzelnická území je čas od času přivedly do kontaktu s lapači.

„Někteří jsou snad tak špatní, jako smrtijedi,“ řekl Ron. „Ta cháska, která mě zajala, byla tedy malinko ubohá, ale Bill tvrdí, že někteří jsou opravdu nebezpeční. Na Potterhledu –“

„Na čem?“ zeptal se Harry.

Potterhled, neříkal jsem ti, že se to jmenuje takhle? Ta stanice, kterou jsem se snažil naladit, jediná, která říká pravdu o tom, co se děje! Téměř všechny stanice vysílají to, co ladí do noty Ty-víš-komu, jediná výjimka je právě Potterhled, opravdu bys je měl slyšet, ale dá to práci je naladit...“

Ron celý večer zkoušel svou hůlkou vyluzovat z rádia různé melodie. Občas zachytil zmínky jak se zbavit dračích neštovic a jednou zaslechli „Kotlík plné horké silné lásky.“ Ron se stále pokoušel přijít na správné heslo a tak ťukal na přijímač a mumlal si pod vousy různá náhodná slova.

„Obvykle mívají nějakou spojitost s Řádem,“ řekl jim. „Bill už měl v jejich hledání cvik. Nakonec na něj ale přijdu...“

Ale štěstí Ronovi nepřálo až do března. Když jednou vykřikl vzrušeně ze stanu, seděl zrovna Harry na hlídce u vchodu do stanu a zíral na shluk modřenců, které vyrůstaly z promrzlé země.

„Mám to, mám to! Heslo bylo ‚Albus‘! Pojď sem, Harry.“

Poprvé za celé dny se probudil ze svého rozjímání o Relkviích Smrti a pospíšil si do stanu, aby našel Rona a Hermionu sedět na zemi před drobným přijímačem. Hermiona, která z nudy leštila Nebelvírův meč, seděla s otevřenými ústy a zírala na drobný reproduktor, ze kterého se linul velmi povědomý hlas.

„... se omlouváme za dočasnou nepřítomnost v éteru, která byla zapříčiněna nespočetnými návštěvami okouzlujících smrtijedů v našem okolí.“

„Vždyť to je Lee Jordan!“ řekla Hermiona.

„Já vím!“ usmíval se Ron. „To je věc, co?“

„... našli jsme si teď další bezpečné místo,“ říkal Ron, „a teď mě těší, že vám mohu oznámit, že se ke mně dnes večer přidají dva naši stálí zpravodajové. Zdravíčko, chlapi!“

„Ahoj.“

„Zdravíčko, Rivere.“

„‚River‘, to je Lee,“ vysvětlil Ron. „Všichni používají přezdívky, ale obvykle poznáš –“

„Tiše!“ řekla Hermiona.

„Ale než předám slovo Royalovi a Romulovi,“ pokračoval Lee, „pojďme se podívat na úmrtí, které Kouzelnickému vzdušnému zpravodajství ani Dennímu Věštci nestojí za zmínku. Se zármutkem oznamujeme našim posluchačům, že byli zavražděni Ted Tonks a Dirk Cresswell.“

Harrymu se udělalo zle od žaludku. Podívali se na sebe s Ronem a Hermionou navzájem a všichni byli v šoku.

„Také byl zavražděn skřet jménem Gornuk. Je pravděpodobné, že se mudlorozeným Deanovi Thomasovi a druhému skřetu, kteří pravděpodobně cestovali s Tonksem, Cresswellem a Gornukem, podařilo uniknout. Pokud Dean poslouchá, nebo kdokoli z vás má jakékoli zprávy o jeho pobytu, zašlete zprávu jeho rodině, kteří zoufale čekají na jakoukoli informaci.

Mezitím byla ve vesnici Gaddley nalezena mrtvá celá mudlovská rodina. Všech pět členů bylo zavražděno přímo v jejich domě. Mudlovské úřady přisuzují jejich smrt úniku plynu, ale členové Fénixova Řádu mne informovali, že šlo jednoznačně o smrtící kletbu. Jde tedy o další důkaz, ne že by ho bylo potřeba, že se prolévání mudlovské krve stává v dnešní době něčím horším, než jen rekreačním sportem.

A nakonec vás s lítostí informujeme, že v Godrikově Dole byly nalezeny ostatky Batyldy Bagshotové. Z důkazů bylo zjištěno, že zemřela před několika měsíci. Fénixův Řád informoval, že na jejím těle byly neklamné známky úrazů způsobených černou magií.

A teď bych vás, vážení posluchači, chtěl požádat o minutu ticha na vzpomínku Teda Tonkse, Dirka Cresswella, Batyldy Bagshotové, Gornuka a bezejmenných, ale taktéž smrtijedy zbytečně zavražděných mudlů.“

Najednou bylo ticho a Harry, Ron a Hermiona nemluvili. Jedna Harryho část chtěla vědět více, ale druhá se bála toho, co by mohlo přijít dále. Bylo to poprvé za dlouhou dobu, kdy se opět cítil plně spojen s okolním světem.

„Děkuji vám všem,“ řekl Leeův hlas. „A teď se můžeme vrátit k pravidelnému zpravodaji Royalovi, který nás bude informovat o novinkách, jak nové poměry v kouzelnickém světě ovlivňují mudlovský svět.“

„Děkuji, Rivere,“ řekl nezaměnitelně hluboký, odměřený a uklidňující hlas.

„Kingsley!“ vyhrkl Ron.

„My to víme!“ řekla Hermiona, aby ho utišila.

„Ačkoli mudlovský svět stále trpí ztráty na životech, stále nezná zdroj utrpení,“ řekl Kingsley. „Ovšem stále dostáváme opravdu podnětné zprávy o tom, jak kouzelníci a čarodějky riskují jejich vlastní bezpečí, aby ochránili mudlovské přátele a sousedy, často bez jejich vědomí. Obracím se na všechny posluchače, aby následovali jejich příklad, například sesláním ochranného kouzla na všechna mudlovská obydlí v ulici. Pokud budou podniknuty tyto jednoduché kroky, může být zachráněn bezpočet životů.“

„A co říkáte vy, Royale, posluchačům, kteří v těchto nebezpečných dobách říkají, že bychom měli chránit nejprve kouzelníky?“ zeptal se Lee.

„Řekl bych, že od ‚nejprve kouzelníky‘ není daleko k ‚nejprve čistokrevným‘ a poté pouze ke ‚smrtijedům,‘“ odpověděl Kingsley. „Přece jsme všichni lidé, ne? Lidské životy jsou stjené a vždy stojí za záchranu.“

„Výborně řečeno, Royale, máte můj hlas, až se po všem tomhle nepořádku bude volit nový ministr kouzel,“ řekl Lee. „A teď předávám slovo Romulovi, který se vrhne na oblíbený bod programu, který se jmenuje ‚Potterovi přátelé‘.“

„Děkuji, Rivere,“ řekl další velmi povědomý hlas. Ron už už chtěl promluvit, ale Hermiona ho šepotem předběhla.

„Víme, že je to Lupin!“

„Romule, ještě pořád, jako při všech předchozích návštěvách, zastáváte názor, že Harry Potter stále žije?“

„Ano,“ řekl Lupin pevně. „Jeho smrt by byla nepochybně smrtijedy vyhlašovaná všude, pokud by k ní došlo, o tom jsem hluboce přesvědčen, jelikož taková zpráva by způsobila hluboké rány morálce těch, kteří stále odporují novému režimu. ‚Chlapec, který přežil‘ zůstává symbolem všeho, za co bojujeme – vítězství dobra, síla nevinnosti a potřeba odporu.“

V Harrym se v tu chvíli probudila směs vděku a hanby. Odpustil mu tedy Lupin ta hrozná slova, která říkal, když se naposledy setkali?

„A co byste řekl Harrymu, kdybyste věděl, že poslouchá, Romule?“

„Řekl bych mu, že jsme všichni s ním,“ řekl Lupin a pak mírně zaváhal, „a řekl bych mu, aby poslouchal svůj instinkt, který je dobrý a téměř vždy přesný.“

Harry se podíval na Hermionu, jejíž oči byly plné slz.

„Téměř vždy přesný,“ zopakovala.

„Ehm, to jsem vám asi ještě neřekl,“ řekl Ron překvapeně. „Bill mi řekl, že Lupin žije zase s Tonksovou! A té se zjevně taky daří dobře...“

„... a naše obvyklé novinky o přátelích Harry Pottera, kteří trpí za svou oddanost?“ řekl Lee.

„Tedy, jak zřejmě budou vědět obvyklí posluchači, mnozí jeho nejotevřenější příznivci byli uvězněni, včetně Xenofília Láskoráda, bývalého šéfredaktora časopisu Jinotaj,“ řekl Lupin.

„Alespoň žije!“ zamumlal Ron.

„Také jsme během posledních hodin zaslechli, že Rubeus Hagrid,“ – všem třem se zatajil dech, až skoro zmeškali zbytek věty – „známý hajný v Bradavicích, o fous unikl zatčení na bradavických pozemcích, kde podle našich informací ve svém domě hostil večírek na téma ‚Podporujte Harry Pottera.‘ Hagrid ovšem nebyl zajat a, jak doufáme, je momentálně na útěku.“

„Předpokládám, že vám při útěku před smrtijedy pomůže, pokud máte pětimetrového nevlastního bratra?“ zeptal se Lee.

„Může vás to ochránit,“ souhlasil Lupin hrubě. „Ještě bych rád dodal, že zatímco zde na Potterhledu chválíme Hagridův nápad, varujeme i ty nejoddanější Harryho přívržence, aby nešli v Hagridových stopách. Pořádat věčírky na téma ‚Podporujte Harry Pottera‘ je v dnešní době velmi nerozumné.“

„To tedy je, Romule,“ řekl Lee, „a tak vám doporučujeme, abyste svou oddanost k muži s jizvou na čele dávali najevo poslechem Potterhledu! A teď se přesuňme k novinkám, které se týkají muže stejně nepolapitelného, jako je Harry Potter. Říkejme mu třeba Vrchní smrtijed a teď si probereme pohledy na všechny ty šílené povídačky, které se o něm říkají. Rád bych představil nového zpravodaje, Hlodavce.“

„‚Hlodavce?‘“ řekl ještě povědomější hlas a Harry, Ron a Hermiona společně vykřikli.

„Fred!“

„Ne – není to George?“

„Je to Fred, myslím,“ řekl Ron a naklonil se blíže k přijímači, aby zjistil, který z dvojčat to je.

„Nejsem ‚Hlodavec,‘ v žádném případě. Řekl jsem ti, abys mi říkal ‚Bodavec‘!“

„Tak tedy dobrá, ‚Bodavče,‘ mohl bys nám představit svůj pohled na různé příběhy, které jsme o Vrchním smrtijedovi slyšeli?“

„Ano, Rivere, mohl bych,“ řekl Fred. „Jak naši posluchači zajisté ví, pokud se tedy neskrývají na dně zahradního jezírka, nebo na jiném podobném místě, strategií Vy-víte-koho je skrývat se a tím chce vyvolat paniku. Rád bych vám připomněl, že kdyby všechna ta jeho údajná pozorování byla skutečná, pobíhalo by tu okolo nás dobrých devatenáct Vy-víte-kterých.“

„A přesně to na něj sedí,“ řekl Kingsley. „Atmosféra tajemna vytváří větší strach, než když sám vystoupí z temnot.“

„Souhlasím,“ řekl Fred. „A tak se, vážení, zkusme uklidnit. Už takhle je naše situace napjatá, není potřeba přilévat olej do ohně. Například myšlenka, že Vy-víte-kdo dokáže zabíjet pouhým pohledem z očí do očí. To dělá bazilišek, vážení posluchači. Rozlišit ho lze jedním praktickým a jednoduchým způsobem. Pokud ta věc, co na vás zírá, má nohy, můžete se mu bezpečně podívat do očí. I když, pokud to opravdu bude Vy-víte-kdo, může i toto být poslední věc, kterou uděláte.“

Poprvé za celé týdny se Harry zasmál. Napětí, které do té doby cítil, povolovalo.

„A dohady o tom, že byl viděn v zahraničí?“ zeptal se Lee.

„No kdo by nechtěl pořádnou dovolenou po té práci, kterou odvádí?“ zeptal se Fred. „Přátelé, nenechte se ale uklidňovat falešným pocitem bezpečí, pokud budete myslet na to, že je mimo naši zemi. Možná je, možná není, ale skutečnost je taková, že umí utíkat rychleji, než Severus Snape před šampónem. Pokud chcete riskovat, nepočítejte proto s tím, že bude dlouho pryč. Nikdy jsem nevěřil, že tohle řeknu, ale pamatujte – bezpečnost především!“

„Díky ti za všechna ta moudrá slova, Bodavče,“ řekl Lee. „Vážení posluchači, další vysílání Potterhledu končí. Nevíme, kdy nás budete moci znovu naladit, ale buďte si jisti, že se vrátíme. Laďte nás dál! Další heslo bude ‚Pošuk.‘ Držte se v bezpečí. Neztrácejte víru. Dobrou noc.“

Přijímač se rozladil a kontrolky pohasly. Harry, Ron a Hermiona se stále usmívali. Slyšet povědomé přátelské hlasy bylo mimořádně posilující. Harry si na jejich odloučení už tak zvykl, že téměř zapomněl, že i ostatní odporovali Voldemortovi. Bylo to, jako kdyby se probudil z dlouhého spánku.

„Dobrý, ne?“ řekl Ron šťastně.

„Úžasný,“ řekl Harry.

„Jsou tak odvážní,“ povzdechla si Hermiona s obdivem. „Kdyby je našli...“

„No právě proto jsou pořád v pohybu, ne?“ řekl Ron. „Jako my.“

„Ale slyšels, co říkal Fred?“ zeptal se Harry rozrušeně. Teď, když vysílání skončilo, vrátily se jeho myšlenky zpět k jeho úplné posedlosti. „Je v zahraničí! Pořád hledá tu Hůlku, vím to!“

„Harry –“

„No tak, Hermiono, proč to tak odhodlaně odmítáš? Vol—“

„HARRY, NE!“

„ —demort jde po Bezové hůlce!“

„Vždyť je to jméno prokleté!“ zakřičel Ron, a když se venku před stanem ozvalo hlasité prásknutí, vyskočil na nohy. „Říkal jsem ti to, Harry, říkal jsem ti, že už ho nesmíme vyslovovat – musíme okolo nás obnovit ochranu – rychle – takhle nás najdou –“

Ale Ron najednou přestal mluvit a Harry pochopil proč. Lotroskop na stole se rozsvítil a roztočil. Zvenčí slyšeli hlasy, které se blížily k nim. Hrubé a vzrušené halsy. Ron vytáhl z kapsy Zhasínadlo a stiskl ho. Jejich světla zhasla.

„Vyjděte ven s rukama nad hlavami!“ ozval se temnotou skřehotající hlas. „Víme, že tam jste! Míří na vás půl tuctu hůlek a nás nezajímá, koho proklejeme!“

514 komentářů:

Petr-Fanda řekl(a)...

supeeeer...sedmo..ještě jsem to nečetl ale ted jdu na to ;-)

Kyklop řekl(a)...

Paraaaaada :D:D

HP7 CZ řekl(a)...

Někde je chyba, text se obarvil na černo :-))) vydržte

HP7 CZ řekl(a)...

Text už je tedy vidět celý, chybka nalezena (jako obvykle za to může Word) a já se hned pouštím do kapitoly dvacet tři :-)

ingPepa řekl(a)...

Díkes

Anonymní řekl(a)...

Jo, jo, jo, super, díky.

Čiko řekl(a)...

Velký Sedmo, moc děkuju za další kapitolu. I když je to masáž našich nervů to čekání , tak na takovejhle překlad se vážně vyplatí čekat. Díky, díky, díky. A teď když mám vytisknuto, jdu číst.

Kapitola řekl(a)...

Grewlline ty šotku jeden nedobrej, zase jsi mi přeházel písmenka.To si jednou pěkně vypiješ!

Cornelie2 řekl(a)...

Tohle je snad nejlepší kapitola, jakou jsem tady četla. Nejvíc se mi líbilo, jak byl vysvětlený rozdíl mezi baziliškem a Voldemortem. A pak to přirovnání, umí utíkat tak rychle jako Severus Snape před šampónem :D :D :D :D :D :D

Petr-Fanda řekl(a)...

ten konec je hustej..už to začíná;-)

Anonymní řekl(a)...

Díííííííky :-) moc moc moc!!! Tak a teď honem na 23. už se nemůžu dočkat!! ;-)

Anonymní řekl(a)...

Díky, díky!! Skvělá práce!

Kyklop řekl(a)...

No tak uz jsem zase docet...:( kde je dalsi? dalsi dalsi dalsi...

Pospes si pls. ;)

ingPepa řekl(a)...

Argh.. Musí to být tak napínavý?

Kyklop řekl(a)...

A jeste drobnost, v pravem sloupci jeste chybi odkaz na 22. Par lidi se jeste dozaduje dalsi kapitoly a ani nevi ze uz tu je ;)

Anonymní řekl(a)...

"a hned se pouštím do kapitoly 23. " potlééésk! :)

gabrieell řekl(a)...

ůžasný fascinující prosím kolik vám je fakt super

Lenča řekl(a)...

Nazdárek, tak já jsem snad už měla absťáček i po korekturách, tak jdeme na to:

Po JEJICH posledním těsném útěku JIM to chladné zatuchlé místo přišlo jako JEJICH domov - tady je těch zájmen moc, stačilo by.. "přišlo jako domov"

Dobrá, řekněme tedy, že to je pravda,“ povzdechla si Hermiona. „I JESTLI BYL upřímný, nikdy za celý svůj život jsem o něčem tak nesmyslném neslyšela." - nemá tam být "I kdyby byl upřímný,.."?

No dobrá, klidně si tvrď, že je Bezová hůlka skutečná, co ten Kámen zmrtvýchvstání? - No dobrá, klidně si tvrď, že je Bezová hůlka skutečná, ALE co ten Kámen zmrtvýchvstání?

Peverellové byli zjevně úplně první, která se vytratila. - buď úplně první rodina, která se vytratila, nebo byli úplně první, kteří se vytratili..

Vystrčil zlatonku ven, když vytahoval dopis - Byla to zlatonka, která mu vypadla, když vytahoval dopis.

Harry vešel do vchodu stanu - Harry vyšel ze stanu nebo si stoupnul do vchodu

kde té noci zvedli stan - dala bych postavili stan nebo třeba zakotvili

spojení, kterého se bál, ale kterého si, ať už řekl Hermioně cokoli, zároveň i vážil - vážil se mi moc nezdá, váží si člověk něčeho, co obdivuje, nešlo by CENIL?

našli jsme si teď další bezpečné místo,“ říkal Ron, „a teď mě těší, že.. - 2x teď, dala bych jen a těší mě, že..

Ačkoli mudlovský svět stále trpí ztráty na životech, stále nezná zdroj utrpení,“ řekl Kingsley. „Ovšem stále dostáváme ..
3 x stále!! - což tak pořád, a ve druhé větě "nepřestáváme dostávat.."

Jeho smrt by byla nepochybně smrtijedy vyhlašovaná všude, pokud by k ní došlo - Smrtijedi by nepochybně jeho smrt všude rozhlásili, pokud by k ní došlo..(návrh, asi by i to šlo vypilovat)

Chlapec, který přežil‘ zůstává symbolem všeho, za co bojujeme – vítězství dobra, síla nevinnosti a potřeba odporu - .. všeho, za co bojujeme - vítězství dobra, síly nevinnosti a potřeby odporu.

kdyby všechna ta jeho údajná pozorování byla skutečná, pobíhalo by tu okolo nás dobrých devatenáct Vy-víte-kterých - takhle to vypadá, že Voldemort něco pozoroval, a ne že někdo viděl jeho, tak navrhuju "Kdyby byl opravdu zpozorován tolikrát, jak se říká,.."

Teď, když vysílání skončilo, vrátily se jeho myšlenky zpět k jeho úplné posedlosti - zpět k tomu, čím byl posedlý.

plus pár překlepů, ale na ty není těžký přijít..

Ale celkově mooc pěkný a napínavý!!

Díky,

Lenča

MaJJ řekl(a)...

"Možná je, možná není, ale skutečnost je taková, že umí utíkat rychleji, než Severus Snape před šampónem."

Další SUPER hláška :)

Zuzka řekl(a)...

Uff, uff, to byl teda infarkovej konec kapitolky. Ještě teď mi nadskakuje srdíčko. :D

Čiko řekl(a)...

Sedmičku snad ani Rowla nepíše, každá kapitola má fakt grády.

lela15 řekl(a)...

ježíš to se nedá čekat na další kapitolku já ji chci hned... to mi nedělejte já mám z toho napínavého děje infarktové stavy... a rowla snad snědla vtipnou kaši :D

Katy řekl(a)...

drstná kapitola já toho Freda prostě miluju, kdyby tam ty dvojčata nebyla to by byla nuda. Ale ten konec to je hrůza. Díky ti velký Sedmo.

Bezďa řekl(a)...

„... našli jsme si teď další bezpečné místo,“ říkal Ron, „a teď mě těší, že vám mohu oznámit, že se ke mně dnes večer přidají dva naši stálí zpravodajové---neni to blbost, říkal RON, nemá tam být Lee.
Ale jinak je to super, už se nemůžu dočkat na další kapitolu. Díky Velký Sedmo

Marky řekl(a)...

Díky, díky, díky - u toho konce mě málem švihlo. Už je to čím dál tím napínavější

Anonymní řekl(a)...

HIP HIP:D diky moc

Aninka řekl(a)...

Já chci další...víc, víííc!
Velký Sedmo, spěchej...

Shadow řekl(a)...

To že má ta kapitola grády... za to může určitě překladatel, mě se nezdá že by Rowlingová na stará kolena poslední díl napsala opravdu jak zákon káže. Co si pamatuju, šestka byla tak roztahaná, že Harry přijel do Bradavic až na stránce 300 :)

Shadow řekl(a)...

A Sedmo, zapoměla jsem se zmínit že jsi skvělej ;)

aninka řekl(a)...

Překladatel na tom určitě má svůj díl, ale zase nesmíme Rowle křivdit...

the feeling řekl(a)...

Smekám svůj skalp o´Velký a Velectěný Sedmo.

Anonymní řekl(a)...

...ale souhlasím, že šestka byla dost roztahaná...a poslední kapitolky jsem musela číst několikrát, aby mi to všechno docvaklo...
Zato tady se to vysvětluje všechno postupně...

Luczynka řekl(a)...

diky Sedmoužasná kapitola už sem mela abstak tak fakt dikes

Milan řekl(a)...

paráda,a jdeme číst !!

HP7 CZ řekl(a)...

bezďa: má tam, samozřejmě, být Lee :) Ď.

Lenčo: díky za korekce :)

Šárka řekl(a)...

Nááádhera!!!
Tahle kapitola je snad zatím nejlepší ze všech! Jdu provětrat mozkové buňky a vhnout se na 23. v angličtině. Což je mi stejně na nic, protože Velký sedma to pravidelně přeloží ve chvíli, když jsem teprve v polovině :))).
Pozor na šampón :D.
Fred a Lee jsou vážně skvělý :o).

Anonymní řekl(a)...

Zase krásný! Já su tak šťastné!!! No není to lepší než vánoce? Takových dárků a každý den!! Děkuji Ó Velký! Těším se na další!

Soňa :-*

Kitsune řekl(a)...

>.< takhle ustřihnout kapitolu, copak to se dělá? Jestli je tu nějakej schopnější angličtinář, tak tu mám malej oříšek. Zásek v překladu na mrtvém bodě. Kdyby mi někdo přeložil tohle, budu mu vděčná ^.^
"Magic jewels that glow brighter as they take in youki by slave traders, who vie with each other over their ornamental qualities and are fond of using them as slave decorations." youki=něco jako démonická energie -.-; díky předem tomu obětavci ^.^
Kit

Anonymní řekl(a)...

Hned jak se tam objeví fred(respektivě Georg) tak je sranda:D

Anonymní řekl(a)...

ještě jedna věc na korekci pro Velkého Sedmu (u Lenky jsem nenašla) : :
v pasáži "... kde podle našich informací ve svém domě HOSTIL večírek na téma "Podporujte Harry Pottera" " bych místo HOSTIL použila POŘÁDAL
Blackie

FF řekl(a)...

Jj já jsem říkala, že ten konec bude o nervy,ale to co je po tom je ještě horší.To bude na infarkt.No nic.Jdu se najíst:-)

Anonymní řekl(a)...

tak me napada rekl bych ze presnejsi preklad one mocne hulky (orig. Elder Wand) by spis nez bezova mela bejt "Prastará hůlka" ikdyz diky jedny narazce je jasny ze je z bezu, a elder znamena i cerny bez, tak rekl bych ze ten nazev ma byt ve vyznamu elder- stará, prastará

Anonymní řekl(a)...

Díky moc za další kapitolku......p.s. ......ty přezdívky jsopu fakt paráda
lee JORDAN ....river
KINGsley.....ROYAL
REMUS lupin......ROMULUS

Anonymní řekl(a)...

no vidíš se těma přezdíkama mě to vůbec nedošlo :-)
napadl mě akorát ten Romulus a Remus...týjo to je fakt vychytaný :-D

Elanne

Muška řekl(a)...

Moc děkuji překladateli. Docela jej obdivuji, jelikož jsem podle mé profesorky ,,mizerná" v angličtině neměla jsem ani tu odvahu kupovat si origoš knihu v ajíně. Když se kouknu na mé začátky s touto 7-dílnou knihou (v té době jich bylo 5 na světě) musela jsem na příkaz profesora češtiny přečíst všech pět dílů, přičemž mi to sdělil v pondělí a v pátek tentýž týden mě z Harryho Pottera zkoušel. Ani nevíte s jakou nechutí jsem to četla, ale jsem ráda, že jsem vytrvala a přečetla 6 díl (sice z něj prakticky nic nemám)ale přece jen. Fakt díky.

Lenča řekl(a)...

To Blackie:

to s tím HOSTIL jsem taky řešila, zarazila jsem se u toho, ale snažím se vždycky najít jen to, co se zdá nejmíň (kdybych napsala, co se mi zdá nejhorší, zní to hanlivě a to bych nerada), abych nebyla moc zlá.. díky, že jsi to přidala :-)

Jak jsem mohla přehlídnot toho Rona / Lee, když jsem tu větu upravovala, sakra?? :-))

Lenča

HP7 CZ řekl(a)...

ad stará/bezová hůlka. Tohle téma už se někde řešilo (možná u Fénix Týmu), faktem bude, že ten význam je dvojsmyslný a rozumně to přeložit nejde.

Jelikož ale v předchozí kapitole je zmíněno, že ta hůlka byla z bezu ("elder"), zůstanu u překladu "bezová hůlka," i když ten druhý význam znám :-)

Čiko řekl(a)...

Přízemnní otázka: Velký Sedmo, jak je dlouhá další kapitolka?

Anonymní řekl(a)...

¨je to supééér.už se těším na další kapitolku!!je to o nervy tohle to!8-D

Anonymní řekl(a)...

Bomba a úžas jako vždy.... každá kapitolka čím dál hustější....skládám poklonu s neskonalou vděčností za úžasnou výdrž !! Dííííky !! Evita

HP7 CZ řekl(a)...

Ještě k hůlce:
http://www.potterweb.cz/web/component/option,com_simpleboard/Itemid,44/func,view/catid,40/id,54976/

čiko: Je dlouhá, dlouhá, takže pokud, tak až v jednu v noci :D

Anonymní řekl(a)...

Vie utekat rychlejsie ako Severus Snpe pred samponom. Smiechy som sa takmer pocural xDDD

Čiko řekl(a)...

Já umím čekat

Anonymní řekl(a)...

to Lenča : není zač, mne to prostě praštilo do očí, jinak, i když jinak poměrně pedant stran češtiny tiše Velkému Sedmovi odpouštím drobné překlepy a interpunkční chyby pokud nemění smysl věty. Viděla jsem tam ještě něco na začátku kapitoly, ale pročtu to později, teď uspávám synka. Kromě toho vytáhneš většinu věcí a nechci Ti "fušovat" do připomínek pro hp7 cz, i když tu o opravy žádá. Taky odvádíš svůj díl práce, a to se cení stejně jako samotný překlad. Je to někdy nevýhoda, když člověka dokáže vytrhnout ze čtení nějaká nesrovnalost nebo gramatická chyba a já bohužel tenhle "syxndrom" mám. Čímž absolutně nekritizuji překladatele - ve svém volném čase po práci a teď už i na dovolené se věnuje překladu na úkor jiných věcí a při tom, jak na něj občas trochu fanoušci tlačí, je s podivem, že ten překlad je opravdu hodně vyvážený. Jsem ráda, že preferuje kvalitu před prvenstvím dokončení. Ostatně, už jsme mu tu děkovali spolu s mým partnerem za sebe i našeho zatím nečtoucího potomka. Takže tímto i díky Tobě za zásluhy, kdybych něco letmým pohledem objevila, dovolím si to tady nechat k posouzení.
Hezké čtení a vůbec.
Blackie

Anonymní řekl(a)...

Tak to je zase peckadíl :D

Anonymní řekl(a)...

je to pořádně napínavé...už se nemůžu dočkat pokračování..koukám, že jde do tuhého...:-)

Čiko řekl(a)...

Já vím, že jsem vás už dneska ráno zval, ale mrkli jste se dnes na http://sedmozrouti.blog.cz.
Je tam skvělá rekapitolace včerejšího večera a budoucího setkání.Napsala to Jarka a kdo si to nepřečte o hodně přichází.

Anonymní řekl(a)...

Spoiler! :-D

Voldemort je ve skutečnosti Harryho otec!
Ukázka z poslední kapitoly:
"Harry, já jsem tvůj otec. Přidej se ke mně."
"Neeee!"

:-)))

mamina řekl(a)...

Čuste lidi. Můžu vám říct, že to, že tu čekáte na další kapitolu je nejlepší věc, kterou můžete udělat! Včera večer jsem vlezla, porovnat sedmu s Fénixama, ale to se fakt nedá!! Přečetla jsem si prvních 15 řádků 21.kapitoly a úplně jsem se ztratila. Četla jsem to dvakrát, než jsem zjistila, co tím vlastně chtěli říct. Taky výběr některých slov je příšerný. Ani tu kapitolu jsem nedočetla a zavřela jsem to. Je to fakt brutus. Máte 100procentní pravdu. Raději čekat, než číst brak.

adél řekl(a)...

snape před šampónem:D:D:D:D nic mě dneska nepobavilo víc:D:D:D achjo:D

jo hele supr supr...akorát (omlouvám se, esi Ti to sem už někdo psal jakože asi jo, ale já to sem musim napsat taky) se mi nelíbí to "druzí dva" apod. to mi fakt nedělá dobře:)

Čiko řekl(a)...

Mamino a neříkali jsme to celou dobu?! A už jsi začala péct buchty?

Anonymní řekl(a)...

L. píše: Chtěla bych říct že ti moooc děkuji jsi senzační asi tě vážně miluji :D Ten překlad je skvělý a ty přezdívky supr!!Vážně jen tak dááál!!!!jsi skvělýýýý!!!!

mamina řekl(a)...

Čiko - říkali, ale já mám taky svoji hlavu a víš jak to je: nemůžu přeci věřit všemu, co se někde napíše a neověřit si to. To bych byla špatná Sedmova fanynka. To bych byla jenom špatný papoušek (ale tobě očividně věřit můžu) hi hi hi.

mamina řekl(a)...

A čiko, jak si to myslel s těma buchtama? Myslíš Velkému sedmovi ta ten sraz do Bohnic?? :) :) :)

frona řekl(a)...

nejjj fajn překlad ... pozoruju na sobě už delší dobu závislost na svou "pravidelnou dávku emocí" ... asi začnu s metadonovou kůrou ...

Čiko řekl(a)...

jj buchty ale ne do Bohnic ale do Luxoru, Velkej Sedma tam bude mít autogramiádu a oficiální předávku darů, jistě ti neušla včerejší noční diskuze a dnešní povídka na sedmožroutech

mamina řekl(a)...

to se omlouvám, povídka neušla ale včerejší diskuze jo.

the feeling řekl(a)...

jako by snad včerejšek někomu mohl ujít

lela15 řekl(a)...

hmm... jestli bude další kapitolka až v jednu tak to půjdu asi spát, ale nedá se nic dělat když je tak dlouhá :()

mamina řekl(a)...

no to víte, amina se dvěma malýma dětma nemůže být všude a spánek je potřebný.

mamina řekl(a)...

no chtěla jsem říct mamina, ale písmenko nějak nedošlo.

Čiko řekl(a)...

Hele , ale uznejte , že i díky tomu včerejšku na sebe hned tak nezapomeneme. Jako do mého výtisku nebudu chtít jen podpis a větičku od Velkého Sedmy, ale i od vás ostatních

Anonymní řekl(a)...

jen obdiv obdiv a obdiv jsi prostě jednička, zkoušeljsem číst u fenixu ale fakt to nejde máš o 100x lepší překlad něž oni, ještě jednou dík moc moc :-D
Milan Hájek

Čiko řekl(a)...

mamino do jedný je času dost, tak se tam mrkni a to to původně začalo tak, že jsme dostali vynadáno :D
A propó u nás leje a lítaj blesky

Anonymní řekl(a)...

taky se musím připojit k pochvalám a děkováním, četla jsem pár kapitol překladu Fénix Teamu a přešla jsem sem. Opravdu se to nedá srovnat. A jsem taky ráda, že když to budu číst tímto tempem víc se mi to do hlavy vstřebá, než abych to přečetla na jeden zátah. Díky

the feeling řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
ivi řekl(a)...

no dostal se mi do ruky origos na par vterin a nevim zda si nemam dat pauzu, tak na tejden... Protoze to vypada, ze ted bude infartove koncit kazda kapca... Tak, zda by nebylo lepsi to cist v kuse, ale stejne to nevydrzim a tak tady budu zase strasit a cekat. Ja proste uz z principu jinam nepolezu...A cist origos by pro me nebylo tak zazivne neb mi na tohle chybi slovni zasoba a tak i kdyz tucham o co jde stejne bych si to nevychutnala... a navic me by se po vas vsech desne stejskalo...

Anonymní řekl(a)...

super jenom bych se chtěla zeptat kolik to má kapitol???můžete mě prosím někdo napsat díky

Viki řekl(a)...

Super, některý věci bych sice přeložila jinak, ale já bych zas ze sebe nikdy nevyloudila takhle dobře česky čtitelný text :)

the feeling řekl(a)...

nejde jenom o to že, když to člověk čte kapitolu po kapitole, se to lépe vstřebává ale hlavně už se mi nestane že bych se neměl na netu kam připojit

mamina řekl(a)...

dobrý čiko, už jsem to zpracovala,a těší mě, že jsi mě zmínil jako první. Ty buchty by mu určitě bodly, ale myslím že se s nima od Opavy tahat nebudu - to by dopadlo jako když vaří Hagrid! :):):)

Čuuuzz řekl(a)...

Zdravim vsechny sedmozrouty;-)

mamina řekl(a)...

Čuuuzzz taky tě moc zdravíme.

V.A. řekl(a)...

Můj ty smutku, to je zase něco =) Nádhera, konečně se zase něco děje a neni to nuda.
Sedmo, díky moc za super překlad :-*

the feeling řekl(a)...

Zdravím a dodávám že v Ostravě neprší :-)

mamina řekl(a)...

Tak tedy dobrá.Ať taky navážu: v Bolaticích mezi Opavou a Ostravou taky neprší.

the feeling řekl(a)...

Jú Bolatice znám :-), mám tam od tama pár známých ze třídy a školy a hlavně co já vím tak se tam bude stěhovat jedna Slavná moderátorka rádia Čas tzv. nejlepší učitelka jakou náš Gymnaziální ústav má :-)

Lenča řekl(a)...

Článek na sedmožroutech mě pobavil, je to vtipně napsaný, já se snad dostavím, kdyby se něco konalo, i když jsem trosku starší kousek :-)

Blackie:
Díky za příspěvek, naprosto tě chápu,mám bohužel taky tuhle profesní úchylku, že mě vytrhne sebemenší chybka a proto jsem ráda, že je člověk jako Radek, který má cit pro češtinu a přitom je to "laik".. držím ti palce, ať syn taky propadne četbě, je to čím dál těžší, aby děti četly, jsem ráda, že moje dcery si ke knížkám cestu našly..
Lenča

Luca řekl(a)...

Tak vas taky zdravim sedmozrouti,a jesli de vo pocasi tak bych se musela jit podivat ven a to se mi zrovna moc nechce... :-)

FF řekl(a)...

Taky zdravím sedmožrouty a v Jihlavě taky neprší:-)

V.A. řekl(a)...

Jejdanánku, co máte s tím detěm? =D Ale když vás to tak zajímá a nedáte pokoj, tak teda dobře - v Budějcích taky neprší =D
btw. článek rulezzz =D

Luca řekl(a)...

to V.A.: ty si z budejc?

V.A. řekl(a)...

to luca: Ano, prosím =)

ivi řekl(a)...

Ha, zmena pocasi... V Praglu ted prsi...

Luca řekl(a)...

to V.A.: no to je krasny, konecne taky nekdo z budejc :-)

mamina řekl(a)...

když už jsem se s tím včerejškem zorientovala: já mám neblahé tušení, že to dneska začíná nabírat stejné otáčky!! :)

V.A. řekl(a)...

to luca: Sláva! =) To potěší, jsem se tu cítila uplně sama... Kam chodíš na školu? :P

Luca řekl(a)...

to V.A.: na gymnazium J.V. Jirsika, co ty?

V.A. řekl(a)...

to luca: Biskupák, Bigy... =) Ale ty jo, to mam od tvoji školy kousek, ja bydlim u IGY =D Sranda...

Anonymní řekl(a)...

ad. bezová hůlka, samozrejme sem vedel ze znas onen druhý význam, jen sem si rikal ze jelikoz ta hulka je tak vyznamna bude mit nejaky vyznamny nazev(Deathstick, Wand of Destiny sou jine nazvy v orig. pro zvyrazneni jeji moci, rozhodne se ji nikdy nerikalo podle dreva ze ktereho je vyrobena), a "Bezova hulka" -vyrobena z bezu- mohla byt kazda 8 hulka, a nemusela to byt ona vyvolena, tudis pro odliseni od obycejnych hulek by se vyraz Prastara hulka, hodil proste vic, no tak sem se vyjadril, ale neci ti do toho kafrat takze mej to prelozeny jak myslis :)

Luca řekl(a)...

to V.A.: ja bydlim az na Hlincove Hore, to je za Rudolfovem, ale od skoly to mam k igy vazne blizko, tak to je dobry :-)

Anonymní řekl(a)...

Dolní Benešov zdraví Bolatice!!!!!!!!!!!

lela15 řekl(a)...

hej lidi a co třeba prastará bezová hůlka?? :)

V.A. řekl(a)...

to luca: Uplne vidim, jak odpoledni hodiny travis misto ve skole nekde v IGY na kavicce =D A nejlepe s Potterem v ruce =D

marek řekl(a)...

the feeling- tak to me zajima,ktera moderatorka? jsem sice z jizni moravy,ale Časík tu chytáme celkem dobre a líbí se mi:))

Luca řekl(a)...

to V.A.: tak v igy mozna jo ale s knizkou v ruce asi tezko, ja totiz ctu vyhradne doma :-), treba se potkavame, jesli chodis do skoly pres Jirovcovku

V.A. řekl(a)...

to luca: No, spíš se tam proháním na kole =) Hlavně teď o prázdninách. Taky tam mám častý noční procházky ;)

Anonymní řekl(a)...

zvedli stan - spise zvedli lezeni ale prijde mi to moc archaicke a do prekladu neustrojne.

mamina řekl(a)...

Kdo je z Dolního Benešova? Já jsem se tam narodila a teď jsem vdaná v Bolaticích. Klikni na zvolte identitu a na jiná a do názvu to napiš ať neděláš anonyma.

Luca řekl(a)...

to V.A.: tak me napada, ses ty ta nebo ten? teda takovouhle debilni otazku uz sem dlouho nepokladala :D

Kátice řekl(a)...

Ahojky všichni....začala jsem číst HP7teprve včera,ale už jsem na 20kapitole...takže brzy budu mít absťáky a čekat na pokračování. A jinak v Pardubicích taky neprší :-)))

V.A. řekl(a)...

to luca: No, já jem TA =D Panebože, jak tě napadl opak? =D Neděs mě =D

maja řekl(a)...

V Brně taky neprší, ale co nevidět bude.

Luca řekl(a)...

to V.A.: no ono to podle ty prezdivky zrovna dvakrat rozeznat nejde :D

ingPepa řekl(a)...

Tady neprší

V.A. řekl(a)...

to luca: No dobře, tak já ti teda odpouštím =D Nemáš chuť pokecat na ICQ?

Luca řekl(a)...

to V.A.: sem s nim :-)

Anonymní řekl(a)...

To je tak napínavý, to je fuj! Kdyby jsem nevstávala v noci k naší malé, počkám si na další kapitolku, takle ovšem odcházím spáti, takže dííííííííííík a zítra se těším na další. Dobrou noc! Mimochodem v Boskovicích je krásná noc! Irena

V.A. řekl(a)...

to luca: 226807690
P.S. asi jsem sebevrah =D

mamina řekl(a)...

Tak lidi. Taky odcházím spát protože tady ve vedlejší vesnici máme žháře a můj manžel je hasič, takže jestli dneska ten venku něco provede, tak se moc nevyspím. Mějte se krásně a slibuji, že si dnešní noční debatu podrobně nastuduji.

V.A. řekl(a)...

to mamina: Dobrou a snad klidnou noc ;)

čandus řekl(a)...

hodně ses zlepšil s překlepama, našel jsem jenom dva:

-anepřemožitelné
-halsy (hlasy)

-opravdu a skutečně člověka učiní neviditelným (opravdu a skutečně má stejný význam)

-bezpečné místo,“ říkal Ron, „a teď mě těší (chyba překladu, Ron = Lee)

i když samozřejmě nevadí, proč je neopravit

V.A. řekl(a)...

Dobrou noc, energie ze mě vyprchala, moje baterky vyhasly a už píšu kraviny =D

Luca řekl(a)...

ste nejak vsichni zmlkli ne? nebo us spite? :D

FF řekl(a)...

No dneska je to tu trochu mrtvý.Jestli tu už dneska nebude žádné zajímavé téma asi půjdu spát.

Luca řekl(a)...

tak neco vymyslete nebo du spat taky :-)

Anonymní řekl(a)...

áááá já potřebuju další kapitolu =))

HP7 CZ řekl(a)...

Kdo čeká jen na kapitolu, může jít spát:-) bude ráno!

Anonymní řekl(a)...

no tak konečně to začíná být zajímavý,hrozně se těším na další kapitolu!!!

HP7 CZ řekl(a)...

ad chyby -- opravíme

ad překlepy -- zapnul jsem si kontrolu chyb ve wordu, ale dneska mi to zase napsalo, že v dokumentu je příliš mnoho chyb a tudíž je přestává kontrolovat :D

Luca řekl(a)...

tak to ja du spinkat, dobrou noc vsichni sedmozrouti a dobrou noc i tobe Velky sedmo :-)

Anonymní řekl(a)...

ad chyby, jestliže je word už přestává zvládat počítat -> nebylo by lepší si překlad rozdělit na několik částí a každý dát do jednoho dokumentu.. V těch by snad už zvládal hledat a nezabralo by to víc času, než ruční hledání :)

Anonymní řekl(a)...

budou zejtra dvě kapitoly?

Čuuuzz řekl(a)...

Hmmm nerikejte,ze uz tu neni nikdo ze sedmozroutu...mel jsem mensi kolizi a dostal se sem az ted...

FF řekl(a)...

Bude stačit jedna:-)Hlavně když bude co číst.

PLukes řekl(a)...

podivejte se na fenixuv tym...prisel jim dopis a museli stahnout celej preklad z webu, doufam, ze tady se nic podobnyho nestane!

Eviik řekl(a)...

Nové téma:Právě v puse poprvé žvýkám kus sladkého pendreku a teda nic moc..jak to vždycky ve všech starších knížkách a filmech vychvalovali..nevím,jestli existuje víc příchutí,ale asi si půjdu vykloktat slivkou :)

FF řekl(a)...

No to je mazec.Doufám že na tenhle blog žádná sova nepřiletí (teda kromě té naší vycpané:)

Čuuuzz řekl(a)...

Tak to tje fakt mazec,ale snad se to sem nedostane...a navic Sedma psal do Albatrosu ne?

Anonymní řekl(a)...

No oni možná taky psali do Albatrosu

PLukes řekl(a)...

no..ja nevim, komu psal...dneska me to tam docela zaskocilo...nastesti sem si stihl celou knizku uz docist...teda zacal sem cist tady, ale nemohl sem odolat a nevydrzel sem kazdej den cekat na dalsi kapitoly a docetl to tam :) dneska casne z rana :D takze me to ted vecer docela prekvapilo...koukal sem se sem a tady to porad bezi...coz sem rad :) podle fenixova tymu ten dopis psali pravnici rowlingove, takze s tim asi ani albatros nema nic spolecnyho...doufam, ze tohle vydrzi az do konce

Čuuuzz řekl(a)...

A co vlastne odepsali sedmovi z toho Albatrosu?uz jsem se tu na to asi 2x ptal,ale nikdo mi neracil odpovedet....bububu

FF řekl(a)...

NO jo a ráno se vzbudíme a místo nové kapitoly tu taky bude jen oznámení a tma.Bojim Bojim

eviik řekl(a)...

No hlavně Sedma to má všechno uložené v compu a jelikož tady se vytvořila docela přátelská komunita HP fanatiků,tak přinejhorším by se to rozesílalo mailema...každej,kdo by měl o překlad zájem by napsal svou adresu do blogu Sedmožroutů

...sem si četla diskuzi k té zprávě a docela drsně se tam vyjadřovali o Rowle,Medkovi i Albatrosu...

Eviik řekl(a)...

Ale má to aspoň jedno pozitivum,ikdybych byla sebevíc zvědavá,tak nekvalitní překlad od Fénixů si už stejně nepřečtu :)

FF řekl(a)...

Já si taky myslím, že by překlad žil dál,ale o dost složitěji a tady by byla jen diskuze:-)

Lenča řekl(a)...

To: ČUUUZZ

Odpověď od Albatrosu Radek zveřejnil v komentářích k 8. kapitole - můžeš si to tam lehce najít.

Držme si palce,

Lenča

PLukes řekl(a)...

no...fenixuv tym to taky ma urcite v PC a stahli to dobrovolne....asi tezko se pokusi to posilat mailama...je to jednoduse zistitelny a muzou za to mit velky pokuty - o preklad si napise nekdo, kdo to bude overovat a kdyz mu ho poslou, proste jen tomu, kdo mu to posle daj slusnou pokutu...radsi si to vsecko odsud zkopiruju a kazdou novou kapitolu taky, abych to mel v PC...knizku si stejne koupim, az vyjde...nevim, co jim na tom prekladu vadi, protoze vetsina lidi si stejne tu knizku koupi taky!

Čuuuzz řekl(a)...

Lenča:Diks:-)

Anonymní řekl(a)...

Ani se nedivim, že překlad od Fenix týmu je v čudu. Když to už dnes bylo v novinách, tak si toho autorka(resp. její právníci.) nemohla nevšimnout.
Jinak kdyby to zrušili i tady, tak by Velký sedma založí novej mail, schová se přes různý anonymizéry( jako ze začátku) a může vesele rozesílat své dílo svym fanouškům ;-)

PLukes řekl(a)...

k tomu nekvalitnimu prekladu od fenixe, slysel sem o tom hodnekrat, ale sam bych rekl, ze meli v prekladu malo slabych mist...byly tam, ale nebylo jich hodne...mozna je to tim, ze prvni kapitoly sem necetl a od nekoho uz sem slysel, ze se v poslednich kapitolach o hodne zlepsili...nevim, jejich preklad poslednich asi 18 kapitol mi nevadil a byl celkem ctivy, i kdyz Radkuv je lepsi...

Eviik řekl(a)...

Možná stahují jen kompletní překlady...Fénix to měl už delší dobu celé přeložené,ne?Třeba to tady taky budou chtít zrušit,až to bude celé přeložené.....taková zajímavá téměř nelogická úvaha,co mě teď napadla :))

PLukes řekl(a)...

to tezko, ale slovensky preklad je jeste kompletni a nestazeny na webu...doufam, ze uz zadny dalsi preklady z webu nezmizi!

Peps řekl(a)...

je to super!!!!! videli jste co se stalo s prekaldem fenixovo tymu. Preklad byl zakazan tak doufam ze se nezakze i tento

Čuuuzz řekl(a)...

No uvidime,ale kazdopadne by to byla skoda...chybeli by mi ty sedmovy dokonaly kapci i diskuze:o)drzim palce...ale sedma se muze ohanet souhlasem z toho albatrosu...fenixaci jim nepsali a Rowla puvodne fakt podporovala anonymni preklady....no budu drzet palce...at nam to vydrzi

Čuuuzz řekl(a)...

Teda ne anonymni,ale amatersky...bez zisku

Anonymní řekl(a)...

Tak pokuď to budou rušit až po překladu, tak by to zas tak nevadilo. Ale práce Velkého sedmi by měla být vždy a hlavně navždy k dispozici k poutníkum a jiným :-)

Vera řekl(a)...

Lenčo, kde je ta odpověď od Albatrosu? Nemůžu ji zaživa najít. :-(

Lenča řekl(a)...

Vero,

je za 8 kapitolou. Dej si v komentářích CTRL+F a napiš Albatros, najde se to samo.
Mohla bych ji sem zkopírovat,ale nechci to tu zahlcovat a třeba by ani Radek nechtěl?

Lenča

Vera řekl(a)...

Tak promiň, už to mám... Nefungovalo mi dobře F3. 0:-)

Čuuuzz řekl(a)...

hodim to sem jeste jednou...takze Sedma a Albatros...
.
.
.From: HP7 CZ
To: albatros@bonton.cz
Sent: Sunday, July 22, 2007 3:32 PM
Subject: Žádost o vyjádření

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o vyjádření na téma fanouškovského překladu knihy Harry Potter and the Deathly Hallows.

Jsem člověk, který se do jednoho z překladů pustil. Vím, že sama J. K. Rowlingová tyto překlady toleruje a nepodniká proti nim právní kroky. Byl bych velmi nerad, kdyby český vydavatel (tedy Vy) zastával jiný postoj.

Jelikož však zatím nemám v ruce nic, co by mě ujistilo o tom, že za tvorbu tohoto překladu nebudu jakkoli postižen, pokud dodržím základní podmínky a budu hrát fair play.

Co si představuji pod podmínkami fair play?
Předně, na stránku, kde je můj překlad zveřejňován (http://hp7cz.blogspot.com), neumístím žádnou reklamu a nepokusím se z překladu získat jakýkoli finanční prospěch. Vše dělám proto, že mě to baví, a proto, že se to čtenářům líbí.
Dále na stránce uvádím, že nejsem nijak spojen s autorkou ani s Vaším vydavatelstvím a že se jedná o amatérský (fanouškovský) překlad knihy.
V nejbližších minutách do patičky stránky doplním ještě text ve smyslu "Pokud se vám Harry Potter líbí, kupte si, až bude na trhu, český překlad knihy."

O co ale vlastně žádám Vás?

Jen o jedno - o oficiální vyjádření, ve kterém bude jasně řečeno, že mohu vystoupit ze šedé zóny anonymního překládání a že se nemusím bát postihů z Vaší strany.

Věřím, že na obou stranách bude fungovat jakási gentlemanská dohoda a že si nepůjdeme navzájem po krku :-)

Předem díky za Váš čas i za odpověď, i kdyby měla být zamítavá -- což, věřím, nebude.

S pozdravem,

(prozatím?) anonymní překladatel Harry Potter and the Deathly Hallows.

A odpověď:
Dobrý den,

za nakladatelství Albatros Vám dávám souhlas s uveřejněním amatérského překladu za podmínek, které uvádíte ve Vaší žádosti. Přeji Vám příjemné chvíle strávené nad překladem knihy.

maja řekl(a)...

Je až skoro na konci komentářů, taky jsem si to raději našel

Anonymní řekl(a)...

Nejsem sice Lenča, ale jedná se o komentář
25. červenec 2007 18:10

Čuuuzz řekl(a)...

hodil jsem to sem...

Eviik řekl(a)...

plukes:No já to myslela tak,že je to nechali dopřekládat,chvíli to nechali na netu,ať si to lidi můžou přečíst a pak to stáhli...když Rowla sama neměla nic proti fan překladům,ale zároveň asi nechce,aby z toho náhodou netěžili i jiní (třeba že by to někdo začal tisknout a prodávat načerno,myslím,že pár takových blbců se vždycky najde)..

maja řekl(a)...

Ale stejnak je to nějaký divný, na http://www.dhhp7-cze.blogspot.com/ je pořád český překlad i když až od 15 kapitoly.

Anonymní řekl(a)...

No jasně vietnamci to vytisknou a budou prodávat, to je jasný, ne :-D

Čuuuzz řekl(a)...

jasne....Vietnamci to budou prodavat jen za sotopadesat:o)

Anonymní řekl(a)...

to Eviik: třeba jako já s Sedmovými překlady.

Anonymní řekl(a)...

A ještě budou tvrdit "dobry překlad, kupte"

olympia řekl(a)...

To se nesmí stát. Nesmí to tu zrušit. Co bych pak dělala, takhle po večerech. Asi bych se musela věnovat dětem, ale ty už spí, tak fakt nevím

Anonymní řekl(a)...

to byl žert!

Čuuuzz řekl(a)...

No jo...vietnamci jsou borci...pani ma vysrano?ano tento tlutivy Arry Ploter...super cena zadamo...jen sotopadesat a je vas...

Čuuuzz řekl(a)...

olympia:musime drzet palce a podporovat Sedmu...a taky doufat

olympia řekl(a)...

Podporuji samo sebou, je fakt NEJLEPŠÍ.

Čiko řekl(a)...

Tak to je hustý, ale na druhou stranu třeba dojde na to dobrodružné ilegální posílání kapitol.Budem taky na indexu jako hrdinové z HP.

Anonymní řekl(a)...

Je jasné, že Sedmu by podporovala velká skupina lidí,o které by se mohl minimálně psychicky opřít.
Jinak jsem provedl zálohu včetně komentářů ;-D

Čuuuzz řekl(a)...

Lenča: myslim,ze to Radkovi vadit nebude,ze jsem to sem hodil jeste jednou...spis to ukazuje,ze je slusnej a ze jim SAM napsal a chtel vyjadreni...to se ceni...snad

olympia řekl(a)...

Co bych já chudinka dělala, zítra odjíždím na dovčču, týden zjištuji jestli je tam internet, když už jsem vykomunikovala, že je, tak mi to tu zruší ANI ZA NIC.
Napíšu petici - tak a je to.

Čiko řekl(a)...

Hele pro jistotu vy co někam odjíždíte najděte si na někoho z nás kontakt nebo napište svůj na sedmožrouta , kdyby něco a my byli nuceni se stáhnout a posílat si to emailama.
Můj : V.ciko@seznam.cz

Čuuuzz řekl(a)...

cuuuzz@seznam.cz

Lenča řekl(a)...

To ČUUUZZ: taky myslím, že mu to vadit nebude, je to určitě OK. je to slušněj člověk.

Kdyby dal Albatros nějakou možnost si český překlad předplatit a prokázat, že si ho u nich koupím, klidně to udělám.. :-)

olympia řekl(a)...

čiko: Dobrý nápad.
kdyby něco email:
xhankap@seznam.cz
ještě to hodím na sedmožrouta :-)))

Aylin řekl(a)...

No já doufám že tohle nezrušej.. tohle sem začala číst dneska ráno a před chvilkou sem dočetla až semka... =)
začínám bejt asi tak lehce závislá.. a už se těšim na další.. takže zrušit to tay? NE NE NE!!! =))

Anonymní řekl(a)...

Nemalujte čerta na zeď.
Jinak by stejně bylo jednodušší na sedmižrouty dát jen odkaz na rapid nebo podobně než to posílat emailem.

Stařec řekl(a)...

Podle mě nemusíte plašit, když špekulujete nad chováním hrdinů HP7, použijte mozek i teď.

Právníci poslali Fénixům dopis - museli mít tedy kam, museli najít nějakou fyzickou adresu. Tu předpokládám u HP7 nemají, leda že by pošta na adresu Radek HP7, Praha dokázala zázrak.

Další možnost by byla, že by donutili blogger.com obsah stáhnout. Pak by se obsah musel objevit na nějakém blogu na Antilských ostrovech. Adresu se dozvíme na sedmožroutech, neb na ně nemůžou.

Poslední, co je nyní třeba je aby se HP7 opět stáhnul. Albatros by po něm asi nejel ale právníci nejsou Albatrosovým prohlášením vázáni.

A pro nás znamená nejlépe jméno HP7 zapomenout a mluvit o něm jen jako Vy_víte_který_překladatel.

Anonymní řekl(a)...

No nic, já teď jen doufám, že až se zítra probudim, tak tu bude o jednu kapitolu navíc.

PLukes řekl(a)...

nemyslim, ze by to nechavali doprekladat, spis se zalekli, ze to meli tak rychle a vselku dobre prelozeny...horsi nez sedma, ale dalo se to cist..fenix tym byl az moc dobre organizovanej a podle me v tom videli riziko

Čiko řekl(a)...

taky pravda, proto všichni do oblíbených nasádlujte http://sedmozrouti.blog.cz
Hlavně Velký Sedmo ty, abys nám mohl dát vědět, kdyby náhodou něco.Ty to by bylo fakt víc než krutý to teď utnout

olympia řekl(a)...

Já jsem nějaká tupá nebo co, se nějak nemůžu k sedmožroutům přihlásit

Čiko řekl(a)...

Olympie: nestraš,
jde mi to.adresa je správná, cpeš to do správné kolonky?

olympia řekl(a)...

čikotak ti nevím, buď už mi to nemyslí....
na stránky se dostanu, přihlásit se nejde. Když to zkusím jako novou registraci, tak mi to hlásí, že uživatel již existuje. Ach jo. Jsem fakt tupá.

Čiko řekl(a)...

Olympie: Přihlásit jako do admina? Jestli chceš admina, napiš mi na email, dám ti heslo at můžeš třeba vkládat články.
Teda celkem risk v týhle době rozdávat admina co?

olympia řekl(a)...

čiko: díky za nabídku, ale na články se necítím. Nééé že by nebyly témata, ale "básnické" střevo mě jaksi minulou obloukem.
Už to docela chápu, pořád mi padá síť, proto mi to nefunguje, páč drahá polovice smolí na druhém PC nějaké startovky na závody.
Ještě jeednou díky

Anonymní řekl(a)...

Teď jsem si přečetla dopis napsaný fénixovu týmu a z textu bych spíše usoudila, že se právní kancelář pustila do něčeho, o co ani nebyla žádána. Neviděla jsem nikde "na žádost našich klientů", jen zmínku, že zastupují tuto společnost na českém území. Osobně bych tedy vznesla dotaz přímo na stránkách JKR a nechala si potvrdit její "amnestii" na fanouškovské překlady.
Blackie

Čiko řekl(a)...

No nic padám, ať jsem na ranní kapitolu čilej.

olympia řekl(a)...

Tak já se také loučím, páč za 4 hodky vstávám a odjíždím k lepším zítřkům. Tedy aspoň doufám.
Brou noc.

Čuuuzz řekl(a)...

Čiko:Zdarec a brou noc;o)

Čiko řekl(a)...

no jestli ta její licence není trochu i přes ní. Jednou si nechala patentovat značku a firma prostě hlídá jestli se někde něco jejího neobjevilo.Na druhou stranu kdo nemá v ruce povolení přímo od Rowli nemá s čím argumentovat

Čuuuzz řekl(a)...

Tak tedy brou noc vsem sedmozroutum,kteri uz jdou spat:o)