7. 8. 2007

Kapitola dvacátá první - Příběh tří bratrů

Harry se otočil na Rona a Hermionu. Ani jeden z nich nechápal, o čem to Xenofílius mluvil.

„Relikvií Smrti?“

„Správně,“ řekl Xenofílius. „Neslyšeli jste o nich? Nevidím se. Velmi, velmi málo kouzelníků v ně věří. Svědkem tomu budiž ten tupohlavý mladý muž na svatbě vašeho bratra,“ dodal k Ronovi, „který mne napadl za to, že prý nosím symbol veleznámého černokněžníka! Taková neznalost. Na Relikviích není nic z temné magie – tedy ne nic zlého. Ten, kdo v ně věří, používá jejich symbol tak, aby ho ostatní věřící poznali, protože doufá, že mu pomohou s pátráním.“

Hodil do svého výtažku z lichokořenu pár lžiček cukru a napil se.

„Omlouvám se,“ řekl Harry, „ale ještě tomu pořádně nerozumím.“

Zdvořile se napil ze svého hrnku a téměř se pozvracel. Bylo to neskutečně nechutné, jako kdyby někdo proměnil v tekutinu Bertíkovy lentilky tisíckrát jinak.

„Inu, chápejte, věřící hledají Relikvie Smrti,“ řekl Xenofílius a pochutnával si na zjevně dobrém výtažku z lichokořenu.

„Ale co to jsou Relikvie Smrti?“ zeptala se Hermiona.

Xenofílius odložil svůj prázdný hrnek.

„Předpokládám, že znáte Příběh tří bratrů?“

Harry řekl, „Ne,“ ale Ron s Hermionou oba řekli, „Ano.“

Xenofílius vážně přikývl.

„Dobrá, dobrá, pane Pottere, celé to začíná Příběhem tří bratrů. Někde mám svůj výtisk...“

Rozhlédl se nejasně po místnosti, díval se na sloupy pergamenů a knih, ale Hermiona řekla, „já tu jeden výtisk mám, pane Láskoráde, přímo tady.“

A vytáhla ze své malé kabelky Příběhy básníka Beedleho.

„Původní výtisk?“ zeptal se Xenofílius ostře a když přikývla, řekl, „Dobrá tedy, proč nám ten příběh nepřečtete nahlas? Bude mnohem jistější, že mu všichni porozumíme.“

„Ehm... Dobrá,“ řekla Hermiona nervózně. Otevřela knihu a když si odkašlala a začala číst, všiml si Harry, že symbol, který hledají, svítil na vrchu stránky.

‚Kdysi dávno žili byli tři bratři, kteří za soumraku cestovali podél osamělé klikaté cesty –‘“

„Mamka vždycky říká ‚o půlnoci‘,“ řekl Ron, který si založil ruce za hlavu a poslouchal. Hermiona po něm střelila zlomyslným pohledem.

„Promiň, jen jsem si říkal, že je to strašidelnější, když je tam půlnoc,“ omluvil se Ron.

„Jo, v našem životě nám chybí jen ta troška strachu,“ vypadlo z Harryho dříve, než se dokázal ovládnout. Xenofílius zjevně nedával příliš pozor, ale zíral z okna na oblohu. „Pokračujte, Hermiono.“

‚Časem dorazili k řece tak hluboké, že ji nemohli přebrodit, a nebezpečné, aby ji přeplavali. Byli ale obdarováni kouzelnými silami a tak prostě mávli hůlkami a přes zrádnou řeku se zjevil most. Byli téměř v půlce mostu, když jim do cesty vstoupila zahalená postava.

A pak k nim Smrt promluvila –‘“

„Promiň,“ skočil jí do řeči Harry, „k nim promluvila Smrt?“

„Je to jen pohádka, Harry!“

„Dobrá, promiň. Pokračuj.“

„ ‚A pak k nim promluvila Smrt. Byla rozezlená, že přišla o tři nové oběti, jelikož v řece se obvykle všichni poutníci utopili. Ale Smrt byla mazaná. Předstírala, že třem bratrům gratuluje za jejich kouzelné umění a řekla, že si každý zaslouží cenu za to, že se jí tak chytře vyhli.

A tak si nejstarší z bratrů, bojovný muž, řekl o hůlku mocnější, než kdy jakákoli jiná byla. Hůlku, která vždy vlastníkovi zajistí výhru v souboji, hůlku hodnou kouzelníka, který přemohl Smrt! A tak Smrt došla k bezovým stromům na okraji řeky, z volně visící větve mu vyrobila hůlku a předala ji nejstaršímu z bratrů.

Pak se druhý z bratrů, který byl povýšený nade vše, rozhodl, že chce ponížit Smrt ještě více, a požádal ji o moc, která bude umět přivést mrtvé ze záhrobí.

A tak Smrt zvedla kámen ze břehu řeky, dala jej druhému z bratrů a řekla mu, že ten kámen bude mít moc oživovat mrtvé.

A pak se Smrt zeptala třetího, nejmladšího bratra, co by si přál. Nejmladší bratr byl nejpokornější a taktéž nejmoudřejší z trojice a Smrti nevěřil. Požádal tedy o něco, co mu umožní z toho místa odejít, aniž by ho Smrt pronásledovala. A Smrt, ač nerada, mu dala svůj vlastní plášť neviditelnosti.‘“

„Smrt má neviditelný plášť?“ přerušil Harry znovu vyprávění.

„Aby se mohla tajně plížit k lidem,“ řekl Ron. „Někdy ji unaví za nimi běhat, mávat rukama a křičet... promiň, Hermiono.“

„ ‚Pak Smrt poodstoupila a dovolila třem bratrům pokračovat v cestě a tak se vydali dál a povídali si udiveně o příhodě, kterou prožili, a o obdivuhodných darech Smrti.

Časem se bratři rozdělili a každý šel svou cestou dál.

První bratr cestoval další týden a dorazil do vzálené vesnice, kde hledal kouzelníka, se kterým měl při. S Bezovou hůlkou, kterou použil jako zbraň, přirozeně nemohl prohrát následný souboj. Svého nepřítele zanechal ležet na zemi a vydal se do hostince, kde se honosil mocnou hůlkou, kterou mu dala sama Smrt, a o tom, jak z něj učinila nepřemožitelného.

Té noci se za nejstarším z bratrů vydal jiný kouzelník a když viděl bratra, jak zmožený vínem spí ve své posteli, hůlku mu ukradl a z obav o svůj život mu sťal hrdlo.

A tak si k sobě Smrt vzala prvního z bratrů.

Mezitím druhý bratr dorazil domů, kde žil sám. Tam vytáhl mocný kámen, který dokázal vracet mrtvé v život, a mnohokrát jej obracel v hrsti. K jeho překvapení a potěšení se před ním zjevila postava dívky, kterou kdysi miloval a doufal v jejich svatbu, než předčasně zemřela.

Přesto byla smutná a chladná a oddělená závojem. Ačkoli se vrátila k pozemskému životu, ve skutečnosti tam nepatřila a trpěla. Nakonec se druhý bratr, rozzuřený a sužovaný beznadějnou touhou, zabil, aby se ke své milované věrně připojil.

A tak si k sobě Smrt vzala i druhého z bratrů.

Ale ať hledala Smrt třetího z bratrů mnoho let, nikdy ho nedokázala nalézt. Až když se dožil vysokého věku, sundal si nejmladší z bratrů plášť neviditelnosti a předal ho svému synovi. A pak přivítal Smrt jako starého přítele a šel s ní radostně a spolu opustili tento svět.‘“

Hermiona zavřela knihu. Uplynula chvilka, než si Xenofílius uvědomil, že přestala číst, načež odvrátil pohled od okna a řekl, „A tak to je.“

„Co prosím?“ řekla Hermiona zmateně.

„To jsou Relikvie Smrti,“ řekl Xenofílius.

Zvedl brk z přeplněného stolu vedle svého loktu a mezi knihami našel list pergamenu.

„Bezová hůlka,“ řekl a nakreslil rovnou svislou čáru po pergamenu. „Kámen vzkříšení,“ dodal a dokreslil přes čáru kruh. „Plášť neviditelnosti,“ dokončil a čáru i kruh uzavřel ve trojúhelníku, čímž vytvořil symbol, který tak zaujal Hermionu. „Pospolu tvoří Relikvie Smrti,“ dodal.

„Ale v tom příběhu není o ‚Relikviích Smrti‘ jediná zmínka,“ řekla Hermiona.

„Jistěže není,“ řekl Xenofílius šíleně arogantně. „Je to dětský příběh, který má pobavit, nikoli instruovat. Ale ti z nás, kteří té věci rozumí, poznávají, že tento dávný příběh zmiňuje tři předměty, nebo Relikvie, chcete-li, které, jsou-li pospolu, z jejich držitele učiní pána Smrti.“

V nastalém tichu se Xenofílius podíval z okna. Slunce již téměř zacházelo za oblohu.

„Lenka by měla brzy mít dost třasnatek,“ řekl tiše.

„Když říkáte ‚pán Smrti‘ –“ řekl Ron.

„Pán,“ řekl Xenofílius a mával svižně rukou, „Dobyvatel. Přemožitel. Je na vás, jaký výraz upřednostňujete.“

„Ale pak... chcete tím říct...“ řekla Hermiona pomalu a Harry tušil, že se pokouší z hlasu dostat všechny známky nedůvěry, „že věříte, že tyto objekty – tyto Relikvie – opravdu existují?“

Xenofílius opět pozvedl obočí.

„Ale jistěže.“

„Ale,“ řekla Hermiona a Harry slyšel, jak její zábrany přestávají fungovat, „pane Láskoráde, jak jen můžete věřit –?“

„Lenka mi o vás říkala, mladá dámo,“ řekl Xenofílius. „Jste, jak zjišťuji, nikoli neinteligentní, ale bolestně omezená. Úzkoprsá. Úzkomyslná.“

„Možná bys měla zkusit nasadit si ten klobouk, Hermiono,“ řekl Ron a kýval hlavou směrem k směšné pokrývce hlavy na hlavě čarodějky. Jeho hlas se mu třásl námahou, kterou vynakládal, aby se nesmál.

„Pane Láskoráde,“ začala znovu Hermiona, „všichni víme, že existují předměty jako neviditelný plášť. Jsou těžko k sehnání, ale existují. Ale –“

„Ach, ale třetí Relikvie je skutečný plášť neviditelnosti, slečno Grangerová! Tím chci říct, není to cestovní plášť očarovaný zastíracím kouzlem nebo oslňující kletbou, nebo protkaný srstí polovida, který vás skryje, ale časem jeho krytí ochabne a zmatní. Bavíme se o plášti, který opravdu a skutečně člověka učiní neviditelným, vydrží navěky a nositeli poskytne trvalé zamaskování, ať jsou proti němu vyslána jakákoli kouzla. Kolik takových plášťů jste v životě viděla, slečno Grangerová?“

Hermiona otevřela ústa na odpověď, ale pak je zase zavřela a vypadala zmateněji, než kdy jindy. Ona, Harry a Ron zírali navzájem na sebe a Harry věděl, že všichni myslí na tu samou věc. Bylo to tak, že přesně takový plášť, jaký jim popsal Xenofílius, byl právě v tu chvíli s nimi v místnosti.

„Přesně tak,“ řekl Xenofílius, jako kdyby je všechny porazil promyšleným argumentem. „Nikdo z vás takovou věc nikdy neviděl. Jeho vlastník by byl nezměrně bohatým člověkem, což?“

Znovu se díval z okna. Obloha teď měla slabý nádech růžové.

„Dobrá,“ řekla Hermiona znepokojeně. „Řekněme, že by plášť existoval... a co ten kámen, pane Láskoráde? Ten, který nazýváte ‚Kámen vzkříšení‘.“

„A co s ním?“

„Inu, jak může být skutečný?“

„Dokažte, že není,“ řekl Xenofílius.

Hermiona vypadala pobouřeně.

„Ale to je – omlouvám se, ale to je úplně směšné. Jak asi můžu dokázat, že něco neexistuje? Čekáte snad, že se dotknu každého oblázku na světě a vyzkoušela je? Takhle můžete o čemkoli říct, že to existuje, pokud budete celou teorii zakládat na tom, že nikdo nedokázal, že to neexistuje!“

„Ano, to bych mohl,“ řekl Xenofílius. „Jsem rád, že alespoň mírně otevíráte svou mysl.“

„Takže ta bezová hůlka,“ řekl Harry rychle, než mohla Hermiona odvětit, „myslíte, že i ona existuje?“

„Ale ano, v tomto případě existuje nepopiratelný důkaz,“ řekl Xenofílius. „Bezová hůlka je Relikvie, kterou lze nejsnadněji vystopovat, díky způsobu, jak se předává mezi kouzelníky.“

„Což je jak?“

„Což je tak, že vlastník hůlky ji musí od předchozího vlastníka ukořistit, pokud má být jejím skutečným pánem,“ řekl Xenofílius. „Jsem si jist, že jste zaslechl, jak se hůlka dostala k Ornáši Ohavnému poté, co zabil Zlodara Zlého. Nebo to, jak Godelot zemřel ve vlastním sklepě poté, co jeho syn, Hereward, mu hůlku sebral? Nebo příběh o děsivém Loxiáši, který sebral hůlku Barnabáši Deverillovi, kterého zabil? Krvavá stopa Bezové hůlky znečistila celé kapitoly kouzelnické historie.“

Harry zíral na Hermionu,která se mračila na Xenofília, ale nerozporovala jeho slova.

„A kde by podle vás mohla být Bezová hůlka teď?“ zeptal se Ron.

„Bohužel, to asi nikdo neví,“ řekl Xenofílius s pohledem upřeným z okna. „Kdo ví, kde je dnes Bezová hůlka skrytá? Krvavá stopa končí u Arka a Livia. Kdo ví, který z nich ve skutečnosti porazil Loxia a sebral hůlku? A kdo ví, kdo mohl porazit je? To nám historie bohužel neříká.“

Chvilku bylo ticho a pak se Hermiona strnule zeptala, „pane Láskoráde, má rodina Peverellova něco společného s Relikviemi Smrti?“

Xenofílius vypadal překvapeně a Harrymu hlavou prolétla jakási myšlenka, ale přesto si nemohl uvědomit, odkud to jméno zná. Peverellovi… to jméno už někde slyšel.

„Ale vy mne překvapujete, mladá slečno!“ řekl Xenofílius, který teď seděl ve svém křesle mnohem vzpřímeněji a třeštil očima na Hermionu. „Domníval jsem se, že jste v pátrání po Relikviích nováčkem! Mnozí z nás, kteří věří, se domnívají, že Peverellovi mají s Relikviemi společné všechno!“

„Kdo jsou to Peverellovi?“ zeptal se Ron.

„To bylo jméno na hrobě v Godrikově Dole, na kterém byl i ten symbol,“ řekla Hermiona, která stále pozorovala Xenofília. „Ignác Peverell.“

„Přesně tak!“ řekl Xenofílius a zvedl puntičkářsky ukazováček. „Symbol Relikvií Smrti na Ignácově hrobě je ten nezvratný důkaz!“

„Důkaz čeho?“ zeptal se Ron.

„Toho, že tři bratři z příběhu byli ve skutečnosti bratři Peverellové, Antioch, Cadmus a Ignác! Že to oni byli původní vlastníci Relikvií!“

S dalším pohledem z okna vstal, zvedl tác a vydal se k točitému schodišti.

„Zůstanete na večeři?“ zavolal ze spodního patra. „Každý od nás chce recept na polévku z hltožroutů.“

„Možná aby ho mohli ukázat na oddělení jedů u svatého Munga,“ zamumlal si Ron pod vousy.

Harry vyčkával, než začne dole Xenofílius rachotit v kuchyni, a pak promluvil.

„Co si o tom myslíš?“ zeptal se Hermiony.

„Ach, Harry,“ řekla unaveně, „je to hromada naprostých nesmyslů. Tohle nemůže být skutečný význam toho symbolu. On to jen musel takhle divně pochopit. Taková ztráta času.“

„Řekl bych, že tohle je ten muž, který vymyslel muchlorohé chropotaly,“ řekl Ron.

„Tomu jsi snad taky nevěřil?“ zeptal se Harry.

„To je přece jen jeden z příběhů, které říkají dětem, aby je naučili, co je správné, ne? ‚Nevyhledávej problémy, nezapojuj se do rvaček, nepleť se do věcí, které by raději měly zůstat osamocené! Sklop hlavu, starej se o své věci a budeš v pořádku.‘ Když tak o tom přemýšlím,“ dodal Ron, „tak možná kvůli tomuhle příběhu lidé věří, že bezové hůlky nosí smůlu.“

„O čem to mluvíš?“

„O jedné z těch pověr. ‚Čarodějky narozené v květnu se provdají za mudlu.‘ ‚Kletba za soumraku odezní o půlnoci.‘ ‚Hůlka bezová smůlu nosívá.‘ Určitě jste o nich slyšeli. Mamka jich zná tucty.“

„Harry a já jsme vyrůstali mezi mudly,“ připomněla mu Hermiona. „Učili nás jiné pověry,“ a hluboce si povzdechla, když se z kuchyně vylinul příšerný zápach. Vztek, který měla na Xenofília, měl jeden dobrý efekt – konečně, zdálo se, přestala mrzutě mluvit s Ronem. „Asi máte pravdu,“ řekla jim. „Je to jen příběh o morálce, je jasné, který dar je nejlepší, který byste si měli vybrat –“

Všichni promluvili naráz: Hermiona řekla „plášť,“ Ron „hůlku,“ Harry „kámen.“

Podívali se na sebe, napůl překvapeně, napůl pobaveně.

Měla bys říct plášť,“ řekl Ron Hermioně, „ale kdybys měla hůlku, nepotřebovala bys být neviditelná. Neporazitelná hůlka, Hermiono, páni!“

„Už přece máme neviditelný plášť,“ řekl Harry, „a hodně nám pomohl, jestli jste si nevšimli!“ dodala Hermiona. „Zatímco ta hůlka přitahuje problémy –“

„Jen když to o ní budeš všude rozkřikovat,“ hádal se Ron. „Když budeš poskakovat s hůlkou, mávat jí nad hlavou a hloupě zpívat, ‚Mám neporazitelnou hůlku, pojďte a zkuste ji získat, máte-li dost odvahy.‘ Dokud budete držet jazyk za zuby –“

„ – Ano, ale dokážeš držet jazyk za zuby?“ zeptala se Hermiona skepticky. „Víš, že jedinou skutečnou věcí, kterou nám řekl, byly ty příběhy o neobvykle mocných hůlkách, které se vyprávějí po celá staletí.“

„Takže ty hůlky existovaly?“ zeptal se Harry.

Hermiona vypadala rozzlobeně. Její výraz byl tak roztomile povědomý, že se na sebe Harry a Ron museli smát.

„Smrtihůlka, Hůlka osudu, během staletí se objevují pod různými názvy, obvykle jsou v držení nějakého černokněžníka, který se jimi honosí. Profesor Binns některé z nich zmiňoval, ale – vždyť jsou to všechno nesmysly. Hůlky jsou jen tak mocné, jako kouzelníci, kteří je ovládají. Někteří kouzelníci se jen vychloubají, že ty jejich jsou větší a lepší, než hůlky ostatních.“

„Ale jak víš,“ řekl Harry, „že tyhle hůlky – Smrtihůlka a Hůlka osudu – nejsou jedna a ta samá hůlka, která během let dostala různá jména?“

„Co když to je opravdu Bezová hůlka, kterou vyrobila Smrt?“ řekl Ron.

Harry se musel zasmát. Napadla ho zvláštní myšlenka, která byla, když už nic jiného, zvláštní. Jeho hůlka, připomněl si, byla z cesmínu, nikoli z bezu, a vyrobil ji Ollivander, ať už té noci, kdy ho pronásledoval Voldemort oblohou, udělala cokoli, kdyby byla neporazitelná, jak by se mohla zlomit?

„Takže proč by sis vzal ten kámen?“ zeptal se ho Ron.

„No, kdybych mohl přivést lidi zpět, měli bychom tu Siria… Pošuka… Brumbála… mé rodiče…“

Ani Ron ani Hermiona se nezasmáli.

„Ale podle básníka Beedleho by se nevrátili zpět, ne?“ řekl Harry a přemýšlel o příběhu, který právě vyslechl. „Nemyslím, že by byly tucty dalších příběhů o kameni, který dokáže vzkřísit mrtvé...?“ zeptal se Hermiony.

„Ne,“ odpověděla mu smutně. „Nevzpomínám si na nikoho, kromě pana Láskoráda, kdo by tvrdil, že je to možné. Beedle zřejmě vzal myšlenku Kamene mudrců s tím rozdílem, že z tebe ten kámen neudělá nesmrtelného, ale bude umět zvrátit smrt.“

Zápach z kuchyně byl čím dál horší. Smrdělo to, jako kdyby se někomu pálilo spodní prádlo. Harry přemýšlel, jestli by se zbavil svých pocitů, když by snědl dost toho, co Xenofílius vařil, ať to bylo cokoli.

„A co ten plášť?“ zeptal se Ron pomalu. „Neuvědomujete si, že je pravý? Zvyknul jsem si na Harryho plášť a nikdy jsem se nepozastavil popřemýšlet nad tím, jak je vlastně dobrý. Nikdy jsem neslyšel o plášti podobném tomu, jaký má Harry. Je spolehlivý. Nikdy nás nikdo neviděl, když jsme se pod ním skrývali –“

„Samozřejmě, že ne – vždyť jsme pod ním neviditelní, Rone!“

„Ale všechno to, co říkal o ostatních pláštích, že nestojí ani za svrček, to je pravda! Nikdy mě to nenapadlo, ale když jsem slyšel, jak z nich vyprchávají kouzla, když stárnou, nebo jak v nich kouzla dělají díry... Harry má svůj plášť od svého taťky, takže není úplně nový, ale je pořád... v perfektním stavu!“

„Ano, to je pravda, ale Rone, ten kámen...“

Zatímco se šeptem dohadovali, Harry procházel po místnosti a poslouchal jen jedním uchem. Když došel k točitému schodišti, zvedl oči, aby se podíval na další patro, a v tu chvíli ho smyslů zbavil jeho obličej, který na něj zíral ze shora. Po chvilce rozčarování si uvědomil, že to není zrcadlo, ale malba. Zvědavost ho přinutila začít stoupat po schodech.

„Harry, co to děláš? Nemyslím si, že bys tam měl chodit, když tu není!“

Ale Harry už vystoupil do dalšího patra. Lenka si ozdobila strop pokoje pěti překrásně namalovanými obličeji: Harry, Ron, Hermiona, Ginny a Neville, ti všichni měli na stropě svůj portrét. Nehýbali se, jako obrazy v Bradavicích, ale přesto v nich bylo něco kouzelného. Harry měl pocit, že dýchají. To, co nejprve vypadalo jako zlaté řetězy spojující jednotlivé obličeje, Harry po bližším prozkoumání dokázal přečíst jako tisíckrát zlatým inkoustem zapsané slovo „přátelé“.

Harry pocítil k Lence jakousi náklonnost. Rozhlédl se po místnosti. Vedle postele byla veliká fotografie mladé Lenky a ženy, která jí byla velmi podobná. Objímali se. Lenka na té fotce vypadala mnohem upravenější, než ji Harry kdy dříve viděl. Obraz byl zaprášený, což Harrymu přišlo zvláštní. Rozhlédl se okolo a pomyslel si, že tam něco nesedí. I bleděmodrý koberec byl plný prachu. Ve skříni nebyly žádné šaty a skříně dveře byly dokořán. Postel vypadala nepřátelsky, chladně, jako kdyby v ní nikdo nespal celé týdny. Přes nejbližší okno se na rudé obloze napínala jedna velká pavučina.

„Co se děje?“ zeptala se Hermiona, když Harry sestoupil po schodišti, ale než mohl odpovědět, vrátil se k nim Xenofílius z kuchyně a tentokrát nesl tác plný kalichů.

„Pane Láskoráde,“ řekl Harry. „Kde je Lenka?“

„Co prosím?“

„Kde je Lenka?“

Xenofílius se zastavil na posledním schodě.

„Už – už jsem vám to říkal. Je u spodního mostu a chytá třasnatky.“

„A proč jste tedy na tác připravil kalichy jen pro čtyři lidi?“

Xenofílius se pokusil promluvit, ale nedostal ze sebe ani hlásku. Jediný hluk v místnosti se řinul bez přestání z tiskostroje a z tácu se ozývalo nepatrné řinčení, jak se Xenofíliovi třásly ruce.

„Řekl bych, že tu Lenka nebyla celé týdny,“ řekl Harry. „Její šaty jsou pryč, v posteli nikdo nespal. Kde tedy je? A proč se pořád díváte z okna?“

Xenofílius upustil tác. Kalichy upadly a zvuk jejich dopadu automaticky přinutil Rona, Hermionu i Harryho vytáhnout hůlky. Xenofílius ztuhl ve chvíli, kdy strkal ruku do kapes. V tu chvíli se tiskostroj hrozivě naklonil a na podlahu se z pod ubrusu vyvalilo ohromné množství Jinotajů. Nakonec tiskostroj utichl. Hermiona se sklonila a zvedla jeden z výtisků. Hůlkou pořád mířila na pana Láskoráda.

„Harry, podívej se na tohle!“ povídala. Harry k ní doklopýtal tak rychle, jak jen dokázal skrz ten nepořádek. Na první stránce Jinotaje byla jeho vlastní fotografie s nápisem „Nežádoucí číslo jedna“ a nadpisem s odměnou za dopadení.

„Jinotaj tedy zastává jiný postoj?“ zeptal se Harry chladně a mysl mu pracovala na plné obrátky. „To jste tedy dělal, když jste byl na zahradě, pane Láskoráde? Posílal jste sovu na ministerstvo?“

Xenofílius sevřel rty.

„Vzali mi mou Lenku,“ zašeptal, „kvůli tomu, co jsem vydával. Vzali mi mou lenku a já nevím, kde je, co jí dělají. Ale mohli by mi ji vrátit, kdybych – kdybych –“

„Jim vydal Harryho?“ dokončila to za něj Hermiona.

„V žádném případě,“ řekl Ron rezolutně. „Zmizte nám z cesty, odcházíme.“

Xenofílius vypadal příšerně, jako kdyby mu bylo sto let a rty se mu ztratily v děsivém pohledu.

„Budou tady každým okamžikem. Musím zachránit Lenku. Nemůžu o Lenku přijít. Nesmíte odejít.“

Rozpřáhl před schodištěm ruce a Harry měl náhlou vizi své matky, jak úplně stejně chrání svého syna před postýlkou.

„Nenuťte nás, abychom vám ublížili,“ řekl Harry. „Zmizte nám z cesty, pane Láskoráde.“

„Harry!“ zakřičela Hermiona.

Za okny se objevovaly postavy na košťatech. Když od něj odvrátili hlavy, vytáhl Xenofílius svou hůlku. Harry si uvědomil jejich chybu včas. Sehnul se stranou a strhl s sebou Hermionu a Rona z cesty Xenofíliova omračovacího kouzla, které trefilo roh Třaskavce.

Ozval se ohromný výbuch a podle hluku to vypadalo, že místnost roztrhal. Vzduchem všemi směry létaly zbytky dřeva a papíru a míchaly se s neproniknutelným mrakem tlustého bílého prachu. Harry prolétl vzduchem a pak spadl na zem, ruce si držel nad hlavou a na něj spadl všechen ten nepořádek, načež nebyl schopen cokoli vidět.

Ronův výkřik a zvuky ohavných kovových ran napovídaly, že Xenofília to odstřelilo z nohou a on pak spadl po schodech zpět do přízemí po točitých schodech.

Harry se pokusil vstát z pod smetí, které ho téměř pohřbilo. Kvůli prachu téměř nemohl dýchat a neviděl. Polovina stropu se propadla a konec Lenčiny postele visel dolů. Soška Roweny z Havraspáru vedle něj ležela a chyběla jí půlka obličeje, útržky pergamenu poletovaly vzduchem a většina tiskostroje ležela na boku a blokovala schody do kuchyně. Pak se kolem něj pohnula jiná bílá osoba a Hermiona pokrytá prachem, jako kdyby to měla být nějaká socha, naznačila prstem na rtech, že má být zticha.

Dveře v přízemí někdo rozrazil.

„Neříkal jsem ti, že sem nemusíme spěchat, Traversi?“ řekl drsný hlas. „Neříkal jsem ti, že ženhle cvok zase blouzní, jako obvykle? Ozvala se rána a Xenofíliův výkřik bolesti.

„Ne... ne... v patře... Potter!“

„Říkal jsem ti před týdnem, Láskoráde, že se sem nebudeme vracet jen tak, jedině pro balík pořádných informací?! Pamatuješ si minulý týden? Když jsi chtěl vyměnit dceru za tu pitomou pokrývku hlavy? A o týden dřív,“ – další rána, další výkřik – „když sis myslel, že ti ji vrátíme, když nám dáš důkaz, že existují muchlo“ – prásk – „rozí“ – prásk – „chropotalové?“

„Ne – ne – prosím vás!“ vzlykal Xenofílius. „Je to opravdu Potter, opravdu!“

„A teď se ukáže, žes nás sem zavolal jen proto, aby ses nás pokusil vyhodit do vzduchu!“ burácel smrtijed a zespoda se ozvala salva úderů přerušovaných Xenofíliovými výkřiky bolesti.

„Tohle místo vypadá, že se každou chvíli rozpadne, Selwyne,“ řekl chladný druhý hlas, který se rozléhal po rozbitém schodišti. „Schody jsou úplně zablokované. Zkusila bys je uvolnit? Možná to sejme celý dům.“

„Ty prolhaná špíno,“ zařval čaroděj jménem Selwyn.

„Nikdy v životě jsi Pottera neviděl, co? Myslel sis, že nás sem zavoláš a zničíš nás, co? A myslíš si, že takhle tu svojí holku dostaneš zpátky?“

„Přísahám... Přísahám... Potter je nahoře!“

„Homenum revelio,“ řekl hlas u paty schodů. Harry zaslechl, jak Hermiona zalapala po dechu a měl podivný pocit, že se nad ním něco zvedá a jeho tělo se noří do stínu.

„Někdo tam nahoře opravdu je, Selwyne,“ řekl druhý muž ostře.

„Je to Potter, říkám vám, že je to Potter!“ vzlykal Xenofílius. „Prosím... prosím... dejte mi Lenku... jen mi dejte Lenku...“

„Dostaneš svou holčičku, Láskoráde,“ řekl Selwyn, „jestli vylezeš po těch schodech a přitáhneš mi sem dolů Harry Pottera. Ale jestli je to spiknutí, jestli je to podvod, jestli tam máš komplice, který na nás čeká a chce nás napadnout, uvidíme, jestli ti dovolíme pohřbít alespoň část tvé dcery.“

Xenofílius strachy a zoufalstvím zakvílel. Bylo slyšet, jak někdo běží a škrábe se. Xenofílius se snažil dostat skrz ten všechen nepořádech na schodech.

„Pojďte,“ zašeptal harry, „musíme se odsud dostat.“

Začal se vyhrabávat z pod sutin a Xenofíliův hluk na schodech ho kryl. Ron byl zahrabán nejhlouběji. Harry a Hermiona přelezli tak tiše, jak jen uměli, přes všechny ty trosky až k němu a pokusili se vypáčit těžkou skříňku se šuplíky, kterou měl Ron na nohách. Zatímco Xenofíliovo bouchání a škrábání bylo čím dál blíž, Hermiona uvolnila Rona s použitím vznášecího kouzla.

„Dobrá,“ vydechla, když se začal tiskostroj u schodů hýbat. Xenofílius v tu chvíli byl velmi blízko. Ještě pořád byla celá bílá od prachu.

„Věříš mi, Harry?“

Harry přikývl.

„Tak dobrá,“ zašeptala, „podej mi neviditelný plášť. Rone, ty si ho vezmeš přes sebe.“

„Já? Ale Harry –“

„Prosím, Rone! Harry, drž se pevně mé ruky, Rone, ty mě chyť za rameno.“

Harry natáhl svou levou ruku. Ron se ztratil pod pláštěm. Tiskostroj, který blokoval schodiště, vibroval. Xenofílius se jej pokoušel zvednout pomocí vznášecího kouzla. Harry nevěděl, na co vlastně Hermiona čeká.

„Držte se pevně,“ zašeptala. „Držte se pevně... každou chvíli...“

Xenofíliův papírově bílý obličej se objevil nad vrškem kredence.

Obliviate!“ zakřičela Hermiona a namířila Hůlku nejprve na jeho obličej a pak na podlahu pod nimi. „Deprimo!“

Podlaha obývacího pokoje se propadla. Padali jako kameny. Harry se jako o život stále držel její ruky, zespod se ozval výkřik a on zahlédl dva muže, kteří se snažili utéct ve chvíli, kdy na ně ze všech stran začaly padat trosky a poničený nábytek z prvního patra. Hermiona se ve vzduchu roztočila a když Harryho znovu zatáhla do temnoty, v uších mu ještě pořád zůstával zvuk sesouvajícího se domu.

439 komentářů:

HP7 CZ řekl(a)...

Jak jsem slíbil, tak i plním :)

Tím jsem dohnal jeden den bez kapitoly (sobota?) a teď můžu jet napřed. Pokud to půjde, chtěl bych zvládat dvě kapitoly denně. Tímhle tempem by tu zbytek knížky byl do týdne... :-)

Mimochodem -- kapitola dvacátá druhá se jmenuje "Relikvie Smrti" :-) takže se konečně něco začalo dít!

A trocha statistiky:
247 stránek, 3842 odstavců, 8110 řádků, 97564 slov, 590874 znaků, z toho 94318 mezer. Uff!

Jdu spát :-)

Hela řekl(a)...

Paráda...... borec!!!!!!! Díky...

Anonymní řekl(a)...

Dobrou a hezky se vyspi :)))

Červotočková řekl(a)...

Páni, vážně je to tu!
Díky, jdu číst, dobrou noc všem Potterofilům!

audioslave řekl(a)...

vyborne!
dve kapitoly denne by byly super.. takova nase pravidelna davka emoci;)

Lenča řekl(a)...

Takže celkem 328 stran - to pro nespokojence - zkuste si jen představit, jak dlouho to zabere, než se to naťuká do počítače, pokud člověk není mistr světa v psaní..

Takže ještě jednu korekturku pozdě v noci?

Harry řekl, „Ne,“ ale Ron s Hermionou oba řekli, „Ano.“ - Harry odpověděl "Ne", ale Ron s Hermionou současně vyhkrli "Ano".

postava dívky, kterou kdysi miloval a doufal v jejich svatbu - kterou kdysi miloval a doufal, že si ji vezme

Přesto byla smutná a chladná a oddělená závojem - Byla však smutná a chladná a jakoby zahalená závojem?

Láskoráde, jak jen můžete věřit –? - jak jen tomu můžete věřit?

(úzkopsá - úzkomyslná - to se mi líbí!! :-)

Možná bys měla zkusit nasadit si ten klobouk - Možná by sis měla zkusit nasadit ten klobou

Jeho hlas se mu třásl námahou - stačí Hlas se mu třásl námahou

Čekáte snad, že se dotknu každého oblázku na světě a vyzkoušela je? - a vyzkouším ho?

(Ornáš, Loxiáš, Barnabáš - paráda!!)

nepleť se do věcí, které by raději měly zůstat osamocené - do kterých ti nic není? které nemůžeš změnit? co je v originále?

tác plný kalichů - asi bych dala misek

na něj spadl všechen ten nepořádek, načež nebyl schopen cokoli vidět - takže nic neviděl

Xenofília to odstřelilo z nohou ???

Hermiona pokrytá prachem, jako kdyby to měla být nějaká socha - pokrytá prachem, takže připomínala sochu..

Zkusila bys je uvolnit? - Zkusil bys je uvolnit?

Ale jinak paráda!!! Ta pohádka je moc pěkně přeložená a vůbec..

Nikdy bych nevěřila, že tohle někdo zvládne, že ty ses Medek ml.???

L.

Anonymní řekl(a)...

Jsi bezva .-)

Anonymní řekl(a)...

hele ty seš fakt hvězda :)

Anonymní řekl(a)...

Jinak na 99% si knihu HP7 koupi kazdy kdo si cte tento predklad . Proto, jen do toho, nemuzu se dockat dalsi kapitolky .

Anonymní řekl(a)...

Seš vopravdickej masér.Vopravdu taková obětavost to se musí cenit :)
Stoupnul si na mym žebříčku oblíbenosti hned za Arnolda Schwarzenegra :).Ne vážně fakt seš masér

Anonymní řekl(a)...

Dobrou noc jsi fakt dobrej
Cairn

Čiko řekl(a)...

Velký Sedmo, včera jsem odpadl velice brzo, sluníčko, fotbálek, spálenej ksichtík a jen co se vysoukám z pelechu jsou tu dvě kapitoly a ještě něco jako příslib, že to teď bude klasika - dvě kapitoly denně.Doteď jsem se domníval, že jen ti od tebe dál jsou ze spolku cvoků nebo trhlošů( zdravím dabéry), ale koukám, že i ty nejsi úplně mimo. O dovolenou kdy se můžeš jen tak poflakovat, myslíš na nás nedočkavé zoufalce a dáváš jim takové hezké dárky, kterými tvé kapitoly jsou. Moc za ně děkuju a teď jdu číst.

Krátura řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Krátura řekl(a)...

Velký Sedmo . . . seš jednička . . . všichni tě milujeme. Apropo . . . kam zmizela Voldemortka??? Těšila jsem se na její povídku :-(

Anonymní řekl(a)...

Díky, jsi šikovnej, překládáš jako Medek.

mamina řekl(a)...

Ahoj Sedmo. My co sledujeme každé tvé slovo i v komentářích ti děkujeme, žes včera zanedbal kvůli další kapitole svou přítelkyni a doufáme, že na nás nebude naštvaná.Moc ti držíme palce a doufáme, že se tím šíleným tempem nestrháš!!! Kdo by nám dopřekládal ten závěr????:( Hlavně dej vědět, kdy budeš pořádat autogramiádu, protože tvůj podpis bude jednou velice žádaný -"ten, co přeložil HP7 líp, než p.Medek" :) :) :) Ahoj a užij si léta

lela15 řekl(a)...

super dvě kapitolky denně to by byla paráda!!!vřera sem nestíhala tak dnes sem si mohla vychutnat obě kapitolky parááááda

Petr-Fanda řekl(a)...

fakt dobrýýýý Sedmo...seš frajer..včera večer jsem měl radost že tam je jedna nová kapitola,ale nečetl jsem jí..nechal jsem si to na dnešek,a pak se sem podívam a ona je tu další nová,tak jestli fakt budou 2 kapitoly denně...je to superr....seš největší boreček:-)))

Viki řekl(a)...

Taková malá korekturka...
Když se v té knížce popisuje vražda nejstaršího bratra - nedávala bych tam "sťal hrdlo", protože hrdlo se běžně nestíná... spíš "podřízl".
A myslím že by bylo vhodnější fotografie MALÉ, ne mladé Lenky.

Jinak Sedmo, jsi borec :P

dawis řekl(a)...

jestli zvládneš 2 denně tak ti snad pošlu děkovný dopis od celé mé rodiny se spoustou..(finančního poděkování)

Anonymní řekl(a)...

Mám takový pocit že od dob Brumbála jsi největší kouzelník a že by se tě bál dokonce i ty-víš-kdo.

Marek řekl(a)...

Ty překlady jsou úplně super. Prvních 10 kapitol jsem si nahrál do mobilu a četl na dovolené:) A když jsem se vrátil, je jich už 21. Jsi blesk. Měl bys vystřídat Medka... Jen tak dál

Čiko řekl(a)...

Tak si říkám, že ten půlnoční termín asi padá. Máme nějaké dva nové termíny?

mamina řekl(a)...

Čus čiko, byla jsem včera ve 23.00 tady na stránkách a ty nikde. To byl teda pokec, to ti řeknu. Ale další kapitola na víc to je fakt bezva. Taky by mě zajímalo, kdy se budou objevovat další kapitoly.

Krátura řekl(a)...

ještě ke kapitole "Stříbrná laň"

myslím, že slovo "objímala" je v souvislosti s dalším dějem zvláštní :-) : Hermiona se vymrštila a objímala ho jak jen mohla.

„Au – au – nech mě! Co to –? Hermiono – AU!“

„Ty – jsi – absolutní – osel – Ronalde – Weasley!“

Každé slovo přerušil úder. Ron poodstoupil a chránil si hlavu, zatímco Hermiona pokračovala.

Čiko řekl(a)...

Mamino, já byl úplně mrtvej, kdybych neměl duši rozkouskovanou snad bych ani dneska nevylezl

Anonymní řekl(a)...

Ses vazne super..uz jsem se bala, ze si to nestihnu precist..pac 17 odjizdim do lazni a tam neni net..ale jestli budou 2 kap. denne tak je to uplne skvely..a ty ses taky uplne skvelej:-*

FF řekl(a)...

Tak další kapitola kterou si můžu přečíst v češtině.Jinak jsem dneska dočetla konec knihy a je to teda pořádná řežba. Jo a Mrs.Weaslyová válí:-)

mamina řekl(a)...

to čiko: No eště že je nás rozkouskovaných víc, bo jinak by tu bylo úplně mrtvo!!!

Čiko řekl(a)...

no dneska snad neodpadnu, no uvidím, pojedu jen tak kousek na Barboru , tam se vykoupu a zpátky +- 30 kiláků celkem. a kšiltovku a brejle si vezmu.Hele taky vám to znamení připomíná začátek šifry mistra Leonarda? Tam taky se Hanks ptá co je to a každej řekne hákovej kříž a on pak vysvětlí , že dřív to bylo něco jinýho.

Hadaku řekl(a)...

Sedmo posílám opět ty největší díky seš fakt borec: To bylo překvápko dvě kapči najednou fakt super jízda, ale bacha abys nám nezkolaboval. Ještě jednou dík jdu spát.

V.A. řekl(a)...

Včera jsem sem jenom nakoukla a se spokojenym pocitem, že je tu dvacátá kapitola jsem šla hajat. Dneska přijdu a kouká na mě kapitola jednadvacátá! No není to krása? =)
Co se týče "Příběhu tří bratrů" uplně mi bylo jasný, že tam s Lenkou něco nehraje... =) Tak uvidíme jak to dopadne, ta část, kdy na Láskoráda řvali byla fakt smutná... =( Chudák malej, bláznivej, bez dcery... Prostě doják =P

Anonymní řekl(a)...

hej to jim nedošlo že to co ten grindewald kranl tomu- ježiš jak se jmenoval? - no prostě tomu výrobci hůlek, je ta bezová hůlka?? to je jasné jak facka!!!

Katy řekl(a)...

tak sem přišla ke kompu a co mé oči nevidí dvě kapitoly díky dík Velký Sedmo

Anonymní řekl(a)...

fakt díky moc!! každý večer se vracet domů a nacházet vždycky novou kapitolu je super! jenom tak dál!!:D

Anonymní řekl(a)...

co je to za slovo "přesvědčenitelný"
přesvědčitelný?
přesvědčený?
je to tam vícekrát

Magda řekl(a)...

pro anonym 12:00 : vis ono to mozna hodne lidem doslo ale mozna ze si taky chteli ty svoje dohady overit az v knizce!!!!! nevim jestli vas to tak moc bavi ze sem furt davaty ty spoilery!!!!:-/

Čiko řekl(a)...

Magdi, nezlob se na něj, třeba mu nedochází proč tady všichni hnijeme a třeba je fakt přesvědčenej, že tu je asi tisícovka tupců.

Petr-Fanda řekl(a)...

taky nechápu proč je to furt baví sem dávat ty spoilery!

mamina řekl(a)...

Spíš bych řekla, že je tu jeden Vy-víte-kdo (nechci anonyma nazývat neslušně, co bude pořád prudit a čeká co z toho vyleze. ALE MY SE NEDÁME A NA DALŠÍ KAPITOLY TRPĚLIVĚ ČEKÁME!!!

Petr-Fanda řekl(a)...

tak co Čiko...spřátelíme ty blogy?

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Radku,
už ti to napsala hromada lidí, ale já ještě ne. Takže: Dík moc, že to překládáš, je to super. Nenapadá mě ni jedno slovo chvály, které tu ještě nezaznělo, takže prostě souhlasím se všemi, kdo tě nějak chválí, ale i přiměřeně a SPRAVEDLIVĚ kritizují, protože to je taky důležité. Člověk by měl znát své chyby, aby něco mohl propříště udělat lépe:-) A ještě pé-es: Bude další kapča někdy dříve, než obvykle kolem půlnoci?

Čiko řekl(a)...

Petr Fanda, jasně že jo, ty ses pak nijak neozval, co mám dělat dál

ivi řekl(a)...

No jo, asi by jsme se na sebe nemeli zlobit... Treba to ani nemel byt spoiler, ale jen teorie... Pokud uz to mas doctene tak nespojleruj, pokud je to tvuj osobni odhad, tak napis ze si myslis...
Jinak s tou Lenkou to bylo fakt okaty... Je sice prastena, ale neco spolu zazili a povazuje je za pratele, tak by asi netrhala houby, ci co to bylo, kdyz ji otec rekl, ze dorazil HP i s ostatnimi...
Jinak jak se zda, tak by se trio asi melo zamyslet nad, tim co rikal Laskorad a co dela v Harryho predstavach Voldy. Hele tohle je osobni teorie nic vic jasan. Proste si myslim ze Voldik v Relikvie veri... Pokud uz i tohle vadi, tak nevim, o cem by jsme se tu mohli bavit.

Čiko řekl(a)...

Ale což o to, úvahy a dohady to tu máme rádi a co teprve když se někdo i správně trefí . Než takový ono, já to četl a je to takhle. Pak je diskuze na nic, rozebírat nerozebíratelný

Anonymní řekl(a)...

Teda Sedmo, ty snad píšeš rychlobrkem a nikdy nespíš, jinak si to neumim vysvětlit. Fakt si moc vážim toho, co děláš pro nás ostatní! Jsi největší boreček!!!

Petr-Fanda řekl(a)...

ty newíš jak spřátelit blog???to je jedno ...nejlepší je udělat rubriku Spřátelené blogy nebo tak nějak jak chceš...pak se vrátíš jako bys chctěl napsat článek..a jak tam máš tu kolonku a tam je třeba napsaný:Vložit odkaz,vložení obrázku atd..tak dáš vložit odkaz ..klikneš na to ...objeví se ti tabulka nahoře je napsaný URL:tam dáš ůj blog:www.oblibenefilmy.blog.cz

a podto napíšeš co chceš..třeba to samý nebo klikni sem...prostě co chceš...KAPIŠTO???;-)

Evule řekl(a)...

óóó náš Velký Sedmý - to bylo počteníčko :))))), byla jsem přes víkend a kousek pryč a ted jsem si najednou mohla přečíst víc kapitol najednou - no skvělý :))))) mockrát děkuji za skvělé čtení

HP7 CZ řekl(a)...

Dneska dvě kapitoly nebudou, protože dvacátá třetí je neskutečně dlouhá. Spíš to vypadá tak, že dneska bude jedna (někdy k večeru) a zítra dvě :)

Petr-Fanda řekl(a)...

to je jedno...my jsme stebou spokojení:-)

Anonymní řekl(a)...

„Původní výtisk?“ zeptal se Xenofílius ostře...

Spíš bych řekl, že mu jde o „původní verzi“...

Anonymní řekl(a)...

Tak si teď pročítám chat s otázkami pro Rowlingovou a mohla bych tu teď zveřejnit jëdnu odpověď na otázku,která tu už padla a která není spoiler.Párkrát tu zaznělo, proč Hermiona tvrdila, že neumí paměťová kouzla,když už je dělala u svých rodičů. Má se to tak, že rodičům paměť jen pozměnila, kdežto Dolohovi a Rowlemu(sorry skloňování cizích jmen nedávám) paměť mazala.Proto řekla, že zná jen teorii a ne praxi.

Anonymní řekl(a)...

...podél osamělé klikaté cesty...

along a road... asi nikdo necestuje "podél" cesty, ale "po cestě"...
- takže spíš "cestovali po opuštěné, klikaté cestě"

Čiko řekl(a)...

Tak jsem si ty dva blogy spřátelil a pokud má i někdo jiný zájem, najeďte na sedmožrouty a do reakce hodte link

Fred WeasleyK řekl(a)...

ahoj hp7cz,
díky za další kapitolu, mám jen jedenu připomínku, nebylo by hezčí, kdyby se název kapitoly přejmenoval na Příběh tří bratří? To jen tak.
Díky za vše co pro nás děláš

lilalila řekl(a)...

ahoj:D- máš moju hlbokú vďaku a obdiv- už 247!stránok!!!- len prepísať /+PRELOŽIŤ- a SUPER preložiť-uf uf/to je priam heroický výkon- a trocha inšpirácie:
Ve skříni.....by mohlo byť: Dveře skříne byly dokořán - nebyly v ní žádné šaty!
a ešte Lenkina posteľ- nemohla by byť skôr:....neútulná a chladná..?..
veľa síl-čau lilalila

Anonymní řekl(a)...

to bylo naprosto úžasný,já nevím co tu psát!! :o))
Moc se ti to pomohlo velký sedmo,jseš šikulka,a nemůžu se dočkat další!!!
Ginny

LuH řekl(a)...

Ahoj, znova pro ty, kdo nečetli mé předchozí příspěvky na toto téma =) :
Takže, znovu k namluvení HP: rozjel jsem k tomu fórum - hp.lhalda.eu/forum
Kdo by se chtěl podílet na namluvení Sedmova překladu HP7, ať se tam, prosím, zaregistruje a snad se domluvíme =)

Čuuuzz řekl(a)...

Zdarek!Chvili jsem tu nebyl a koukam,ze se to tu pekne rozjelo:-)diky Sedmo...

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Radku, nespěchej tolik... Nezlob se, ale kvantita jde na úkor kvality. Přesto jsem si zas hezky početla. Díky! Jana

Nevidím se. (Nedivím se.)
Svědkem tomu budiž ten (Například ten)
Bude mnohem jistější (Bude tak mnohem jistější)
Časem dorazili k řece tak hluboké, že ji nemohli přebrodit, a nebezpečné, aby ji přeplavali
(lépe: Časem dorazili k řece tak hluboké, že ji nemohli přebrodit a tak nebezpečné, že ji nemohli přeplavat.)
gratuluje za jejich kouzelné umění (gratuluje k jejich kouzelnickému umění )
cenu za to, že se jí tak chytře vyhli (odměnu za to, že se jí tak chytře vyhnuli)
z volně visící větve mu vyrobila hůlku a předala ji nejstaršímu z bratrů. (z volně visící větve vyrobila hůlku a předala ji nejstaršímu z bratrů.)
kde se honosil mocnou hůlkou, kterou mu dala sama Smrt, a o tom, jak z něj učinila nepřemožitelného
(lépe: kde se honosil mocnou hůlkou, kterou mu dala sama Smrt i tím, že z něj učinila nepřemožitelného)
Ale ať hledala Smrt třetího z bratrů mnoho let, nikdy ho nedokázala nalézt.
(lépe: Třetího z bratrů hledala Smrt celá léta, ale nedokázala ho nalézt.)
slabý nádech růžové (slabě růžový nádech)
Čekáte snad, že se dotknu každého oblázku na světě a vyzkoušela je? (Čekáte snad, že se dotknu každého oblázku na světě a vyzkouším ho? )
ale nerozporovala jeho slova (ale nic proti jeho slovům nenamítala)
Její výraz byl tak roztomile povědomý, že se na sebe Harry a Ron museli smát. (Její výraz jim byl tak roztomile povědomý, že se na sebe Harry s Ronem museli usmát.)
byla z cesmínu (byla z cesmíny)
nikdy jsem se nepozastavil popřemýšlet (nikdy jsem nepřemýšlel)
nestojí ani za svrček (nestojí ani za zlámanou grešli)
Harry procházel po místnosti (Harry se procházel po místnosti)
v tu chvíli ho smyslů zbavil jeho obličej (v tu chvíli ho ohromil jeho obličej)
skříně dveře byly dokořán (dveře skříně byly dokořán)
„Harry, podívej se na tohle!“ povídala. Harry k ní doklopýtal tak rychle, jak jen dokázal skrz ten nepořádek. Na první stránce Jinotaje byla jeho vlastní fotografie s nápisem „Nežádoucí číslo jedna“ a nadpisem s odměnou za dopadení.
(lépe: „Harry, podívej se na tohle!“ řekla. Harry k ní přistoupil tak rychle, jak jen to vzhledem k nepořádku dokázal. Na první stránce Jinotaje byla jeho vlastní fotografie s nápisem „Nežádoucí číslo jedna“ a s uvedenou odměnou za jeho dopadení.)
že ženhle cvok zase blouzní (že tenhle cvok zase blouzní)
Zkusila bys je uvolnit? (Zkusil bys je uvolnit?)
pokusili se vypáčit těžkou skříňku (pokusili se pohnout těžkou skříňkou)
v uších mu ještě pořád zůstával zvuk sesouvajícího se domu (v uších mu ještě pořád hřměl rachot sesouvajícího se domu)

Anonymní řekl(a)...

Mnohokrát ti děkuju za to, co pro nás všechny děláš!!!!!! Na tenhle web jsem narazila úplnou náhodou, ale neboť jsem velká fanynka Pottera, tak jsem tady teď pořád!!!!!!!!! Ještě jednou ti móóóóóc a móóóóc děkuju!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Zdar, Sedmo! Překlad je skvělej, ale samotná kapitola... Lidi, nepřipadne vám, že tam něco chybí? konkrétně jedna Harryho vlastnost? Dozví se, že unesli Lenku a přitom na to nijak nereaguje, to je opravdu zvláštní...
Nebo snad ten jeho zachráncovskej komplex funguje jen na jeho "přátele"? Tzn. Lenka neni jeho přítelkyně=proč ji zachraňovat, že? Ale zato, kdyby se něco stalo šílený vízlojový, tak by se přetrh, aby ji pomohl. Já nesnášim giny a podle mě by měla chcípnout. Mě Rowla zklamala, co se týče výběru Harryho holky a sedmej díl si chci přečíst jen proto, abych věděl jak to v originále skončí.

Čiko řekl(a)...

Byli jste dnes na Sedmožroutech? Je tam pár odkazů na vaše stránky,tak mrkněte , pokud se tu jen tak nudíte. Je tam Luh, Krteczek, imax. A jestli chcete také do seznamu do reakcí dejte adresu svých stránek.
http://sedmozrouti.blog.cz
to pro ty co nechtějí tuhle adresu hledat tady v menu

Anonymní řekl(a)...

LuH: nezapomeň připsat, že to chcete krapet předělat :P Aby o tom zdejší věděli, páč už se nejedná o originální překlad Sedmy

Anonymní řekl(a)...

hej mas to uplne nej ... si fakt borec takhle rychle , to me by to trvalo tak 3 roky s mou chabou anglictinou :-P fakt super moc si toho vazim

ivi řekl(a)...

No a mame tu podvecer... nebo taky navecer... Nejak pribliznejsi hodka by nebyla??? Alespon by oko...

Kapitola řekl(a)...

Možná se tu už kolem 22 hodiny ukážu

Milan řekl(a)...

už jsem natěšenej na další osudy O:-)

Petr-fanda řekl(a)...

přesně,jak malej kluk co?já taky :D

Kapitola řekl(a)...

Hoši máte se na co těšit, až přijdu nebudete litovat, že jste čekali.

ivi řekl(a)...

no kapco prej se jmenujes relikvie smrti... A si dost dlouha... Tak to by si mela byt zajimava???

Kapitola řekl(a)...

Já jsem nejen dlouhá, ale vážně poučná a taky strašlivě napínavá. Musíte si mě brát pomalu a pro jistotu dvakrát.Ráda bych vám o sobě řekla víc, ale nějakej neurvalec se mnou stále něco provádí, teď mi například změnil celou větu. A fuj jdi pryč. Pomóc je tu Grewllin. To je tiskařskej šotek a ten mě určitě zase upraví:o(
Grewlline okamžitě vrať ta písmenka kam patří!

Čuuuzz řekl(a)...

Accio sedmův dokonalý překlad!

Vera řekl(a)...

Velký sedmo, nechceš sem zavést RSS, pokud to není moc práce navíc? 0:)

Čuuuzz řekl(a)...

Kapitola: hustý ono to funguje...sice mi to jeste moc nejde,ale nez jsem to publikoval,bylas tu:-)

Čuuuzz řekl(a)...

Ted jeste ta od sedmy:-)

Kapitola řekl(a)...

Jsem tam kde mám být. A ještě štěstí, žes práskl toho neurvalce Velkého Sedmu, to on mě furt ruluje a různě přetváří, prej abych se líbila nějakým sedmožroutům.

Čiko řekl(a)...

Krteczku už je namluvená další kapitola? Ta první byla super.

Anonymní řekl(a)...

To HP 7:
Myslím si, že v některém starším příspěvku jsi řekl že po skončení překladu HP7 by ses vrhl na další překlad nějaké knihy.
Teď si nejsem jist jakou si psal
mužeš mi říct její název?

HP7 CZ řekl(a)...

Ad další kniha:
The Seventh Horcrux. Je to fanfiction (kniha, kterou napsal fanoušek, resp. fanynka) a navazuje na Prince dvojí krve.

http://www.melindaleo.com/fics/tsh/

Tady si ji můžete přečíst v originále :)

Anonymní řekl(a)...

jak to dnes vypada s kapitolou? je nejakej orientacni cas? Max

Anonymní řekl(a)...

To by bylo super kdybys to přeložil.
Aspoň by bylo víc čtení HP.

HP7 CZ řekl(a)...

Dvě důležité zprávy:
1) odjíždíme pod stan, takže se možná překlad objeví až zítra dopoledne (záleží na tom, jak moc funkční bude moje PDA :-))

2) odešla mi spojka v autě, takže jsem nemobilní. Proto nemůžu garantovat žádný časový horizont, kdy asi tak bude hotovo :-/ Všechno závisí na Českých Drahách... (Čekám Dlouho, Času Dost, jak si kdo chcete vyložit jejich zkratku :-))

Čiko řekl(a)...

No nic no, tak hezké stanování a těch přívalových dešťů se nebojte.

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Radku. K té tvé spojce: asi to nebude žádná levná oprava. Okamžitě mě v té souvislosti napadlo, že by bylo jen spravedlivé, kdybychom ti přispěli! Já vím, že je to trochu problém. Sám na blogu deklaruješ, že je to nevýdělečná činnost a asi mi hrdě odpovíš, že peníze nejsou všechno. Muselo by se to správně pojmenovat. Nikdo na světě mi přece nemůže zabránit, abych neposkytla bližnímu svému finanční dar. Podívám se do zákona, kde je hranice, aby se nemusela platit daň darovací. Ale upřímně řečeno - stačilo by, kdybys na chvíli uvedl číslo svého konta... NEJSEM PROVOKATÉR, ale tvůj "fanda", jen nevím, jak to dokázat.
Lidi, vyjádřete se k tomu!
Jana

magda řekl(a)...

pro čiko: taky u vas tak leje???:-O

Čiko řekl(a)...

To nemusí bejt dar, prostě jen helf kámošovi.

Čiko řekl(a)...

Magdo, ještě ne ale prej to má bejt hustý a dlouhý.Fuj probouzet se zimou a promáčenej. Velký Sedmo mysli na své pohodlí nebo na pohodlí své přítelkyně.

Čiko řekl(a)...

možná kdyby se napsalo sedmovo cv, včetně adresy nebo konta, tak kdo pošle pošle a nikdo o nic nežádal

magda řekl(a)...

joo kdyz je na nas tak hodnej a porad preklada... teda samozdrejme v zajmu opravy jeho auticka;-) si vemte kdyby kazdy dal treba blbych 5kc (to je jen symbolicke prirovnani-ja su ochotna dat i trojcifernou castku) tak s poctem sedmozroutu mu na konte pribyde peknych par korunek!!!

Čiko řekl(a)...

:D tak mě napadlo , co když by to bylo jako se čteči ale napsači?
No a hneds jsem si vybavil jak se slečnou tahaj pytle a trhaj obálkyjako v tom filmu, každej Novák pošle bůra

Hadaku řekl(a)...

Zdravím všechny závisláky. Chtěla bych Vám nabídnout lístky do sítí kin Cinestar a to České Budějovice, Plzeň a já nevím kde ještě. Je to z předplatného Premiéri a nejsou do Prahy. Jestli máte někdo zájem mám jich 6 tak se ozvěte na hadaku@seznam.cz jsou grátis. Jinak čekám na další, ale asi si to nechám na ráno. 4au a dobrou.

Anonymní řekl(a)...

Ježíšmarjá, žádný pětikačky v obálkách! :-) Bezhotovostně na účet. Ještě mě napadá jedna cesta: Radku, pošli mi mail na axina@quick.cz a napiš mi číslo svého účtu. Jana

made1 řekl(a)...

Ahoj všem. Kde prší?

ingPepa řekl(a)...

made1:

no přece tady!

magda řekl(a)...

kde prsi??:-))))) tady na jizni morave:-/

ingPepa řekl(a)...

Ne na moravě, přece tady..

Čiko řekl(a)...

severozápad Čech je bez deště

magda řekl(a)...

2 ingpepa: a to je kde tady?? no jako u nas na morave prsi taky!!!!!:-!

FF řekl(a)...

Tady taky:-)

magda řekl(a)...

čiko? tak me napada: jak ty se vlastne menujes??? :-)))))))

Čiko řekl(a)...

Čiko

magda řekl(a)...

no nic ja se du zatom mrknut na film nez to sem sedma hodi;-)

ingPepa řekl(a)...

ehm, kousek od Prahy poprchává a blejská se, abych to upřesnil.

ingPepa řekl(a)...

Čiko: Hezký jméno..

Luca řekl(a)...

Tak ja pridam informace z Budejc: tady neprsi a je tu krasne

Anonymní řekl(a)...

Díky Sedmo, je to super !!! Jo a ta spojka asi naznačuje ať si raděj doma v suchu :-))) Taky se připojuji k tomu "Novákovskému" nápadu, tak pak upřesněte postup, dííík a dobrou.Irena

Anonymní řekl(a)...

Nevíte někdo,jestli je na začátku Deathly Hallows taky nějaký věnování, jako v předchozích knihách.A jestli tam je,tak mi někdo prosím odepište jaký.Díky moc!

FF řekl(a)...

chtěla jsem si dočíst epilog u fénixova týmu ale nedočetla jsem ani první větu.Protože věta typu ráno bylo jako čerstvé jablíčko-)OMG Já si fakt počkám tady. Zvědavost už mám ukojenou a nebudu teď číst na horší úrovni.

Anonymní řekl(a)...

Je mi z většiny z vás na nic! Hlavně, že víme, kde prší a kde ne! Mrzí mě, že jsem vůbec o financích začala mluvit. Radek mohl mít aspoň dobrý pocit a spoustu příspěvků, jaký je jeho překlad super. Teď už nemá iluze a ví, co je to malý český člověk... Jana

Anonymní řekl(a)...

Ty budeš překládat Melindu? To je super!!! Četla jsem to, předposlední kapitola je trochu mimo - Trio + Ginny se rekreují na ostrove... no nevim... ale jinak to bylo dost zajímavý, zase je to jinej způsob zakončení „ságy“ :-)
Stejně Tě obdivuju, že Tě to ještě baví, místo aby ses v klidu rekreoval po nocích smolíš Harryho pro nás nedočkavé... jsi zlato!!
S úctou
Lewandule

Čiko řekl(a)...

Jani: Vážně si myslíš, že my co se tu bavíme o počasí, jsme tu první den? Jsme tu všichni přibližně stejně dlouho od čtvrté kapitoly. Denně mu píšeme jak je super a taky tu denně tlacháme o blbostech.

Luca řekl(a)...

to jana: sry ja bych se chtela sedmovi taky nejak odvdecit, ale nevim jak a penize mi prijdou dost neoriginalni

ingPepa řekl(a)...

Jana: Kvůli tomu, že prší se nemusíš tak rozčilovat..

Čiko řekl(a)...

Klidně můžeme být neoriginální a poslat mu stejně jako Pavlovi Medkovi zásobu přísad do povzbuzujícího lektvaru

Anonymní řekl(a)...

Čiko: Právě, že si to nemyslím. O to je to smutnější.

Čiko řekl(a)...

Jsem tupej a přiznám to, vysvětli, co je smutný?!
To že ho denně chválíme, to že tu nesedíme jak žaby na prameni a snažíme se všechny žabáky rozpovídat? No dobrá není kecací nálada na téma HP tak se bavíme o počasí.Alespoň jde vidět, že se známe, kamarádíme se a nejsme kyselí ksichti co jen čekají na další kapitolku.Prostě podle mě je to důkaz toho, že tenhle web žije.

Hela řekl(a)...

Ahoj tady jižní morava -blýská se, ale neprší.....

Čiko řekl(a)...

U nás jen štěkaj psi, jediná voda je ta co mám ve sklenici.

Luca řekl(a)...

teda nechtela sem to priznat ale asi sem taky tupa ptz mi to taky nejak nedochazi a odpoved nikde...

jarka řekl(a)...

Zdravim Sedmožrouty a hlásim,že na západě(Nejdek)NEPRŠÍ!!!
Jani uklidni se,připoj se a uvidíš,že tě blbá nálada hned přejde.

Anonymní řekl(a)...

Cheb-neprší

Petr-Fanda řekl(a)...

ahoj Jarko..seš snad první člověk kdo je tu ze západu...já jsem taky a jsem z Chodova u K.Varů ;-)

Petr-Fanda řekl(a)...

Chodov-neprší

jarka řekl(a)...

petr-fanda:Ahoj,včera tu byl byl někdo z Kraslic,ale jinak o nikom nevim.

Čiko řekl(a)...

Nikde neprší , tak je to jasné. Všechny nacucaný mraky táhnbou nad stan Velkého Sedmy. Vrať se dokud je čas , nebo ráno vyplavete ze stanu jako "bažanti"
A teda romantika s horkým čajem a nudlí u nosu nevím nevím,
Sedmo zpátky do tepla

Čuuuzz řekl(a)...

Ahoj!Severni Cechy....neprsi...:o)

Petr-Fanda řekl(a)...

tak já mažu..a jste pěkně škodolibí jak píšete "Všechny nacucaný mraky jdou nad stan Velkýho Sedmy" :D :D :D

Čuuuzz řekl(a)...

Jen aby Sedmovi nepromoklo PDA:o)teda....chtel jsem rict,aby se v poradku vratil:-D

jarka řekl(a)...

Čiko díky,ty mně vždycky tak pobavíš!

Luca řekl(a)...

Tak jesli ty mraky dou nad Sedmuv stan tak staci vylezt a utaborit se o kousek dal a tam uz by nemelo prset ne? :D

Anonymní řekl(a)...

Ostrava- neprší

Anonymní řekl(a)...

Teda koukám kam se rozbíhá diskuze a nestačím se divit. Abysme mu platili?Tak zaprvé je tu napsaný, že se zříká jakékoliv peněžní odměny.Za druhé je to podmínka pro neporušení souhlasu od albatrosu.za třetí kdyby opravdu ty peníze chtěl tak si o to řekne nebo nás může vydírat.Ani jedno neudělal,tak si myslím, že mu o to nejde.

Čiko řekl(a)...

To jsou putovní mraky. Něco jako Dobbyho očarovanej potlouk. Kam se hne, jdou taky

Čuuuzz řekl(a)...

Slysel jsem,ze na Sahare prej taky neprsi...

FF řekl(a)...

Njn, bavit se o počasí je přece typicky britské.To bude degradace z překladu:-)

Marky řekl(a)...

čauky - naprosto souhlasím s Čikem viz. pro Janu - na týhle stránce se vždycky skvěle bavím a je to i díky diskuzi. Nejsem moc velkej kecálek, ale asi se taky zapojím.
Mimochodem - tady se taky dost bleská a hřmí :-)) - jo a a už začíná i pršet

Anonymní řekl(a)...

Neslyšeli jste někdo něco o prodeji sedmého dílu v češtině, hlavně jestli bude něco jako půlnoční prodej?

Čiko řekl(a)...

Samozřejmě že mu o ně nejde a fakt to dělá jen pro nás, protože těm řečem, že pro sebe a své studium, no tomu ani on sám nevěří.
Na druhou stranu klidně bych mu něco poslal a je fakt, že prachy jsou přízemní, ale nějakej dárek jako díky by snad potěšil

Luca řekl(a)...

tak snad vymyslite neco hezkeho pro Sedmu, ja musim jit pryc ptz me mamka vyhazuje od kompu, tak se mejte, ahoj

jarka řekl(a)...

Dárek je dobrej nápad,ale obávám se,že to bude nějakej fakt bláznivej nápad.Co taky čekat od takových trhloušů jako jsme my.To myslim hezky,ať zas někdo anonymní nenadává.

Čiko řekl(a)...

Tohle by byl dárek jako fík: Každej by mu poslal hrst žvejkaček se samolepkama HP.

Marky řekl(a)...

nová spojka ? nebo nový auto? to by byl dárek :D

jarka řekl(a)...

Tak to by bylo jak u těch Nováků.To bylo pytlů!!!

Čiko řekl(a)...

Jarko: My co jsme jen sedmožrouti jsme spolek cvoků, Ti co namlouvají kapitolky ať už sami nebo v grupě jsou trhlouši

olympia řekl(a)...

Dárek není špatný nápad, ale jaký?

jarka řekl(a)...

Jéžiš promiň!Ale představ si,že se my cvoci spojíme s trhloušema!

Čuuuzz řekl(a)...

No spojit cvoky s trhlousema, to je lepsi si nepredstavovat...to uz hranici se zakonem

jarka řekl(a)...

Mně zcela neorginálně napadl novej sušák.Nějakej opravdu kvalitní,co by tomu klukovi už opravdu vydržel.A já bych mu ,protože ho mám fakt ráda,přihodila i hrst kolíků.

Čiko řekl(a)...

Nejsem Ježíš, jsem Čiko.
Já svůj návrh na dárek dal, ale ať bude jakýkoliv rád se přidám. Zvlášť když bude nějakej úchylnej.Čím bude horší, tím je větší šance , že si ho vystaví a občas si na nás až bude po všem vzpomene

Marky řekl(a)...

ať žijí cvoci a trhlouši! bez nich by to byla velká nuda

Čiko řekl(a)...

Kdo si píšete poznámky ty kolíčky tam určitě připište.

Anonymní řekl(a)...

Navrhuji koupit ve starožitnictví vycpanou sovu

MaJJ řekl(a)...

souhlasím se sušákem!!

jarka řekl(a)...

Pro úchylnej jsem taky:-)

Čuuuzz řekl(a)...

Sova je docela dobra:-D

Čuuuzz řekl(a)...

Ale pozor na ochrance zvirat...samozrejme by musela zemrit prirozenou smrti:-D

Marky řekl(a)...

další hlas pro sušák - jo a ty kolíčky určitě dřevěný - jsou takový sympatický !

Čiko řekl(a)...

Tak zrovna o tomhle byste někdo mohl napsat článek na sedmožrouta, protože přesně tohle je ono.

Čiko řekl(a)...

Čuuuz: Je jen přirozený, když se do sovy zabodne šíp, že zemře, nebo snad ne?

Čuuuzz řekl(a)...

Čiko:no prirozene, ze je to prirozeny...

Anonymní řekl(a)...

A nějakou novou hůlku:-)

olympia řekl(a)...

sovička, dobrý .-)))

Čuuuzz řekl(a)...

Anonym: Sedma preklada prece bez hulky!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

No já myslela, aby si s ní mohl spravit to auto:-)

lela15 řekl(a)...

zdravím lidi s tím dárek souhlasím a sušák není špatnej nápad a na severní moravě už pršelo a blejskalo se ale teď už máme klid :D

Čiko řekl(a)...

scénář: Schůzka v Praze někde pěkně aby trefili i mimopražští. Chvilka pokec, pak očekávání příchodu Velkého Sedmy, další pokec a teď loučení a začala by předávka dárků, mamina doveze jak tak odhaduju povidlové buchty, to se Velký Sedma bude ještě usmívat a pak příjde na řadu sušák, vycpanina a halda jiných zrůdností. Pak "ahoj" a Velký Sedma se cpe s dary do metra

Karel Staněk řekl(a)...

když už sem plácl to s tou sovou tak neodolám a vznese další návrh, každý koupíme koště a pošleme ho po český poště

lela15 řekl(a)...

čiko nádherná to představa :D

Anonymní řekl(a)...

Tak to se jich nedočká.

olympia řekl(a)...

čiko: představuji si to v živých barvičkách

Anonymní řekl(a)...

Chlape jsi fakt borec, kdyz uz jsme u tech otazek tak bych jednu mel. Je to ze stary knizky, jak bylo to utkani sveta ve famrfalu. Nevite nekdo jak je mozny, ze rezati bratri vedeli jak dopadne ten zápas? ze Krum chyti zlatonku, i když nevyhrajou?To mi vrtá v hlavě už fakt dlouho...
Dík za odpověď

jarka řekl(a)...

Do tý doby mu Jana pošle prachy na opravu auta a všechny ty dary se mu tam vejdou.

Karel Staněk řekl(a)...

jako mimopražák leč světaznalec navrhuji předání sušáku a sovy v paláci knihy Luxor

jarka řekl(a)...

A mimochodem Čiko,myslíš,že po tomhle setkání by na nás zapomněl?

lela15 řekl(a)...

lidi a jakou sovu navrhujete??

Čiko řekl(a)...

Já bohužel taky a tlemím se tu nahlas jak pako.Nával v metru a on " s dovolením" a koště by sklouzlo na podlahu a jak by se ohejbal sova by spadla rovnou na někoho kdo by seděl, do toho by se začal otevírat ten sušák.

jarka řekl(a)...

karel:A pozvem tam i Sašu z Albatrosu ať to vidí!!!

lela15 řekl(a)...

čiko: živě si to představuju v metru nával a radek tam povalí na zem polovinu lidí :D:D:D

FF řekl(a)...

:-)

Karel Staněk řekl(a)...

pro lela 15: nejlépe sovu tip Hedvika prostě něco přestříkáme na bílo :-)

olympia řekl(a)...

Čiko, nepřeháněj. Mám záchvaty smíchu a dítě si myslí, že jsem se zbláznila:-)))

Čuuuzz řekl(a)...

A jeste u toho bude v metru hledat nastupiste 9 a trictvrte:-D

lela15 řekl(a)...

karel staněk: to můžem rovnou přestříkat nějakého volně poletujicího holuba a vyšlo by to nastejno :D

FF řekl(a)...

Jen aby doopravdy nechtěl projít zdí.myslím, že by to tak lehce nešlo:-)

Čiko řekl(a)...

Saša z Albatrosu platí útratu snad dáme kolu ne, aby nám nevyschlo protože tam se rozkecá každej

lela15 řekl(a)...

:D:D

lela15 řekl(a)...

myslíte že se dneska ještě dočkáme nové kapošky??

olympia řekl(a)...

na ty naše dárečky by jsme mu mohli opatřit vozíček jaký má HP, aby byl stylový

Anonymní řekl(a)...

Sedmo bude dneska ještě ta kapitola?

PLMJU

Čuuuzz řekl(a)...

A klec na tu "sovu" nebo holuba na bilo

Čuuuzz řekl(a)...

Aby ho ale pustili do metra:-D

jarka řekl(a)...

lela15:Já myslim,že on to možná takhle ten náš Sedma natahuje schválně.On si pak čte tu naší inteligentní debatu a baví se.Jak to sem prskne moc brzo přijde o zábavu

Čiko řekl(a)...

To snad prodávaj s větví ne? Děda měl tohle v hájovně

olympia řekl(a)...

Metro určitě problém nebude, ale jestli se vecpe na jezdící schody, nevím nevím. Výtah určitě fungovat nebude

Karel Staněk řekl(a)...

lelo: holuba bych nechal žít, máme jich v Ostravě málo (prý je loví něaká menšina, údajně svahilci) ale místo holuba bych použil pana Ferdu s fiktivního seriálu: Pan andulka zasahuje

Marky řekl(a)...

dneska asi ne , ale i přesto pláču smíchy :-))

Čuuuzz řekl(a)...

Jo...s vetvi taky prodavaj,ale v kleci bude stylovejsi ne?

FF řekl(a)...

A nějaký stylový oblečení k tomu.Aby to měl kompletní.

Čiko řekl(a)...

další hezkej obrázek v mém stylu: Malá klec a my do ní cpeme tu sovu a ještě se povzbuzujeme" dělej cpi to tam a starec by řekl" pustte mě na to mládeži a narval by jí tam a přes mříže by čuměla brka