2. 8. 2007

Kapitola šestnáctá - Godrikův Důl

Když se Harry následujícího dne vzbudil, trvalo mu hodnou chvilku, než si vzpomněl, co se stalo. Pak dětinsky doufal, že to byl jen sen, že Ron je pořád s nimi a nikam se neztratil. Přesto, když se podíval na palandu dolů, uviděl jen prázdnou postel. Měl nutkání odvracet od postele oči, asi jako je člověk odvrací od mrtvoly.

Seskočil dolů ze své postele a očima se snažil nedívat na Ronovo lůžko. Hermiona, která už připravovala v kuchyni jídlo, Harrymu nepopřála dobré jitro, ale odvrátila se od něj okamžitě, jakmile vešel.

Je pryč, říkal si Harry. Je pryč. Musel na to myslet, když se umýval, oblékal, jako kdyby opakování mohlo zmírnit nastalý šok. Je pryč a už se nevrátí. A to byla prostá pravda, což Harry věděl, protože jejich ochranná kouzla bránila Ronovi, aby je našel a vrátil se k nim, jakmile z tohohle místa jednou odejdou.

Při snídani nikdo nemluvil. Hermioniny oči byly opuchlé a ubrečené.. Vypadalo to, že vůbec nespala.

Když si balili věci, Hermiona se loudala. Harry věděl, proč se chtěla zdržet na místě, kde stanovali – párkrát ji viděl, jak se dychtivě rozhlíží po okolí a byl si jist, že si vsugerovávala, jak slyší v silném dešti kroky, ale žádná zrzatá postava se mezi stromy neukázala. Pokaždé, kdy ji Harry napodobil, rozhlédl se okolo sebe (protože sám ve skrytu duše doufal) a neviděl nic, než jen promočené lesy, vzplál v něm kousek vzteku.

Pořád slyšel Rona, jak mu říká, „Mysleli jsme si, že víš, co děláš!“ a pak ucítil bodnutí v žaludku.

Hladina zablácené řeky vedle nich se rychle zvedala a hrozilo, že se brzy převalí přes břeh až na jejich násep. Přesto čekali ještě další hodinku navíc oproti obvyklému času, kdy se přemisťovali ze svých tábořišť. Nakonec, když přebalili potřetí celou kabelku, neomhla už Hermiona najít žádný další důvod pro odložení odchodu.

Ona i Harry se chytili za ruce a přemístili se na návětrnou, vřesem pokrytou stráň.

Ve chvíli, kdy dorazili, pustila Hermiona Harryho ruku a šla od něj pryč – sedla si na velký kámen s hlavou na kolenou a, jak Harry poznal, třásla se vzlykáním. Sledoval ji a přemýšlel, že by měl jít a uklidnit ji, ale něco ho drželo na místě. Všechno uvnitř něj zchladlo a napjalo se.

Opět viděl ten Ronův pohrdavý výraz v obličeji. Harry procházel vřesem, obcházel místo ve velkém kruhu, jehož středem byla rozrušená Hermiona, vztyčoval zaklínadly hradbu, jako to obvykle dělala ona, aby jim zajistil bezpečí.

O Ronovi během několika dalších dnů vůbec nemluvili. Harry se rozhodl, že už nikdy jeho jméno nevysloví a Hermiona tušila, že nemá smysl znovu vytahovat ten problém na světlo, i když občas v noci, když si o ní Harry myslel, že spí, ji slýchal brečet.

Mezitím začal Harry vytahovat Pobertův plánek a zkoumat ho při světle své hůlky. Vždy chvilku čekal, že se v chodbách Bradavic objeví Ronova tečka, což by dokazovalo, že se vrátil do pohodlného hradu, kde byl díky své čisté krvi v bezpečí. Ale Ron se na mapce neukazoval a Harry se brzy přistihl, jak na mapce zírá na jméno Ginny v dívčích ložnicích, doufá, že síla jeho pohledu jí do snů přenese jeho myšlenky a doufá, že je v pořádku.

Během dne se snažili odhadnout možnou skrýš, ve které by mohl být Nebelvírův meč, ale čím více o těch místech, kde by jej Brumbál mohl schovat, mluvili, tím více zoufalé a za vlasy přitažené jejich nápady byly. Ať si Harry lámal hlavu sebevíc, nemohl si vzpomenout, že by Brumbál kdykoli zmiňoval nějaké místo, na kterém by mohl cokoli ukrýt. Občas nevěděl, jestli je více naštvaný na Rona, nebo na Brumbála. Mysleli jsme si, že víš, co děláš... Mysleli jsme si, že ti Brumbál řekl, co máš dělat... Mysleli jsme si, že máš skutečný plán!

Nemohl to dlouho odmítat. Ron měl pravdu. Brumbál mu v podstatě nenechal vůbec nic. Povedlo se jim najít jeden viteál, ale neměli potuchy, jak ho zničit. Ostatní viteály byly tak nedosažitelné, jak jen mohly být. Téměř ho zachvátila beznaděj. Překvapilo ho, že teď začal přemýšlet o tom, jak byl troufalý, když přijal nabídku svých přátel na doprovod na té klikatě nesmyslné cestě. Nevěděl nic, neměl žádné nápady a souvisle a bolestivě čekal známky chvíle, kdy mu i Hermiona sdělí, že má všehoo dost. Že končí.

Mnoho večerů teď trávili téměř absolutním tichem. Hermiona vytáhla obras Phinease Nigelluse a položila ho na židli, jako kdyby dokázal nahradit prázdné křeslo, které po Ronově odchodu zbylo. I přes všechny své sliby, že je už nikdy nepřijde navštívit, nevydržel Phineas Nigellus nepřijít zjistit více o tom, co Harry chystá, a opakovaně se vracel jednou za pár dnů, ač stále s páskou přes oči. Harry byl nakonec rád, že ho vidí, protože jim dělal společnost, ačkoli byl Phineas sarkastický a posmíval se jim.

Pochvalovali si nové informace o tom, co se v Bradavicích děje, ačkoli Phineas Nigellus nebyl dokonalý informátor. Uctíval Snapea, prvního ředitele od svého odchodu, který pocházel ze zmijozelské koleje, a tak museli být opatrní a nekritizovat nebo nepokládat nepatřičné otázky o Snapovi. Pak totiž Phineas Nigellus obvykle okamžitě odcházel z portrétu pryč.

Občas jim ale předal útržky z toho, co se děje. Snape, jak se zdálo, čelil stálému spiknutí těch skalně protestujících studentů. Ginny měla zákaz chodit do Prasinek. Snape obnovil staré nařízení o zákazu scházení tří a více studentů a formování neoficiálních studentských kroužků, které jako první zavedla Umbridgeová. Ze všech těch informací Harry vytušil, že Ginny, a pravděpodobně s ní i Neville a Lenka, se snažili udělat vše pro to, aby udrželi při životě Brumbálovu armádu. Těch pár skoupých informací vedlo Harryho k myšlence, že by Ginny strašně moc chtěl vidět, až se z toho cítil, jako kdyby ho bolel žaludek. Ale stejně tak ho to znovu přinutilo myslet na Rona a také na Brumbála a na Bradavice samotné, které postrádal téměř tak silně, jako svou bývalou přítelkyni.

Když Phineas Nigellus mluvil o Snapově tvrdých opatřeních, Harry ucítil na zlomek sekundy posedlost, když si představil, že by se měl prostě vrátit do školy a přidat se k destabilizaci nově nastoleného Snapova režimu. Nechat se krmit a spát v pohodlné posteli a nechat ostatní, ať se starají, se v tu chvíli zdálo být tou nejlákavější vyhlídkou na světě.

Ale pak si vzpomněl, že je Nežádoucí č. 1, že je na něj vypsána odměna celých deset tisíc galeonů a že objevit se v dnešní době u brány do Bradavic je stejně nebezpečné, jako jít přímo na ministerstvo kouzel.

Phineas Nigellus tento fakt vlastně bezděky zdůrazňoval tím, že mu utíkaly otázky na téma pobytu Harryho a Hermiony. Hermiona mu pak vždy ukázala vnitřní stranu kabelky a Phineas Nigellus po takových rozloučeních pravidelně po následujících několik dní odmítal přijít zpět.

Venku mezitím počasí chladlo a chladlo. Neopovážili se zůstat na jakémkoli místě příliš dlouho, takže místo toho, aby zůstali v jižní anglii, kde byla velká zmrzlá země tím nejhorším strašákem, bloudili napříč celou zemí a zůstávali na úbočích hor, kde jim plískanice bušila na stěny stanu. Podobně tak jim bylo nepříjemné, když stanovali v mokřinách, které celý stan zaplnily chladivou vodou. Skryli se i na ostrově uprostřed skotského jezera na ostrůvku, kde se stan v noci prakticky schoval před okolním světem. Cestou stihli spatřit i mihotání světel na vánočních stromcích za okny několika domků a Harry se rozhodl znovu navrhnout to, co pro ně bylo posledním polem neoraným. Právě dojedli neobvykle dobré jídlo – Hermiona se pro něj vypravila (skrytá pod neviditelným plíštěm) do supermarketu (a úzkostlivě házela do otevřené pokladny peníze, když odcházela) a Harry si pomyslel, že když teď má žaludek plný boloňských špaget a konzervovaných hrušek, mohl by ji mnohem snáze přesvědčit, než se mu to dařilo doposud.

Také měl na jazyku návrh, aby na pár hodin neměli viteál, který teď visel na kraji palandy za nimi, na krku.

„Hermiono?“

„Hmm?“ byla schoulená v jednom z propadlých křesel s Příběhy básníka Beedleho. Nedokázal pochopit, co ještě se snaží vyčíst z té knihy, která sama o sobě byla velmi krátká, ale jak se zdálo, zkoušela z ní stále ještě něco vyluštit, protože měla vedle sebe na rameni křesla Odeklínačův slabikář.

Harry si odkašlal. Cítil se přesně tak, jako v podobném okamžiku před mnoha lety, když žádal profesorku McGonagallovou, aby mu povolila výlety do Prasinek, ačkoli sám nepřesvědčil Dursleyovy, aby mu podepsali jeho povolení.

„Hermiono, přemýšlel jsem a –“

„Harry, mohl bys mi s něčím pomoct?“

Zjevně ho neposlouchala. Nakláněla se k Příběhům básníka Beedleho.

„Podívej se na tenhle symbol,“ řekla a ukázala na vršek stránky. Nad tím, co podle Harryho tušení byl kus příběhu (což nemohl potvrdit, jelikož neuměl číst runy), byl obrázek trojúhelníkového oka přeťatého svislou čarou.

„Nikdy jsem nechodil na Starodávné runy, Hermiono.“

„To vím, ale tohle není runa a není ani ve Slabikáři. Pořád jsem si myslela, že je to jen obrázek oka, ale není! Někdo ho sem dokreslil, podívej, do té knihy původně nepatří. Nepřipadá ti, že už jsme ho někde viděli?“

„Ne... Ne, počkej,“ řekl Harry a podíval se blíž. „Není to ten samý symbol, který měl na svatbě kolem krku zavěšený Lenčin taťka?“

„Přesně to si myslím já!“

„Pak je to Grindelwaldovo znamení.“

Zírala na něj s otevřenou pusou.

Cože?

„Řekl mi to Krum...“

Převyprávěl jí celý příběh, který mu na svatbě odvyprávěl Viktor Krum. Hermiona vypadala užasle.

Grindelwaldovo znamení?“

Střídavě se dívala na Harryho a na ten divný symbol. „Nikdy jsem neslyšela o tom, že by Grindelwald používal nějaké znamní. Není o tom žádná zmínka nikde, v ničem, co jsem o něm četla.“

„No, jak říkám, Krum tvrdil, že je ten symbol vyřezaný v Kruvalu a že ho tam vyrobil Grindelwald.“

Hermiona se zamračeně zanořila zpět do křesla.

„To je hodně podivné. Jestli je to symbol černé magie, co dělá v knize dětských příběhů?“

„Jo, je to divné,“ řekl Harry. „A jeden by řekl, že ho Brousek pozná. Byl to přece ministr a expert na černou magii.“

„To vím... Možná si myslel, že to bylo jen oko, stejně jako já. Všechny ostatní příběhy mají nad názvy takové obrázky.“

Nepromluvila, ale dál upřeně zírala na to podivné znamení. Harry se tedy zkusil znovu vrátit ke své původní myšlence.

„Hermiono?“

„Hmm?“

„Přemýšlel jsem o tom, že – že chci vyrazit do Godrikova Dolu.“

Podívala se na něj, oči měla rozostřené a on si byl jist, že stále přemýšlí nad tím záhadným symbolem v knize.

„Ano,“ řekla. „Ano, o tom jsem taky přemýšlela. Asi bychom opravdu měli.“

„Slyšelas mě dobře?“ zeptal se.

„Samozřejmě, že slyšela. Chceš jít do Godrikova Dolu. Souhlasím. Myslím, že bychom tam jít měli. Nenapadá mě nic jiného, kde by mohl být. Bude to nebezpečné, ale čím více o tom přemýšlím, tím pravděpodobnější je, že tam bude.“

„Ehm – co tam bude?“ zeptal se Harry.

V tu chvíli vypadala tak zmateně, jako se on cítil.

„No přece ten meč, harry! Brumbál musel vědět, že se tam budeš chtít vrátit, Godrikův Důl je místo, kde se narozil Godrik Nebelvír –“

„Opravdu? Nebelvír pochází z Godrikova Dolu?“

„Harry, otevřel sis vůbec někdy Dějiny čar a kouzel?

„Ehm,“ řekl a poprvé za celé ty měsíce se smál a cítil se dobře. Svaly na jeho obličeji mu podivně strnuly. „Možná jsem ji otevřel, chápeš, když jsem si ji koupil... Jen jednou...“

„No, říkala jsem si, že ti to dojde, když je ta vesnice pojmenovaná po něm,“ řekla Hermiona. Mluvila přitom jako za mlada, jinak, než jak obvykle mluvívala na jejich cestě. Harry od ní napůl čekal informaci, že byla v knihovně. „O té vesnici je v Dějinách čar a kouzel minimálně drobná zmínka, počkej...“

Otevřela kabelku a začala v ní hledat, načež konečně našla a vytáhla svůj výtisk jejich staré školní učebnice, Dějin čar a kouzel od Batyldy Bagshotové, ve kterém pak začala hledat a hledala tak dlouho, než našla tu stránku, kterou hledala.

‚Poté, co byla podepsána v roce 1689 Mezinárodní dohoda o ukrývání, začali se kouzelníci nadobro ukrývat. Možná, že bylo přirozené, když uvnitř velké komunity budovali svá vlastní malá společenství. Mnoho malých vesniček a osad přilákalo některé kouzelnické rodiny, které se spojily za účelem vzájemné pomoci a ochrany. Vesničky Tinworsh v Cornwallu, Horní Praporníkov v Yorkshiru a Vydrník svatého Drába na jižním pobřeží Angliebyly domovem pro svazky kouzelnických rodin, které žily po boku tolerantních a občas pomatených mudlů. Nejoslavovanější z těchto polokouzelnických obydlí je, pravděpodobně, Godrikův Důl, vesnička v západní části země, kde se zrodil bájný kouzelník Godrik Nebelvír a kde Bowman Wright, kouzelnický kovář, vytvořil první Zlatonku. Hřbitov je tam plný jmen pradávných kouzelnických rodin a právě to vysvětluje bezpochyby příběhy, které se po mnoho staletí tradují o kostele za hřbitovem.‘

Ty a tví rodiče nejste zmíněni,“ řekla Hermiona a uzavřela knihu, „protože profesorka Bagshotová neprobírá nic mladšího, než události z konce devatenáctého století. Ale chápeš? Godrikův Důl, Godrik Nebelvír, Nebelvírův meč – nemyslel si snad Brumbál, že by ti to mohlo dojít?“

„Ale jo...“

Harry nechtěl přiznat, že o tom meči vůbec nemyslel, když navrhl, aby se vydali do Godrikova dolu. Pro něj je smysl té vesnice ve hrobech jeho rodičů, dům, ve kterém on sám těsně utekl smrti a osoba Batyldy Bagshotové.

„Pamatuješ si, co říkala Muriel?“ zeptal se nakonec.

„Kdo?“

„Vždyť víš,“ zaváhal. Nechtěl říkat Ronovo jméno. „Ginnyina prateta. Na svatbě. Ta, která tvrdila, že máš vychrtlé kotníky.“

„Ach,“ řekla Hermiona. Byl to trapný moment – Harry věděl, že vycítila ve vzduchu Ronovo jméno, proto rychle pokračoval.

„Říkala, že Batylda Bagshotová stále v Godrikově Dole žije.“

„Batylda Bagshotová,“ zamumlala Hermiona a přejela ukazováčkem přes Batyldino vystouplé jméno na přebalu Dějin čar a kouzel. „No, myslím –“

Nadechla se tak dramaticky, že se Harrymu obrátily vzhůru nohama vnitřnosti. Vytáhl hůlku a díval se na vchod do stanu, kde napůl očekával ruku, která se bude prodírat vchodovou kapsou, ale nic tam nebylo.

„Co je?“ řekl, napůl rozhněvaně, napůl s úlevou. „Proč jsi to udělala? Myslel jsem si, žes viděla, jak nám vchod do stanu rozepíná smrtijed –“

„Harry, co když Batylda má ten meč? Co když jí jej svěřil?“

Harry nad tím přemýšlel. Batylda byla teď velmi stará žena a podle Muriel, byla senilní. Bylo by možné, že by u ní Brumbál opravdu skryl Nebelvírův meč? A kdyby ano, pak tedy Brumbál hodně vsázel na náhodu – nikdy neřekl, že meč vymění za padělek a stejně tak nezmínil, že se s Batyldou přátelil. Teď ovšem nebyla pravá chvíle začít bloumat nad Hermioninou teorií, ne v okamžiku, kdy byla tak překvapivě svolná, že souhlasila s Harryho nejtajnějším přáním.

„To mohl opravdu udělat! Takže se vydáme do Godrikova Dolu?“

„Ano, ale musíme si to nejdřív pečlivě promyslet, Harry.“ Seděla teď vzpřímeně a Harry poznal, že vidina plánu jí zvedla náladu stejě, jako jemu. „Na začátek si musíme si procvičit přemisťování pod neviditelným pláštěm a možná by neškodily deziluzní kouzla, nebo pokud chceme projít celou vesnici, měli bychom použít mnoholičný lektvar? V tom případě musíme od někoho sehnat pár vlasů. Osobně dávám přednost tomuhle, čím těžší bude nás odhalit, tím lépe...“

Harry ji nechal mluvit a přikyvoval a souhlasil vždy, když se zastavila, ale v myšlenkách byl úplně někde jinde. Poprvé od té doby, co zjistil, že Nebelvírův meč u Gringottových je pouhý padělek, cítil vzrušení.

Vracel se domů, do místa, kde měl rodinu. Byl to právě Godrikův Důl, kde by, nebýt Voldemorta, vyrůstal a trávil každé školní prázdniny. Mohl by zvát přátele k nim domů... Dokonce mohl mít i sourozence... Mohla to být jeho matka, která by mu dělala dort k sedmnáctým narozeninám. Život, který ztratil, si nikdy dříve nepředstavoval tak skutečně, jako právě teď, když věděl, že navštíví místo, kde to všechno ztratil.

Poté, co Hermiona té noci odešla do postele, vytáhl tiše z Hermioniny kabelky svůj batoh a z něj album, které kdysi dostal od Hagrida. Poprvé za dlouhé měsíce si prohlédl staré fotografie svých rodičů, kteří se na na něj z fotografií smáli a mávali mu. To byla jeho jediná vzpomínka, kterou na ně měl.

Harry by do Godrikova dolu nejradši vyrazil hned ráno dalšího dne, ale Hermiona měla jiné plány. Jelikož byla přesvědčená, že Voldemort bude od Harryho očekávat návrat do místa, kde zahynuli jeho rodiče, byla rozhodnutá, že vyrazí nejdřív tehdy, až budou mít ty nejlepší převleky. Trvalo jim to tedy ještě týden. Jakmile získali tajně pár vlasů od nevinných mudlů, kteří nakupovali na Vánoce, a procvičili si společné přemisťování pod neviditelným pláštěm, pak teprve Hermiona souhlasila, že se vydají na cestu.

Do vesnice se měli přemístit ve skrytu tmy a tak bylo pozdní odpoledne, když konečně vypili mnoholičný lektvar, který Harryho proměnil v holohlavého mudlovského muže ve středních letech a Hermionu v malou a nenápadnou ženu. Kabelku, která obsahovala veškerý jejich majetek (mimo viteálu, který Harry měl zavěšený okolo krku), měla zastrčenou do vnitřní kapsy svého kabátu. Harry přes ně přehodil neviditelný plášť a pak se opět ponořili do dechberoucí temnoty.

S tlukotem srdce otevřel Harry oči. Stáli ruku v ruce v zasněžené uličce pod temně modrou oblohou, na které začaly poblikávat první noční hvězdy. Po obou stranách cesty stály chalupy a v jejich oknech zářily vánoční ozdoby. Nedaleko od nich jim žár zlatavých světel dával najevo, že jsou poblíž středu vesnice.

„Všechen tenhle sníh!“ zašeptala Hermiona pod pláštěm. „Proč jsme nepřemýšleli o sněhu? Po všech těch bezpečnostních opatřeních tady nakonec necháme stopy! Musíme se jich cestou zbavovat. Jdi první, já se o to postarám –“

Harry ale nechtěl do vesnice vcházet jako pantomimický kůň, který se schovává a kouzelně po sobě zakrývá stopy.

„Sundejme si plášť,“ řekl Harry a když viděl, jak je Hermiona vystrašená, dodal, „ale no tak, vždyť nevypadáme jako my a okolo nás nikdo není.“

Uložil si plášť do saka a vydali se s lehkostí vpřed. Když procházeli okolo dalších chalup, ledový vzduch jim omrazoval bličeje. Každý z těch domů mohl být ten, kde žili James a Lily, nebo kde teď žije Batylda. Harry zíral na vchodové dveře, na sněhem zatížené střechy, na přední verandy a vzpomínal, jestli mu náhodou některá nepřijde povědomá, ačkoli si sám uvědomoval, že to není možné, že mu bylo jen něco málo přes rok, když to místo navždy opustil. Ani si nebyl jist, jestli ten správný dům uvidí. Nevěděl, co se stalo, když lidé chráněni Fideliovým kouzlem zemřeli. Pak se malá ulička, kterou procházeli, stočila doleva a přímo před nimi se rozevřelo náměstíčko, srdce vesničky.

Uprostřed bylo cosi jako válečný památník, obepnutý světly a částečně zatemnělý větrem zavátým vánočním stromem. Bylo tam i pár ovchůdků, pošta, hospoda a drobný kostel, jehož obarvené sklo zářilo po náměstí všemi barvami.

Sníh tu byl ušlapaný. V místě, kde po něm lidé denně chodili, byl těžký a kluzký.Vesničané přímo před nimi procházeli a míjeli se, ale vidět je moc nebylo – lampy na náměstí stěží osvětlily jejich postavy. Jakmile se otevřely a zase zavřely dveře do hospody, zaslechli úryvek smíchu a populární hudby. Pak se zevnitř kostela ozvala koleda.

„Harry, myslím, že je Štědrý večer!“ řekla Hermiona.

„Vážně?“

Ztratil přehled o čase. Noviny už neviděli celé týdny.

„Jsem si tím jistá,“ řekla Hermiona s očima upřenýma na kostel. „Budou... budou tam, ne? Tvá mamka a taťka? Vidím za kostelem hřbitov.“

Harry pocítil vzrušení, které se nebylo povzbuzením, ale spíše obavou. Když teď byl tak blízko, váhal, jestli ho chce vůbec vidět. Možná Hermiona vytušila, jak se cítil, protože ho chytla za ruku a poprvé po dlouhé době vyrazila první. Napůl cesty přes náměstí se ale úplně zastavila.

„Harry, podívej!“ Ukazovala na válečný památník. Jak okolo něj procházeli, přeměnil se. Namísto obelisku popsaného jmény se objevila socha tří lidí – muže s neupravenými vlasy a s brýlemi, ženy s dlouhými vlasy a dítěte v jejích rukou, chlapce, sedící na ženině náručí. Na jejich hlavách ležel sníh a připomínal tak načechrané bílé čepičky.

Harry se přiblížil a zíral na obličeje svých rodičů. Nikdy si nepředstavoval, že tu bude socha... Bylo tak zvláštní vidět sebe vytesaného v kameni, to šťastné dítko bez jizvy na čele...

„Pojďme,“ řekl Harry, když se nabažil pohledu. Obrátili se a vyrazili směrem ke kostelu. Jak přecházeli přes ulici, podíval se přes rameno a zjistil, že se socha proměnila zpět ve válečný památník.

Když se přibližovali ke kostelu, byl zpěv čím dál hlasitější. Harrymu se sevřel krk, silně mu to připomínalo Bradavice, Protivu, který zpíval uvnitř brnění koledy s neslušně upravenými texty, nebo dvanáct vánočních stromků ve Velkém sále, Brumbála, jak má na hlavě čepec, který vyhrál v souboji, nebo Rona v ručně pleteném svetru...

Vchod na hřbitov chránila branka. Hermiona ji zatlačila tak tiše, jak jen mohla, a společně se jí prosoukali. Na obou stranách vratké cesty ke kostelním dveřím ležel hluboký nedotčený sníh. Brodili se sněhem a když procházeli okolo budovy, zanechávali za sebou hlubokou stopu. Celou dobu se snažili zůstat ve stínu zářivých oken.

Za kostelem vyčnívaly ze sněhové pokrývky, která v záři oken nabírala modré, rudé, zlaté a zalené barvy, řady zasněžených náhrobků. Harry se přesunul k nejbližšímu hrobu a ruku měl stále připravenou na své hůlce.

„Podívej se na to, je to nějaký Abbott, možná je to vzdálený příbuzný Hannah!“

„Mluv tiše,“ požádala ho Hermiona.

Procházeli po hřbitově dál a dál a za sebou zanechávali temné stopy ve sněhu, dívali se na epitafy na starých náhrobních kamenech a tu a tam mrkli do všeobjímající temnoty, aby se ujistili, že jsou sami.

„Harry, tady!“

Hermiona byla o dvě řady náhrobků vedle. Musel se k ní probrodit a srdce mu přitom pozitivně tlouklo.

„Je to –?“

„Ne, ale podívej!“

Ukázala na temný kámen. Harry se sklonil a viděl na zmrzlém, lišejníkem porostlém žulovém kameni slova „Kendra Brumbálová“ a o kousek vedle spatřil i jméno její dcery, Ariany. Pod jmény byla data narození a smrti a také tam byl epitaf:

Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Takže Rita Holoubková a Muriel měly alespoň v něčem pravdu. Rodina Brumbálova tu opravdu žila a část jí tu zahynula.

Vidět ten hrob bylo mnohem horší, než o něm jen slyšet. Harry si nemohl pomoci a přemýšlel, že s Brumbálem mají oba kořeny v tomto hřbitově a že Brumbál mu to mohl říct, přesto se nikdy byť jen nezmínil. Mohli to místo navštívit spolu. Na chvíli si Harry představoval, jak sem přichází s Brumbálem, jaké spojení mezi nimi mohlo být, jak moc to pro ně mohlo znamenat. Ale Brumbálovi se to, že jejich příbuzní jsou pohřbeni blízko u sebe na stejném hřbitově, zdálo zřejmě nepodstatné, tedy alespoň pro tu práci, kterou měl Harry udělat.

Hermiona se dívala na Harryho a on byl rád, že je jeho obličej ve stínu. Přečetl si znovu slova na náhrobním kameni. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Nerozuměl tomu, co ta slova znamenají. Byl si ale jist, že je vybral Brumbál, jako nejstarší člen rodiny, když jeho matka zemřela.

„Jsi si jist, že nikdy nezmínil –?“ začala Hermiona.

„Ne,“ řekl Harry úsečně a se slovy „jdeme hledat dál,“ se otočil a přál si, aby ten náhrobek nebyl býval viděl. Nechtěl, aby jeho vzrušenou úzkost nakazil vztek.

„Tady!“ zakřičela Hermiona znovu o chvilku později z temnoty. „Ne, promiň, myslela jsem si, že na tom je napsáno Potter.“

Stírala drolící se porostlý kámen a zírala na něj s mírným zamračením.

„Harry, pojď sem na chvilku zpět.“

Nechtěl, aby ho zdržovala, a tak se k ní sněhem došoural jen velmi pomalu.

„Copak?“

„Podívej se na tohle!“

Hrob byl extrémně starý a zvětralý, takže Harry téměř nemohl přečíst jméno. Hermiona mu ukázala symbol pod jménem.

„Harry, to je ten symbol z knihy!“

Zíral na místo, na které ukazovala. Kámen byl tak zničený, že šlo těžce přečíst, co tam bylo vryto, ačkoli pod téměř nečitelným jménem byl vidět trojúhelníkovitý symbol.

„Jo... Mohl by být...“

Hermiona rozsvítila svou hůlku a namířila ji na jméno na náhrobku.

„Je tu napsáno Ig – Ignotus, myslím...“

„Půjdu dál hledat hrob mých rodičů, nevadí?“ řekl jí Harry hlasem, který chvílemi nevypadal jako jeho, nechal ji za sebou skrčenou nad starým hrobem a vydal se dál.

Tu a tam rozeznával příjmení, které, podobně jako Abbott, znal ze školy. Občas bylo na hřbitově až několik generací jedné kouzelnické rodiny. Harry podle dat dokázal říct, jestli vymřeli, nebo se jen odstěhovali z Godrikova Dolu. Čím dále postupoval mezi hroby a s každým novým náhrobkem rostlo očekávání a obava.

Temnota a ticho mu náhle přišly mnohem nepříjemnější. Harry se s obavami rozhlédl, myslel na mozkomory, a pak si uvědomil, že vánoční koledy už skončily a že rozhovory a spěch věřících mizely, jak se návštěvníci odebírali zpět k náměstí a domů. Někdo uvnitř kostela právě zhasl světla.

Pak se z temnoty o pár metrů dál ozval Hermionin hlas potřetí, ostrý a jasný.

„Harry, jsou tady... přímo tady.“

A on podle tónu jejího hlasu věděl, že tentokrát je to opravdu jeho otec a matka. Přešel k ní a cítil se, jako kdyby mu na hruď tlačilo něco těžkého, ten samý pocit, který měl těsně po Brumbálově smrti, žal, který mu tlačil na srdce a plíce.

Náhrobek byl jen dvě řady od Kendry a Ariany. Byl z bílého mramoru, podobně jako náhrobek Brumbálových, a slova na něm šla přečíst snadno, protože ve tmě téměř zářila. Harry si nepotřeboval klekat nebo se velmi přibližovat, aby si přečetl slova, která byla na náhrobním kameni vyrytá.

JAMES POTTER LILY POTTEROVÁ
NAROZEN 27. BŘEZNA 1960 NAROZENA 30. LEDNA 1960
ZEMŘEL 31. ŘÍJNA 1981 ZEMŘELA 31. ŘÍJNA 1981
Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt

Harry si ta slova přečetl pomalu, jako kdyby měl jen jednu šanci pochopit jejich smysl, a pak je přečetl nahlas.

„ ‚Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt‘...“ Najednou mu v mysli vyvstanula hrozná myšlenka a s mírnou panikou ze sebe dostal, „není to myšlenka, které se drží smrtijedi? Proč je to tady?“

„Neznamená to poražení smrti tak, jak to berou smrtijedi, Harry,“ řekla Hermiona jemně. „Znamená to... chápeš... žít dál, žít i po smrti.“

Ale oni nežili, pomyslel si Harry. Byli pryč. Prázdná slova nemohla přemoci fakt, že ostatky jeho rodičů leží pod sněhem a kamenem, bez zájmu a v nevědomosti. A pak přišly slzy, dříve, než je mohl zastavit, teplé mu tekly z očí a pak hned mrzly na obličeji. Mělo snad smysl je utírat nebo předstírat, že se nic neděje? Nechal je dopadat, rty měl pevně sevřené a díval se dolů na silnou vrstvu sněhu, která skrývala místo, kde byly ostatky jeho rodičů, z nichž dnes zřejmě zbyly už jen kosti, nebo prach. Ani nevěděli, nebo se nezajímali o to, že jejich žijící syn stojí tak blízko, jeho srdce stále tluče, živé, díky tomu, že se sami obětovali. Skoro si přál, aby pod sněhovou peřinou mohl ležet s nimi.

Hermiona jej opět chytla za ruku a pevně ji sevřela. Nemohl se na ni podívat, alespoň ji tedy i on pevně chytil, zhluboka vdechoval noční vzduch a snažil se uklidnit, získat nad sebou ztracenou kontrolu. Měl sem něco přinést, něco, co by jim tu mohl nechat, a ani na to nepomyslel, a celý hřbitov byl bez lístku a promrzlý. Ale Hermiona zvedla svou hůlku, zatočila jí ve vzduchu a najednou před nimi vykvetla vánoční růže. Harry ji chytil a položil na hrob svých rodičů.

Hned poté, co vstal, chtěl odejít. Nemohl tam stát delší dobu. Objal Hermionu okolo ramen, ona objala jeho kolem pasu a pak se vydali společně tiše sněhem okolo Brumbálovy matky a sestry zpět k temnému kostelu a ven ze hřbitovní branky.

484 komentářů:

Avada řekl(a)...

Dííííík, Velký Sedmo :)

HP7 CZ řekl(a)...

Pár myšlenek:
- Epitafy na náhrobcích jsou citáty z Bible
- Nedokážu rozumně přeložit výraz kissing gate. Pokud máte tip na překlad do češtiny, sem s ním.
- V textu bude určitě zase spousta chyb a nesmyslů, takže pokud chcete, nebojte se a opravujte. Já vás neukousnu :-)

broono řekl(a)...

díky moc... jdu si hajnout a těším se, až si to ráno přečtu ;-)
dobrou noc...

bf řekl(a)...

skvele , uz sem se prevlekal do pyzama , diky xD

Anonymní řekl(a)...

kissing gate, já bych to skusil dát do anglické wikipedie :D

matt76 řekl(a)...

tak ideme nato. dakujem.

HP7 CZ řekl(a)...

milý anonyme,
kdybys klikl na odkaz, pochopil bys, že anglickou wikipedii jsem už navštívil :-))) dovedu si představit, o co jde, chápu popis, ale nedokážu pro ten název najít český ekvivalent :-D

MaJJ řekl(a)...

Zajímavá kapitolka. Překvapilo mě, že se tam neobjevili smrtijedi, já být jimi určitě bych hlídal náhrobky (ehrm jak to bylo přesně?) Hledaného č.1? :)

Překlepů tam bylo dost, ale jsem tak unavený že to nechám na ostatních :)

PS: vím že víš co to znamená, jen možná synonymum tě nakopne víc
kissing gate
(noun) a gate set in a U- or V-shaped enclosure, allowing only one person to pass through at a time

Anonymní řekl(a)...

Skvělý......ale připadalo mi, že jsem to mla hned přečtený....nic jdu spát....konečně.....zvláštní....teď se mi najednou nechce....to není pěkné...to není ani k smíchu...však jo, já si počkám....ta únava přijde...no tak....heh už jsem trošičku naštvaná...budeto asi dlouhý že?....v klidu v pohodě...no tak už jsem naštvaná trošku víc....trošku víc....JÁ CHCI SPÁT!!!!!

Tariq řekl(a)...

Jsi třída :-)
ale nemohla by ta kissing gate být brána jako "Brána posledního polibku" jakože brána pro mrtvé. Možné kecám z cesty, ale třeba je to správný směr uvažování..

Anonymní řekl(a)...

kissing gate = IMHO padací vrátka

cuzan řekl(a)...

Slovník na centrum.cé zet říká, že "kissing gate" jsou "padací vrátka".
Takže tak :)
Děkuji Ti nastotisíckrát za Tvou skělou práci ;)

Luca řekl(a)...

dekuju za dalsi kapitolu, mejte se vsichni hezky, ja jdu spat
dobrou

HP7 CZ řekl(a)...

výraz padací vrátka je na http://hp7-deathlyhallows.blogspot.com/2007/07/kapitola-16-godrikv-dl.html, ale pod výrazem "padací..." si představím padací most, ne něco, co se hýbe k tobě a od tebe...

Leda by to byly padací vrátka pro člověka, co se na ně dívá shora... pak by to asi mohlo být :-)

ale pokud se shodneme, že by to tak mohlo být, dám to do překladu.

JohnnyP řekl(a)...

Hoj heled nedavno sem byl v Anglii... A prave nam tam ukazovali tyhle kissing gate. A vlastne ucitelka sama prohlasila ze se to moc nepreklada a nevic to sou skoro normalni vratka... Takze dyz uz tak bych to normalne prelozil jako "libaci vratka"

JohnnyP řekl(a)...

Jo a libaci sou o pro to ze kdyz de chlap s holkou na prochazku a prochazej prave temahle vratkama tak on musi jit prvni a zavrit ji ty vratka a prohlasit ze dokud nedostane polibek tak ji nepusti dal...

evee řekl(a)...

No teda řeknu vám, to bylo dojemný. Děkuju moc Velký Sedmo za pohádku a dobrou noc všem.

Anonymní řekl(a)...

Jsem ráda, že si tady takhle po večerech můžu číst Harryho...i když nevím, jak se mi bude ráno vstávat...
Díky, Radku!
A díky i všem "nakopávačům" a "opravářům" =)

Anonymní řekl(a)...

asi takhle
uz nevidim co pisu....ale ty kapitoly se mi "zdaj"kratky:-)16 kapitol za jeden den to je na me nejaky divny:D
rowlingovy se asi nechtelo moc psat
jinak vas vsechny zdravim a drzte potterovi palce:D
njn uz mi hrabe
co nadelate

FF řekl(a)...

Tak jsem si přivstala a dočtla to dříve,než mi pojede bus.Holt se to nedá vydržet:-)

Petr řekl(a)...

5. odstavec od konce: myšlenka vyvstala nebo vytanula

Anonymní řekl(a)...

dik za novou kapitolu :)

Anonymní řekl(a)...

ja bych rekl, ze kissing gate je ohrada u pastvin, aby neutikaly napriklad kravy nebo ovce

Anonymní řekl(a)...

Moc ti ďakujem, si super
zuzana

Anonymní řekl(a)...

Ann:
Připojuju se k všeobecné chvále na překladatele... protože si myslím, že i při tomhle vysokém tempu překladu se jeho úroveň minimálně stále drží, ale spíš se mi zdá, že se pořád zvyšuje. Vážně se to dobře čte a chyby jsou minimální.
Jinak, ty citáty z náhrobků jsem si vyhledala a skutečně to je v Bibli.„Kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce.“ je v 6. kapitole Matoušova evangelia a „Jako poslední nepřítel bude poražena smrt.“ v 15. kapitole prvního dopisu do Korintu.
Takže moc díky za dosavadní překlad a těším se na další kapitoly!

Anonymní řekl(a)...

ja si to idem prečitať iba teraz lebo som zaspala
už sa tešim ako blcha
artemis483

Čiko řekl(a)...

Dobré ráno Velký Sedmo i všichni sedmožrouti.
Nemůžu si pomoct, ale zdá se mi, že sedmý díl HP snad ani Rowla nepíše.Vážně tam není ani odstavec, který bych chtěl přeskočit. Možná , že tomu lepší ksicht dáváš Velký Sedmo ty, tak ti moc děkuju. A i kdybys to neměnil a "jen" překládal i tak děkuju, protože po šestnácti kapiktolách je vidět, že to není žádná hurá akce, ale že to bereš vážně a snad i jako závazek potěšit tuhle partu cvoků, co tu věčně vysedává a čeká na další kapitolku i tvoje vzkazy v reakcích.Pardon, tvé skutečné vzkazy, ale zase kdo alespoň trošku myslí, ví , že ty by ses nikdy nepodepsal Velký Sedma.

Lenča řekl(a)...

Dobré ráno,

dnešní drobnůstky:
Seskočil dolů ze své postele a očima se snažil nedívat na Ronovo lůžko - a snažil se nepodívat se na .. (očima bych vynechala)

On i Harry se chytili za ruce - Stačí Chytili se za ruce..

neměl žádné nápady a souvisle a bolestivě čekal známky chvíle, kdy.. - neměl žádné nápady a neustále s obavami čekal.. ?

Mnoho večerů teď trávili téměř absolutním tichem - trávil v absolutním tichu

takže místo toho, aby zůstali v jižní anglii, kde byla velká zmrzlá země tím nejhorším strašákem - v jižní Anglii, kde nejhorším strašákem byla jen zmrzlá půda,..

v mokřinách, které celý stan zaplnily chladivou vodou = chladivým vlhkem

na ostrůvku, kde se stan v noci prakticky schoval před okolním světem - tady mi uniká smysl?

a úzkostlivě házela do otevřené pokladny peníze, když odcházela - a úzkostlivě při odchodu zanechala peníze v otevřené pokladně

Pro něj je smysl té vesnice ve hrobech jeho rodičů, dům, ve kterém on sám těsně utekl smrti a osoba Batyldy Bagshotové - ve horbech jeho rodičů, v domě, kde on sám těsně utekl smrti, a v osobě BB

zaslechli úryvek smíchu a populární hudby - to populární bych vynechala, zvlášť na Štědrý den

Kissig gate bych nechala branka, protože pokud nemáme ten zvyk s líbáním (aby mohl druhý člověk projít), dalo by se to vysvětlit jen popisem a to není v tomto případě nutný, když to tu nehraje roli. Padací vrátka je sice možná výraz z inter. slovníku, ale to neznamená, že je správný aa že se sem hodí.

Pa, díky,

Lenča

Anonymní řekl(a)...

Kissing gate - co padací vrátka? Díky za překlad, drž se!

Anonymní řekl(a)...

Co to přeložit jako Líbací brána, Brána polibku atd. Nebo podle význmamu asi něco jako chránicí brána.

sry asi melu z hladu.

Anonymní řekl(a)...

kissing gate - co úpadací vrátka? Díky za vše, držím palce.

Siria řekl(a)...

Tak tohle byla dost smutná a dojemná kapča. Mockrát díky za překlad, Velký Sedmo!

Anonymní řekl(a)...

Už aby byla další =) Děkujem!!!

guga řekl(a)...

hm tak jak to ctu v originale tak sem se konecne dozvedel co sou deadly hallows :-) v kapitole Pribeh tri bratru (tusim ze to je 22. nebo tak nejak :D)

Anonymní řekl(a)...

mohlo by být u toho datumu kdy budou další kapitoli aji nějaký přibližný čas prosím?

Zuzka řekl(a)...

Nazdar všichni, tak už jsem to nevydržela a taky něco píšu. Myslím, že jsem stejně nedočkavá jako ostatní, ale neustálé žádání o přibližný čas přidání další kapitolky mě už opravdu zaráží. Prostě počítejte s tím, že další kapitola bude okolo dvanácté (večerní)! Kdyby se to změnilo, Velký Sedma nám o tom určitě napíše :-) - jak už tolikrát uvedl v komentářích. Jinak mu přeju hodně energie, aby nás sedmožrouty dokázal vydržet :D

Thalen řekl(a)...

kiss·ing gate (plural kiss·ing gates)
noun
Definition:

U.K. narrow gate: a gate in a V- or U-shaped frame that allows only one person at a time to pass through

Ja tedy taky nevim, ale Skusil bych navrhnout treba "lísavá brána". Tohto typu bariéry se prý užíva k zabranení průchodu skotu na cizí pozemek. Občas do nej ale mohou šťouhnout pyskem a tím jej jaksi "políbit" mám dojem, že právě tohle se chce tím slovním spojením naznačit

Lenča řekl(a)...

Na wikipedii je i obrázek, je to normální branka, která bývá i u nás na pískovištích, aby se tam nedostali psi - není nutné to nějak zvlášt překládat, nemá to tu v textu žádný význam - nech branku, to je nejlepší!

Lenča

nikita řekl(a)...

pro HP7 (a ostatni) :

Radku, tahle kapitola se ti moc povedla, je prostě NÁDHERNÁ, zejména její konec je fakt krásný - do očí slzy vhánějící:-) Na začátku mám pár poznámek - napíšu je do druhého příspěvku. Tady jen k těm KISSING GATE -

jedná se o vrátka, kterým se u nás říká "kývavá". Jsou to dvířka podobná těm do "saloonu", to znamená, že při otevření křídla "prolétávají" a v místě, kde se střetnou (poloha zavřeno), se "políbí". Tak, jak dlouho "létají" sem a tam, tak dlouho se "líbají". Já bych to ale v překladu nespecifikovala, nechala bych to přesně tak, jak to máš!!!!

p.s.: může jít také o jednokřídlé dveře - tedy, že se kývá jen dveřní křídlo a "líbá" vlastně zárubeň. Je to prostě takový expresionistický výraz...

Aulay řekl(a)...

ahojky, tak jak si to tu čtu, nezdá se vám, že ta "padací vrátka" jsou obyčejné lítačky???? většinou je to v hospodách a tak... jsou prostě dvoukřídlé a otvírají se nezávisle na sobě, pokud se však obě křídla potkají, tak se zavřou..... prostě se políbí..... můj kamarád z Anglie mi řekl co že to kissing gate vlastně je..... tak by vám to mohlo pomoci....

jun řekl(a)...

juj to ho harryho mi bylo líto...doufám, že se tam ještě rozhlídnou když tam byla vynalezena (nebo co) ta zlatonka...to by jim mohlo taky pomoct...na co by ji teda dostal, že?

Anonymní řekl(a)...

jo a trošku mě drbla do nosu ta populární hudba...myslim že to populární tam nemuselo být xD

Zbyňa řekl(a)...

Tak po téhle poklidné a dojemné vánoční kapitolce se už těším na akčně hororovou kapitolu následující (byť vlastně stále vánoční :).
Ad Kissing Gate - taky bych se přimlouval za to, nechat to jako "branka" nebo "vrátka". Nemá smysl na to roubovat češtinu násilím, když takový výraz nepoužívá.

Anonymní řekl(a)...

Díky,díky,díky,díky.

nikita řekl(a)...

pro HP7 :

Ještě jednou dík za překrásný překlad!!!! A teď drobné poznámky a náměty -

Nevěděl nic, neměl žádné nápady a souvisle a bolestivě (nepřetržitě s bolestnou obavou?) čekal známky (náznak?) chvíle...

..je už nikdy (nenavštíví?) nepřijde navštívit, nevydržel Phineas Nigellus..

Uctíval Snapea, prvního ředitele od svého odchodu, který pocházel (stejně jako on?) ze zmijozelské koleje...

Když Phineas Nigellus mluvil o Snapově tvrdých opatřeních, Harry ucítil na zlomek sekundy posedlost, když si představil, že by se měl jednoduše vrátit do školy a přidat se k destabilizaci nově nastoleného Snapova režimu. Nechat se krmit a spát... - Když Phineas Nigellus mluvil o Snapově tvrdých opatřeních, Harry ucítil na zlomek sekundy šílenou/bláznivou/ztřeštěnou touhu (použila bych jedno z těchto tří spojení, zdá se mi, že v tomto případě jde fakt o nezkrotnou touhu Harryho raději být ve škole, než v téhle zoufalé a beznadějné situaci, posedlost mi nesedí) při představě, že by se jednoduše vrátil do školy a přidal se k odboji proti nově nastolenému Snapeově režimu: nechat se krmit a spát... (?)

..protože měla vedle sebe na rameni (opěradle?) křesla Odeklínačův slabikář.

Mluvila přitom skoro jako za mlada (skoro jako dřív?)...

..hledala tak dlouho, než našla tu stránku, kterou hledala - ..hledala tak dlouho, než našla tu správnou stránku (?).

Život, který ztratil, si nikdy dříve nepředstavoval tak skutečně, jako právě teď, když věděl, že navštíví místo, kde to všechno ztratil (kde o všechno přišel?).

...ledový vzduch jim omrazoval obličeje (je bodal do tváří? - ale jestli použils ten výraz "omrazoval" záměrně, tak ho nech - je to pěkný novotvar!!)

Musel se k ní probrodit a srdce mu přitom pozitivně (jasně?) tlouklo.

Vikuš řekl(a)...

Díky moc!

V.A. řekl(a)...

Zvláštní kapitola, přišla mi hodně účelová, ale tak to bude Rowlingovou a ne naším skvělým překladatelem, že? =)
Jediná věc, která mě praštila do očí: "Život, který ztratil, si nikdy dříve nepředstavoval tak skutečně, jako právě teď, když věděl, že navštíví místo, kde to všechno ztratil." = napsala bych spíš "kde přišel o všechno" nebo "kde o to všechno přišel". To dvakrát "ztratil" se mi tam vůbec nelíbí =)
Jinak samozřejmě skvělý překlad, jako vždy. Díky

HP7 CZ řekl(a)...

Připomínky zapracujeme :-)

Dnešní kapitola bude (jako obvykle) večer... před půlnocí :D

Anonymní řekl(a)...

To byl pěkně smutný konec, já doufala že se tam objeví Ron...:(

elanne řekl(a)...

Zase (jako obvykle :-)) moc hezký!
Díky moc a nepřestávej! :-)

Čiko řekl(a)...

Za půl hodinky je dvanáct :o)

made1 řekl(a)...

To Čiko
A?

marek řekl(a)...

no nejenom ze se Ron nevratil ale spis sem se bal ze odejde i Hermiona...

Anonymní řekl(a)...

Nádherná kapitolka,jako vždycky. NEbo spíš obě,skvěle přeložené.
Těším se na další,už se nemůu dočkat.
Ginny

Čiko řekl(a)...

Já zapomněl vytáhnout žaluzky a myslel jsem, že už je těch dvanáct kdy vychází další díl. Ach jo, no venku je líp , tak budu lítat venku a večer už si tu dvanáctku nespletu

made1 řekl(a)...

Kdybys do sebe nelil hektolitry kafe, abys nebyl 24 hodin free, nemusel bys zatahovat žaluzie.

Čiko řekl(a)...

ne kafe kolu

made1 řekl(a)...

To vyjde na stejno, jenom tohle je lepší pro žaludek, dřív odpadne.

Čiko řekl(a)...

Dneska míň koly víc pohybu, to vydržím i po půlnoci na reakce , ne jen s bídou vytisknout kapitolku a po přečtení poslední věty usnout jak dřevo

Hadaku řekl(a)...

Opět ty největší díky. Jen co sem přijela zasedla sem a hned se dala do čtení. Obě kapitolky jsou jako vždy super. I slzičku sem uronila . Ještě Jednou dík a teď si du dát dvacet.

Čiko řekl(a)...

Tak já jdu ven, a Velký Sedmo nenech se vyhecovat, pěkně pomaloučku kapitolku až o půlnoci, ne dřív. Pěkně nás zoufalce vydus .

Nicush řekl(a)...

zdravim všechny čtenáře a hlavně chci poděkovat tomu hodnému člověku, že se HP takhle věnuje.. je to naprosto super..
můj přítel mi dal před dvěma dny odkaz na tuhle stránku a já jsem se do sedmičky zažrala stejně (no možná ještě trochu víc) jako do předešlých dílů.. takže díky moc.
už se těším na další kapitolu. :)

Luca řekl(a)...

dobre rano preju :-)

Luca řekl(a)...

dobre rano preju :-)

Anonymní řekl(a)...

Je to super je mi prijde divny ze si vzali vlasy od mudlu a pak se harry promenil v holohlavyho chlapka...ten prece vlasy nema ne? :D

Luca řekl(a)...

to nemelo byt dvakrat, ale co, uz se stalo :D

Anonymní řekl(a)...

s tim chlapkem to je kravina dal bych tak misto vlasu chlup

Amanita řekl(a)...

Zdravím Sedmo :)))Tvůj překlad je čím dál dokonalejší:))Odeklínačův slabikář a ta obec Praporníkov, to je paráda.
Jenom sem dávám překlad souvětí, které je přeloženo hodně chaoticky a nepřesně.Lepší by možná bylo :
Takže místo toho, aby zůstávali na jihu Anglie, kde jim mohla vadit tak maximálně země promrzlá na kost, toulali se chaoticky napříč celou zemí. Na úpatí hor jim plískanice bušila do stanového plátna , zatím co na rozsáhlých bažinatých pláních je zatápěla ledová voda a na maličkém ostrůvku uprostřed skotského jezera jim jednou v noci sníh zavál stan až skoro po střechu.Kruci, už musím od PC, ještě se ozvu .

Anonymní řekl(a)...

Dííííííííky a doufám, že budeš pokračovat!

Radek řekl(a)...

No jako tahle kapitola mi přišla taková divná od rowlingový. Oni tam na hřbitově najdou ten náhrobek s tím symbolem, všimnou si ho, ale vůbec nic s ním nedělají. Nic nehledají. A to že pomalu čtvrt roku se někde skrývají a nic se neděje, jenom sedí a čumí, mě by z toho po čtvrt roce hráblo. Když třeba porovnám tolkiena, kde vlastně celý příběh putování trvá taky vlastně strašně dlouho (ve dilu ne, tam je to podané jako by za čtrnáct dní došli do mordoru a zpátky) tak tolkien to umí prostě ten dlouhý čas něčím vyplnit, že je to prostě takřka reálné. Ale tohle mi právě u Rowlingové hodně vadí, že ve všech knížkách je vlastně všechno buď v jeden den najednou hodně věcí se stane a nebo je prostě třeba dva měsíce úplně prázdno které vyplní něčím, že sedí a dumají, dva měsíce. Na to že je honí pomalu celá anglie, je proseděnej celej podzim na zadku sice každý den někde jinde strašně pohádkový a "nereálný".

Ale i tak je to celkem hezké čtení a díky za překlad. To jen jsem se chtěl tak nějak vyjádřit po tom co jsem si přečetl tuhle kapitolu

xexina řekl(a)...

skvely!!!uplne supr kapitola....moc se tesim na dalsi!!jen tak dal,hp7!!!

claire řekl(a)...

jo, dobry, ty cestinovy nepresnosti mne taky obcas brnknou pres nos, ale neresim to. Hltam to, jak to je a jsem napnuta. Pak si to vychutnam slovo od slova az na vanoce od Medka.
Ted aspon diky za to, co je, uz tak je to na vybornou!!!

Anonymní řekl(a)...

súhlasim s tým, čo napísal Radek...to o Rowlingovej je pravda..(na doplnenie)zaujímalo by ma, čo potom urobili s Mundungusom Fletcherom v 11.kapitole...akoby naňho zabudla...
samozrejme, moc moooc ďakujem za perfektný preklad..a prajem véééľa energie a trpezlivosti...:o)maja

Anonymní řekl(a)...

hm, padací vrátka použili při překladu jiní a zní to tak absurdně, že bych to vůbec nenavrhovala. Zkusím se podívat do starých překladů nějakých knih z anglického venkova jestli nenajdu příhodný ekvivalent anglického idiomu

Anonymní řekl(a)...

Patří Ti Velký Dík... DÍK...
Jen je škoda, že ty to píšeš, tak dlouho a my to přečtem za 30 minut...:(
Ale jen tak dál hodně trpělivost a výdrže!!! :)
Sigy

Anonymní řekl(a)...

kissing gate : z kontextu vyplývá, že je to branka oddělující samotný prostor před kostelem a jeho zadní část, tam, kde je hřbitov - napsal bych jenom branka. To, co je v angličtině "kissing gate" je patrně branka oddělující vnitřní prostor kolem domu a jednotlivé ohrady pro dobytek - když si představíte anglickou usedlost nebo farmu, je tam spousty ohrad oddělených od sebe a teprve ta nejblíž u domu by měla být tahle - to by odpovídalo i tomu "kissing" - mládenec doprovázející dívku domů by ji nenechal projít samotnou všemi brankami, ale doprovodil by ji až k domu, kde by dostal zasloužený polibek na dobrou noc :-) V psu baskervillském byla taky jen "branka vedoucí na blata" - například. Takže bych tomu nevymýšlel žádné příslovce, napsal bych jenom branka.

Anonymní řekl(a)...

Bananaphone...ring ring ring...žije tu někdo? :D

Anonymní řekl(a)...

Sedmo nezdržuj se opravama a překládej dál :) mně se to líbí

Anonymní řekl(a)...

na seznamu je to s pomlčkou jako padající dvířka-kissing-gate

Anonymní řekl(a)...

děkuji všem, co se na tom podílí, je to fajn, díky moc

Amanita řekl(a)...

Uf, konečně jsem doma.Přidávám ještě pár nepřesností a přání krásného večera. dvanáct vánočních stromků ve Velkém sále, Brumbála, jak má na hlavě čepec, který vyhrál v souboji, nebo Rona v ručně pleteném svetru...(he had won in a cracker - cracker je vánoční žabka !!!Takže Brumbál měl na hlavě čepec, který vytáhl z vánoční žabky, nebo napsat jen Brumbála s čepcem na hlavě :)

srdce mu přitom pozitivně tlouklo.( positively banging) Má to být hlasitě tlouklo nebo tak něco.

drobný kostel, jehož obarvené sklo zářilo po náměstí všemi barvami.(little church, whose stained - glass windows were glowing jewel bright across the square stained - glass windows jsou vitrážová okna) Nebylo by lepší A kostelík, z jehož barevných oken se linul na náměstí třpytivý proud světla.

Anonymní řekl(a)...

ahojky díky moc za překlad už se těším na další kapitolu=c*

Anonymní řekl(a)...

Nazdárek:))

Taky už zrovna nepatřím do říše dětí ale přesto ti fakt děkuju za tvůj překlad a až na pár překlepů a a nepřesností jsi fakt dobrej, protože kdo čte občas nějaký knížky v originálu tak ví že to je občas docela náročný....
Díky moc

jo a ještě možná by sis zasloužil víc než jen poděkování, co takhle pozvání na kafe?:)

Rebelka:)

Anonymní řekl(a)...

zjistila jsem, že když kapitoly vycházejí postupně, mám víc času o tom přemýšlet...

napadlo mě, že se tam objevil nesmysl...

v jedné kapitole hermiona tvrdí, jak rodičům upravila paměť a o kus dál se dozvíme, že zná jenom teorii...

cituji:

Kapitola č. 6 – Ghúl v pyžamu
… Taky jsem změnila paměť mým rodičům, takže jsou přesvědčeni, že se ve skutečnosti jmenují Wendell a Monika Wilkinsovi a že jejich životním cílem je přestěhovat se do Austrálie, což je to, co právě udělali….

Kapitola č. 9 – Úkryt
…Hermiona se zatřásla a o krok poodstoupila. Harry zavrtěl hlavou.
„Musíme jim vymazat paměť,“ řekl. „Bude to tak lepší, ztratí naši stopu. Kdybychom je zabili, bude jasné, že jsme tu byli.“
„Ty jsi šéf,“ řekl Ron naprosto uvolněně. „Ale já jsem nikdy paměťové kouzlo nedělal.“
„Ani já ne,“ řekla Hermiona, „ale znám teorii.“

anitram

Anonymní řekl(a)...

Taky jsem nad touhle logickou chybkou uvažoval..

Čiko řekl(a)...

Ahoj Amanito jak píšeš o tom čepci ze souboje, on ten jejich rituál u stolu jak tahaj za ten bonbon či co to je , je takovej souboj, tak jestli to není myšleno takhle.

Čiko řekl(a)...

No netvrďte, že jsem tu v téhle chvíli jen já sám.

Velký Sedma řekl(a)...

Jestli jsme tu sami, tak ti sedmnáctou kapitolu pošlu na email, chceš?

ivi řekl(a)...

ciko ty zas zlobis a ja to vidim... Zoubky sou ostry...

Čiko řekl(a)...

Já tušil, že po tomhle se už někdo ozve, ale já za to nemůžu, že Velkej Sedma má na mě slabost a ty kapitolky mi protekčně cpe, co cpe řekl bych nutí .Marně se bráním, už mi jí nasádloval na email :D

Čiko řekl(a)...

Jinak Ivi, jsem rád, že tě vidím.

ivi řekl(a)...

No teda takove vyznani... .o)

Anonymní řekl(a)...

2HP7(ne "velky sedma")nemuzes sem napsat jesli neni IP toho kdo vystupuje jako velky sedma nekoho kdo tu normalne pise ?

Čiko řekl(a)...

Jsem moc rád , že tě vidím, já se totiž sám bojím

Velký Sedma řekl(a)...

Anonyme, ten kdo tu prudí pod tímhle jménem, se k tomu i přiznal. Dá se to dohledat ze včerejší diskuze a když se podepíšeš, prozradím ti to i rád.Jinak neboj není to braní jména Velkého Sedmy nadarmo:D

ivi řekl(a)...

No nic ciko, tak tu nezlob... Nebo si te najdu a zakousnu se. ja mam padla z prace, tak se presouvam home...

Čiko řekl(a)...

Ivi pospěš, čekám tu na tebe a i na ostatní sedmožrouty.Pravda občas odběhnu, ale jsem poblíž

Anonymní řekl(a)...

Achoojte jako ja tu obvykle nepisu ale kapitoly hltam pravidelne kazdy den :) Tak me napadlo ze bych se treba seznamila s nekym
werka

FF řekl(a)...

tak sedmý díl dorazil do naší knihovny a já jsem zjistila,že má angličtina na tom není tak špatně.Takže díky již 15 přeloženým kapitolám jsem dál začala číst originál a zdá se mi že každá kapitola je lepší a napínavější.JJ je na co se těšit.

Čiko řekl(a)...

S kým? Ronem žárlivcem? Nebo některým ze zde přítomných i když teď spíš nepřítomných cvoků?

Čiko řekl(a)...

Já v angličtině zkoušel číst a no, žádná sláva, proto jsem fakt vděčnej Velkýmu Sedmovi za práci , kterou pro nás dělá. Teda já osobně bych to nedělal, děnně napsat tolik stránek, sakra to bych o ty ukazováčky přišel. Nehledě na to, že i kdybych se snažil sebevíc nedosáhl bych takové kvality jakou tu podává Velký Sedma

Anonymní řekl(a)...

Noo jako Ron zrovna neni muj typ tak ma smulu,spis jsem myslela nekoho z vas :)
werka

Luca řekl(a)...

ahoj vsichni kdo tu jste, nebo teda vlastne nejste
to werka: ja asi nebudu ta prava, jelikoz to vypada ze jsme obe zenskeho pohlavi :D

Čiko řekl(a)...

No vidíš a už jsi seznámená, víme že Rona nebrat. Teď tu chcípl pes živěji bude asi tak za hodku. Bud ostatní mlčí nebo se někde doma flákají u televize a naběhnou později

Luca řekl(a)...

to ciko: ja taky zkousim ajinu, ale taky jsem vzdycky vdecna kdyz sem hodi sedma novou kapitolu :-)

Luca řekl(a)...

a neprehlizejte me :D

Amanita řekl(a)...

Zdravím Čika a sleduju, že už tady zase někoho balí :))Holky bacha, on je hroznej :))Jinak další kapitola je humus,těšte se...jednomu by se z toho udělalo špatně od žaludku, radši večeřte včas :)

Čiko řekl(a)...

ˇPověst jsem získal vážně omylem, já se na hezkou babu ani nemrknu vážně věřte mi. Jak humus další troll s hůlkou v nose a další žer slimáky? Luco nepřehlížíme, já se bál, že tu jsem sám

Anonymní řekl(a)...

2 Luca: nie v pohode me nevadi ze jsi holka teda jestli to nevadi tobe
2 Ciko:Noo jako ja rano brzo vstavam takze si ctu vzdycky new dily az druhy den a to uz moc sanci na povidani nenii..Jo a povest mi nevadi ja se nedam :D

Luca řekl(a)...

to ciko: ja se vsadim ze sam tu nejsi, protoze je urcite spousta cumilu, co jenom ty komentare ctou a sami nic nenapisou... nic proti :-)

Čiko řekl(a)...

klidně pokecat o díle můžeme i teď , to je běžný, že se kecá hned po prvním přečtení a pak při čekání na Velkého Sedmu

Anonymní řekl(a)...

okii tak muzem :)
werka

Luca řekl(a)...

ale ne ze nekdo vykecate, co se bude dit v dalsich kapitolach

Čiko řekl(a)...

To je jasný, že neprásknout, staré kapitolky odrbem a pošpekulujem, moment nebo se bavte beze mě zvonek.

Anonymní řekl(a)...

Co bych taky praskla kdyz dopredu nic nwm

Luca řekl(a)...

ja se snazila precist dalsi kapitolu v anglictine a taky z toho nevim vlastne nic :-), ja uz myslela ze budem poctive cekat na cika

Anonymní řekl(a)...

2Luca: To vubec vsak se obejdem aji bez neho. To jsi dobra ze se aspon snazis ja na tom s anglinou taky nejsem zas tak dobre ale ani se nesnazim bo vim ze by to stejne bylo k nicemu
werka

Luca řekl(a)...

ja se snazim, ale i se slovnikem toho pochopim tak malo, ze dej si z toho neudelam

FF řekl(a)...

No já si z toho ten děj udělat umím. Aspoň už vím, proč se knížka bude jmenovat Relikvie smrti.

Anonymní řekl(a)...

2Luca: achaa hm z toho si nic nedelej ja bych to urcite taky nepochopila..jste ze mame takeho skveleho prekladatele :)
werka

Luca řekl(a)...

to FF: a dozvime se to uz v tehle kapitole nebo si budem muset pockat dyl?

FF řekl(a)...

Ne, ještě chvilku si budeme muset počkat.Ale tahle kapitola je dost o nervy (asi jako každá druhá).Fakt je na co se těšit.Já jsem tam jedný části nerozumněla úplně nejlíp,tak se taky těším na překlad.Zas tak zdatná nejsem.

HP7 CZ řekl(a)...

ahojte :-) tak další kapitolu nestihnu dřív, než v jednu v noci, a pokud to do jedný nebude, tak jdu spát a dodělám to ráno... Proto ti z vás, co nechtějí čekat, můžou jít spát :)

ad zjištění IP -- mrknu, ale nevím, jestli to jde zjistit...

Luca řekl(a)...

no, tak do jedny asi nevydrzim, ale chvili tu s vama jeste pobudu :-)

Anonymní řekl(a)...

jj ja taky pujdu,ptz v sest vstavam, ale chvilku tu takyy budu
werka

FF řekl(a)...

tak tak dlouho se tu zdržet nemůžu. V půl šestý vstávám do práce.No tak zas odpoledne

Anonymní řekl(a)...

Ahojky, chtěl jsem Ti poděkovat za úžasnou práci, kterou tady odvádíš, kolik času a energie Tě to stojí a proto Ti znovu jménem všech fanoušků MOC DĚKUJU!!! PS: Na další kapitolu určitě počkám :) Adam

Hadaku řekl(a)...

Téééda do jedný fakt nevydržím ráno vstávám do práce.Doufám, že kapitolku najdu ráno a když ne tak holt budu muset vydržet do večera. (Naštěstí jen do večera!!!) Všem závislákům přeji dobrou a ničím nerušenou dobrou noc a zítra super den.Hadaku

Anonymní řekl(a)...

ojoj.. to já tady taky čekat nemůžu :((( tak zítra no.. aspoň nebudu muset tak dlouho čekat na tu další kapitolu :P teda doufám..

werka řekl(a)...

Vsichni se odebrali spat..ze bych sla takyy?

Anonymní řekl(a)...

jeeee já už se nemůžu dočkat další kapitolky jsem strašně napjatá jak to bude dál tak se napij energiťáku a jen tak dál držim palce aby ti to šlo rychle=c)

Tvoje velká obdivovatelka Barča

Anonymní řekl(a)...

Ahoj všem dnes od 12.00 jsem přečetla všechny kapitoly jsem totálně závislá musela jsem se odebrat někam ,kde mě zdržeji .Ha ha.Od tud jsem v deset zdrhla a vrhla se na net jestli tu není překvapení .Nevím jestli do jedné vydržím,ale rozuhodně je to úžasné a nemůžu se dočkat.L.

Anonymní řekl(a)...

tak sedmo docela na to pekne kalis...sliboval jsi o dovolene mozna i vice kapitol nez 1 a uz po 2 za sebou to vypada ze se ji dockame zase az zitra odpoledne (to jsi taky sliboval dopoledne ale byla az odpoledne!!!) nejak uz te to prestava baviot co?

jarka řekl(a)...

anonymní:sedni a překládej!máš možnost,myslím,že ti nikdo nebrání!

FF řekl(a)...

věta už zřejmě budu mít dovolenou ti asi těžko řekne,že na 100% a navíc se u toho nedá furt sedět.Člověk potřebuje trochu pauzu a pokud si vzpomínám tak už nějaká sedmá kapitola byla až v půl druhé.On ten čas je v závislosti na složitosti a délce kapitoly.

MF řekl(a)...

Tož hoši pěkné, pěkné, ale jste pomalí, tým Fénix je už skoro na konci. BTW Snejpík rules! Opravdu s Lily choddil, ta spousta fan obrázků kde byl nakreslený s Lily nelhala :-)

Máchal řekl(a)...

Tak už mi to nedalo a musel jsem taky něco napsat...
Nechápu Vás všechny, kteří si ještě stěžujete, že některá kapitola není hotová přesně na vteřinu tak, jak měla být.
Tak si k tomu zkuste sednout sami a překládat .. myslim, že tak po pár stránkách Vás to bude otravovat... Místo, abyste byli vděční za překlad, který tu pro všechny HP7 píše, zmůžete se tak akorát na to mu ještě vynadat.

Vzkaz pro HP7: ... obdivuju Tvojí práci a to s jakou to děláš vervou!! Vytrvej i přes negativní ohlasy - to co děláš, děláš nejlépe, jak to jen jde!!!

Kuba řekl(a)...

Tak jsem se dneska vrátil z Řecka a přečetl jsem za dnešek 6 kapitol:)
Dokonce jsem i vynechal oběd:-D
Jinak moc dík že překládáš, aspon se při čtení odreaguju od jistých věcí co mě trápí a v tuto chvíli musím říct že jsi asi jediný pražák kterýho mám rád, toho si važ:-D

Laris řekl(a)...

Ahojky... tak jsem tu zas. Jo velký sedmo moc díkes za 16...No lidičky já jdu spinkat vstávám v půl 5.. 17přečtu až zítra.. tak se tu mějte pěkně, hezky pokecejte a moc neponocujte... papa

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,
ja mam vyhodu ze chyby nevnimam, ale kdyz ste to nakously tu popularni pisnicku,(nemam anglickou verzi) tak jestli je to od slova popular song - Oblibena pisen /o vanocich treba Jingle Bells/ tak bych to prekladal klidne i jako koledu.
A jinak diky za preklad. Jen tak dal!
Cairn

V.A. řekl(a)...

Ani dneska tu nebudu čekat, mam za sebou trenink a tudíž jsem uplně odrovnaná. Ostatním "vytrvalcům" přeji ať se tu kapitolka zjeví co nejdřív a Sedmovi za ní předem děkuju, jsem si jistá, že bude stát za to =) Dobrou noc, přeji.

Amanita řekl(a)...

Teda lidi, to je sranda, mám pocit že půlka debatérů tady vstává v šest do práce.(i já:)).A vůbec se nedivím, že to překládání nejde tak rychle.Je to zatracená fuška.Chudáka ho neuhoňte.I když ode mne je to alibistické tvrzení.Bohužel v sobotu ráno odjíždím na tábor a něž se vrátím, třeba ještě nebudete hotoví.Chodit sem mne baví:))

Čiko řekl(a)...

Tak jak běží zábava, doufám, že nemám velké zpoždění.

evee řekl(a)...

Zdavím Ó Velký,
čau čiko, čau ivi, čau všichni. Dneska už to fakt nevydržím, zvlášt, když se čas ještě přesunul. Ráda bych pokecala, ale sem unavená. Ještě jednou děkuju Velkej Sedmo. Myslím na tebe kudy chodím. 17. si přečtu zítra ráno, už se na ni třepu. Vsadím se, že se mi o tom bude i zdát. Tak dobrou a hodně síly všem sedmožtoutům, co plánujou vydržet až do rána. Dobrou

Čiko řekl(a)...

evee: Dobrou noc a však to znáš to o těch blechách a dneska se cítím, že vydržím a dokonce i na první komenty.

Čiko řekl(a)...

Máchal: Ten kdo prudí , že je Velkej Sedma pomalej to není nikdo ze sedmožroutů, to jsou lidi od "konkurence", kde jsou jen rychlí

evee řekl(a)...

čiko:
Komety? =) Ani nevím, v kolik začínaj padat. Díky za přání, ted se mi bude mnohem líp usínat. Ty tu zas moc nezlob, když máš tolik energie, at tě ivi nepokouše-to by bylo nemilé. Jo a jinak se k ní přidávám, že nemusíš hned každou balit ;) pa všem

Čiko řekl(a)...

Tak dámy tohle je od vás až ošklivý, já nikdy žádnou nebalil. To jen o mě někdo roznesl takovej drb.Jsem totálně neškodnej, se mnou můžeš jít v noci i parkem. Jinak ne komety, ale komenty =komentáře

Anonymní řekl(a)...

Jak už jsem jednou říkal KDO POČKÁ, TEN SE DOČKÁ ;-)
a ZÍTRA JE TAKY DEN ;-)

hp7 nenech se otrávit a pamatuj ZDRAVÍ MÁŠ JENOM JEDNO !!!

Tak se nepřepínej a v klídku jdi do hajan. Rádi si to přečteme až zítra od odpočatého Radka.

Přeji dobrou na noc a vydatný spánek.
Dík za vše co jsi už doposud dokázal - dnes jsem poprvé zkusil číst konkurenci a na to, že některé kapitoly prošly vícenásobnou korekcí se to opravdu číst nedá !!!

Překládej svým obdivuhodným tempem a když některý den vynecháš tak co...
Aspoň nám to dýl vydrží ;-)))

Bůh také odpočíval sedmý den po své práci.

P.S.
Pozdrav tvé přítelkyni, že ji obdivuji, že má s Tebou svatou trpělivost.
Naštěstí je těch kapitol jen 37 - pak ještě nějaké korekce a Word a PDF... ;-)))

Anonymní řekl(a)...

taky mooc obdivuju:), jinak..byl tu někdo v IMAXu na HP5?

Čiko řekl(a)...

Já byl v IMAXu, paráda luxusní třetí řada zkraje, no nic mohl jsem bejt úplně na kraji v první řadě nestěžuju si, jinak film, pěknej jasně pro nepotteráky docela zmatek, ale dobrý

Čiko řekl(a)...

Zavedlo se tu šeptání nebo tu sborově držíte bobříka mlčení?

Anonymní řekl(a)...

hele, poďme něco řešit... (mimochodem já sedmá řada uprostřed)

Čiko řekl(a)...

Co takhle:Jak byste otevřeli zlatonku? Jak použijou své dědictví po Brumbálovi atd.

Amanita řekl(a)...

Film byl fajn, ač krátkej:))jak se ti Čiko i vám ostatním líbila ta scéna s přitloukáním dalších a dalších zákazů??To bylo dobře udělaný.

Čiko řekl(a)...

jo v jednu chvíli jsem se u těch zákazů zasmál, jak byl záber na to, že už není kam, ale dvojčata byla bezkonkurenční , snad ještě jak Brumbál "Já do Azkabanu nepůjdu"

Anonymní řekl(a)...

mně osobně se nejvíc líbila scéna s ohňostrojem, odchod freda s georgem-prostě ty střepy a to všechno kolem)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj všichni ... mám dotaz jakej byl v imaxu ? normální nebo je tam něco i v třidéčku .... to čiko - baby na tebe dneska hezky vyzrály s tim vzkazem za sedmu .... tak já nevim jestli vydržet nebo si to přečíst zítra.... taky jen čekám kdy na něco už kápnou- a to maj takovejch indícií...Andy

MaJJ řekl(a)...

hele lidi neprovokujte o IMAXU, já chudák furt čekám kdy vyjde DVD s HP5, pak AXXO udělá dvd-rip a jde se stahovat :D na ty mobilem natočené, co jsou už ke stáhnutí, ne thx ...

ps: tyjo jak teď čtu všechny kapitoly odznova, furt mi tam nějak nesedí v první kapitole v první větě

(V úzké, Měsícem osvícené uličce ...)

to velké M :) ikdyž vím že to je správně, furt to považuju za překlep

MaJJ řekl(a)...

a v IMAXU je prý ta poslední scéna udělaná i ve 3D :O

Anonymní řekl(a)...

Hele bude tu dnes někdo čekat hmm?

Čiko řekl(a)...

No ne že bych se 3D testrálů nelekl , když letěli na mě.
Co baby s Velkým Sedmou udělaly?

Anonymní řekl(a)...

hey, to 3D-bylo to asi 20 minut, závěrečná scéna-souboj..ty dvě stovky za to fakt stály)

Čiko řekl(a)...

Já čekám zcela určitě, šanon otevřenej, papír nasádlovanej v tiskárně

Anonymní řekl(a)...

no já možná ...teda jesli neusnu protože mám noťase v pelechu ... ale zítra nikam nevstávám tak mám dilema :-D...Andy

majj řekl(a)...

dpc lidi vy mě žhavíte na to abych sedl na vlak, jel 300km do prahy k bratranci a tam se na to podíval v tom 3d, sakra :D

Čiko řekl(a)...

Škoda bažiny, ale že se vracím k 3D, kdyby odchod dvojčat byl v 3D to by teprve bylo ono

Anonymní řekl(a)...

OK aspoň někdo solidární;-)No ale doufám že to dnes bude....

Anonymní řekl(a)...

týý jj tak to sem asi s tim imaxem zaváhala .... mm teda ani ne tak se sedmou ale s čikem :-D lépe řečeno s tvojí metodou - skrývání se za jiným jménem ;)

Čiko řekl(a)...

Myslíš jak někdo chtěl bloknout moje ip?
Jo fakt to stálo za to v IMAXu, ale byl jsem tak natěšenej, že jsem si tam ani nekoupil popcorn a colu :D

Anonymní řekl(a)...

hajooo? chytla vás spavá nemoc? :-) Andy

MaJJ řekl(a)...

poslední kapka ... stahuju nejlepší možný dostupný telesync / cam / cokoliv ... RIGHT NOW :)

Amanita řekl(a)...

Z naší vsi se do Imaxu nedostanu ani náhodou:))Ve filmu byl boží Dráp, představovala jsem si ho škaredšího.

Anonymní řekl(a)...

tak to já si v kině nekupuju normálně .... většinou totiž pak stejně jen koukám a nejim :-D...Andy

Anonymní řekl(a)...

to je fakt - s tim drápe´m ,ale ty scény s nim se mi líbily ...Andy

Anonymní řekl(a)...

namá někdo páru za jak dlouho bude ta kapitola hotová??

Čiko řekl(a)...

Právě Dráp zklamal, měl bejt hrozivej a ono nic.Jo a kdybys chtěla, tak i na koloběžce dojedeš, podívej na toho chlapa co neměl na letenku a objel na ní celej svět

Čiko řekl(a)...

2820

Anonymní řekl(a)...

hloupá otázka: co je 2820?

Čiko řekl(a)...

trapná odpověď za kterou by jeden vraždil : hádej:o)

Amanita řekl(a)...

Mńo na koloběžce bych jela asi tak tejden a ušoupala si jednu nohu.Balím to amigos, užijte si tu odpornou kapitolku:))škoda že nelze vyrobit pachové efekty :))Brrr

Anonymní řekl(a)...

taky vás opouštím, ale ještě se tu dneska ukážu, na 100pro

Anonymní řekl(a)...

hloupou otázku sem chtěla položit taky ale rozmejšlela sem jestli sem tak blbá ...Andy

Čiko řekl(a)...

fůůůj Amanita je spoilerka.
No jak naznačuješ tak hádám, že se některej hrob otevře a nějakej umrlec na ně tím hrobovým pachem bude mluvit, jo to by bylo hustý.

Čiko řekl(a)...

No dobrá no, tak s pravdou ven, jsou to časové fragmenty

Anonymní řekl(a)...

Neživým se zatím příběh HP dost vyhýbal. To bude něco prozaičtějšího. Smrtijedi? Vl.

jarka řekl(a)...

Ahojky.Teď jste mně s tim Imaxem pěkně naštvali.To musim mít!Za chvíli vyrážim na Moravu a v neděli se vracim,nevíte jestli by to v Praze ještě nedávali?A taky jestli je to s titulkama.To kvůli dětem.

Anonymní řekl(a)...

časové fragmenty... nejsem o nic chytřejší. Vl.

Čiko řekl(a)...

Smrtijedi nesmrdí, to by byli smdijedi

Čiko řekl(a)...

časové úseky, kousky určité doby, třeba sekundy

Anonymní řekl(a)...

nevíš, odkud by přišli... Vl.

Anonymní řekl(a)...

Já teda taky ne ... asi sem teda blbá :-D Andy

Anonymní řekl(a)...

Myslíš ty časové úseky? Taky netuším, co mají společného s koloběžkou. Vl.

Anonymní řekl(a)...

to asi rušim já už vim vlastně dlouho že na tom nejsem tak dobře :-D ...Andy

MaJJ řekl(a)...

čiko 2820 - doufám že to není 47 minut? doufám že to je třeba 0:47, to by se ještě dalo :)

Čiko řekl(a)...

koloběžka byla zpráva zvlášť , někdo se ptal za jak dlouho bude asi další kapitola tak jsem tam hodil za kolik sekund.
jinak tady je ten IMAX
http://filmstar.blog.cz/0602/cinema-city-flora-praha

Anonymní řekl(a)...

Jsi schopný odpočítávat i sekundy? Dobrý... Vl.

Anonymní řekl(a)...

týý jj už aby to bylo ... sem docela natěšená když tu předesílali že bude ta kapitola napínavá...Andy

Čiko řekl(a)...

Ne to vůbec není dobrý, to jen znamená, že jsem už hodně velkej zoufalec.

Anonymní řekl(a)...

zváštní je, že se tady poměrně dlouho neobjevila zpráva od hp7, která by trošku krotila nedočkavost nespavců. Vl.