3. 8. 2007

Kapitola sedmnáctá - Batyldino tajemství

„Harry, zastav.“

„Co se děje?“

Právě dorazili ke hrobu neznámého Abbotta.

„Někdo tam je. Někdo nás sleduje, řekla bych. Tam, za křovím.“

Stálitiše, drželi se za ruce a hleděli na neproniknutelnou temnou zeď hřbitova. Harry ake neviděl nic.

„Jsi si jistá, že tam někdo je?“

„Viděla jsem, jak se tam něco pohnulo. Přísahám…“

Uvolnila se z jeho sevření, aby mohla rukou vytáhnout hůlku.

„Vypadáme jako mudlové,“ připomenul jí Harry.

„Mudlové, kteří právě položili květiny na hroby tvých rodičů? Harry, jsem si jistá, že tam někdo je!“

Harry přemýšlel o Dějinách čar a kouzel. Na hřbitově podle nich mělo strašit. Co když…? Ale pak zaslechl šelestění a v křoví, na které Hermiona ukázala, se rozvířil sníh. Duchové nedokázali vířit sníh.

„Je to jen kočka,“ řekl po chvilce Harry, „nebo pták. Kdyby to byl smrtijed, už bychom byli mrtví. Ale pojďme odsud, ať si můžeme opět nasadit neviditelný plášť.“

Jak procházeli hřbitovem, vytrvale se ohlíželi přes rameno. Harry, který se necítil tak optimisticky, jako když uklidňoval Hermionu, byl rád, že dorazili k brance a kluzkému chodníku. Nasadili si opět neviditelný plášť. V hospůdce bylo ještě více lidí, než předtím. Ozýval se odtamtud zpěv koledy, kterou slyšeli, když přicházeli ke kostelu. V jednom okamžiku chtěl Harry navrhnout, že se tam schovají, ale než mohl cokoli říct, Hermiona zamumlala, „Půjdeme tudy,“ a vedla ho dolů temnou ulicí, která vedla z vesničky na druhou stranu, než odkud přišli. Harry dokázal rozeznat místo, kde končily domy a ulice se znovu proměnila v otevřenou krajinu. Šli tak rychle, jak mohli. Procházeli okolo dalších oken, za kterými se blýskala mnohobarevná světélka a za závěsy se rýsovaly vánoční stromky.

„Jak asi najdeme Batyldin dům?“ zeptala se Hermionam která se mírně třásla a neustále se ohlížela přes rameno. „Harry? Co myslíš? Harry?“

Zatahala ho za rukáv, ale Harryjí nevěnoval pozornost. Díval se před sebe na temnou hromadu čehosi na úplném konci řady domů. V dalším okamžiku tím směrem vyrazil a za sebou táhl Hermionu, která na zledovatělé cestě tu a tam uklouzla.

„Harry –“

„Podívej… Podívej se na to, Hermiono…“

„Já ne… ach!“

Už to viděl. Fideliovo kouzlo muselo padnout zároveň s Jamesem a Lily. Divoký plot nezřízeně rostl celých šetsnáct let, od doby, kdy Hagrid z trosek, které ležely roztříštěné v trávě, co jim byla až po pás. Velká část domu ještě stála, ačkoli byl teď celý pokrytý břečťanem a sněhem, ale pravá strana horního patra byla rozprášená. Harry odtušil, že právě tam se obrátilo kouzlo proti Voldemortovi. S Hermionou stáli u vrátek, zírali vzhůru na ruiny toho, co dříve mohlo být domem.

„Zajímalo by mě, proč ho nikdy nikdo neopravil?“ zašeptala Hermiona.

„Možná to nejde opravit?“ odpověděl Harry. „Možná je to jako se zraněními, které provede černá magie. Že je nemůžeš vyléčit.“

Vyndal zpod rukávu ruku a uchopil sněhem pokrytou prorezlou branku, ne proto, že by si ji přál otevřít, ale proto, že chtěl být prostě zase částí domu.

„Snad nechceš jít dovnitř? Nevypadá bezpečně, mohl by – Harry, podívej!“

Zdálo se, že to vyvolal dotyk jeho ruky. Přímo před nimi ze země vyrostlo znamení, promotalo se všemi kopřivami a plevelem, jako nějaká bizarní rychle rostoucí květina. Zlatými písmeny na něm stálo:

Na tomto místě přišli v noci 31. října 1981
o život Lily a James potterovi.

Jejich syn, Harry, je jediným kouzelníkem v historii,
který přežil smrtící kletbu.

Tento dům, pro mudly neviditelný, byl ponechán
v troskách na památku Potterových
a jako vzpomínka na násilí, které rozdělilo jejich rodinu.

Okolo těchto úhledných slov byly vzkazy od dalších kouzelníků a čarodějek, kteří se přišli podívat na místo, odkud se podařilo utéct ‚chlapci, který přežil‘. Někteří se jen podepsali věčným inkoustem, jiní vryli do dřeva své iniciály, ostatní zanechali vzkazy. Jak ty nejnovější, jasně zářící, tak ty šestnáct let staré zprávy, všechny zněly podobně.

Hodně štěstí, Harry, ať jsi kdekoli.

Jestli tohle čteš, Harry, věz, že jsme s tebou!

Žij dlouze, Harry Pottere.

„Na to znamení by neměli psát!“ řekla Hermiona rozhořčeně.

Ale Harry se na ní podíval.

„Je to báječné. Jsem rád, že to udělali… „

V tom se zarazil. Nedaleko od nich stála zahalená postava, osvětlená světly ze vzdáleného náměstí. Harryho napadlo, ačkoli přesně to zjistit nešlo, že je to žena. Pohybovala se pomalu, možná se bála, že by mohla na zasněžené zemi uklouznout. Její shrbená postava, energičnost a šouravá chůze, to vše budilo dojem dlouhověkosti. Sledovali ji v tichosti, když se přibližovala. Harry čekal, jestli nepůjde do jednoho z domů, okolo kterých procházela, ale instinktivně věděl, že se tak nestane. Nakonec se zastavila pár metrů před nimi, zůstala tam stát a zírala na ně.

Nepotřeboval, aby ho Hermiona šťouchala do ruky. Nebyla téměř žádná šance, že by ta žena byla mudla. Stála tam a zírala na dům, který by neviděla, kdyby nebyla čarodějka. I kdyby ale byla čarodějka, chovala se divně – jít ven v noci tak chladné a prostě zírat na starou ruinu. A podle pravidel normální magie by neměla vidět ani jeho, ani Hermionu. I přesto měl Harry podivný pocit, že ví, že tam jsou. A že ví i to, kdo jsou. A jakmile došel k tomuto nepříjemnému závěru, zvedla ruku s rukavicí a vábila je k sobě.

Hermiona se k němu pod pláštěm přitiskla a stiskla mu ruku.

„Jak to ví?“

Zavrtěl hlavou. Žena na ně znovu mávla, tentokrát výrazněji. Harry přemýšlel nad mnoha důvody, proč lákání ignorovat, a navíc pochybnosti o její totožosti rostly každým okamžikem, kdy stáli na opuštěné ulici tváří v tvář.

Bylo snad možné, že tam na ně čekala celé ty měsíce? Že jí Brumbál řekl, ať počká, že Harry nakonec přijde? Nebyla to nakonec ona, kdo se skrýval v temných zákoutích hřbitova a sledovala je až sem? I ta schopnost vycítit je měla v sobě něco z Brumbálovy moci, kterou nikdy dříve nepoznal.

Nakonec Harry promluvil, až z toho Hemriona zalapala po dechu a povyskočila.

„Jste Batylda?“

Zachumlaná postava přikývla a znovu je mávnutím vábila k sobě.

Pod pláštěm na sebe Harry s Hermionou pohlédli. Harry nadzdvihl obočí a Hermiona mu na to drobně a nervózně přikývla.

Vyrazili směrem k ženě, která se najednou otočila a vyrazila zpět po cestě, kterou přišla. Vedla je okolo dalších domů a pak vešla do branky. Šli za ní do zahrady téměř tak přerostlé, jako byla ta, od které právě odešli. Malou chvilku si cosi mumlala, když otevírala dveře, a pak poodstoupila a nechala je vejít.

Příšerně zapáchala, nebo to možná byl její dům. Harry si musel zmáčknout nos, když plíživě procházeli okolo ní, a sundal si plášť. Teď, když byl vedle ní, si uvědomil, jak drobná je. Vlivem času shrbená, stěží mu sahala po hruď.

Zavřela za nimi dveře, až jí zbělaly klouby a výrazně vystouply oproti loupající se barvě dveří, a pak se obrátila a pohlédla Harrymu do tváře. Její oči byly výrazné a zakalené, propadlé do zvrásněné kůže, celý její obličej okupovaly popraskané žilky a jaterní skvrny. Harry přemýšlel, jestli ho vůbec viděla. Ale i kdyby mohla, pořád by viděla jen mudlu s lysinou, za nějž se teď vydával.

Odér starého věku, prachu, nemytých šatů a zvětralého jídla zesílil, jakmile si sundala moly rozežraný černý šátek, čímž odhalila hlavu spoře ovlasenou, skrz kterou jasně prosvítala pokožka hlavy.

„Batyldo?“ zopakoval Harry.

Opět přikývla. Harry si uvědomil, že se opět ozval medailonek, který měl na kůži. Věc uvnitř, která občas tikala, nebo bušila, se probrala. Cítil ji, jak pulsuje přes chladné zlato. Vědělo to, dokázalo to vycítit, že je možná někde poblíž věc, která by to mohla zničit?

Batylda se šourala za nimi, odstrčila Hermionu stranou, jako kdyby ji neviděla, a ztratila se v čemsi, co v ypadalo jako obývací pokoj.

„Harry, tohle mi nějak nesedí,“ vydechla Hermiona.

„Vždyť se podívej, jak je drobná, tu bychom přemohli, kdybychom museli,“ řekl Harry. „Poslouchej, měl jsem ti to říct, věděl jsem, že neni úplně v pořádku. Muriel říkala, že je senilní.“

„Pojď!“ zvolala Batylda z vedlejší místnosti.

Hermiona poposkočila a sevřela Harryho rameno.

„To je v pořádku,“ řekl Harry konejšivě, když se vydal do obývacího pokoje.

Batylda se potácela po pokoji, rozsvěcela svíčky, ale stále tam bylo velmi temno a extrémně špinavo. Pod nohama jim křupala tlustá vrstva prachu a Harryho nos ucítil, mimo pachu zatuchlin a plísně, něco horšího, jako kdyby se tam kazilo maso. Přemýšlel, kdy asi naposledy někdo navštívil Batyldin dům, aby zjistil, jestli vše sama zvládá. Zdálo se, že také zapomněla, jak se kouzlí, svíčky zapalovala neohrabaně rukama, přičemž hrozilo, že její převislá manžeta každou chvíli vzplane.

„Dovolíte, já to udělám,“ nabídl Harry a vzal si od ní zápalky. Stála a sledovala ho, když zapálil všechny zbytky svíček, které stály na miskách posazených nejistě v celé místnosti na vrstvách knih a servírovacích stolech, přeplněných zničenými a plesnivějícími hrnky.

Poslední místo, na kterém Harry zažehl svíčku, byla vypouklá skříňka se zásuvkami, na které stálo mnoho fotografií. Když se oheň roztančil, mihotaly se jeho odrazy na špinavém skle a stříbru. Mezitím Harry viděl na fotografiích pár drobných pohybů. Zatímco se Batylda trápila s kulatinou, kterou chtěla spálit v krbu, zamumlal „Tergeo“ – z fotografií se ztratil prach a on uviděl, že jich dobře půl tuctu z těch největších a nejvyzdobenějších rámečků chybí. Přemýšlel, jestli je odstranila Batylda, nebo někdo jiný. Pak jeho zrak zaujala fotografie v pozadí a tak ji zvedl.

Byl to ten blonďatý usmívající se zloděj, mladý muž, který seděl na Gregorovičově okenní římce, a líně se na Harryho z rámečku smál. A Harrymu v tu chvíli došlo, kde jej viděl předtím: V knize „Lživot Albuse Brumbála,“ ruku v ruce s náctiletým Brumbálem, a tak ho napadlo i to, kde zřejmě byly ony chybějící fotografie. V Ritině knize.

„Paní – slečno – Bagshotová?“ řekl a mírně se mu třásl hlas. „Kdo je tohle?“

Batylda stála uprostřed místnosti a sledovala, jak za ni Hermiona zapaluje oheň.

„Slečno Bagshotová?“ zopakoval Harry a popošel s obrázkem blíže k ní, zatímco v krbu vzplanul oheň. Batylda při zaslechnutí jeho hlasu zvedla hlavu a viteál na jeho hrudi začal bít rychleji.

„Kdo je tenhle muž?“ zeptal se jí Harry a zvedl fotografii před sebe.

Vážně se na něj podívala a pak vzhlédla zpět na Harryho.

„Víte, kdo to je?“ zopakoval mnohem pomalejším a hlasitějším hlasem, než obvykle. „Tento muž? Znáte ho? Jak se jmenuje?“

Batylda vypadala zmateně. Harry ucítil děsivé zklamání. Jak jen mohla Rita Holoubková zpřístupnit Batyldiny vzpomínky?

„Kdo je ten muž?“ zopakoval hlasitě.

„Harry, co to děláš?“ zeptala se Hermiona.

„Tenhle obrázek. Hermiono, to je ten zloděj, ten zloděj, co okradl Gregoroviče. Prosím!“ řekl Batildě. „Kdo je to?“

Ale ona na něj jen zírala.

„Proč jste po nás chtěla, abychom šli s vámi, paní – slečno – Bagshotová?“ zvýšila hlas a zeptala se Hermiona. „Chtěla jste nám něco říct?“

Batylda se odšourala o něco blíž k Harrymu a Hermionu přitom úplně ignorovala. Drobným trhnutím hlavy naznačila pohyb zpět do haly.

„Chcete, abychom odešli?“ zeptal se Harry.

Zopakovala to gesto ještě jednou a tentokrát nejprve ukázala na něj, pak na sebe a nakonec na strop.

„Chápu... Hermiono, myslím, že chce, abych s ní šel nahoru do patra.“

„Dobrá,“ řekla Hermiona, „jdeme.“

Ale jakmile se Hermiona pohla, Batylda zavrtěla překvapivě silně hlavou, načež ještě jednou ukázala nejprve na Harryho a pak na sebe.

„Chce, abych tam s ní šel sám.“

„Proč?“ zeptala se Hermiona a její hlas zněl v osvětlené místnosti ostře a jasně, až sebou stará dáma při tom hluku zatřásla.

„Možná jí Brumbál řekl, aby ten meč dala mně a jen mně?“

„Myslíš si, že opravdu ví, kdo jsi?“

„Ano,“ řekl Harry a díval se dolů do zakalených očí, které na něj zíraly. „Myslím, že to ví.“

„Tak dobrá tedy, ale rychle, Harry.“

„Veďte mě,“ řekl Harry Batyldě.

Zdálo se, že mu rozumí, protože se okolo něj prošourala ke dveřím. Harry se podíval zpět na Hermionu s uklidňujícím úsměvem, ale nebyl si jist, že ho zahlédla. Stála tam uprostřed svícemi ozářené špíny, objímala se a dívala se na knihovničku. Jakmile Harry vyšel z místnosti, schoval si fotografii neznámého zloděje ve stříbrném rámečku do své kapsy.

Schody byly příkré a úzké a Harry měl pokušení položit své ruce na Batyldin plnoštíhlý zadek, aby na něj náhodou nespadla. To bylo totiž velmi pravděpodobné. Pomalu a zadýchaně vystoupala do patra, načež se vydala ihned do prava a vedla jej do ložnice s nízkým stropem.

Byla tam černočerná tma a hrozně páchla. Právě když si Harry všiml nočníku vyčnívajícího zpod postele, zavřela Batylda dveře a ponořila se do ještě větší tmy.

„Lumos,“ řekl Harry a jeho hůlka se rozžehla. Začal: Batylda se k němu během pár sekund plných temnoty přesunula a on ji při tom neslyšel.

„Ty jsi Potter?“ zašeptala.

„Ano, to jsem.“

Pomalu a vážně přikývla. Harry cítil, jak rychle viteál bije, rychleji, než jeho vlastní srdce. Byl to nepříjemný pocit.

„Máte pro mě něco?“ zeptal se Harry, ale ona vypadala, že ji ruší jeho rozsvícený konec hůlky.

„Máte pro mě něco?“ zopakoval.

Pak zavřela oči a najednou se stalo několik věcí. Harryho jizva začala bolestivě bodat, viteál sebou škubl, takže předek jeho svetru pohnul, temná páchnoucí místnost se okamžitě ztratila. Ucítil závan radosti a promuvil vysokým chladným hlasem, „Zadržte ho!“

Harry se pohupoval na místě. Temná a odporně páchnoucí místnost se kolem něj opět semknula. Nevěděl, co se stalo.

„Máte pro mě něco?“ zeptal se potřetí, tentokrát mnohem hlasitěji.

„Je to tady,“ zašeptala a ukázala do rohu. Harry zvedl hůlku a uviděl obrys přeplněného toaletního stolku pod zataženým oknem.

Tentokrát nešla před ním. Harry prošel mezi ní a zničenou postelí a hůlku držel nad hlavou. Nechtěl se od ní odvrátit.

„Co to je?“ zeptal se, když dorazil ke stolku, na kterém bylo navršeno cosi, co vypadalo a páchlo jako špinavé prádlo.

„Tam,“ řekla a ukázala na beztvarou hromadu.

A v tu chvíli, kdy se od ní odvrátil a očima hledal v odporném nepořádku rubínový jílec meče, ona se divně pohnula. Viděl to v rohu oka. Panika ho přinutila otočit se, a když viděl, jak se staré tělo hroutí a z krku vylézá obrovský hadm paralyzovala ho hrůza.

Had na něj udeřil hned, jak pozvedl hůlku. Bolest z uštknutí do předloktí přinutila ruku upustit hůlku, která vylétla do vzduchu a několikrát se otočila, osvítila všechny kouty pokoje a pak zhasla. Pak ho had svým ocasem silně udeřil do bránice a vyrazil mu dech. Upadl na stolek, do hromady špinavého prádla…

Skutálel se na bok a úzkostlivě se snažil uniknout hadovu ocasu, který rozbil stolek, na který zaútočil o chvilku dříve, dolů. Když dopadl na podlahu, sesypaly se na něj zbytky zrcadla. Z patra pod ním zaslechl Hermionu, jak volá, „Harry?“

Nemohl se nadechnout tak, aby jí odpověděl. Pak ho srazila k zemi obrovská hmotnost hada a cítil jen, jak po něm klouže, silný a mocný…

„Ne!“ vydechl přitisklý k podlaze.

„Ano,“ zašeptal hlas. „Ano… drššším tě… drššším tě…“

„Accio… Accio hůlka…“

Ale nestalo se nic a on toho hada, který se mu ovíjel okolo trupu, vyrážel mu dech a zarážel viteál, ten kus chladného kovu, do hrudi kousek od zběsile tlučícího srdce, musel ze sebe dostat rukama, zatímco jeho mozek zaplavovalo chladné bílé světlo, všechno kolem něj se zastřelo, jeho vlastní hlas i vzdálené kroky se zatlumily a všechno se zastavilo…

Kovové srdce mu bilo na hrudi a on se vznášel, vznášel s vítězným pocitem v srdci, a nepotřeboval k tomu koště ani testrála…

Náhle se probudil v temnotě – Nagini ho uvolnila. Postavil se na nohy a uviděl hadovy obrysy ve světle z odpočívadla. Zaútočila a Hermiona s výkřikem uskočila. Kouzlo, které se odrazilo, trefilo okno za závěsem a to se rozpadlo. Místnost se naplnila studeným vzduchem, Harry se přikrčil, aby ho netrefila další sprška padajícího skla, načež mu noha uklouzla po čemsi, co vypadalo jako tužka… Po své hůlce…

Ohnul se a chňapl po ní, ale místnost teď opět vyplňoval had, jehož ocas ničil vše, co měl v dosahu. Hermiona nebyla nikde vidět a Harrymu na chvilku v mysli vyvstanula myšlenka toho nejhoršího, ale pak se ozvala hlasitá rána a odněkud se objevil záblesk červeného světla, had vylétl do vzduchu, uhodil Harryho do obličeje a se svíjením odlétl ke stropu. Harry pozvedl hůlku, ale v tu chvíli ho začala pálit jizva ještě bolestivěji a mocněji, než kdykoli v předchozích letech.

„Přichází! Hermiono, on je na cestě sem!“

Poté, co zakřičel, padl had k zemi a divoce syčel. Všude byl zmatek. Police ze zdi se sesypaly k zemi a všechno haraburdí létalo kolem nich. Harry přeskočil přes postel a uchopil černý objekt, o kterém věděl, že je to Hermiona…

Zakřičela bolestí, když ji zatlačil k posteli. Had se znovu vztyčil, ale Harry věděl, že daleko horší cosi, než byl ten had, už pravděpodobně stojí za dveřmi, hlava se mu bolestí téměř rozeskočila…

Had po nich vystřelil a odtáhl je. V tu chvíli Hermiona zakřičela „Confringo!“ a její kouzlo se rozlétlo po místnosti, zničilo zrcadlo na skříni, odrazilo se zpět k nim a putovalo od země ke stropu. Harry cítil, že žár kouzla sežehl část ruky. Chytil Hermionu, rozeběhl se přes postel, zničený stolek a vyskočil přímo rozbitým oknem do temnoty, sklo ho pořezalo a zatímco padali, ozýval se Hermionin křik…

A pak se jeho jizva rozevřela a on byl Voldemortem a probíhal páchnoucí ložnicí, jeho dlouhé bílé prsty svíraly okenní římsu, když viděl muže s lysinou a drobnou ženu, jak se roztáčí a mizí, a křičel zlostí, jeho křikot se mísil s výkřiky dívky, které se rozléhaly po zahradě a přehlušovaly i kostelní zvony bijící na počest začátku prvního svátku vánočního…

A jeho křik byl Harryho křikem, jeho bolest byla Harryho bolestí… mohlo to být na samém místě, jako to bylo naposledy… zde, nedaleko od domu, kde téměř poznal, jaké to je zemřít… zemřít… bolest byla tak nesnesitelná… jako kdyby byl odtržen od svého těla… Ale kdyby neměl tělo, proč ho jeho srdce tak nepříjemně bolelo… Jestli byl po smrti, jak by se mohl cítit tak nesnesitelně, neměla snad smrt skončit se smrtí, neměla…?

Noc byla vlhká a větrná. Dvě děti oblečené jako dýně, kolébající se po náměstí a okolo oken obchodů, pokrytých papírovými hvězdami, všechna ta vyparáděná výzdoba světa, ve který nevěřili… A on plachtil dál, smysl účelu, síly a spravedlnosti v něm, který při těchto příležitostech cítil… Ne strach… to bylo pro slabší duše, než byla ta jeho… Ale vítězství, ano… Čekal na to, doufal v to…

„Pěkný kostým, pane!“

Viděl, jak úsměv v obličeji malého chlabce ochabl, když se přiblížil dost blízko, aby uviděl pod kabát, jak se mu strach vlévá do ztrápeného obličeje. Pak se děcko otočilo a uteklo. On pod svým hábitem přidržoval rukojeť sv= hůlky… Jeden jediný pohyb a to děcko se nikdy nemuselo vrátit k matce… Ale bylo by to zbytečné, velmi zbytečné…

A už se pohyboval novou, tmavší uličkou, už viděl svůj cíl, Fideliovo kouzlo bylo prolomeno, ačkoli oni to ještě nevěděli… A on sám vydával méně hluku, než listí padající na chodník, sunul se k temnému plotu a přeletěl přes něj…

Nezatáhli závěsy. Viděl je poměrně jasně, jak sedí v drobném obývacím pokoji, jak vysoký černovlasý muž s brýlemi nechává vylétávat z hůlky kouř, aby obveselil drobného černovlasého chlapce v pyžamu. Děcko se smálo a zkoušelo chytit kouř do své drobné pěsti…

Otevřely se dveře a vstoupila jeho matka, říkala slova, která neslyšel, a její dlouhé temně rudé vlasy jí padaly do obličeje. Otec zvedl syna a podal ho matce. Odhodil hůlku a se zíváním se protáhl…

Branka mírně zavrzala, když ji otevřel, ale James Potter to nezaslechl. Bílá ruka vytáhla zpod pláště hůlku a namířila ji na dveře, které se rozlétly…

Byl před prahem, když James seběhl do chodby. Bylo to jednoduché, příliš jednoduché, vždyť ani neměl s sebou hůlku…

„Lily, seber Harryho a běž! To je on! Běž! Utíkej! Já ho zdržím!“

Zdržet ho, bez hůlky v ruce! Než seslal kletbu, ještě se zasmál…

„Avada Kedavra!“

Zelené světlo zaplnilo úzkou chodbu, osvítilo kočárek u zdi, zábradlí se rozsvítilo jako prskavky a James Potter padl jako loutka, které někdo přestřihl struny…

Zaslechl ji, jak z horního patra křičí, byla v pastil, ale pokud měla rozum, neměla se čeho bát… Vystoupal po schodech a s úsměvem naslouchal, jak se snaží uvnitř zatarasit… Ani ona neměla u sebe hůlku… Jak hloupí byli, jak důvěřiví, když svou bezpečnost dali všanc přátelům, to byly zbraně, které dokázal přemoci v okamžiku…

Jediným mávnutím rozrazil dveře a odhodil křesla a krabice, které byly u dveří narychlo nakupené. A ona tam stála, s dítětem v rukou. Když ho spatřila, upustila syna do postýlky za sebou a rozmáchla se rukama, jako kdyby to mohlo pomoci, jako kdyby doufala, že tím, že se syn ztratí z dohledu, ho ochrání a sama se obětuje…

„Harryho ne, Harryho ne, prosím, Harryho ne!“

„Uhni, hloupá panenko… uhni, hned.“

„Harryho ne, prosím, ne, vezměte si mě, zabijte raději mě –“

„Dávám ti mé poslední varování –“

„Harryho ne! Prosím… smilování… mějte smilováí… Harryho ne! Ne! Prosím… Udělám cokoli…“

„Uhni. Uhni, panenk!“

Mohl by ji prostě odhodit stranou, ale zdálo se mnohem jednodušší skončit to se všemi z nich…

Místností se zablesklo zelené světlo a ona padla k zemi stejně, jako její manžel. Děcko celou dobu nebrečelo. Stálo, drželo se tyčí postýlky a dívalo se vetřelci zainteresovaně do obličeje, možná si myslelo, že pod pláštěm je jeho otec, který mu vykouzlí další světélka a že matka se zvedne každým okamžikem se smíchem ve tváři…

Namířil velmi pečlivě hůlku chlapci do obličeje. Chtěl vidět, jak se to stane, jak zničí tohle neskutečné nebezpečí jednou provždy. Děcko začalo brečet. Už poznalo, že to nebyl James. Neměl rád pláč, v sirotčinci ho nesnášel.

„Avada Kedavra!“

A pak se všechno pokazilo. Nezbylo z něj nic, nic, než jen bolest a hrůza, musel se skrýt, ne tady, ve zbytcích domu, kde zůstalo uvězněné plačící děcko, ale daleko, daleko odsud…

„Ne,“ sténal.

Had se smýkal po špinavé podlaze a on toho chlapce zabil, ale sám jím byl…

„Ne…“

A teď stál u zničeného okna Batyldina domu, ponořený do myšlenek na svou největší prohru, u nohou se mu plazil po rozbitém porcelánu a skle had… Podíval se dolů a uviděl… něco neuvěřitelného…

„Ne…“

„Harry, už je to v pořádku, jsi v pořádku!“

Sklonil se a zvedl zničenou fotografii. Stále tam byl, ten neznámý zloděj, zloděj, kterého hledal…

„Ne… Upustil jsem ji… Upustil jsem ji…“

„Harry, je to v pořádku, prober se, prober se!“

Byl Harrym… Harrym, ne Voldemortem… a ta věc, která mu šustila u nohou, nebyl had… Otevřel oči.

„Harry,“ zašeptala Hermiona. „Cítíš se – dobře?“

„Ano,“ zalhal jí.

Byl ve stanu a ležel na posteli pod přikrývkami. Podle světlé oblohy nad stanem a chladu by řekl, že se rozednívalo. Byl skrz naskrz propocený. Cítil to na prostěradlech a přikrývkách.

„Utekli jsme mu.“

„Ano,“ řekla Hermiona. „Musela jsem použít vznášecí kouzlo, abych tě dostala do postele. Nemohla jsem tě zvednout. Byls… No, byls celkem…“

Pod jejíma hnědýma očima uviděl fialové kruhy a všiml si houby v její ruce. Omývala mu obličej.

„Byls němocný,“ dořekla. „Hodně nemocný.“

„Jak je to dlouho od chvíle, co jsme utekli?“

„Už jsou to hodiny. Je skoro ráno.“

„A já jsem byl… v bezvědomí?“

„Ne přesně v bezvědomí,“ řekla Hermiona nepohodlně. „Křičels, sténals a… dělals divné věci,“ dodala hlasem, při nemž se Harrymu udělalo zle. Co asi dělal? Klel jako Voldemort, brečel jako dítě v postýlce?

„Nemohla jsem z tebe ten viteál dostat,“ řekla Hermiona a on věděl, že chtěla zavést řeč jinam. „Přilepil se ti na hruď. Máš tam jeho otisk. Promiň, ale musela jsem použít oddělovací kouzlo, abych ho dostala pryč. Zranil tě i ten had, ale tu ránu už jsem vyčistila a dala na ni trošku dobromysli…“

Sundal si propocené tričko a pohlédl dolů. Na kůži nad srdcem, kde ho medailonek spálil, byla jasně červená oválná jizva. Viděl i napůl zhojené kousnutí na předloktí.

„Kam jsi dala viteál?“

„Do kabelky. Myslím, že bychom ho chvíli neměli nosit.“

Lehl si zpět do polštářů a vzhlédl do jejího pobledlého obličeje.

„Neměli jsme do Godrikova Dolu chodit. Je to moje vina, všechno je to moje vina. Hermiono, promiň.“

„není to tvoje vina. I já tam chtěla jít. Opravdu jsem věřila, že nám tam Brumbál mobl ten meč nechat.“

„Jo, no… to jsme nezvládli, co?“

„Co se stalo, Harry? Co se stalo, když tě vzala vzhůru? Skrýval se ten had někde tam? Vylezl ze skrýše, zabil ji a napadl tebe?“

„Ne,“ řekl. „Ona byla tím hadem… nebo ten had byl jí… tak nějak.“

„C-cože?“

Zavřel své oči. Stále cítil Batyldin dům. Stále mu přišly jeho vzpomínky až moc živé.

„Batylda musela být už nějakou dobu mrtvá. Ten had… Ten had byl v ní. Ty-víš-kdo ho nechal v Godrikově dole čekat. Měls pravdu. Věděl, že se tam budu chtít vrátit.“

„Had byl v ní?“

Znovu otevřel oči. Hermiona měla ve tváři vzbouřený a odporný výraz.

„Lupin říkal, že zažijeme magii, o které se nám ani nezdálo,“ řekl Harry. „Nechtěla před tebou mluvit, protože to bylo hadí řečí, všechno. Hadí řeč a já si to neuvědomil, ale samozřejmě jsem jí rozuměl. Jakmile jsme byli nahoře, ten had poslal zprávu Ty-víš-komu, viděl jsem to v myšlenkách, cítil jsem, jak je vzrušený, říkal, aby mě tam ten had zdržel a pak…“

Vzpomněl si, jak se had vyplazil z Batyldina krku. Hermiona by ty detaily raději neměla znát…

„… se proměnila v hada a zaútočila.“

Shlédl dolů na své jizvy.

„Nemělo mě to zabít, jen zdržet, než dorazí Ty-víš-kdo.“

Kdyby jen zvládl zabít toho hada, stálo by to za to, za všechno. Bylo mu u srdce těžko, sedl si a pak zase padl do přikrývek.

„Harry, ne, měl by sis odpočinout!“

„Ty jsi ta, kdo potřebuje spánek. Nezlob se na mě, ale vypadáš hrozně. Mně už je dobře. Budu chvilku na stráži. Kde mám hůlku?“

Neodpověděla a uhnula mu pohleedm.

„Kde mám hůlku, Hermiono?“

Kousla se do rtu a v očích se jí objevily slzy.

„Harry…“

„Kde mám hůlku?“

Sehnula se pod postel a podala mu ji.

Cesmínové dřevo a pero z fénixe se téměř rozlomilo ve dvě části. Jen vlákno ve fénixově peru drželo oba kousky u sebe. Dřevo se prakticky úplně rozštípalo. Harry ji vzal do rukou, jako kdyby to bylo něco živého, co přežilo děsivé zranění. Nemohl pořádně přemýšlet. Všechno mu zakrývala panika a strach. Pak podal hůlku zpět Hermioně.

„Zkus ji spravit. Prosím.“

„Harry, nemyslím, že když je takhle zničená…“

„Prosím, Hermiono, zkus to!“

R-reparo!

Kývající se zbytky hůlky se spojily. Harry ji pozvedl.

Lumos!

Hůlka chabě zajiskřila a pak vyhasla. Harry ji namířil na Hermionu.

Expelliarmus!

Hermionina hůlka se mírně zachvěla, ale neodlétla jí z ruky. Harryho hůlka, která se v tu chvíli rozpadla opět ve dvě, už nedokázala udělat silnější kouzlo. Zděšeně na ni zíral a nedokázal pochopit to, co viděl… Ta hůlka toho přežila tolik…

„Harry,“ zašeptala Hermiona tak tiše, že ji téměř neslyšel. „Je mi to moc líto. Myslím, že jsem to udělala já. Když jsme utíkali, zaútočil na nás had a tak jsem vyslala odstřelovací kouzlo… to se začalo všude odrážet a muselo – muselo trefit –“

„Byla to nehoda,“ řekl Harry mechanicky. Cítil se prázdně a omráčeně. „Tak – tak najedme způsob, jak ji opravit.“

„Harry, myslím, že to nedokážeme,“ řekla Hermiona a z očí jí kanuly slzy. „Pamatuješ… pamatuješ na Rona? Když si zlomil svou hůlku při nárazu auta? Už nikdy nebyla stejná, musel si pořídit novou.“

Harry pomyslel na Ollivandera, uneseného a zajatého Voldemortem. Na Gregoroviče, který byl mrtev. Jak si měl pořídit novou hůlku?

„Dobrá,“ řekl falešně objektivním hlasem, „dobrá, zatím si tedy půjčím tvou. Když budu na stráži.“

Hermioně se na obličeji leskly slzy, když podávala Harrymu hůlku, ten ji nechal sedět v posteli a nepřál si nic jiného, než ji tam nechat samotnou.

306 komentářů:

nikita řekl(a)...

HU! je to TU!

Anonymní řekl(a)...

Výborně, díky moooc! Šikulka

nicush řekl(a)...

huráááá... miluju velkého sedmu.. 3 dny se radujte.. NE!! 5 dní se radujte :D jdu na to ;)

Kvakyna řekl(a)...

Dakujem dakujem dakujem si uplne perfektny :-))) Zelam vela stastia pri dalsich prekladoch.

Luca řekl(a)...

zrovna jsem docetla komentare a uz je tu dalsi kapitola, to sem rada, ze mam co cist :-)

Anonymní řekl(a)...

Mily HP7, ostatní mně asi rozcupují, ale dej si dnes už voraz, myslím, že i tak odvádíš dost dobrý výkon a ti kdo to tu opravdu umí ocenit, tak i jeden den počkají. Také jsem jeden z těch, co nikde jinde nic nečtou. Vždy si dám jednu od tebe česky a pak si přečtu originál. A i když bych to celé mohl dočíst v AJ, čekám na tebe, pač tomu pak v originále líp rozumím a procvičím se. Překládáš excelentně. Snad vydržíš.
Martin

Koika řekl(a)...

Ahoj...díky, jsi opravdu šikulka. Netrpělivě čekám na každou kapitolku a i když bych si jí mohla přelouskat u jiných překladatelů, tak si raději vždycky počkám na tu od tebe...měj se_

HP7 CZ řekl(a)...

Hlavně všichni v klidu :) Díky za názory :)

Pokud to půjde, bude dneska ještě další kapitola. Pokud to nepůjde dneska, bude to tu zítra dopoledne... :)

Anonymní řekl(a)...

Máš to tu fakt super tenhle překlad se mi zdá lepší než na té druhé stránce jen tak dál :b

ivi řekl(a)...

dikes a zadnej stres... my si pockame...

Čiko řekl(a)...

Velký Sedmo, dneska nebo pozdě v noci odjíždíme nad ránem a návrat no snad v neděli v noci.Na cestu prosíím

LuH řekl(a)...

Kill the Martin, kill him now!!!!
Sedmo, neustávej ve svém věčném údělu, někomu se tu klepou ruce aby si to už přečet! Samozřejmě tě nechci uštvat, stačí když udržíš půlnoční tempo ;) Moc dík za překlad!!!

V.A. řekl(a)...

Moc, moc, moc hezký, jako vždy =)
Jenom pár drobností:
Viděl to v rohu oka - periferně to zahlédl
Po své hůlce… - po jeho hůlce
Co se stalo, když tě vzala vzhůru? - když tě vzala nahoru
Ještě jdnou díky, teď konečně můžu začít něco dělat =D

Lenča řekl(a)...

Ahoj Radku,

doufám, že se nenecháš zdemoralizovat konkurencí a budeš pokračovat, má to smysl!!

A jestli chceš připomínky k 17, která musela být moooc těžká na překlad, tak:
Harry, který se necítil tak optimisticky, jako když uklidňoval Hermionu.. který se až tak optimisticky, jak se snažil být, když uklidňoval Hermionu, necítil..

Divoký plot nezřízeně rostl celých šetsnáct let, od doby, kdy Hagrid z trosek, které ležely roztříštěné v trávě, co jim byla až po pás - tady něco chybí..

Její shrbená postava, energičnost a šouravá chůze, to vše budilo dojem dlouhověkosti - energičnost je známka toho, že někdo má hodně energie, to tady nesedí!

celý její obličej okupovaly popraskané žilky a jaterní skvrny - celý její obličej byl pokryt..


objímala se a dívala se na knihovničku - stála s rukama zkříženýma? stále schoulená? nevím co je v originále, ale sama se objímat nemůže :-)

Harry měl pokušení položit své ruce na Batyldin plnoštíhlý zadek, aby na něj náhodou nespadla - tohle bych brala u popisu mladé holky, ale tady ji njspíš asi chtěl jen podepřít, ne?

Byla tam černočerná tma a hrozně páchla - a hrozně to tam páchlo.

Lumos,“ řekl Harry a jeho hůlka se rozžehla. Začal: Batylda se k němu .. proč ZAČAL??

Nagini je ženského rodu??

proč ho jeho srdce tak nepříjemně bolelo - proč ho srdce tak nepříjemně bolelo?

Nezatáhli závěsi - závěsy

dívalo se vetřelci zainteresovaně do obličeje - se zájmem

L.

MaJJ řekl(a)...

hp7cz: to je řeč, aspoň neslibuješ "do jedné" atd :) my počkáme ...

ale už nikdy nebudu čekat do dvou v noci ... pěkně v 11 spát a pak ráno až :)

Anonymní řekl(a)...

A spojeni hulek je v riti :D

Anonymní řekl(a)...

Zlato mc kuju

Anonymní řekl(a)...

Jejda, to byla nejaka narocna kapitola, asi si ji jeste prectu znova.
Coze, ten had je samice? Myslela jsem, ze to byl odjakziva samec!
Jinak chyby jsem si ti opravovat netroufla, kdyz si to hodis do wordu, tak uvidis sam.
Diky za preklad, bylo to napinave :-)

Anonymní řekl(a)...

Souhlasim zabit Martina a vesele prekladat dal!!! Hodne stesti!!

Luca řekl(a)...

tak ja se zas na chvili klidim, zatim ahoj :-)

Čiko řekl(a)...

Teda no, uf nevím co na to říct.

V.A. řekl(a)...

Čiko: Myslim, že jsi to vystihl =D

Čiko řekl(a)...

Na druhou stranu mi to maličko připomíná akční filmy, kdy hrdina je oslabenej zraněnej a i přesto porazí trénovaného zloducha.

V.A. řekl(a)...

Taky tu dneska končím, zase až večer... ;)

Anonymní řekl(a)...

Mevsty:

No řeknu Vám že je to teda dost drsné. Asi to přečtu o víkendu od začátku ještě jednou...(to jsou ti lidi co mají net jen v práci :-((( )

Anonymní řekl(a)...

hele lidi na tich stránkách fénixův tým nebo tak nějak tam je už víc kapitol přeložených...nemusíte už čekat

Amanita řekl(a)...

Sedmo, krásný :)))Posílám nějaká upřesnění, snad se nezlobíš ty ani lidi tady v diskusi.hedge u domu Harryho rodičů bych raději překládala jako (přerostlý) živý plot, ne divoký plot
Její shrbená postava, energičnost a šouravá chůze, to vše budilo dojem dlouhověkosti.
stoutness znamená nejen energičnost, ale i ztuhlost !!! takže rozhodně spíš její shrbená postava, pomalé pohyby a šouravá chůze...
Její oči byly výrazné a zakalené, (eyes were thick with catarats ) výrazné rozhodně nebyly, měla stařecký šedý zákal.
nechala bych s klidem jen zakalené :)
vypouklá skříňka se zásuvkami,- rozhodně radši příborník (chest of drawers)
Stála tam uprostřed svícemi ozářené špíny, objímala se a dívala se (hugging herself)
Hermiona tam stála se založenýma rukama

Vera řekl(a)...

Anonymní, ehm, nejde o rychlost, ale o kvalitu. ;-)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, moc a moc děkuji za další krásnou kapitolu.

Pár detailíčků:

roh oka - koutek oka

ty hlupá panenko - ve trojce to Medek přeložil jako ty hloupá holko, str. 160: Ustup, ty hloupá holko... tak uhni...

osvětlená světlem - možná spíš ozářená

Vl.

Anonymní řekl(a)...

jo a ještě mi tam nesedí ten kousek: neměla snad smrt skončit se smrtí? Možná bolest?

Vl.

Zbyňa řekl(a)...

Ja teda četl česky naposledy třetí díl (od té doby všechno anglicky hned jak to vyšlo) a jsem si jistý, že Nagini je v originále samice. Ostatně, pokud vím, tak Nagini je indické femininum pro hada (= hadice :-).
Jak je to v Medkově překladu, to fakt nevím.

Anonymní řekl(a)...

musim se priznat, ze jsem cetla i preklad od konkurence, ale "jen" cetla, ten tvuj si proste VYCHUTNAVAM a HLTAM JEDNIM DECHEM, takze diky diky diky a vydrz do konce :)) terusak

Zbyňa řekl(a)...

Nagini (z anglické wikipedie):

Gender: Female

Species: Snake

...

"Nagin" is the female counterpart of "Naga", a word meaning cobra in Sanskrit and many Indian languages.

Amanita řekl(a)...

Tady je zbytek chybiček.Prošel mezi ní a zničenou postelí unmade bed je neustlaná postel
drobného černovlasého chlapce v pyžamu.- raději černovlasého chlapečka v modrém pyžamku.(small black-haired boy in his blue pyjamas
„Ne přesně v bezvědomí,“ řekla Hermiona nepohodlně.( said uncomfortably)comfortable je pohodlný, ale i spokojený! - takže Hermiona to řekla nespokojeně, nebo nejistě
Hermiona měla odporný výraz.- (nauseated)měla znechucený výraz, bylo jí na zvracení

Amanita řekl(a)...

Milý Sedmo,nevím, kdy tohle budeš číst, ale mám na tebe velkou prosbu.Zítra ráno jedu na tábor, kde chceme nahrát prvních pár kapitol z HP 7 jako rozhlasovou hru.Už se těším na ten děj vylepšený o rachocení štěrku, chechtání Snrtijedů a svištění kouzel.Žádám tě o povolení využít jako kostru tvůj překlad, s vlastní opravou některých nepřesností, pochopitelně budeš uvědený jako autor.Předem dík, pokud ale nesouhlasíš, pls to napiš do diskuse, pokud budeš tohle číst, nebo pokud ti to někdo vzkáže.Jinak se mi ale bude silně stýskat po téhle diskusi:))

LuH řekl(a)...

ještě taková maličkost, párkrát tam máš m místo čárky... jinak díky za (jako vždy) super překlad!

Turnovský řekl(a)...

ty hlupá panenko = ty (hloupá) náno

Hermiona se neobjímá, ale skříženýma rukama se drží za ramena - česky t o je moc složité

jinak opět výborně, těch pár drobností nepadá na váhu

Anonymní řekl(a)...

neee to snad neni možný jeho dlouholetá hůlka je v pytli=c( ach jo tak já jedu do Chorvatska už se moc těším až přijedu a budu si moci přečíst další kapitoly=c) tak papa
Barča

ivi řekl(a)...

Hmmm... Pochopila jsem to dobre, takze vsechny ty veci o Brumbalovi a jeho zivote siri Voldemort??? Pokud je teda Batylda uz nejakou dobu mrtva???

Siria řekl(a)...

Parádní, skvěle přeložená kapča. Opravdu se to čte jedním dechem. Mnohokrát díky, Velký Sedmo!

LuH řekl(a)...

2 ivy: nn, tu knihu Rita vydala někdy v červenci, a teď máš vánoce, to bylo spooooooooousta času, aby ji Ty-víš-kdo sejmul potom =)

Villem řekl(a)...

to ivi: Šlaka, tak to mňa nenapadlo. To by vysvětlovalo celkem spoustu věcí.

Londynanka řekl(a)...

Tak par korekci, snad to nevadi:

Videl ho "koutkem" oka se mi zda nejlepsi obrat.
A ano, Nagini je v zenskem rode.
Harry, který se necítil tak optimisticky, jako když uklidňoval Hermionu.. který se až tak optimisticky necítil...
kdy " jej" Hagrid "vytahl" z trosek...
prava horni cast domu byla rozborena...
jak jdou po schodech nahoru, tak bych rekla ze Bathyldino pozadi je "rozlozite" _ stoutness se spis bere jako "tloustka, hutnost"

ivi řekl(a)...

Jak vis, ze ji nesejmuli uz driv??? A vubec jak vime, ze Ryta na tom neni jako ministerstvo (pod naprostou kontrolou)??? Chces rict, ze veris ze by Brumbal byl opravdu takovy, jak nam Ryta naznacuje??? No to by me Rowla nastvala neco pohadkovskeho v tom prece musi zustat, ne???

Villem řekl(a)...

No tak tahle stopa je od začátku falešná. V tom případě vidím jenom dva způsoby jak z toho. Buď sa vratit do Bradavic a pokusit sa vytáhnout meč z kloubouku, nebo sa pustit po tom grindelvaldově znamení. A k tomu si ještě opatřit novou hůlku.

Anonymní řekl(a)...

vazne diky... je to uzasne... som na tom zavisla da sa povedat :D len ma stve, ze nic im nevychadza.. :D ale vazne DAKUJEM ste uzasni...

HP7 CZ řekl(a)...

amanito, klidně můžeš můj překlad použít, nevidím v tom problém. Samozřejmě, abychom dodrželi podmínku Albatrosu, nekomerčnost by měla být na prvním místě :)

jinak děkuju všem za opravy, máme tu víkend, tak doufejme, že se najde čas... a pak dovolená... :-)

Anonymní řekl(a)...

uz jsem to cele precetl, je to super. nebojte se o harryho hulku on ji potom na konci opravi kouzlem reparo

Anonymní řekl(a)...

Vždyť mu to teď nešlo né?

Anonymní řekl(a)...

ahojte :-) myslím ze Nagini je samica pokial si pamatam sa Ten-koho-netreba-menovat zivil jej mliekom.
HP7CZ díky za preklady :-)

Anonymní řekl(a)...

Čao, kde že se dá sehnat HP7 v angličtině ?, smaozřejmě myslím tu PC podobu, knížku už mám.

Scratchy (ICQ - 260 778 637)
díky moc :))

Anonymní řekl(a)...

POZOR !

Sry, to ICQ tam je 260 778 634, překlikl jsem se..díky moc

Scratchy

MaJJ řekl(a)...

anonym 14:16: SPOILER!!!
zbyňo 13:05: to s tou hadicí mi připomnělo jednu takovou slovní hříčku ... víte jak se řekne samice od hada? no hadice. a mládě? ...... ŠLAUŠEK :D

vždycky jak si na to slovo vzpomenu tak chytám záchvat :D

MaJJ řekl(a)...

scratchy: http://majj.own.cz/(7)%20HP%20and%20The%20Deathly%20Hallows.pdf

Nikolina řekl(a)...

Tak jsem včera v noci dočetla celý příběh a teď se v klidu vrhnu na překlad od Radka a budu si to v klidu vychutnávat ;-)
Jinak zdravím všechny sedmožrouty a přeji pěkný víkend!

Anonymní řekl(a)...

Taky jsem to včera dočetla od Fénixů a Radkův překlad si tisknu a těším se, až si všechno v klídku vychutnám :-) Radku vydrž :-)

Anonymní řekl(a)...

masakr :) měli zas víc štěstí jak rozumu

Andy řekl(a)...

Ivi, víme, že ji nesjmul dřív, protože na něj mluvila hadí řečí a Harry si to neuvědomil, protože jí rozumí stejně jako lidské. Pochybuji, že Rita umí hadí řeč!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, jak se mohl Voldemort živit jejím mlékém, když je Nagini had??!! Jinak děkuji za překlad, jsem také jedna z těch, co nečtou jinde...
Anastazie

sissa řekl(a)...

uf posledních pár kapitol mi přijde uplně divných, samozřejmě překlad super, ale ten odchod Rona, teď ta Batylda a k tomu zlomená hůlka.... mám vo ně pěknej strach...víte jak to myslím :)))))

ivi řekl(a)...

jo takhle... no jo? Ja na to cteni v praci nemam moc klidu. To vysvetluje, to s toou Batyldou, jasne... ale stejne nam to nerika, zda je to vsechno o Brumbalovi pravda... Doufam, ze z nej neudelala stareho senilniho blazna... To by me moc mrzelo...

Anonymní řekl(a)...

Ahojky... tak posílám pár překlepů a maličkostí...

Stálitiše , drželi se za ruce a hleděli na neproniknutelnou temnou zeď hřbitova. Harry ake neviděl nic.

zeptala se Hermionam která se mírně třásla a

Zatahala ho za rukáv, ale Harryjí nevěnoval pozornost.

uchopil sněhem pokrytou prorezlou branku, (čárka mezi přívlastkama, ale nejsem si jistá, kdy tam musí být a kdy ne, určitě to máš zmáknuté)

o život Lily a James potterovi.

Nakonec Harry promluvil, až z toho Hemriona zalapala po dechu a povyskočila.

jakmile si sundala moly rozežraný černý šátek (opět ta čárka)

a ztratila se v čemsi, co v ypadalo jako obývací pokoj.

a z krku vylézá obrovský hadm paralyzovala ho hrůza.

Viděl, jak úsměv v obličeji malého chlabce ochabl

On pod svým hábitem přidržoval rukojeť sv= hůlky…

Zaslechl ji, jak z horního patra křičí, byla v pastil,

„Uhni. Uhni, panenk!“

Místností se zablesklo zelené světlo a ona padla k zemi stejně, jako její manžel. (opět čárka, tentokrát před jako, oěpt nevím, kdy tam je a kdy ne)

„Byls němocný, “ dořekla.

není to tvoje vina.

Opravdu jsem věřila, že nám tam Brumbál mobl ten meč nechat.

Neodpověděla a uhnula mu pohleedm .

„Zkus ji spravit . Prosím.“

Anonymní řekl(a)...

o Brumbálovi to pravda není. Nesmí to být. Ale o tom, že mají společný domov (myslím tím vesnici) mu asi měl říct, není to až takový malý detail, žejo

snape řekl(a)...

Ježiši marjá, to je drsný, jak to mám vydržet do další kapitoly????
:):):)
super, díky.

HP7 CZ řekl(a)...

překvapuje (ale zároveň i těší!) mě, že ač mají vedle překlad kompletní, tady zůstávají čtenáři :-) Díky vám všem... věřím, že se mi povede překlad dotáhnout do zdárného konce :-)

Vera řekl(a)...

K tomu mléku. Ve čtvrtém díle, tuším v první kapitole, Voldemort říká Červíčkovi, aby nezapomněl podojit Nagini. :-)

snape řekl(a)...

Ještě připomínka. Páš fakt anglicky neumím a nečtu komentáře na jiných webech, jak to dopadne apod. takže konec neznám (no něco jo) ale nechápu, jak se jim povede Toma zabít? 17.kapitola a nemají nic, ale vůbec nic. jak to dokážou???? Jo, ale konec mi sem nepiště, to je jen řečnická otázka.:)

Anonymní řekl(a)...

velký sedmo prostě si nás rozmazlil a po tvém překladu už nemáme ani potřebu se dívat na jiné...lafíme tě, ani nevíš jak

Amanita řekl(a)...

Sedmo, moc děkuju za velkorysost, ten tábor je skautsko - kouzelnickej, takže o komerci fakt nejde ani náhodou:))Jestli se nám dílo povede, jistě ho Sedmožroutům nabídneme k posouzení :))ale nevím kolek toho stihneme.

Havran řekl(a)...

Nazdar,
měl bych prosbu. Mohli by jste mi sem někdo dát odkaz na stažení všech dílu Harryho Pottera v angličtině ( knihy ). Někde jsem tu četl že to někdo má.

Jinak musím říct, že ten překlad je opravdu perfektní a jsem za něj rád.

Anonymní řekl(a)...

ahoj HP7- zase len: -vďaka-
Naginy je aj v slovenčite samica - Voldemort hovoril o mlieku hada ktorým sa živil-už neviem v ktorej časti...takže samec asi ťažko:)
a ešte- ...Had byl v ní? Hermiona měla ve tváři výraz pobouření a odporu.
/dúfam, že "pobouření" je správne po česky:D/
dúfam, že ti kondička vydrží až do ende- čau lilalila

Oneill řekl(a)...

zdareC lidicky.....nevite nekdo kolik ma HP 7 kapitol?...diky:)

Anonymní řekl(a)...

mily HP7-diki moc!!!!
-prosim zmen vetu: Vyrazili smerem k zene, ktera se najednou otocila a vyrazila....

Vera řekl(a)...

Tuším, že 36 + epilog.

Marvox řekl(a)...

To ivi, Villem a všichni zabívající se teorií Batylda-Naginni-Rita-kniha:) : Nemohlo to tak být, protože Niginni mluví hadím jazykem...

To HP7: Vynikající překlad. I já moc děkuji:))

ivi řekl(a)...

Hada a smrt Bathyldy jsme vyresili v komentu vyse... Ted jde spis o to, zda si to Ryta vymyslela nebo zda je na tech jejich naznacich neco zbla co se tyka Brumbala... Jo a taky me zarazi, ze to nejak zatim nema ty grady, co sem cekala ty posedni kapitoly asi budou rychlovka, kdyz vemem kolik vitealu musi jeste najit!!!

Marvox řekl(a)...

To ivi: To jo... se těšim, jak to dopadne:D Stejně mě fascinuje, jak mohl Medek Naginni překládat jako samce... Jsem zvědav, jak ho pak bude překládat v knížce:D

MaJJ řekl(a)...

havran - právě ti to házím na FTP ... ale má to 10MB ... i zazipované :)

MaJJ řekl(a)...

a až se to celé přenese tak to bude mít URL:

http://majj.own.cz/hp1-7en.zip

a totalcommander mi ukazuje že ještě 6 minut... takže kontroluj kontroluj, já zatím musím od PC pryč :)

Villem řekl(a)...

to ivi: No najit musi uz jenom dva, zbytek tvori Voldemort a Nagini

MaJJ řekl(a)...

villem prosimte nespoiluj ...

btw ja jsem mel to nestesti ze jsem nahodou okem zavadil o spoiler co vsechno jsou horcruxy ... chjo :/

Villem řekl(a)...

to Majj: Ja su stejne daleko jak vy. A mam stejne informace (doposud vidane knihy a tento preklad), takze FAKT nespojluju.

Villem řekl(a)...

Sorry vsem cestinarum - vydane. Stidim se.

majj řekl(a)...

a s tim nagini? ja jsem teda nevedel ze je horcrux ...

Villem řekl(a)...

Brumbal to rika Harrymu v minulem dile

Havran řekl(a)...

Pro MAJJ: Fakt díky za ty knihy. Hledal jsem to na netu a nějaký jsem našel ale radši si to ještě pojistím jednou když si to stáhnu od někoho kdo to opravdu čte.

MaJJ řekl(a)...

no ... já ty anglický ještě nečet :D ale hodlám zkusit udělat nějakou hru (textovku, nebo jednoduché RPG, nebo tak něco) na motivy všech dílů HP po sobě, takže chci mít po ruce orig.

ivi řekl(a)...

jenom dva??? I to je dost. Jsme u sedumnacte kapci, to je skoro pulka knihy a jeste neznicili ani ten, co nasli... a vysvetlit se toho musi jeste strasne moooccccc. Takze ta druha polovina bude desnej mazec nebo hodne otazek zustane bez odpovedi...

Marvox řekl(a)...

Nesmíte zapomenout, že bude ještě osmý díl, kde se možná leccos dalšího rozkryje (kdyby se to nerozkrylo tady) Takže nemusí být vysvětleno úplně všechno do poslední informace

Cornelie2 řekl(a)...

Jak víš že bude osmý díl? Výdyť se to přece ještě neví!?

Marvox řekl(a)...

Z tajného zdroje:o) Rowlingová už to oficiálně oznámila. Bude to prý takový "lexikon" světa HP a taky tam budou úryvky, které v knihách nebyly použity (z prvních dílů třeba to, co "nebylo vhodné" pro malé děti)

Havran řekl(a)...

Pro MAJJ: Textovku. no to je zajímavý, kdyby jsi stím potřeboval pomoct. rád se přidám

Anonymní řekl(a)...

je sice pravda ze vedle jiz cela kniha je a ja ji uz mam odtamtud prectenou, ale cekam na tento preklad abych si ho mohla komplet stahnout, nebot kvalita je neporovnatelna

pandora444 řekl(a)...

ahojky, neviete niekto, kde si môžem stiahnuť anglicky HP7?pjosiiim napíšte

made1 řekl(a)...

Zdravím všechny, nevydržela jsem a přelouskala překlad u konkurence. Občas tomu chyběla hlava a pata, takže zůstávám zde a pokorně čtu tento úžasný překlad.
Radku, máš můj obdiv.
Nebudu spoilerovat, nejsem sketa, jen dodám, že jsem si i občas pobřečela v místech,kde to snad ani nebylo tak myšleno.
Každému, kdo váhá,jestli se má vhrnout ke konkurenci, nedoporučuji, protože teď je ve mně takové malé prázdno, že už se nemám na co těšit.
Vydržte to, jestli je to trochu možné.
Vzkaz pro Albatros, jen proto, že jste tenhle fanouškovský překlad nezrušili, si tu knížku koupím až v češtině vyjde.
PS, asi je to hloupé, ale moc se těším na novou Radkovu kapitolu.

Čiko řekl(a)...

Teda když jsi zradila, tak nám alespoň prozraď kolik má sedmička celkem kapitol.Jak tě napadlo po těch varováních někam lízt?

marek řekl(a)...

čiko vidim uz se zaciname pomalu slízat co?:))

Čiko řekl(a)...

Prosím Velký Sedmo, jak to dneska vidíš? Já vím klasická až trapná otázka, ale no to víš, kvůli tomu odjezdu.

Čiko řekl(a)...

Jé ahoj, máš spoždění, tu zavedeme píchačky jak byli v Jáchymě hoď ho do stroje.

janička138 řekl(a)...

ako je to asi so snapom

podla mna je snape bratom Brumbála. Na fotke ktorú si pozeral harry, mala brumbálova matka čierne vypnuté vlasy atd. Brumbálov brat fušoval do čiernej mágie, potom sa ale obrátil k dobru. S bratom mal úprimný vztah aj ked sa moc nestýkali. Brumbál vždy snapovi veril. Keby bol Snape zlý, bol by v 6. harryho zabil, on po ňom len strieľal aby ho trochu zranil. A vzal so sebou Draca aj keď vobec nemusel. Keď v 7. voldemort už takmer harryho mal, harryho prútik sám vystrelil po voldemortovi a tým harryho zachránil, myslím, že to spravil snape aby bol nenápadný. Ozaj viete, že alan rickman hral v robinovi hoodovi šerifa z nothingamu?
čo si o tom myslíte????????

Anonymní řekl(a)...

hp 7 som uz cital , takze odpoved na tvoje otazky poznam :D ale neprezradim .... Inak ludia som si isty ze mi unika podstata (aj na tuto stranku aj na tu spomenutu som natrafil az dnes) - ale nie je mi jasne preco tu vcetci slintate nad klavesnicami ked na dalsej web stranke hxxp://hp7-deathlyhallows.blogspot.com/ je uz cely preklad...

ingPepa řekl(a)...

Ano, ten překlad už je sice kompletní, ale je místy dost příšerné kvality.. Jsou tam vynechávány věty a celkově je to podstatně horší kvality. Dle mého skromného názoru..

Anonymní řekl(a)...

aha tak v tom je ten pes zakopany:D

Čiko řekl(a)...

A hlavně tady máme svojí partu cvoků, která by smutnila kdyby se navzájem víc jak den neviděla a to vůbec nemluvím o Velkém Sedmovi a jeho úžasné práci, on to nedělá jako svojí exhibici, ale fakt pro nás a zajímají ho i naše připomínky i když já neprotestuji nad žádnou větou , v nejhorším si jí upravím podle svého ucha, 17 ti letá Hermiona určitě za mlada nemluvila jinak.

dawis řekl(a)...

není to tak, Snape není určitě Brumbálův bratr!! já si myslim že brumbálova smrt byla naplánovaná...myslim si to páč brumbal byl stejně otrávený a měl nemocnou ruku..no sem zvědav kde vezme Harry novou hůlku!!

Čiko řekl(a)...

Janičko přehlídl jsem tvojí úvahu. No fuj to snad ne, to bvy bylo fakt blbý aby byli sourozenci. Určitě je na dobré straně a pokud se ukáže že ne, tak k tomu má dost dobrej důvod. Nedávno jsme tu Snapea i Rickmana probírali , jeho filmy i fotky , lítali po jeho stránkách. No když jsi to nakousla dlouho o něm žádná kapitola nebyla, protože jeho projev je fakt bombastickej

Čiko řekl(a)...

úplnej souhlas s dawisem.
Třeba mu jí podstrčí zrovna Snape:o)

Anonymní řekl(a)...

Skvělá práce.Díky za usilovnou práci.

"Zelené světlo zaplnilo úzkou chodbu, osvítilo kočárek u zdi, zábradlí se rozsvítilo jako prskavky a James Potter padl jako loutka, které někdo přestřihl struny…"

struny bych nahradila slovem provázky

Evule řekl(a)...

Teda skvělej překlad :))) óóó náš Velký Sedmý jsi fakt borec :))))
Musím se přiznat, že jsem to nevydržela (zvědavá ženská) a vlezla jsem vedle a dočetla do konce, abych Věděla.A ted tu budu opět každý večer čekat - jak to bude dál a v klidu si vychutnat počteníčko skvělého překladu :))))))))))))))), protože ikdyž to vedle nebylo úplně zlý na tebe opravdu nemají - jsi fakt borec :)))))).

evee řekl(a)...

Čauky sedmožrouti! Kdože to říkal, že se to tu už zas slízá? Měj recht.

Evule řekl(a)...

Hele tak už víme jak to bude vypadat dneska? :))))

evee řekl(a)...

pardon - *měl
nevím, jestli to nebrňáci pochopí

marek řekl(a)...

evee- no rikal sem to ja a uplne to chapu..:D jsem totiz kousek od Brna:))

evee řekl(a)...

to evule: Jo, prej jako vždy - but do půl dvanácté bo zítra ráno. Čož teda doufám, že bude ráno, protože pak odjíždím na 14 DNÍ a nevím, jak to vydržím, tak aspon 18. na rozloučenou....

majj řekl(a)...

hp7cz - skoro v každé kapitole (teda komentářích k ní) se někdo zeptá "kde se dá stáhnout hp7? nebo všechny?" ... co takhle dát někam do menu odkazy? abych nemusel vypisovat pořád :) jen řeknu "máš to v menu" ...

to samé s těma kapitolama ... lidi se ptají kolik to má kapitol ... dyť to je v menu :)


ad snape&brumbál ... nemyslím si, že by byli bratři. spíš by to bylo něco s Blackovýma (takhle se to asi neskloňuje ale já teď fakt nevím :) ). A podle mně Brumbála odhodil Expelliarmem nebo něčím takovým, neverbálně, a avada kedavra řekl jen tak (v hp5 belatrix řekla harrymu že s kletbami které se nepromíjí to člověk musí myslet vážně aby splnily účel ...). ale asi ho to zabilo i tak - pádem, nebo tak něco.

poslyšte, nemá náhodou brumbál svůj horcrux, že ne :D

evee řekl(a)...

uff, to sem ráda. Už sem totiž měla dojem, že sou tady samý pražáci a lidi, co bydlí okolo.

evee řekl(a)...

no taky si teda nemyslím, že je Brumbál bratr Snapa. Ale jak už sem řekla, museli být domluvení. Sanpe určo nebude takovej zlej. A ta teorie o expelliarmus se mi líbí.

Kuba řekl(a)...

Neboj já jsem taky z Brna:-)
Oni pražáci nechápou nic:-) až teda na Radka samozřejmě:-D
Btw ted mi zlepšila náladu Kometa že porazila Trenčín 5:3, takže ještě překlad nové kapitoly a jsem štastný:)

evee řekl(a)...

no teda lidi, tady je to snad zas mrtví! 5 minut a nikdo nic!!! Fakt je, že ještě není půl desáté, to se to tady teprv hemží.

e řekl(a)...

2 kuba: tobě teda stačí málo ke štěstí =) Ale aspoň někomu.

evee řekl(a)...

No prosim, sem už tak natěšená, že ani podepsat se neumim! A o to je to horší, že je to moje poslední kapča za 14 dní =(

evee řekl(a)...

No lidi, nechcu nic říkat, ale právě sem si projížděla seznam kapitol a 21. se menuje The Tale of the Three Brothers! Takže že by Brumbál měl dva bratry??

Anonymní řekl(a)...

mámjednu otázku kolik těch kapitol vůbec je ?

ivi řekl(a)...

A proc zorvna Brumbal??? Sem tam nepostrehla zane jmeno v tom nazvu...

Cornelie2 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
ivi řekl(a)...

No pokud ta otazka mela byt vtip tak se podepisuj... a pokud ne je to na hlavni strance v menu...

marek řekl(a)...

no myslim ze v te kapitole s temi bratry by mohl figurovat zrovna Snape...co rikate?

evee řekl(a)...

to ivi: taky tě ráda vidím =)
No já vlastně nevím, tak mě to napadlo, když sme o tom mluvili...

Kuba řekl(a)...

Je tu někdo z vás, brnáků, fakoušek hokejové Komety?:-)

evee řekl(a)...

právě, právě, ale nevím, nevím...

evee řekl(a)...

to kuba: Mám jen jednu kontrolní otázku...kometa hraje hokej, že jo? :)

marek řekl(a)...

Kuba asi te zklamu ale jsem fanouskem hokejoveho Vsetína

Čiko řekl(a)...

Třeba je ostuda mít v rodině holku, tak sestru vydávali za bratra. Už takhle je tam každej s každým nějak příbuznej, ještě tohohle kousek.

evee řekl(a)...

ahoj čikoušku, nějak tvoji poslední myšlenku nechápu.

Anonymní řekl(a)...

Zdravím HP7,
někde během dne jsi se zde udivoval, že i přes kompletnost na jiných serverech, má Tvůj překlad stálé návštěvníky, čtenáře.
Já osobně jsem se připojoval každé ráno, abych si mohl stáhnout novou kapitolu do notebooku a následně se ji v práci při snídani mohl vychutnat. Já porovnat nemohu, ale předpokládám, že pár lidí tady ano a poznají kvalitu Tvého překladu. I když je jinde možná dávno znám konec, mile rád si vyčkám na ten od Tebe, ač to bude třeba tři týdny, bude to stát za to.
Tom-T
PS: Jak jsi poznal nebo podle čeho jsi usoudil, že Tvoje vlastní tvorba "není dost dobrá"? (Sám se snažím něco občas sepsat.)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj všichni ...mám otázečku ...zmínil se sedma jestli to zmákne dneska tak přibližně v kolik ...nebo jen že když ne dneska tak zejtra dopo....mě se to nechce celý pročítat :-)Andy

Anonymní řekl(a)...

Lidi byla založena na xchatu místnost určená pro tenhle blog, tak jestli máte zájem je to pod ilmy,knihy,počítače a je to místnost Klub velkého Sedmy

Čiko řekl(a)...

no někdo psal, že byli tři bratři a toho třetího tam chtěli namontovat Snapea, tak říkám, že to určitě ne, že to už spíš vydávali za kluka tu svojí ségru.

evee řekl(a)...

to Andy: V podstatě psal the same as always - do půl půlnoci nebo ráno...víc nic

Anonymní řekl(a)...

Mhm tak děkuju ... to si tu určo můžem zase hezky povídat do dvou do rána ... teda promiňte vlastně do půl jedný ;) a pak si říct dobrou jako včera :-D a přečíst si to dopo :-D Andy

evee řekl(a)...

jo táák, no to sem byla já. Ale mě se tam ten snape stejnak hodí víc, páč je to název kapitoly. A krom toho, vždycky se mluvilo o Arianě, ne o nějakým klukovi...

Čiko řekl(a)...

myslím, že už dávno tu nejsou komenty jen pro chválu a opravy minipidichybiček a že dost dobře kecnem i tady, vlastně je to tu takovej důkáz toho, co zrovna tenhle Velkej Sedma znamená.Jinak sleduju policejní akademii, proto nestíhám hovor . To aby si někdo nemyslel, že jsem dospěkl a mluvím třeba jen když je to třeba, ne ozývám se, že žiju

FF řekl(a)...

Mluví se tu o kapitole Příběh o Třech Bratrech?

ivi řekl(a)...

Tak mam potrebu reagovat na to proc (uz po ste se nas tu nekdo pta) cekame na sedmuv preklad, kdyz jinde uz je to hotoveeeee??? No treba protoze se nam to cekani libi a taky je tu sranda. Komentare misto chatu sou proste fajn...

evee řekl(a)...

njn, Velkej Sedma toho má dost. Strašně obdivuju tu jeho rychlost, tak mu nic nevicítejte. Seš prostě SKVĚLEJ Sedmo!

Nikolina řekl(a)...

Radkovi - Velkému Sedmovi ;-) : K Tvému příspěvku z 15:54 bych jen chtěla říct, že chápu, proč tady u Tebe čtenáři zůstávají - dávají přednost kvalitě před kvantitou. Já, když čtu něco poprvé, tak rychle, protože strašně moc mě zajímá, jak to dopadne (možná to je ta, tolik zmiňovaná, ženská zvědavost :-D ) ale pak si to ráda čtu podruhý, potřetí... A vychutnávám to. Takže i přes to, že už mám dočteno, tak to druhé "klidnější" čtení probíhá u Tebe ;-) Holt se mi Tvůj překlad (stylizace, atd...) líbí nejvíc! A hlavně klobouk dolů, když Ty překládáš sám a jednu kapitolu denně - podle mě úctyhodný výkon!

evee řekl(a)...

čiko neboj, my si nemyslíme, že si dospěl ;)

Anonymní řekl(a)...

tak v tom evee souhlasím ... tohle čekání spojený s klábosením má něco do sebe ;) Andy

evee řekl(a)...

to Andy: ;D Ta sedla.

Anonymní řekl(a)...

Je to čímdál smutnější... Myslela jsem, že to bude všechnooki, a že v téhle kapitole zničí viteál... Ale nechápu na dky JKR nechává ty zbívající viteály... :)
Jinn

Anonymní řekl(a)...

dovolím si přidat opravy :)

Stáli tiše,drželi se za ruce a hleděli do neproniknutelné temnoty hřbitova.Harry ale neviděl nic.

Harry se necítil zdaleka tak jistý, jak předstíral..

zatahala ho za rukáv,ale Harry jí nevěnoval pozornost.

živý plot divoce rostl celých 16 let,od doby,kdy Hagrid vynesl Harryho z trosek,které ted ležely v trávě sahající jim až po pás..

zahalená postava ,ozářená světly ze vzdáleného..

Harry měl neodbytný pocit,že je to žena..

její shrbená postava ,ENERGIČNOST(????) a šouravá chůze

ztratila se v čemsi,co vypadalo jako obývací pokoj..

stála tam uprostředsvícemi ozářené špíny,ruce obemknuté kolem těla a dívala se ...

schody byly příkré a úzké a Harry byl v pokušení podepřít Batyldin tlustý zadek,aby na něj náhodou nespadla..

načež se hned vydala doprava

byla tam černočerná tma a hrozně to tam páchlo...

zavřela Batylda dveře a ponořila je tak do ještě větší tmy..

Lumos,řekl Harry a jeho hůlka se rozžehla.Začal(????)...

..že ji ruší rozsvícený konec jeho hůlky..

Harryho jizva začala bolestivě pálit,viteál sebou škubl tak,že se předek Harryho svetru pohnul a temná páchnoucí místnost se najednou ztratila..Zadrž ho!

..viděl to koutkem oka..

V panice se otočil a viděl,jak se staré tělo hroutí a z jeho krku vylézá obrovský had.Téměř ho paralyzovala hrůza.

skutálel se dolů a zoufale se snažil uniknout hadovu ocasu,který právě rozbil stolek v místě,kde Harry ještě před chviličkou stál..

z patra pod sebou zaslechl Hermionin hlas

nemohl se nadechnout dost na to,aby jí odpověděl..

ne,vydechl,přitisknutý k podlaze..

ale nestalo se nic a on musel toho hada,který se mu ovíjel.......dostat ze sebe rukama

Nagini na ni zaútočila a Hermiona s výkřikem uskočila

Harry přeskočil postel..

Ale Harry věděl,že něco daleko horšího než byl ten had...

had po nich vystřelil a odtáhl je (????)...snad:had se po nich ohnal a ovinul je..???

Harry cítil,že mu žár kouzla sežehl část ruky..

mohlo to být na tom samém místě jako to bylo naposledy..

A on plachtil dál,smysl účinku,síly a spravedlnosti v něm,který při těchto příležitostech cítil...??????

jak se mu strach vlévá do ZTRÁPENÉHO(?????) obličeje..????

nezatáhli závěsy

jak sedí v malém obývacím pokoji

uhni pananko!

dívalo se vetřelci zaujatě do obličeje..

byls nemocný

ne přesně v bezvědomí,řekla neochotně(nebo opatrně)...

že nám tu Brumbál mohl ten meč nechat..

mělas pravdu..

Hermiona měla ve tváři pobouřený a znechucený výraz..

dobrá,řekl falešně rozhodným(nebo klidným) hlasem..

Snad to pomůže :) Lída

Jeanna řekl(a)...

Ahojky, tak louskám originál a musím říct, že smekám před tebou pomyslný kloubouk, jsi fakt borec, co se týká toho překladu i toho, že si dokážeš udělat čas, abys potěšil dychtivé čtenáře!Moc chválím a ty chyby, co v textu děláš, no dá se to přežít :-D!!!Jen tak dále, ale ať z toho nezblbneš ;-)!

FF řekl(a)...

Jj taky louskám originál a teď zápasím s 24 kapitolou.Je to fakt nářez.Ale stejně sem ráda chodím a kontroluju stav mých englisch skills.

Anonymní řekl(a)...

týý joo já snad taky začnu číst originál ;) .... já si teď čtu druhou půlku šestky při čekání ...abych si osvěžila to s těma viteálama...Andy

Anonymní řekl(a)...

Descriptor

Vážený překladateli /překladatelko/.

Vím, že Fénix team má knihu již přeloženu."Ale". Velice si vážím Vašich překladatelských schopností, ale co oceňuji mnohem více, je Vaše slohové vyjádření překladu anglického originálu do češtiny. A protože uvádíte, že to děláte sám/a/, napadají mne jen samé superlativy. Váš překlad je mnohem trefnější než překlad Fénix teamu a stylistika s pravopisem do češtiny je skutečně perfektní. Pokud se neživíte jako profi překladatel/ka/, můžete o tom vážně uvažovat. Originál mám již přečten, ale moc se těším, až si Váš překlad přečtu i v češtině. S pozdravem Tomáš.

Jeanna řekl(a)...

Jako originál je šílený, jsem někde u 22 kapitoly...ale je fakt super, a jak už jsem taky jednou HP7CZ chválila, tak překládá fakt hodně dobře!

Anonymní řekl(a)...

Díky moc za překládání, je to super!!
P.S. Kdy bude další kapitola? :-)

Ciza

Anonymní řekl(a)...

Nádherně přeloženo, profesionální práce !!! Díky moc

Villem řekl(a)...

Kdyz ste kdysi mluvuli o tech bratrech, nemohlo by se jednat o pana Laskorada?

FF řekl(a)...

V jakém smyslu?

Anonymní řekl(a)...

pozor spoiler !! snape zabije dumbledora!!!!

Anonymní řekl(a)...

Od začátku jsem věrný těmto překladům,poctivě každý den čekám, a právě proto,jak jsou překlady slohově vytříbené je stále náročnější odolat pokušení nejít si koupit knížku, nezabrousit na jiný web... Ale už jen kvůli neuvěřitelně obětavé práci HP7 to musím vydržet i já...

Anonymní řekl(a)...

Fenix team toho sice má přeloženýho víc, ale je to v hrozné kvalitě ( vůbec se to nedá číst) Radši zůstanu u tebe HP7CZ :-)

Anonymní řekl(a)...

to anonymni- poroz nejspis sis zpletl dil, my tady vsichni cekame na preklad 7. dilu a ne 6. dilu. vzhledem k tomu ze vsichni zajiste vime ze dumbledor je originalni jmeno albuse brumbala tvuj spoiler se lehce minul ucinkem!!

Kuba řekl(a)...

Pojdme trochu přemýšlet:)
Brumbál odkázal Harrymu zlatonku, Ronovi zhasínadlo a Hermioně knížku.
Určitě to jsou pro ně indície, takže zkusme přemýšlet k čemu to je:
Pamatujete si někdo co bylo napsaný na té zlatonce?
Rona ted neřešme a u Hermiony byl ten symbol s tím okem, musí to dávat nějakou spojitost, takže zkusme na něco přijít:)

Čiko řekl(a)...

na zlatonce bylo tuším "otevře se na konci"
Při otevírání mě nenapadá zlatonka ale jeho jizva, že by se otevřela a Voldemorta vcucla , njn je večer , asi začnu psát jako anonym

Villem řekl(a)...

Tak fajn ... ten simbol (Grindelvaldovo znameni) je v te knizce, na hrobe v Godrikove dole nesl ho pan Laskorad na svadbe

Anonymní řekl(a)...

ja som rozluskal hp7 orig asi za 18hodin ale priznam sa ze som tam mal dve-tri pasage de som nemal uplne jasno :) PS: na kapitolu 23 sa obvzlast teste - velmi velmi dobra a ztrhujuca....

Evule řekl(a)...

mám dojem, že anonymní spoilerista je dobrý vtipálek - dneska jsem se díky němu zasmála :))))))))))))))))))))))))))) díky

Anonymní řekl(a)...

to kuba: na zlatonce bylo neco ve smyslu ze se otevre na konci...... hm co by to tak mohlo znamenat?

Jeanna řekl(a)...

Na Zlatonce bylo napsáno: OTEVŘU SE NA KONCI.

Jeanna řekl(a)...

Na Zlatonce bylo napsáno: OTEVŘU SE NA KONCI.

FF řekl(a)...

Jo to je ta jak v ní .... dělá .... .... a pak .... Tak ta byla hóódně dobrá:-)

Kuba řekl(a)...

Na té hrobce to nebude jen tak, určitě tam něco musí být!

Evule řekl(a)...

hele a nebylo na té zlatonce "Otevřu se až na konec" :)))))))))))))))))))))))

Villem řekl(a)...

No a taky ten zlodej by mohl byt v Ritine Lzivote, takze by sme mohly aspon vytusit co s tim

Jeanna řekl(a)...

nene, bylo tam určitě na konci, schválně jsem se koukala :-DDD!!!

Anonymní řekl(a)...

Myslím že ta zlatonka bude mít něco společnýho s tou knížkou, ale nwm... Zhasínadlo bych neřešil - to je prostě jen zhasínadlo :-)

Ciza

Villem řekl(a)...

No jeste si vzpominam, ze jeden s vitealu bude ten salek Helgi z Mrzimoru

Anonymní řekl(a)...

to evule: zalezi na prekladu myslim! mozna smysl vety neni otevru se na konci ale to co rikas ty;-)

FF řekl(a)...

Jo já bych zase zhasínadlo jen tak nezatracovala.Někdy věci nejsou jen to, co se zdají být.

Anonymní řekl(a)...

Jo a v Godrikově dole byla vyrobena první zlatonka - neni to náhodou ta Harryho?? :-)

Ciza

Anonymní řekl(a)...

a pokud jde o toho zlodeje gregorowicovi veci tak muj osobni nazor je, ze je to brumbaluv bratricek

Anonymní řekl(a)...

Sakra co to tady poodhalujete dej uz napred!!Kdo je na to zvedavej! Bezte si to rikat na Fenixe, nam tady nic nevyzrazujte, my se chceme nechat prekvapit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Evule řekl(a)...

to anonymní: to byl for :)))))) jen jsem to chtěla trochu odlehčit :)))))

Jeanna řekl(a)...

Lidi, já mám zase pocit, že jak měl Harry na krku ten viteál, jak jeho srdce bilo zároveň se srdcem viteálu..nemůže to mít taky nějakou spojitost?Zdálo se mi to zvláštní...přece jenom, Harry je Voldemortem dost poznamenaný...jizva,to, že se mu hrabe v myšlenkách a snech...

Kuba řekl(a)...

Zhasínadlo zatracuju v tuto chvíli proto, že Ron není s nimi!
A ten zloděj: kdo to tak může být?

Villem řekl(a)...

A co tohle: Protze maji nait dva vitealy, tak mame dva smery. Grindelwaldovo znameni. A zlatonku.
Grindelvadovo znameni je spojene s panem Laskoradem, takze urcite by stalo za uvahu za nim zajit. Zlatonka vede k dalsimu vitealu (nemam zatim zadny napad) a zhasinadlo k meci Godrika nebelvira

Avada řekl(a)...

Teď tu nikdo nepoodhaluje děj, jsou to teorie ;)

Anonymní řekl(a)...

my nic neodhalujeme, jsou to jen dohady a reknete sami: koho z nas nebavi predem premyslet o tom jak se veci vyvinou??? zvlast kdyz tu tak umorne cekame na dalsi kapitolku!!!!

Anonymní řekl(a)...

mě by zajímalo jakou spojitost má to Grindelvaldovo znamení .... toho bych se možná držela na tom něco bude :-D .... proto čtu tu šestku o těch viteálech ... my na to přijdem "děti"....Andy

Anonymní řekl(a)...

Velký Sedmo za pár hodin odjíždím na Slovensko. Prosím, že na cestu od Tatier k Dunaju budu mít i nějaký to počteníčko? Pro jistotu se ani nepodepíšu abys nevěděl kdo tu tak žebrá.

FF řekl(a)...

Já bych tu klidně něco vysvětlila,ale počkám si na další kapitolu,kde to bude řečeno,pak budu mít jistotu,že mě tu nebude nikdo ukamenovávat on-line.Ale je opět na co se těšit.

Villem řekl(a)...

Velky semdma psal ze se dival a opravdu tam ma byt otevru sa na konci

Anonymní řekl(a)...

to kuba: myslim ze zlodej je brumbaluv brat. ted jde jen o to ktery, protoze jak uz tu jednou padlo (a me se ta myslenka velmi zalibila) neni od veci uvazovat o tom, ze by brumbaluv bratr mohl byt i pan laskorad.

Evule řekl(a)...

teda čiko odhalila jsem tě :))))))))))) nestyd se já si také zažebrám prosííím óóó náš velký sedmý :)))) honem honem

evee řekl(a)...

Mám takový dojem, že tu čiko nešikovně skrývá identitu...;)

Villem řekl(a)...

Pan Laskorad ma svetle vlasy?

Anonymní řekl(a)...

jestli totiž nenašel Voldemort něco po Roweně ... tak si musel najít nějakou alternativu pro viteál ne? 7 viteálů - Voldemort,deník,prsten,medailonek, a pravděpodobně ten šálek po Helze,2 zbývaj .... Brumbál myslí ještě Nagini ..... no a ten poslední?...Andy

evee řekl(a)...

jo a ten zloděj, jak ste se dohadovali, toho už přeci Harry poznal. Dyt říkal, že ho viděl v knížce s Brumbálem na fotce.