5. 8. 2007

Kapitola devatenáctá - Stříbrná laň

Když Hermiona přebírala v půlnoci hlídku, sněžilo. Harryho sny byly zmatené a zneklidňující. Nagini se v nich vlnila sem tam, nejprve skrz věnec vánočních růží. Opakovaně se probouzel vylekaný a přesvědčený, že na něj někdo volal z dálky a představoval si, že vítr, který bičoval stěny stanu byly něčí kroky či hlasy.

Nakonec se probudil za hluboké noci a přidal se k Hermioně, která si skrčená u vchodu do stanu četla za svitu své hůlky Dějiny čar a kouzel. Hustě padal sníh a ona uvítala jeho nápad, aby si nad ránem sbalili věci a vydali se dál.

„Zůstaneme v něčem, co nás lépe ukryje,“ souhlasila a třásla se, když si natahovala přes pyžamo svetr. „Pořád jsem si myslela, že někoho venku slyším. Dokonce se mi párkrát i zdálo, že jsem někoho viděla.“

Harry se odmlčel ve chvíli, kdy si i on na sebe navlékal svetr, a zíral na tichý, nehybný lotroskop na stole.

„Jsem si ale jistá, že se mi to jen zdálo,“ řekla Hermiona nervózně. „Sníh si z tebe ve tmě dělá legraci... Ale možná bychom se měli přemístit skryti pod neviditelným pláštěm, kdyby náhodou...?“

O půl hodinky později, když měli sbalený stan, Harry nesl viteál a Hermiona svírala svou kabelku, se přemístili. Opět je obklopil obvklý stísněný pocit. Harryho chodidla ztratila kontakt se sněhobílou zemí a pak dopadla tvrdě na cosi, co vypadalo jako zmrzlá země pokrytá vrstvou listí.

„Kde to jsme?“ zeptal se a rozhlížel se okolo po spoustě nově zjevených stromů, zatímco Hermiona ze své kabelky vytahovala stanové tyče.

„V Deanově lese,“ řekla, „kdysi jsem tu tábořila s mamkou a taťkou.“

Na stromech okolo ležela tlustá sněhová peřina a bylo tam celkem chladno, ale alespoň je to chránilo před větrem. Většinu dne strávili ve stanu a schoulení se zahřívali u ohně se světle modrými plameny, který Hermiona uměla tak mistrně vyvolat a který se dal snadno nabrat a přenášet ve skleničce. Harry se cítil, jako kdyby se uzdravoval z nějaké krátké ale vážné nemoci a ten pocit ještě zesilovala Hermionina starostlivost. To odpoledne začal padal další čerstvý sníh, takže i na jejich vrchní straně stanu se vytvořil čerstvý poprašek sypkého sněhu.

Po dvou nocích, kdy Harry téměř nespal, byl ještě ostražitější, než obvykle. Jejich útěk z Godrikova Dolu byl tak těsný, až se mu zdálo, že je Voldemort blíž a hrozivější, než kdy dříve. Když přicházela noc nabídla mu Hermiona vystřídání na stráži, což odmítl a poslal ji do postele.

Harry si přisunul ke vstupu do stanu starý polštář a posadil se. Na sobě měl všechny svetry, které vlastnil, ale přesto se třásl zimou. Temnota s ubíhajícím časem houstla, až byla prakticky neproniknutelná. Už si chtěl vzít Pobertův plánek, aby na chvilku sledoval tečku s Ginnyiným jménem, ale pak si uvědomil, že jsou vánoční svátky a že bude v Doupěti.

Každý drobný pohyb v lese byl mnohem výraznější. Harry věděl, že bude plný živých tvorů, ale přál si, aby všeichni zůstali bez hnutí a tiše, aby dokázal odlišit jejich nevinné pelášení lesem od hluku, který by byl předzvěstí nepoctivých návštěvníků. Pamatoval si z doby před mnoha lety zvuk pláště plazícího se po suchých listech a mráz mu projel po zádech, když se mu zdálo, že ho zaslechl znovu. Jejich ochranná kouzla ale fungovala celé týdny, neviděl proto důvod, proč by se najednou měla narušit. A přesto nemohl zahnat pocit, že zrovna tu noc bylo něco jinak.

Párkrát sebou trhl a krk ho bolel, když usnul nemotorně skrčený vedle stanu. Noc už byla tak sametově temná, až se mu zdálo, že se mohl zaseknout v prázdnotě při přemisťování. Zvedl si ruku před hlavu, aby zjistil, jestli dokáže rozeznat své prsty, když se to stalo.

Přímo před ním se objevilo stříbrné světlo a přesouvalo se přímo k němu mezi stromy. Ať byl jeho zdroj jakýkoli, bylo to naprosto nehlučné. Zdálo se, že záře míří přímo k němu.

Vyskočil na nohy, ztratil hlas a zvedl Hermioninu hůlku. Světlo bylo tak oslňující, že musel napnout oči. Ze stromů, za kterými se zdroj světla pohyboval, zbyly jen černé obrysy. A stále se to přibližovalo...

A pak zdroj světla vystoupil zpoza dubu. Byla to střbrnobílá laň, oslňující a jasná jako měsíční svit. Probírala se čímsi na zemi stále bez jediného hlásku a beze stopy v čerstvém poprašku sněhu. Vykročila k němu, podívala se na něj svýma širokýma očima s dlouhými řasami na své krásné hlavě.

Harry na to stvoření zíral a tělem se mu rozléval pocit nejistoty, ne pro zvláštnost oné laně, ale kvůli její nevysvětlitelnou povědomost. Cítil, že vlastně čekal, až dorazí, ale až do této chvíle si neuvědomil, že se vlastně měli setkat. Prvotní nápad zavolat Hermionu, který měl před malou chvílí, byl pryč. Věděl, téměř by na to vsadil život, že přišla pro něj a jen pro něj.

Dlouhou chvíli se na sebe navzájem dívali a pak se otočila a vydala se pryč.

„Ne,“ řekl chraplavě. „Vrať se!“

Ale ona pokračovala ve své chůzi mezi stromy a brzy její jas zmizel za jejich kmeny. Na jedinou sekundu zaváhal. Mysl ho varovala, že by to mohl být jen trik, návnada, nebo past. Ale jeho insinkt mu říkal, že to nebylo nic z černé magie. Vyrazil tedy za ní.

Pod nohama mu křupal čerstvý sníh, ale laň samotná žádný zvuk nevydávala, když procházela okolo stromů, jelikož nebyla nic, než světelná záře. Vedla ho hlouběji do lesa a Harry ji rychle následoval, byl si totiž jist, že až se laň zastaví, dovolí mu přiblížit se k ní. A pak promluví a její hlas mu řekne, co potřebuje.

Nakonec se zastavila. Otočila k němu ještě jednou svou překrásnou hlavu a pak se rozeběhla. Harryho sžírala otázka, kterou jí chtěl položit, ale jakmile otevřel pusu, ztratila se.

Ačkoli ji tma cele pohltila, měl její přejasnou podobu stále před očima. Zatemnila mu zrak, musel kvůli ní mhouřit oči a úplně ho dezorientovala. Teď se vrátil strach. Její přítomnost znamenala bezpečí.

„Lumos!“ zašeptal a konec hůlky se rozežehl.

Dojem laně mizel s každým mrknutím očí, stál tam a naslouchal zvukům lesa, vzdáleným křupajícím větvičkám a jemně dopadajícímu sněhu. Chystal se na něj teď někdo zaútočit? Vlákala ho do pasti? Představoval si, že někdo stojí mimo dosah světla hůlky a pozoruje ho?

Zvedl hůlku o něco výše. Nikdo na něj nevyběhl, zpoza stromu se nezjevil ani žádný zábles zeleného světla. Proč ho sem tedy zavedla?

Něco ve svitu hůlky zazářilo a Harry se otočil, ale uviděl jen malé zmrzlé jezírko, jehož černý naprasklý povrch se rozzářil, když zvedl hůlku, aby jej prozkoumal.

Popošel tedy opatrně dál a díval se k zemi. Led odrážel jeho zdeformovaný stín a paprsek světla, ale hluboko pod tlustým mlhavě šedým ledem zářilo něco jiného. Velký stříbrný kříž...

V tu chvíli mu poskočilo srdce. Klekl si na kolena na břehu jezírka a zvedl hůlku tak, aby ozářila co největší možnou část. Zatřpytilo se tam cosi temně rudého... Byl to meč se zářícími rubíny na jílci... Na dně lesního jezírka ležel Nebelvírův meč.

Harry téměř nedýchal a zíral dolů. Jak bylo tohle možné? Jak mohl meč ležet v lesním jezírku, tak blízko u místa, kde tábořili? Zavedla snad Hermionu na toto místo nějaká neznámá magická síla, nebo byla laň, zřejmě něčí patron, strážcem jezírka? Nebo se meč v jezírku objevil až ve chvíli, kdy dorazili, právě proto že byli poblíž? Kde tedy byla osoba, která ho chtěla Harrymu předat? Znovu namířil hůlku na okolní stromy a křoví a hledal obrys něčí postavy, záblesk oka, ale nikoho tam neviděl. Přesto dobrou náladu potlačoval o něco silnější strach. Upřel tedy pozornost na meč, který ležel na dně zmrzlého jezírka.

Namířil hůlku na stříbrný předmět a zamumlal, „Accio meč!“

Ani se nepohnul, Harry ale nečekal, že by mohl. Kdyby to mělo být tak jednoduché, tak by meč mohl ležet na zemi, aby ho prostě zvednul. Nebyl by hluboko ve zmrzlém jezírku. Jal se tedy obcházet kruhový led a přemýšlel, jak se k němu naposledy meč sám dostal. Byl tenkrát ve smrtelném nebezpečí a žádal o pomoc.

„Pomoc,“ zamumlal, ale meč zůstal netečně a nehybně na dně jezírka.

Co mu přesně, ptal se Harry sám sebe a opět obcházel jezírko, říkal Brumbál tenkrát, když se mu povedlo získat meč? Tenhle meč mohl z klobouku vytáhnout jedině ten, kdo do Nebelvíru opravdu patří. A co byly vlastnosti, které měl někdo, kdo opravdu patřil do Nebelvíru? Drobný hlas v Harryho hlavě mu odpověděl: odvaha, klid a rytířskost jdou u nich ruku v ruce.

Harry se zastavil a hlasitě si povzdechl, načež jeho kouřový dech zmizel v ledovém vzduchu. Věděl, co má udělat. Kdyby byl sám k sobě upřímný, napadlo by ho, že to může takhle dopadnout, už ve chvíli, kdy spatřil skrz led ten meč.

Podíval se tedy znovu na okolní stromy, ale teď už byl přesvědčen, že tam není nikdo, kdo by ho chtěl napadnout. Na to už by měli šanci ve chvíli, kdy procházel lesem a když zkoumal jezírko. Jediný důvod, proč zůstávat na tomto místě, byl, že okamžitá šance byla tak hluboce nevábná.

Jeho prsty začaly zápolit s oblečením, které měl na sobě. Začal si je sundavat. Smutně přemýšlel, kde je ta „rytířskost,“ nepočítal-li za rytířské, že nevolá Hermionu, aby to udělala místo něj.

Když se svlékal, někde zahoukala sova a jeho píchla u srdce vzpomínka na Hedviku. Třásl se, klepaly mu zuby a přesto se svlékal dál, až tam stál jen ve spodním prádle, nohama ve sněhu. Váček, který ukrýval jeho hůlku, matčin dopis, střep Siriova zrcátka a starou zlatonku, položil na vršek svých šatů, načež namířil Hermioninu hůlku na led.

Diffindo.

Led se začal lámat a v tom tichu to znělo jako když vystřelí kulka. Povrch jezírka se zlomil a na rozčeřené vodě poplouvaly zbytky temného ledu. Pokud mohl Harry soudit, nebylo to hluboké jezírko, ale aby mohl meč vytáhnout, musel se úplně potopit.

Přemýšlení mu ale nemohlo nijak pomoci nebo vodu zahřát. Stoupl si tedy na kraj, Hermioninu hůlku položil na zem a bez přemýšlení, jak větší zima mu bude, nebo jak hodně se bude brzy třást, skočil.

Každý kousek jeho těla ho na protest začal bolet. Zdálo se, že mu zmrzl veškerý vzduch v plicích hned poté, co se ponořil do studené vody po ramena. Téměř nemohl dýchat. Třásl se tak moc, že se voda přelévala přes břehy, ale ucítil, jak se jeho zkřehlé chodidlo dotýká ostří meče. Nechtěl se potápět víckrát.

Několik sekund odkládal úplné ponoření, načež sám sebe přemluvil, že to udělat musí. Sebral zbytky své kuráže a potopil se.

Chlad mu způsoboval muka. Zaútočil na něj jako kdyby to byl oheň. Zdálo se mu, že mu mrzne mozek, když proplouval chladnou vodou ke dnu a natahoval se tápaje po meči. Prsty sevřely jílec a on jej vytáhl.

Pak se mu něco sevřelo okolo krku. Napadlo ho, že to je nějaká řasa, ale když se potápěl, tak o nic nezavadil. Zvedl proto ruku, aby se osvobodil. Ale nebyla to řasa. Řetěz viteálu se stáhl a začal ho pomalu škrtit.

Harry začal divoce kopat okolo sebe a snažil se dostat zpět na povrch, ale sotva se dostal ke stěně jezírka. Mával okolo sebe rukama, dusil se, až se mu nakonec povedlo chytit škrtící řetěz, ale zmrzlými prsty jej nemohl uvolnit. Hlavou mu poskakovaly světélka a on věděl, že se utopí, nic jiného mu nezbývalo a ruce, které svíraly jeho hruď, musely patřit Smrti...

Nakonec se mu chladnému a promočenému podařilo s kuckáním a dávením dostat se z jezírka. Zůstal obličejem ke sněhu. Někde poblíž stála nějaká jiná osoba, která ohromeně funěla, kašlala, podobně jako když na něj zaútočil had u Batyldy. Ale přesto to neznělo úplně stejně, hluboký dech a hlasitost šlépějí zněly úplně jinak...

Harry neměl sílo zvednout hlavu a vidět obličej svého zachránce. Dokázal jen zvednout třesoucí se ruku ke svému hrdlu a cítit místo, kde se mu zařízl medailonek do masa. Byl pryč. Někdo ho osvobodil. Pak k němu zeshora promluvil funící hlas.

„Jsi – snad – blázen?

Šok, že slyší znovu ten hlas, přinutil Harryho vstát. Třásl se a překvapeně se postavil na nohy. Přímo před ním stál Ron, oblečený, ale promočený na kůži, vlasy mu zakrývaly obličej, Nebelvírův meč svíral v jedné ruce a viteál, kývající se na přetrhlém řetězu, ve druhé.

„Proč sis ksakru,“ zafuněl Ron a držel viteál, který se na svém řetězu kýval ze strany na stranu, jako kdyby se někoho snažil zhypnotizovat, „nesundal tu věc, než ses potopil?“

Harry mu nedokázal odpověděl. Stříbrná laň byla nic oproti Ronově znovuzjevení, nemohl tomu uvěřit. Třásl se zimou, uchopil věci na břehu jezírka a začal si je oblékat. Když si nasazoval svetr za svetrem, zíral na Rona, napůl očekával, že se ztratí pokaždé, když ho ztratí z pohledu, ale přesto nezmizel, byl skutečný. Právě se potopil do jezírka a zachránil Harrymu život.

„Tos byl t-ty?“ řekl Harry nakonec, zuby mu cvakaly zimou a hlas měl po téměř úplném zardoušení slabší, než obvykle.

„Jo, byl,“ řekl Ron a vypadal mírně zmateně.

„T-tys vyslal tu laň?“

„Cože? Ne, samozřejmě, že ne, myslel jsem si, žes to byl ty!“

„Můj patron je jelen.“

„No jo. Myslel jsem si, že vypadá divně. Neměla parohy.“

Harry si nasadil Hagridův váček opět okolo krku, nasadil si poslední svetr, sklonil se, zvedl Hermioninu hůlku a podíval se znovu na Rona.

„Co to, že jsi zase tady?“

Ron podle všeho čekal, že tato otázka přijde později, pokud vůbec.

„No já – jestli chceš – jsem se vrátil. Jestli –“ odkašlal si. „Jestli mě ještě pořád chceš do party.“

Chvilku bylo ticho, ve kterém se zdálo, že mezi nimi Ronův odchod vystavěl zeď. Přesto byl stále zde. Vrátil se. Právě zachránil Harrymu život.

Ron se díval dolů na ruce. Vypadal překvapeně, když viděl, co vlastně drží v ruce.

„Jo, už to chápu,“ řekl možná zbytečně a zvedl meč, aby si ho Harry mohl prohlédnout. „Proto jsi tam skočil, co?“

„Jo,“ řekl Harry. „Ale já tomu nerozumím. Jak ses sem dostal? Jak jsi nás našel?“

„To je dlouhý příběh,“ řekl Ron. „Hledal jsem vás celé hodiny, je to velký les, co myslíš? Už jsem si říkal, že přespím pod stromem a počkám na ráno, když jsem viděl toho tvora, jak se přibližuje a ty s ním.“

„Neviděls ještě někoho dalšího?“

„Ne,“ řekl Ron. „Já –“

Ale zaváhal a zíral na dva stromy poblíž.

„Myslel jsem si, že jsem tam někoho viděl, ale v tu chvíl ijsem už utíkal k jezírku, protože jsi byl pod vodou a nevynořoval ses, takže jsem věděl, že se musím potopit do – hej!“

Harry už pospíchal k místu, na které Ron ukázal. Dva duby rostly blízko u sebe. Mezi jejich kmeny byla ve výšce očí jen malá mezírka, bylo to ideální místo ke sledování, ale přitom nebýt viděn. Na zemi okolo kořenů ale nebyl sníh a tak Harry neviděl žádné stopy. Vrátil se zpět k místu, kde na něj čekal Ron a stále držel viteál a meč.

„Je tam něco?“ zeptal se Ron.

„Ne,“ řekl Harry.

„Takže jak se ten meč dostal do toho jezírka?“

„Ať toho patrona poslal kdokoli, musel to být on, kdo ho tam dal.“

Oba se dívali na ozdobně stříbrný meč a jeho jílec s rubíny, který ve světle Hermioniny hůlky slabě zářil.

„Myslíš, že je to ten pravý?“ zeptal se Ron.

„Je jen jediný způsob, jak to zjistit, ne?“ zeptal se Harry.

Viteál se stále houpal v Ronově ruce. Medailonek sebou lehce škubal. Harry věděl, že ta věc uvnitř byla opět vzbouřená. Vycítila přítomnost meče a spíš, než aby Harryho posedla, se ho pokusila zabít. Nebyl čas na dlouhé debaty, právě teď byl okamžik zničit ho jednou provždy. Harry se rozhlédl a držel Hermioninu hůlku vysoko nad hlavou. Pak to místo uviděl. Byla to plochá skála, která se skrývala ve stínu javoru.

„Pojďme sem,“ řekl a vedl Rona, otřel ze skály sníh a natáhl ruku pro viteál. Když mu Ron podal meč, zavrtěl však Harry hlavou.

„Ne, měl bys to udělat ty.“

„Já?“ řekl Ron a vypadal šokovaně. „Proč?“

„Protože ty jsi dostal ten meč z jezírka. Myslím, že to máš udělat ty.“

Nebyla to laskavost nebo velkorysost. Věděl jistě, že meč musí použít Ron, stejně jistě, jako vytušil, že ta laň byla pravá. Brumbál nakonec přece jen naučil Harryho něco o tajemstvích jistých druhů magie, nevyčíslitelné síly jistých zákonů.

„Já to otevřu,“ řekl Harry, „a ty to propíchneš. Okamžitě, chápeš? Protože ať je uvnitř cokoli, bude to bojovat. Ten kus Raddla, co se schovával v deníku, se mě pokusil zabít.“

„Jak to chceš otevřít?“ zeptal se Ron. Vypadal vystrašeně.

„Poprosím to, aby se to otevřelo. Hadím jazykem,“ řekl Harry. Odpověď mu z úst vyklouzla tak jistě, jako kdyby to věděl odedávna. Možná za to mohlo jeho nedávné setkání s Nagini, po kterém si to uvědomil. Díval se na zakroucené S, vykládané zářícími zelenými kameny. Bylo snadné představit si v duchu, že je to drobný had, zkroucený na chladném kameni.

„Ne!“ řekl Ron. „Neotevírej to! Myslím to vážně!“

„Proč ne?“ zeptal se Harry. „Pojďme se té zatracené věci zbavit, už to jsou měsíce –“

„Nemůžu, Harry, myslím to vážně – musíš to udělat ty –“

„Ale proč?“

„Protože pro mě je ta věc zlá!“ řekl Ron a ustoupil od medailonku na skále. „Nezvládnu to. Nevymlouvám se za to, co jsem dělal, ale ovlivňuje mě více, než tebe nebo Hermionu, nutí mě myslet na věci – na věci, na které jsem myslel tak jako tak, ale ještě to zhoršuje. Nedokážu to vysvětlit, ale když jsem si to sundal z krku, hned jsem měl čistou hlavu a když jsem si tu zatracenou věc znovu nasadil – nedokážu to, Harry!“

Odstoupil, meč držel po svém boku a kroutil hlavou.

„Ty to zvládneš,“ řekl Harry, „zvládneš! Právě jsi získal meč, vím, že to máš být ty, kdo ho použije. Prosím, zbavme se toho, Rone.“

Když zmínil jeho jméno, zdálo se, že to Rona povzbudilo. Polkl, stále zhluboka dýchal nosem a pak popošel zpět ke skále.

„Řekni kdy,“ zakrákal.

„Až řeknu tři,“ řekl Harry, díval se zpět na medailonek a jeho zorničky se zúčily, soustředily se na písmeno S, ve kterém si představoval hada, zatímco obsah medailonku rachotil jako šváb v pasti. Snadno by s ním člověk cítil soucit, kdyby rána na Harryho krku pořád nepálila.

„Raz... dva... tři... otevři sse.“

Poslední slovo z jeho úst zasyčelo a zlatý pant medailonku se s drobným cvaknutím zeširoka otevřel.

Pod dvěma skly uvnitř mrkaly živé oči, temné a pohledné, jako byly oči Toma Raddla předtím, než se proměnily v šarlatově rudé a s rozřízlými panenkami.

„Propíchni to!“ řekl Harry a držel medailonek pevně na skále.

Ron zvedl meč ve svých třesoucích se rukou. Ostří se kývalo nad zběsile otáčejícíma se očima a Harry držel medailonek pevně, držel se a už si představoval, jak z prázdných skel poteče rudá krev.

Pak z medailonku zasyčel hlas.

„Nahlédl jsem do tvého srdce a teď je mé.“

„Neposlouchej to!“ řekl Harry krutě. „Propíchni to!“

„Nahlédl jsem do tvých snů, Ronalde Weasley, a viděl jsem to, čeho se bojíš. Všechno, co si přeješ, je možné, ale i to, čeho se obáváš, se může stát...“

„Propíchni to!“ křičel Harry a jeho hlas se rozléhal mezi okolními stromy. Ostří meče se třáslo a Ron zíral dolů do Raddleových očí.

„Nejméně milovaný vlastní matkou, která si tak přála dceru... Nejméně milovaný dívkou, která dává přednost tvému příteli... Vždy jsi druhý, ostatními zastíněný...“

„Rone, propíchni to teď hned!“ křičel Harry. Cítil, jak se medailonek chvěje v sevření a bál se toho, co mělo přijít. Ron zvedl ostří ještě výš a jakmile to udělal, Raddleovy oči se šarlatově rozzářily.

Ze skel a z očí uvnitř medailonku jako dvě komické bubliny vyrostly podivně zderofmované hlavy Harryho a Hermiony.

Ron v šoku zaječel a ustoupil, když viděl vyrůstat z medailonku ty dvě postavy, nejprve ramena, pak jejich boky, nohy, než tam stály bok po boku jako stromy se stejným kořenem, houpající se nad Ronem a skutečným Harrym, který od hořícího medailonku, který se rozpálil do běla, odtáhl své prsty.

„Rone!“ zakřičel, ale Raddle-Harry teď promluvil Voldemortovým hlasem a Ron zhypnotizovaně zíral do jeho obličeje.

Proč se vracíš? Bylo nám bez tebe lépe, byli jsme šťastnější, rádi, že tu s námi nejsi... Smáli jsme se tvé hlouposti, zbabělosti, domýšlivosti –

Domýšlivosti!“ zopakovala Raddle-Hermiona, která byla krásnější a hroznější, než skutečná Hermiona. Kývala a chichotala se přímo před Ronem, který vypadal zděšeně, ale pořád stál, jakoby do něj nůž vrazil, a meč stále držel po boku. „Kdo by na tebe chtěl koukat, kdo se kdy na tebe vůbec podíval, ve srovnání s Harry Potterem? Co jsi udělal, ve srovnání s Vyvoleným? Co jsi zač ve srovnání s Chlapcem, který přežil?

„Rone, propíchni to, PROPÍCHNI TO!“ křčel Harry, ale Ron se nehýbal. Zorničky měl rozšířené a Raddle-Harry a Raddle-Hermiona se v nich odráželi, jejich ruce se rychle pohybovaly jako plameny, jejich oči rudě zářily, jejich hlasy mluvily v ďábelském duetu.

Tvá matka přiznala,“ ušklíbl se Raddle-Harry, zatímco se Raddle-Hermiona šklebila, „že by raději chtěla za syna mě, že by mě za tebe ráda vyměnila...

Kdo by chtěl raději jeho, která dívka by si tě vzala, nejsi nic, nic v porovnání s ním,“ prozpěvovala si Raddle-Hermiona, natáhla se jako had, propletla se po Riddle-Harrym a úzce ho objala. Jejich rty se setkaly.

Na zemi před nimi se Ronův obličej naplnil bolestí. Zvedl meč vysoko a ruce se mu třásly.

„Udělej to, Rone!“ křičel Harry.

Ron se na něj podíval a Hary si uvědomil, že v jeho očích uviděl záblesk rudé barvy.

„Rone...?“

Ve vzduchu se zablýsklo ostří meče a ozval se zvuk dopadu. Harry uhnul z cesty a mezitím se ozval zvuk kovu a dlouhý vleklý jekot. Harry se otočil, až na sněhu uklouzl, a hůlku měl připravenou k obraně, ale už nebylo s čím bojovat.

Gigantické verze jeho samotného a Hermiony byly pryč. Zůstal jen Ron, stál tam s mečem, meč držel volně v ruce a díval se na kámen na zbytky z toho, co bývalo medailonkem.

Harry se vydal pomalu k němu a nevěděl, co má říct nebo udělat. Ron stěží dýchal. Jeho oči už nebyly rudé, měly svou obvykle modrou barvu a odrážely se v nich slzy.

Harry se sehnul, předstíral, že nic nezahlédl, a zvedl zničený viteál. Ron probodl obě skla. Raddlovy oči byly pryč a z hedvábného lemování medailonku se drobně kouřilo. Věc, která v medailonku žila, se ztratila. Mučení Rona bylo to poslední, co udělala. Ron upustil meč a ten zacinkal. Padl na kolena a držel si hlavu rukama. Třásl se, ale ne chladem, jak Harry spatřil. Harry nacpal zničený medailonek do kapsy, klekl si vedle Rona a opatrně ho chytil za rameno. Už to, že ho Ron neodstrčil, bylo dobré znamení.

„Potom, cos odešel,“ řekl tiše a byl vděčný, že Ronův obličej zůstal skrytý, „celý týden brečela. Možná déle, jen nechtěla, abych to viděl. Celé dny a noci jsme spolu nepromluvili. Když jsi byl pryč...“

Nedokázal to doříct. Teď byl Ron zpět a Harry si uvědomil, o co přicházeli, když byl pryč.

„Je jako má sestry,“ pokračoval. „Mám ji rád jako sestru a myslím, že si ona o mně myslí to samé. Vždycky to tak bylo. Myslel jsem si, že to víš.“

Ron neodpověděl, ale odvrátil obličej od Harryho a hlasitě se vysmrkal do rukávu. Harry opět vstal a odešel k místu, kde ležel Ronův obrovský batoh, stále tam, kam jej odhodil, když běžel k jezírku, aby Harryho zachránil před utopením. Vzal jej na záda a vrátil se k Ronovi, který se opět zvedl na nohy, když ho viděl přicházet. Oči měl ubrečené, ale jinak byl klidný.

„Omlouvám se,“ řekl hutným hlasem, „omlouvám se, že jsem odešel. Vím, že jsem byl z— z—“

Rozhlédl se po temnotě okolo nich, jako kdyby doufal, že z něj vypadne dost ošklivé slovo.

„Dneska jsi to všechno vynahradil,“ řekl Harry. „Tím, žes získal ten meč, žes zničil viteál a zachránil mi život.“

„To zní, jako kdybych byl mnohem klidnější, než jsem ve skutečnosti byl,“ zamumlal Ron.

„Zní to vždycky úplně jinak, než jak se to ve skutečnosti odehrávalo,“ řekl Harry. „To jsem se ti snažil říct celé roky.“

Najednou se objali a Harry držel zadní stranu Ronova kapajícího kabátu.

„A teď,“ řekl Harry, když se pustili, „musíme znovu najít stan.“

Ale to nebylo obtížné. Ačkoli se cesta temným lesem za laní zdála dlouhá, s Ronem po boku dorazili zpět v podivuhodně krátké době. Harry se nemohl dočkat, až vzbudí Hermionu a už to, že vešel do stanu s Ronem v patách, bylo vzrušující.

Oproti chladu v jezírku tam bylo krásně teplo a jediné světlo zajišťovaly modré plameny, které se stále míhaly v míse na podlaze. Hermiona pevně spala schoulená pod dekami a nepohla se, dokud Harry nezopakoval několikrát její jméno.

Hermiono!

Pohnula se, pak si rychle sedla a odhrnula si vlasy z obličeje.

„Co se děje? Harry? Jsi v pořádku?“

„Dobrý, všechno je v pořádku. Ještě lepší, než jen v pořádku, mám se báječně. Ještě tu někdo je.“

„Co tím myslíš? Kdo –?“

Uviděla Rona, který tam stál, držel meč a odkapával na ošuntělý koberec. Harry ustoupil do stínového rohu, sundal si Ronův batoh a pokusil se splynout s plachtou stanu.

Hermiona vylezla ze své postele a napůl náměsíčná s očima upnutýma k jeho bledému obličeji vyrazila k Ronovi. Zastavila se přímo před ním, rozevřela ústa, její oči se rozšířily. Ron se slabě nadějně usmál a zvedl ruce.

Hermiona se vymrštila a objímala ho jak jen mohla.

„Au – au – nech mě! Co to –? Hermiono – AU!“

„Ty – jsi – absolutní – osel – Ronalde – Weasley!“

Každé slovo přerušil úder. Ron poodstoupil a chránil si hlavu, zatímco Hermiona pokračovala.

„Ty – se – sem – vplížíš – po – celých – týdnech – sakra, kde mám hůlku?

Vypadala jako kdyby ji z Harryho rukou chtěla vyrvat a on instinktivně zareagoval.

Protego!

Mezi Ronem a Hermionou se objevil neviditelný štít. Jeho síla ji odhodila na zem. Poté, co vyplivla z pusy vlasy, znovu vstala.

„Hermiono!“ řekl Harry. „Uklidni –“

„Já se neuklidním!“ křičela. Nikdy předtím ji Harry neviděl takhle běsnit a šílet. „Vrať mi mou hůlku! Koukej mi jí vrátit!

„Hermiono, mohla by ses prosím –“

„Neříkej mi, co mám dělat, Harry Pottere!“ zaječela. „Ani se neopovažuj. Okamžitě mi ji vrať! A TY!“

Ukazovala na Rona, jakoby ho chtěla hrozivě obvinit. Vypadalo to, jako kdyby ho chtěla proklít a tak mu Harry neměl za zlé, že couvnul.

„Vydala jsem se za tebou! Volala jsem tě! Prosila jsem, aby ses vrátil!“

„Já vím,“ řekl Ron, „Hermiono, je mi to líto, opravdu –“

„Ale, tobě je to líto!“

Vydala ze sebe pištivý nekontrolovaný smích. Ron se díval na Harryho a v jeho pohledu bylo znát, že by potřeboval pomoc, ale Harry se zatvářil úplně bezmocně.

„Vrátíš se sem po týdnech – týdnech – a myslíš si, že všechno bude v pořádku, když prostě řekneš, že je ti to líto?“

„No, co jiného můžu říct?“ vykřikl Ron a Harry byl rád, že začíná bojovat.

„No já nevím!“ křičela Hermiona s hrůzostrašným úšklebkem. „Potrap mozek, Rone, to nezabere víc, než jen pár sekund –“

„Hermiono,“ vložil se do toho Harry, který tohle považoval za Ránu pod pás, „právě mi zachránil –“

„To mě nezajímá!“ vykřikla. „Nezajímá mě, co udělal! Celé týdny, mohli jsme dávno být po smrti, přestože věděl –“

„Věděl jsem, že nejste po smrti!“ křičel Ron, přiblížil se k Hermioně, jak jen mohl a poprvé se Hermionin hlas ztratil v jeho. „Harry je vude ve věštci, v rádiu, hledají tě všude, všechny ty řeči a hloupé příběhy, okamžitě bych věděl, kdybyste byli po smrti, ani si nedovedeš představit, jaké to bylo –“

„Jaké to bylo pro tebe?“

Její hlas nebyl jen tak vysoký, že by ho brzy mohli zaslechnout jen netopýři, ale už dosáhla i takové úrovně rozhořčení, že ji dočasně zbavil hlasu a Ron té příležitosti využil.

„Chtěl jsem se vrátit v okamžiku, kdy jsem se přemístil pryč, ale objevil jsem se uprostřed bandy lapačů a nemohl jsem se nikam pohnout!“

„Bandy čeho?“ zeptal se Harry, zatímco Hermiona se zhroutila do křesla s nohama překříženýma tak těsně, až to skoro vypadalo, že je od sebe nedá po několik dalších let.

„Lapačů,“ řekl Ron. „Jsou všude – bandy, které se snaží vydělat zlato lapáním mudlorozených a krvezrádců, za každého dopadeného ministerstvo vyhlásilo odměnu. Byl jsem sám a vypadal jsem, že jsem ve školním věku, vypadali nadšeně a mysleli si, že jsem mudlorozený, co se skrývá. Musel jsem se z toho rychle vykecat, aby mě neodtáhli na ministerstvo.“

„Cos jim řekl?“

„Řekl jsem jim, že jsem Stan Silnička. První osoba, na kterou jsem si vzpomněl.“

„A oni tomu věřili?“

„Nebyli nejchytřejší. Jeden z nich byl jasně napůl trol, podle toho, jak smrděl...“

Ron zíral na Hermionu a doufal, že jeho drobný pokus o vtip ji obměkčí, ale její výraz zůstal i poté kamenný a její končetiny pevně sevřené.

„Tak jako tak, hádali se, jestli jsem nebo nejsem Stan. Abych byl upřímný, bylo to trochu dojemné, ale bylo jich na mě pět a já byl sám. Vzali mi hůlku. Pak se dva začali prát a zatímco ostatní nedávali pozor, povedlo se mi dát tomu, co mě držel, ránu do žaludku, sebrat jeho hůlku, odzbrojit toho, co držel mou a přemístit se pryč. Nepovedlo se mi to zrovna nejlíp. Zase jsem se rozštěpil,“ Ron zvedl svou pravou ruku, aby ukázal dva své chybějící nehty. Hermiona chladně nadzvedla obočí.

„A pak jsem se objevil kilometry daleko od vás. Když se mi povedlo dostat se zpátky na břeh řehy, odkud jsem utekl, už jste byli pryč.“

„Boha, jak dojemný příběh,“ řekla Hermiona arogantním hlasem, který jí zůstal od chvíle, co chtěla získat svou hůlku. „Tos musel být úplně šokován. My jsme zatím byli v Godrikově Dole, připomeňme si, Harry, co se tam stalo! No jistě, objevil se tam had Ty-víš-koho a málem nás oba zabil, pak se objevil sám Ty-víš-kdo a my mu o fous utekli.“

„Cože?“ zeptal se Ron a vyjeveně se otočil z Hermiony na Harryho, ale Hermiona ho ignorovala.

„Představ si, Harry, že bys přišel o nehty! To naše utrpení vrhá do lepšího světla, co?“

„Hermiono,“ řekl Harry tiše, „Ron mi právě zachránil živož.“

Vypadala, že ho neslyší.

„Jednu věc bych ale chtěla slyšet,“ řekla a očima se upnula kousek nad Ronovu hlavu. „Jak přesně jsi nás dneska našel? To je důležité. Jakmile to budeme vědět, můžeme napříště zajistit, aby nás nenašla nějaká další nevítaná návštěva.“

Ron na ni zíral a pak vytáhl ze své kapsičky drobný stříbrný objekt.

„Pomocí tohohle.“

Musela se na něj podívat, aby viděla, co jí ukazuje.

„Zhasínadlo?“ zeptala se tak překvapeně, že přestala zírat chladně a útočně.

„Ono to jen neznasíná a nerozsvěcí světlo,“ řekl Ron. „Nevím, jak to přesně funguje, nebo proč se to stalo jednou a ne vždycky, protože jsem se chtěl od začátku vrátit zpátky. Ale brzo ráno na Vánoce jsem poslouchal rádio a pak jsem... pak jsem slyšel tebe.“

Díval se na Hermionu.

„Tys mě slyšel v rádiu?“ zeptala se nevěřícně.

„Ne, slyšel jsem tvůj hlas vycházet z mé kapsy,“ a zvedl znovu Zhasínadlo, „z tohohle.“

„A co přesně jsem říkala?“ zeptala se Hermiona a její tón zněl napůl nevěřícně a napůl pobaveně.

„Svoje jméno. ‚Ron.‘ A říkalas... něco o hůlce...“

Hermionin obličej zrudl. Harry si na ten okamžik vzpomněl. Bylo to poprvé, co od Ronova odchodu mezi nimi padlo poprvé nahlas jeho jméno, Hermiona o něm mluvila ve chvíli, kdy opravovala Harryho hůlku.

„Takže jsem to vyndal,“ pokračoval Ron a díval se na Zhasínadlo, „nevypadalo to nijak jinak, ale byl jsem si jist, že tě slyším. Tak jsem tím cvakl. A z mého pokoje se ztratilo světlo, ale přímo za oknem se objevilo světlo jiné.“

Ron zvedl svou prázdnou ruku a namířil před sebe a jeho oči se zaměřily na něco, co ani Harry, ani Hermiona nemohli vidět.

„Byla to koule světla, tak nějak pulzující a namodralé, jako takové, které je v okolí přenášedla, chápete?“

„Jo,“ řekli automaticky Harry a Hermiona.

„Věděl jsem, že to bylo ono,“ řekl Ron. „Sebral jsem si svoje věci, sbalil je, hodil batoh na záda a vyběhl jsem do zahrady.

Vznášela se tam koule světla, čekala na mě a když jsem vyběhl, poskakovala tam, tak jsem ji následoval za kurník a ono to... no, ono to do mě vlétlo.“

„Co prosím?“ řekl Harry a myslel si, že musel špatně slyšet.

„Tak nějak to ke mně vlétlo,“ řekl Ron a naznačil volným ukazováčkem pohyb, „k mé hrudi a pak – prolétlo to skrz mě. Bylo to tady,“ dotkl se bodu u svého srdce, „cítil jsem to, bylo to horké. A jakmile to bylo ve mně, věděl jsem, co mám dělat. Věděl jsem, že mě to vezme kamkoli budu potřebovat. A tak jsem se přemístil a zhmotnil jsem se na svahu kopce. Všude tam byl sníh...“

„Tam jsme byli,“ řekl Harry. „Zůstali jsme tam na dvě noci a během té druhé jsem měl pocit, že někoho venku slyším pobíhat a volat!“

„Jo, to jsem mohl být já,“ řekl Ron. „Vaše ochranná kouzla ale každopádně fungují, protože jsem vás neviděl a ani neslyšel. Byl jsem si ale jist, že tam jste, takže nakonec jsem si zalezl do svého spacáku a čekal jsem, než se někdo z vás objeví. Myslel jsem si, že se objevíte, až si budete balit stan.“

„Ne, to jsme se objevit nemohli,“ řekla Hermiona. „Přemisťovali jsme se schovani pod neviditelným pláštěm, byla to další prevence. A zmizeli jsme opravdu brzy, protože, jak říkal Harry, jsme slyšeli někoho poblíž.“

„Tedy, zůstal jsem na tom kopci celý den,“ řekl Ron. „Doufal jsem, že se objevíte. Ale když se začalo stmívat, věděl jsem, že jsme se museli minout, takže jsem znovu cvakl Zhasínadlem, zase se objevilo modré světlo, vlétlo dod mě a já jsem se přemístil a objevil v těchhle lesích. Pořád jsem vás neviděl, takže jsem prostě doufal, že se někdo z vás nakonec ukáže. A povedlo se – ukázal se Harry. Tedy, jako první jsem samozřejmě viděl tu laň,“

„Cože jsi viděl?“ řekla Hermiona ostře.

Na konec vysvětlili Hermioně celý příběh o stříbrné lani a meči v jezírku . Hermiona se mračila, dívala se z jednoho na druhého a soustředila se tak pevně, že zapomněla držet končetiny u sebe.

„Ale to musel být patron!“ řekla. „Neviděli jste někoho, kdo ho mohl vyvolat? Opravdu jste nikoho neviděli? A on vás zavedl k meči! Tomu nemůžu uvěřit! Co se stalo pak?“

Ron jí vysvětlil, jak viděl Harryho skákat do jezírka a čekal, než se vynoří, načež si uvědomil, že se něco děje, ponořil se a zachránil Harryho a pak se vrátil pro meč. Dostal se až k části, kdy otevřeli medailonek, pak zaváhal a Harry mu skočil do řeči.

„– a Ron ho probodl mečem.“

„A... a ono se to ztratilo? Prostě ztratilo?“ zašeptala.

„No, ono – ono to ječelo,“ řekl Harry a napůl se díval na Rona. „Tady.“

Hodil jí zbytek medailonku do klína. Ona jej bázlivě zvedla a dívala se na probodlá skla.

Harry uvažoval, že už může zrušit štítové kouzlo, a tak mávl Hermioninou hůlkou a obrátil se na Rona.

„Neříkals, že ses dostal od lapačů s hůlkou navíc?“

„Cože?“ zeptal se Ron, který pozoroval, jak Hermiona zkoumá zbytky medailonku. „Jo – jo – přesně tak.“

Otevřel přezku na svém batohu a vytáhl krátkou temnou hůlku. „Tady, říkám si, že nikdy nezaškodí mít jednu záložní.“

„Máš pravdu,“ řekl Harry a natáhl ruku. „Ta moje je zlomená.“

„To si děláš srandu?“ zeptal se Ron, ale v tu chvíli vstala Hermiona a znovu vypadala bojácně.

Hermiona schovala zničený viteál do kabelky, pak padla znovu na postel a bez jediného slůvka zůstala sedět.

Ron podal Harrymu novou hůlku.

„Doufám, že je to nejlepší, co od ní můžeme čekat,“ zamumlal Harry.

„Jo,“ řekl Ron. „Mohlo to být horší. Pamatuješ si, jak na mě tenkrát poslala ptáky?“

„To jsem ti ještě pořád nezapomněla,“ zamumlala Hermiona zpod přikrývek, ale Harry viděl Rona, jak se lehce směje, když si vyndaval z batohu své kaštanově hnědé pyžamo.


212 komentářů:

Avada řekl(a)...

Super, díky, Velký Sedmo :)

Anonymní řekl(a)...

díky!!!:)
R

HP7 CZ řekl(a)...

Jmenuje se to Stříbrná KOZA, ne Stříbrná LAŇ, protože, řekl bych, to má spojitost s někým, kdo jako patrona kozu má a navíc "DOE" se dá přeložit nejen jako "LAŇ", ale i jako "KOZA":-)

Jinak zdravím z křivoklátských lesů, od řeky Berounky, ze zahrádky restaurace Rozvědčík. Internet tu skoro neleze, proto se publikace protáhla :-)

LuH řekl(a)...

dd!!!
LuH

Anonymní řekl(a)...

Sedmo ó jak jsi velký. Moc děkujeme a moc se neudři ať nám vydržíš do finále. Ty hlášky u 18.kapitoly už fakt nestály za nic. Dík mamina

Čiko řekl(a)...

Velký Sedmo, tohle načasování bylo super, vrátili jsme se, já se ohygienil zasedl a tys vložil kapitolku. Jdu tisknout a asi i brzo zalehnu.
Fakt moc díky za to co a jak pro nás děláš a že na háku nemáš nás, ale ty paka co umí otevřít tlamu jen na kritiku.

petik72 řekl(a)...

Koza asi ne - spíše laň - viz kapitola 33 a 28. Nerad bych psal spoilery ale jsem přesvědčen, že laň.

medea řekl(a)...

díky sedmo a s tou (laní) kozou si nás pěkně vypek :) ale to je fajn, aspon je vidět, že ten překlad je tvůj!! Jen tak dál..

Anonymní řekl(a)...

Zdravím Velký Sedmo sem fakt moc šťastnej že už se tady ta kapitola objevila, ale přece jenom je lepší déle než vůbec. Doufám že to takhle dotáhneš až do finále.)

tvosi řekl(a)...

juuu...to je super, nova kapca:-) Diky Ti Velky Sedmo;-)

FF řekl(a)...

Já teda s čtením tak daleko nejsem,ale myslím si taky, že je to laň,protože Ron si myslel,že ten patron je Harryho a nechci být rýpavá, ale laň se na jelena podobá víc než koza:-)

Anonymní řekl(a)...

No, mně teda přijde koza dost nepoetická, laň je taková poetičtější. Opravdu tam chceš kozu?

medea řekl(a)...

Tak trochu si myslím, že to tím že jsme tu kapitolu probírali předem a jméno jsme zmínili. Možná nás tím chce Sedma trochu potrestat ...
:) Dobře nám tak! Nedočkavcům!
Ještě jsem se chtěla zeptat jestli by se spolu s názvem kapitoly v češtině nemohl objevit i originální název v AN. Možná by to bylo zajímavé. díky

Anonymní řekl(a)...

The Silver doe. To je ta dnešní.

medea řekl(a)...

A když už jsme u těch spekulací, tak ,,DOE,, je i králík, tedy samice od králíka?? Ale zase nevím jak moc se to tam hodí, ještě jsem si kapitolu nepřečetla!

Anonymní řekl(a)...

Uhááá, nevydržela jsem a přečetla jsem si posledních pár řádků...!
Super Velký Sedmo, díky!!!

Alesh řekl(a)...

Nic proti koze, ale Ron tam říká, že si myslel, že to je Harryho patron, ale pak si uvědomí, že to nemělo parohy. Koza má rohy, laň nemá parohy.

Patrona kozla má někdo jiný a já se obávám že ta postava o které nejspíš mluvíš má patrona laň nikoliv kozu. :)

Anonymní řekl(a)...

Koza nebo laň, vždyť je to jedno, hlavně, že je na světě další kapitolka. Celej den jsem se na to těšila. Jsi fakt super Sedmo!!! :-*

petik72 řekl(a)...

Originální název je The Silver Doe. Ten, na koho velký sedma naráží má patrona "goat".

Jooska řekl(a)...

Zdravim. Ać je tvuj překlad dobrej, tak se mi ta koza tam taky nechce moc líbit. Pottera už mám přečtenýho a vim jaký ten patron má další spojitosti, takže se mi to tam moc nelíbí. Četl jsem to ale docela rychle, takže je možný že mě něco uteklo. Kdyby se ti zachtělo, tak napiš na mail: bhda@seznam.cz, kdyby se ti nechtělo, tak aspoň budeš mít víc času na překládání. :-) Časem se ukáže, jestli to tam sedí nebo ne.

nikita řekl(a)...

pro HP7 :

Radku, nemám teď možnost přečíst celou kapitolu, jen jsem si ji přišla natáhnout do wordu, takže nebudu psát žádné připomínky, jen jedinou (na první pohled viditelnou) : je to určitě LAŇ !!! Vím to, protože mám knihu v aj přečtenou a ta souvislost s nějakou osobou (dokonce se dvěma) tam skutečně je a opravdu, ale úplně opravdu jde fakt o LAŇ !!!!!!

Anonymní řekl(a)...

úžasná kapitola :-)) Jenom si myslím, že v tomhle případě to bude opravdu laň. četla jsem angl. překlad a tam je na konci vysvětlení, proč to byla zrovna laň a kdo ji vlastně vyslal.

Anonymní řekl(a)...

taky bych řekla vzhledem k dalším kapitolám a k tomu, čí ten patron je, že je to laň

Erendis řekl(a)...

Určitě to bude stříbrná LAŇ, nikoli stříbrná koza či ramlice. Čerpám z budoucího děje a z jednoho chatu J.K.R. s fanoušky.

nikita řekl(a)...

pro HP7 : ještě dodatek - taky mám stažené ilustrace z knížky a tam je skutečně nakreslená laň.

http://www.edisk.cz/stahni/66877/HP7_ilustrace.zip_1008.82KB.html

ivi řekl(a)...

juuu podstatne pro nas, co jsme necetli aj verzi asi je, ze to byl patron v tom jsme se ve svych spekulacich nesekli... Ted uz jen, kdo by to tak mohl byt... A hura ze je Ron zpet tri ve stanu je porad lepsi nej dva... :o) brou

Anonymní řekl(a)...

uuufff...cely tvoj preklad je fakt cool...ale toto s kozou?????.ked si precitas celu knihu tak ti na konci uz pride jasne preco je to strieborna lan a nie koza...

Anonymní řekl(a)...

Taky se připojuji k té lani, protože kozu s překrásnou hlavou a očima si dovedu představit těžko, nic teda proti koze. Jinak je to ale úplně jedno, protože ta kapitola je parádní. Tak dííííííík a papá.

Anonymní řekl(a)...

pane hp7, my co už známe konec...prosím, koza fakt nee...

a nešlo by prosím něco udělat i s těmi lapači? neměl jsi na mysli třeba lapky?

Kuba řekl(a)...

Dík za novou kapitolu, ale nemůžu si pomoct a musím taky trochu oživit diskuzi na téma "DOE" v Americe se tak automaticky pojmenuje nalezená mrtvola která nejde identifikovat, takže Doe je v USA časté jméno:-)
Neznám obsah kapitoly, ale jen chci říct co by to taky mohlo být:-)

krteczek řekl(a)...

tak jsem učinil pokus (nevalné kvality) má to cenu? => první odstavec

HP7 CZ řekl(a)...

hned jak se dostanu k pc opravim tedy kozu na lan! jsem si to nedohledal dukladneji :) sorry...

HP7 CZ řekl(a)...

lapka = ten, kdo nekoho hleda pro prachy? to asi ne... ale nemuzu si vzpomenout na vhodny cesky slovo...

Anonymní řekl(a)...

Ann:
Ahoj HP7, překlad je výbornej, ale též rozšiřuju řady "laňařů". Neber to ve zlým a věř nám, byla to laň. :-))

Anonymní řekl(a)...

lapka - zloděj, loupežník atd.
no jo, ale lapač, ten je tak na odpad, ve vodárnách apod.:)
chtělo by to ještě nějaký jiný slovo..

Anonymní řekl(a)...

Co takhle prostě lovec odměn? Je to jen návrh.

Anonymní řekl(a)...

supr

Anonymní řekl(a)...

Ann:
Aha, tak než jsem předchozí příspěvek stihla publikovat, tak se ozval HP7 :-)) - Máš mou úctu, že se bez problémů přihlásíš k přehlédnutí. Je vidět, že jsi nejen dobrej překladatel :-))

krysar řekl(a)...

žoldáci? není v originále mercenaries?

krteczek řekl(a)...

Anonymní řekl(a)...

Co takhle prostě lovec odměn? Je to jen návrh.


to už vypadá na "Odpadlíky" :-)

DÁŠENKA řekl(a)...

VĎAKA, VĎAKA, VĎAKA za preklad, je super, len tak ďalej!!! A zdravím všetkých fanúšikov HP zo SR :)

krteczek řekl(a)...

spíše by bylo lepší Lovci lidí

Anonymní řekl(a)...

žoldák je voják...
lovci odměn - když oni neloví jen odměny, ale lidi...

nikita řekl(a)...

co takhle "naháněči" ?

jinak mně to "lapači" náhodou vůbec nevadí, klidně bych to tam nechala, protože to dost dobře vyjadřuje činnost, kterou provádějí - tedy lapají lidi s úřední nálepkou "špína", takže to zas až tak daleko od těch lapačů nečistot, lapolů apod. není!!!!:-)

krysar řekl(a)...

taky nemam nic proti lapacum,podle me to zni dost dobre, ale kdyz uz tak ne lovci lidi ale "lovci mudlů" :)

jounny řekl(a)...

Díky za super překlad

nikita řekl(a)...

noooooo takže já jsem teda fakt pro ponechání lapačů, líbí se mi to označení tím víc, čím dýl nad tím přemýšlím!!!!

Fan řekl(a)...

Hm, nechci se hadat, ale mne prijde jako mnohem lepsi preklad Stribrna lan... ctu i original a k deji mi to sedne mnohem vic (Harry se s Ronem bavi o tom, ze to vypadalo jako Harryho patronus a Harryho patronus rozhodne koza neni)...

Anonymní řekl(a)...

je to fakt bezva, jen si myslím, že to bude laň a ne koza protože i kozy mají rohy narozdíl od laní a Ron tam říká,že to nemělo parohy.:)

lela15 řekl(a)...

super konečně se zase něco stalo

lela15 řekl(a)...

a taky se přikláním víc k té lani :)

nikita řekl(a)...

Na této stránce máte přiřazené obrázky k jednotlivým kapitolám, taky je tam jeden, který na e-disku chybí a taky tady najdete přebaly knihy v různých vydáních..

http://www.snitchseeker.com/gallery/thumbnails.php?album=410&page=1

dobrou noc všem

Hadaku řekl(a)...

Velké díky konečně sem uspokojila svou závislost a po nepříjemném dárečku k narozkám od synátora, kterému ukradli fungl nový mobil super dárek nakonec. Všem dobrou a čau v úterý.

krteczek řekl(a)...

help... jak číst Yaxley?

V.A. řekl(a)...

to krteczek: řekla bych že [jeksli] bude asi odpovídající ;)

Anonymní řekl(a)...

Skvělá práce Velký Sedmo!

Volila bych také laň.
Možná bych místo "napnout oči" použila výraz "přimhouřit".
:-)

Anonymní řekl(a)...

brý den Radku je fain že to překládáte

mooooooc vám děkuji... :)váš věrný čtenář Radek :)

jarka řekl(a)...

Tak už jsem z toho začínala mít pomalu depku,poslední kapitoly byly tak depresivní,temný,chladný...Dneska mě to potěšilo,Ron je zpátky a i v tom stanu je najednou nějak tepleji..

krteczek řekl(a)...

a také Dawlish, Pia Thicknesse, Charity Burbageová?

pukan řekl(a)...

hei sedmy nechcu ti do toho kecat ale fakt to ma spojitost z nekym kdo ma jako patrona lan a ne kozu

krteczek řekl(a)...

V.A. řekl(a)...

to krteczek: řekla bych že [jeksli] bude asi odpovídající ;)


hele nmé icq je 337913080 jestli mužeš... nebo je libo Jabber, Gtalk?

pukan řekl(a)...

srry tady uz se to asi vyresilo bete me :)

Vnts řekl(a)...

Ahoj, moc se přimlouvám za laň. Je to ušlechtilejší zvíře a koneckonců, kdo ví, čí to taky byl patron, těžko tu kozu rozdejchá. Taky si ještě nejsem moc jist tím lživotem, je to sice duchaplný a vtipný nápad, ale s novotvary bych přece jen doporučil šetřit, pokud nejsou nezbytně nutné.
Ale jinak je překlad opravdu skvělý. Dík.

V.A. řekl(a)...

to krteczek: zrovna to tu sepisuju =D Dawlish je možno číst jako "devliš" nebo i "doliš", jde obojí. Pia Thickness se čte jako "pijeh tikns" a Charity Burbageová je "čerity barbedžová". Samozřejmě tomu musíš dát trošku "anglickou" výslovnost...

Lenča řekl(a)...

Zdravím hospodu U rozvědčíka a díky za kapitolku!
K lani/koze se vyjadřovat nebudu, protože neznám další děj, ale podle poisu to tipuju na laň, koza není moc ladný zvíře..

A jiné drobnosti kromě pár překlepů a čárek:

útěk z Godrikova Dolu byl tak těsný - proběhl v poslední chvíli? tak narychlo?

nepoctiví návštěvníci - to se mi moc nelíbí, co je v originále?

podívala se na něj svýma širokýma očima s dlouhými řasami na své krásné hlavě - vynechala bych "na své krásné hlavě" - kde jinde?

ne pro zvláštnost oné kozy, ale kvůli její nevysvětlitelnou povědomost - ale protože mu byla nevysvětlitelně povědomá

pokračovala ve své chůzi mezi stromy a brzy její jas zmizel za jejich kmeny - pokračovala ve své chůzi mezi stromy, za jejichž kmeny její jas brzy zmizel

okamžitá šance byla tak hluboce nevábná - strašlivě nevábná? nepříjemná?

Hlavou mu poskakovaly světélka - proskakovala

Harry neměl sílo zvednout hlavu a vidět obličej svého zachránce - neměl sílu zvednout hlavu a podívat se svému zachránci do tváře

Dokázal jen zvednout třesoucí se ruku ke svému hrdlu a cítit místo, kde.. - Dokázal jen zvednout třesoucí se ruku k hrdlu a nahmatat místo, kde..


Třásl se a překvapeně se postavil na nohy - S třesem se postavil překvapeně na nohy

Co to, že jsi zase tady? - Jakto, že jsi zase tady?

Vycítila přítomnost meče a spíš, než aby Harryho posedla, se ho pokusila zabít - tomu posednutí nerozumím!!

Protože pro mě je ta věc zlá! řekl Ron - Protože mně ta věc ubližuje!

, který od hořícího medailonku, který se rozpálil do běla, odtáhl své prsty - bez své, stačí prsty!

Třásl se, ale ne chladem, jak Harry spatřil - Třásl se, ale Harry pochopil, že to nebylo chladem.

(pokusil se splynout s plachtou stanu - to je moc hezky přeložený!!)

Zastavila se přímo před ním, rozevřela ústa, její oči se rozšířily - oči se jí rozšířily

Její hlas nebyl jen tak vysoký, že by ho brzy mohli zaslechnout jen netopýři - Její hlas byl skoro tak vysoký, že by ho za chvíli mohli zaslechnout jen netopýři..

lapač - naháněč??

( Boha, jak dojemný příběh - paráda, to Boha!)

pak padla znovu na postel a bez jediného slůvka zůstala sedět - když člověk padne, zůstane spíš ležet

Doufám, že je to nejlepší, co od ní můžeme čekat - Myslím, že tohle je to nejlepší, co od ní můžeme čekat?

Nevadí? Lenča

crax řekl(a)...

Contemplating the task ahead would not make it easier or the water warmer. He stepped to the pool's edge and placed Hermione's wand on the ground still lit.

Myslim, ze ti vypadla ta cast vety s Hermioninou hulkou....

Jinak uz to tu bylo 100x, ale je to fakt Lan a ne koza :)

Anonymní řekl(a)...

Je to "Stříbrná laň" ne koza!! Pak by to nesedělo!!! Je to LAŇ!! Ale jinak je to super, díky za překlad, ale ta koza vs laň je trochu mimo..

Nagini řekl(a)...

Je to LAŇ, ne koza.. (jak by mohla koza být krásná) Je to opravdu laň a vyplývá to i z dalších kapitol, fakt je to laň, oprav to vypadá to příšerně.. Ale je to skvělý mít další kapitolu v češtině a nečíst pořád jenom anglinu.. Díky (a fakt: OPRAVIT)

HP7 CZ řekl(a)...

Opraveno na laň a doplněna Hermionina hůlka. Už mě tu peskujou, že jsem na netu (v autě před hospodou, boha jeho :-D), takže jdu offline a na zbytek se podívám ráno :)

DObrou všem věrným čtenářům

crax řekl(a)...

original:
It had sensed the presence of the sword and had tried to kill Harry rather than let him possess it.

tvuj preklad:
Vycítila přítomnost meče a spíš, než aby Harryho posedla, se ho pokusila zabít.

asi by melo byt:
Vycitila pritomnost mece a pokusila se Harryho zabit,aby jej (ted mec) nemohl ziskat.

audioslave řekl(a)...

diky ze to pro nas vsechny prekladas, tesim se na dalsi kapitolu!
a kritika vesmes zadne, neznam original a jinde to nectu, tvuj preklad je temer dokonaly, s korekturou od Lenci je to 100% dokonala prace!

Marilyn_Monroe řekl(a)...

Stříbrná koza byla fakt cool - škoda jí :-)
Dovolila bych si nesouhlasit s názorem, že by bylo lepší použít termín "lapka" místo "lapač". Lapač se v kontextu hodí víc.
Jinak díky moc za překlad a inspiraci - konečně mě to nakoplo k překladu Stephena Kinga, na který se chystám už bůhvíjak dlouho :-) Díky, díky.

Anonymní řekl(a)...

S kozou - laní už vyřešeno, jen podotýkám - možná se pletu - neříkají myslivci lani koza ? Tím by se vysvětlilo to zmatení našeho drahého Sedmy :-) Jinak taky posílám pozdravy k Rozvědčíkovi, vždycky si vzpomenu na zfilmovaného Otu Pavla ...

LuH řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
krteczek řekl(a)...

ukázku jsem zvětšil, končí vstupem snapea a yaxleyho do síněu malfoju

mámpokračovat? nebo je to marné?

krteczek řekl(a)...

aaa já jsem sklerotik...
krteczkem čtená první kapitola

HP7 CZ řekl(a)...

Od rozvedcika jsme odjeli na desatou, pak jsme posedeli hodinku a pul v kempu Visnova a nakonec jsme se vydali do meho rodneho Rakovnika, kde jsme doted:-) diky za korektury, jeste jsem nemel moznost docist si kapitoly s navaznosti na lan, i kdyz predpokladam, ze to bude mit spojitost se S.S. a L.E. - kdo jste ve cteni napred,dejte souhlas nebo nesouhlas. ja se k notebooku dostanu nejdriv dopoledne, do ty doby visim na mobilu:)

Anonymní řekl(a)...

překlepy apod.:

-v půlnoci ("o půlnoci")
-obvklý
-krátké ale vážné (chybí čárka)
-přicházela noc nabídla mu (taky čárka)
-všeichni
-střbrnobílá
-kvůli její nevysvětlitelnou povědomost (skloňování)
-chvíl ijsem
-zběsile otáčejícíma se ("se otáčejícíma")
-jako má sestry ("sestra")
-Harry je vude ("všude")
-břeh řehy ("řeky")
-neznasíná ("nezhasíná")
-Svoje jméno. ‚Ron.‘ (dle originálu má bejt "Moje jméno")
-dod mě ("do mě")
-jezírku . Hermiona (mezera navíc)

jestli ti překlepy nevadí, tak napiš a já je tu psát nebudu

Čandus

KiVi řekl(a)...

super uzasny! ses fakt king! a nejaky preklepy nevadej to stejne prectes spravne,jak to ma bejt a jestli ne tak to pochopis:))

Krátura řekl(a)...

oooo velký Sedmo - si skvělej :-) a laň má skutečně souvislost se S.S. (když tak mi pak komentář smaž tohle už fakt zavání spoilerem). Hezký den

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Radku, díky za překlad, je skvělý. Laň má souvislost přesně, jak píšeš. Jestli jsi ještě nečetl dál, tak máš fakt dobrý odhad.
Měj se a hlavně pokračuj, každý den tady chodím na kapitolku. Díky. Radana

Nikolina řekl(a)...

Radkovi: dávám souhlas - laň je opravdu ve spojitosti se S.S. ale i s L.E. ;-)

V.A. řekl(a)...

to krteczek: Moc chválím! Mě se to líbí =)

Daveood řekl(a)...

Prave jsem docet HP7 na webu u fenixu..... celkove se mi knizka libila ALE.... ten konec byl strasne uspechanej... jako by Rowla uz nevedela jak dal a upicla knizku ve trech ctvrtinach....
Jinak preklad na oboun webech chvalim a obdivuju vsechny prekladatele kteri se do Pottera pustili s takovou vervou.
Zezacatku jsem cetl preklad tady, ale potom jsem dal prednost rychlosti pred kvalitou. ;-)
Doufam ze mi odpustite :D
Stejne az to tu bude dokonceny tak si to prectu znova v kuse na tomhle webu.....
Jeste jenou dekuju mockrat a preju hodne stesti v prekladu

Anonymní řekl(a)...

Děkuji ti sedmo, a v restauraci rozvědčík sem seděl před třemi dny... díky ti za všechnmu obětavost. za tři dny jedu na tábor, tag nevim, jestli to bez pottera vydržim... ale snad jo. Dík

Anonymní řekl(a)...

dikec...aspon že ten ron se vratil a viteal zničenej:)ale přece jen jich ještě par zbývá...

Anonymní řekl(a)...

Laň má vskutku souvislost s S.S. a L.E.

V.A. řekl(a)...

Hele, lidicky, muzu Vas poprosit aby jste si tya svý iniciály nechali pro sebe? =) Protoze kdyz to clovek vidi po ctvrty, tak mu to dojde i kdyby nechtel... =( Tak uz to sem nepiste at nespoilerujete i nekomu dalsimu. Dik moc ;)

Čiko řekl(a)...

Prosím, já tušil kdo poslal toho patrona i před těma iniciálama,ale díky tomu potvrzení asi 4 spoilery mám po radosti ze svého objevu.

LuH řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
medea řekl(a)...

Hele nechte toho :)já v tom teď guláš, hlavně proto že si nemůžu vybavit nikoho, kdo má inciály L.E.
I když jeden mě napadá..
To je hrozný já se nemůžu dočkat další kapitoly.

Spider řekl(a)...

haha..nepisal som v kapitole kedy ron odisiel ze sa vrati do stanu aj s nebelvirovim mecom?? :oD

"Uviděla Rona, který tam stál, držel meč a odkapával na ošuntělý koberec. Harry ustoupil do stínového rohu, sundal si Ronův batoh a pokusil se splynout s plachtou stanu."

hehe...a to som necital tuto knihu..asi budem mat jasnovidecke schopnosti :o) ..prajem prijemne citanie a prijemne prekladanie

Anonymní řekl(a)...

Hele lidi, prosím nevíte kolik těch viteálů ještě zbývá zničit?
Pamatuju si na deník, prsten a teď ten přívěsek!

Spider řekl(a)...

no mali by byt este tri..jeden by mal byt naginy ako bolo spominane a potom stvrty je vlastne voldemort

Petr-Fanda řekl(a)...

super kapitola Radku...je to fakt hustý..už se těšim na Dvacátou....Jen tak dál:-)

Anonymní řekl(a)...

Je to úžasný!!!
Jsem ráda,že je tam ROn :o)))
Já ho mám s tria nejradši :o))
Ten Tom jim tam zahrál pěkný divadlo co?? :o)))
Fakt super velký 7,nemůžu se dočkat další...
Ginny

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Fajn a může mi někdo prozradit, kdo má inciály E.L.?

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Anonym 11.38: Teda tos fakt nemusel. Radek nechce spoilery, tak proč to sem doprčic píšeš? To od tebe nebylo hezký:-(

Anonymní řekl(a)...

Radečku, kdypak bude další kapitolka?

Anonymní řekl(a)...

ODSTRAŇTE SPOILERY prosim, totiž co jsou viteály, a s kým má spojitost ta laň.

V.A. řekl(a)...

Lidi, buďte trochu taktní a nekažte zážitek z knížky ostatním, hm? ;) Nechte si svoje úchvatný spoilery pro sebe. Díky...

Anonymní řekl(a)...

Iniciály L.E. Má Lily Evanksová Harryho matka. Já si to jen tak tipám,ale myslím,že jo :o))
A prosím byli jste někdo v kině na Harryho 5?? Kolik stála vstupenka??? Já to potřebuju nutně vědět,mi na něj zítra totiž jsem...
Díky Ginny

LuH řekl(a)...

2 Ginny: no, tos říkat nemusela...
Kolik stojí vstupenka? podle toho kde... Např. v HK v Tescu to bylo kolem 100-200, nejlepší máš kouknout se na web kina. Jinak třeba v našem městském kině (NMNM) stojí vstupenka 50-80, podle toho na co...

V.A. řekl(a)...

Skvěle, to se zase někomu něco povedlo!!! Fakt se musim hodně ovládat abych nebyla sprostá. Ginny, evidentně si to neuvědomuješ, ale už jen tím, že jsi napsala to jméno kazíš některým lidem tu zvědavost... No nic, že...

Anonymní řekl(a)...

Pardon. Já ale nevím,jestli to tak fakt je!!! Jen jsem napsala,co si myslím!!
A luh,díky :o))
Ginny

Kara řekl(a)...

Zdravím po pár dnech mám zase chvilku ti tady něco napsat :-)

O lani už byla řeč, k té se vracet nebudu, navíc nechci spoilovat, i když už mám dočtený originál sem si to chodím užívat pěkně česky :-)

Trocha korekce:

Když Hermiona přebírala v půlnoci… - o půlnoci

…obvklý stísněný pocit. – obvyklý

„Kde to jsme?“ zeptal se a rozhlížel se okolo po spoustě nově zjevených stromů… - nebylo by to lepší takto (nějak se mi nezdá to spojení zjevené stromy) - …zeptal se a rozhlížel se okolo v neznámém prostředí…

Na stromech okolo ležela tlustá sněhová peřina a bylo tam celkem chladno, ale alespoň je to chránilo před větrem. – Stromy pokrývala tlustá sněhová vrstva a i když i tady bylo docela chladno, alespoň byli chráněni před větrem.

To odpoledne začal padal další čerstvý sníh, takže i na jejich vrchní straně stanu se vytvořil čerstvý poprašek sypkého sněhu. – To odpoledne začalo znovu sněžit a poprašek čerstvého sypkého sněhu pokryl jejich stan.

Po dvou nocích, kdy Harry téměř nespal, byl ještě ostražitější, než obvykle. Jejich útěk z Godrikova Dolu byl tak těsný, až se mu zdálo, že je Voldemort blíž a hrozivější, než kdy dříve. Když přicházela noc nabídla mu Hermiona vystřídání na stráži, což odmítl a poslal ji do postele. – Po dvou téměř probdělých nocích Harryho ostražitost narůstala. Stále víc si uvědomoval, že z Godrikova dolu unikli jen o vlásek a že Voldemortova hrozba je nyní děsivější, než kdykoliv předtím. I když ho po setmění chtěla Hermiona vystřídat na stráži, odmítl a poslal ji spát.

…aby všeichni zůstali… - všichni

…žádný zábles zeleného světla. – záblesk


Přeju pěknou dovču. Kara

Anonymní řekl(a)...

Puma: pro Kara: Tyhle opravy chyb sem psát nemusíš ;) my číst umíme a taky pochopíme co tim chtěl říct, řekla bych že tenhle překlad na to, že je amaterskej je skvělej a drobný překlepy nás nerozhází, teda aspoň mě ne ;)

Anonymní řekl(a)...

a tehle strance mate vsechny kapitoli+epilog

http://hp7-deathlyhallows.blogspot.com/

Anonymní řekl(a)...

pro anonym: asi si tu poprve, ze nevis, ze opravy takovych tech drobnych chybicek zverejnene na tomto foru radkovi jen pomahaji a on je za ne vdecny!!! me samotne jeho chybky taky vubec nevadi a myslim ze to vecine, ale tim ze mu takto pomuzeme se zrychli mozna korekce textu!!! pro dalsi anonym: uz sem prosim nedavejte odkazy na fenixuv tym!!! je to tema probrane asi 100000000krat a vsichni vime ze ta stranka existuje, vime i to ze uz maji celou knihu prelozenou, ale myslim vsichni taky velmi moc dobre vime, proc tu cekame!!!!!!! magda

LuH řekl(a)...

2 Anonym: opravdu je to nutné připomínat u každé nové kapitoly? =/
Všichni co jsou tady to vědí a navíc je ten odkaz vpravo nahoře - zkus si, když už nečteš předchozí komentáře, tuhle stránku aspoň trochu prohlídnout...

Anonymní řekl(a)...

Díky se čtením nejsem sice ve předu ale tuším kdo je s.s. a l.e. pls kde si to můžu ověřit?

Anonymní řekl(a)...

Zrovna jsem si koupil anglickou verzi a snazim se prekladat ale moc to zatim nejde. Nicmene obcas se sem kouknu jestli jsem prelozil to ato slovicko spravne tak dofam ze to nebude vadit. Nicmene tahle kapitola se mi moc libi a je super. Cauko
Johnny

LuH řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
krteczek řekl(a)...

Zdarec,
takže jsem první kapitolu načetl sám, už je celá: temný pán povstává

Musím říct že to byl dost zápřah, i tak je kvalita zvuku (hlavně mého čtení) nevalná... No snad to nebude moc vadit :-)

krteczek

Andy řekl(a)...

Pro nově příchozí anonymy:
Je dobrým zvykem si přečíst alespoň u aktuální kapitoly všechny komentáře než něco napíšete. My co sem chodíme pravidelně se nechceme vůči nově příchozím nějak vymezovat, ale věřte mi, že - neustále se opakující dotazy na počet kapitol a divení se tomu, proč zde někteří z nás píši chyby, které v překladu objeví nebo tomu, že čekáme napjatě na překlad další kapitoly, i když už je to dávno někde přeloženo - nás už dost otravuje, zdržuje, rozčiluje? Nevím jak slušně to napsat aby se anonymové neurazili :-)
A naučte se prosím používat identitu "jiná" a napsat své jméno! Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Laň vykouzlil Snape :) nechte se ale překvapit dál :)

Mrakoplaš řekl(a)...

čau,nevím jestli jste si toho někdo všiml,v komentářích jsem o tom zmínku nenašel ale máte tam stylistickou chybku.
Jak Harry s Ronem jdou do stanu a tam se po dlouhé době uvidí Ron a Hermiona,tak se s ním nezačne objímat ale fackovat :D
¨Jinak díky za překlad je skvělej a Sedmovi vzkazuji aby to nevzdával.Ty další překlady jsou pro mě nečitelné.Holt jsem zvyklej na kvalitní čtení :)
Tak zdarec

ivi řekl(a)...

nej jen dobry prekladatel, ale take maketingovy strateg... (to je jen obrat) tim svym drobnym dotazem s iniciali si myslim z par lidi udelal jeste vetsi nedockavce sedmo... teda ma fantazie alespon pracuje naplno... Jen nebylo nutno spoilerovat tolikrat, od tech co uz to cetli...
Jinak jsem nikde nenasla, jak to dnes bude s kapcou. Stale tedy plati pulnoc???

ingPepa řekl(a)...

radši už číst komentáře nebudu, vždycky se najde nějakej přiblblík, co objevil ameriku a píše spoilery..

Londynanka řekl(a)...

HP7 - tak jsi uz slavny - viz clanek na idnes: http://show.idnes.cz/posledni-potter-je-uz-cely-cesky-na-internetu-foi-/literatura.asp?c=A070806_152607_literatura_kot

ivi řekl(a)...

Teda bejt mi nekde na blizku anonime.... GRRRRRRRRR jedna vec je domivat se a uzivat si sve teorie, a pak se presvedcit zda jsme se domysleli dobre po precteni knihy a druha vec si to precist v komentu od nejakeho sobce co uz to cetl fakt dik...

Velký Sedma řekl(a)...

Že jsem na tu dovolenou jel, jsem celek spálenej a tak další kapitolu pro vás překládám s obkladem na zádech, ale překládám.

ivi řekl(a)...

Teda ciko si to ty??? a nezapirej...

Čiko řekl(a)...

Krteczek: Tvá načtená verze je super, fakt jsem se u toho bavil.Tos četl na jeden zátah?

Čiko řekl(a)...

Ivi: Kdo jinej by si to dovolil?!A furt je lepší, přiznat , že ten spálenej je Velký Sedma než třeba já. Ale já nemám spálená záda, ale ksichtíček, ale na něj si hadr nedám, to bych nemohl psát sem

MKB řekl(a)...

Radku, v 1:27 jsi napsal: "kdo jste ve cteni napred,dejte souhlas nebo nesouhlas"- takže, jestli chceš, podívej se do anglického originálu na stranu 551 druhý řádek dole. Doufám, že tímhle nic nespoiluju - kdo nechce tak se tam dívat nebude. Chtěl jsem jen pomoct.

ivi řekl(a)...

mkb: Prvni inteligentni, skoda ze tak pozde... Uz nam tu napraskali co mohli... Ach jo. A ja tak rada spekuluju...
ciko: ty nas chudacku ty mas spalenej ksichtik.... :o)Jezis ja bych se opalovala, az bych brecela, ale misto toho trcim v praci, kde neni ani okno. Jak je vubec venku??? hele a kdyz si vetsinou tak desne informovanej nevis jak to bude s dalsi kapcou?

Villem řekl(a)...

to ivi: Taky sem je porklinal jak sem mohl. Zbyva nam uz jenom skratka L.E., nad kteru sa da spekulovat. No a vlasne i dalsi smer patrani. V tomto nam napovy hodne napovi nadpis pristi kapitoly.

Villem řekl(a)...

ej nejak mě s tama vypadla interpunkční znamenka :o)

spidermanka řekl(a)...

to krteczek : ta nactena verze je vazne skvela ale je to trochu potichu no nevim ale jestli tode spravit nebo je to mym pocitacem

Čiko řekl(a)...

Koukám do kouzelného kukátka, a nic moc nevidím, ale to je kvůli tomu, že Velký Sedma roní slzy, a s bídou vidím, co on do noťasu mydlí.Kdybych alespoň rozluštil číslo stránky, tak odhadneme kdy bude kapča hotová. Fuj, dej to ze stolu. Právě mu slečna na stůl postavila cosi barvy čaje, ale s pěnou a je to celé orosené, zastav nezavírej ten noťas, Sedmo zpátky. No a nevidím nic.

Čiko řekl(a)...

Víte co mě napadlo v souvislosti s tou zlatonkou a jejím nápisem? Teda nevím jestli to vůbec jde, ale jestli Brumbál do tý zlatonky nanacpal kus dušeš HP. Prostě když by byl konec) znáte to avada kedavra) tak by se zlatonka mohla otevřít a jelo by se nanovo. HP není žádnej prudkej inteligent, tak se toho možná ani nemusel všimnout, že s jeho duší Brumbál něco páchá , co myslíte blbost?

Luca řekl(a)...

teeeda, to me nenapadlo, ale nevim nevim no...

LuH řekl(a)...

Ahoj, znova pro ty, kdo nečetli předchozí příspěvky =) :
Takže, znovu k namluvení HP: rozjel jsem k tomu fórum - hp.lhalda.eu/forum
Kdo by se chtěl podílet na namluvení Sedmova překladu HP7, ať se tam, prosím, zaregistruje a snad se domluvíme =)

P.S. Tohle nemá nic společného s krteczkovou verzí, tady by jsme to chtěli namluvit ve skupině, krteczek to namlouvá sám.

ivi řekl(a)...

Spekulaci je mnoho uz se tu bojim i vytahovat nejake myslenky neb bych se treba mohla trefit a byla bych obvinena ze spojlerovani... Jinak me osobne by docela zajimal nazev dalsi kapci, vcera to byla docela psina zkouset ohadnout o cem kapca bude na zaklade nazvu. V jednom jsme se trefili, slo skutecne o patrona...

Čiko řekl(a)...

Luhg, teda rád si to vaše veledílo stáhnu. Nemám ani mikrák, a chtěl bych roli svého oblíbence, ale nemám na něj ten dobrej hlas.Já bych mohl mluvit tak Rona, ale Severuse Snapea, leda že by šlo o komedii už od samého začátku:D
Hod o tom pár slov a já to nasádluju na sedmožrouta a myslím, že Velkého Sedmu zlomíme aby na ty tvé stránkyx sem dal odkaz

HP7 CZ řekl(a)...

mkb: Nojo, fakt to tam je :) Díky .)

Asi smažu všechny ty spoilery (včetně svýho), předtím z nich ale vykopíruju všechno, co nebudou spoilery, a to sem znovu hodím. TEdy, až bude chvilka :)

Villem řekl(a)...

Pozoooooooooooooor V DALSIM TEXTU BUDE UVEDEN NAZEV DALSI KAPITOLY.Ten nazev v originalnim zneni
Xenophilius Lovegood

Anonymní řekl(a)...

ahoj, jsem tu prvně ale už mám 8 kapitol přečtenejch...a mám dotaz...jak dlouho tu trvá jedna kapitola ? prostě za jak dlouho budou další (20. atd atd)
díky

Villem řekl(a)...

to Anonymni: Tato a dalsi otazky jsou zodpovezeny v bocnim pruhu stranky. Exkluzivne pro tebe udelam vytah - Kapiloly pribyvaji jedna denne vetsinou kolem 12h vecerni.

Anonymní řekl(a)...

na petce sem byla a je to začátek,začátek,začátek,boj na ministerstvu a najednou konec :( nic moc

Čiko řekl(a)...

Anonyme, každou kapitolku očekáváme denně kolem půlnoci. Povětšinou se zadaří.Pro příště až budeš psát reakci a nechce se ti registrovat, klikni na identitu JINÁ a do názvu dej svůj nick, pak zapadneš do tohohle spolku sedmožroutů.

Villem řekl(a)...

Jinak s potesenim vytame dalsiho ctenare.

ivi řekl(a)...

to Villem: Safra safra to se nam to zamotava takze tatka od spoluzacky nam prisel na pretres hmmm. no to muze znamenat mnoho zvhledem k predeslym kapcam. To znameni na krku. Safra safra...

Villem řekl(a)...

to ivi: Muj odhad je ze protze uz vycerpaly vsechny moznosti, a navic sa dozvedeli o Grindelwaldovi, tak sa proste pujdu optat. Kdyz pri jinotaj hecuje pro podporu HP. Aspon mam dojem ze sa o tom bavili ti skreti s Deanem Thomasem

Villem řekl(a)...

to ivi: Tak sa divam do obsahu a dalsi kapatilo sa menuje "Pribeh tri bratru", jak sa kdysi resilo ze je to A.Brubal, A.Brumbal a Sererus Snape, ale v techto souvislostech ... kdo vi

Anonymní řekl(a)...

kdy asi bude další kapitola sedim v internetový kavárně a potřeboval bych to vědět

krteczek řekl(a)...

Čiko řekl(a)...

Víte co mě napadlo v souvislosti s tou zlatonkou a jejím nápisem? Teda nevím jestli to vůbec jde, ale jestli Brumbál do tý zlatonky nanacpal kus dušeš HP. Prostě když by byl konec) znáte to avada kedavra) tak by se zlatonka mohla otevřít a jelo by se nanovo. HP není žádnej prudkej inteligent, tak se toho možná ani nemusel všimnout, že s jeho duší Brumbál něco páchá , co myslíte blbost?no to je blbost... museli by někoho zabít aby mohli udělat viteál...


Reagoval jsem a upravil hlasitost toho mnou čteného textu... mělo by to být lepší.

kdyby se někdo chtěl přidat a načíst některou další kapitolu, bylo by to fain,

Čiko řekl(a)...

http://sedmozrouti.blog.cz
Mrkněte na naše stránky, je tam minipidi článeček o čtené Krteczkově verzi sedmičky a také o přípravě na ten Luhův projekt.

krteczek řekl(a)...

Jo a nečetl jsem to najednou, je to sestříhené z asi 1000 kousků (přeháním) :-D

Villem řekl(a)...

to ivi: Jeste jedna poznamka k te lani. Pokud je to opravdu Snapeuv patron, a ja o tom pochybuji, tak to jeste neznamena, ze je na spravne strane. Porad se muze snazit odstranit Voldemorta a nastoupit na jeho misto

Anonymní řekl(a)...

Seš brutální borec.Smekám klobouk

Čiko řekl(a)...

viteál tě změní, ale já nevím, fakr musíš předtím někoho zabít? No třeba i to sebeobětování Lilly by se dalo brát jako že jí zabil? No nic sekl jsem vedle a už to neokecám

Villem řekl(a)...

Brubal jedno rekl HP, ze Vodemort jeste uvidi jakou ma cenu cela duse oproti jeho casti

Milan řekl(a)...

to Villem : super,díky za odpověd a přivítání :-)

a moc díky za překlady

mamina řekl(a)...

Čuste lidi. Myslím, jestli se nepůjdou zeptat třeba pana Láskoráda, když nosil na krku ten znak?!

ivi řekl(a)...

No je to vice nez pravdepodobne, ze s nim asi setkaji... Ale co muze mit podivinsky tatulda spolecneho s tim, co ma tak blbe jmeno na psani, jak ho porazil Brumbal...???

Villem řekl(a)...

Treba s nim chyta muchlorohe chropotaly :o). Ale ja si myslim, ze to melo sybolizovat stesti, nebo neco takoveho, Billovi a Fleur

Čiko řekl(a)...

no hele Longbotomovi taky nebyli furt u Munga, třeba i on měl nějakou příhodu a teprtve po ní se vrhl na ty chroptaly a co já vím na co

mamina řekl(a)...

no ale z druhé stránky jsou on i jeho dcera tak potrhlí, že se dá od nich čekat snad úplně všechno!

Villem řekl(a)...

Kdyz se jeho manzelka sama rozprasila po kuchyni. Rikala to Lenka. Asi na tom vanocnim vecirku u Kriklana. Asi.

mamina řekl(a)...

Tak co, velký sedmo, jak to vypadá? Manžel mě už honí do práce, tak bych chtěla alespoň vědět jako včera přibližnou hodinu. Dík

Čiko řekl(a)...

Mamino: Zkus nakouknout kolem půlnoci a jestli tě tatík pustí dovleč se sem na pokec kolem desáté

PLukes řekl(a)...

zdarec...tak sem se prokousal na konec vseho co je prelozeny...uz se tesim na dalsi kapitolu

ivi řekl(a)...

Ach jo i o te stribrne lani se dalo vice spekulovat nez o prastenem tatikovi co snad zapomnel na prapodivne tvory a zacal vydavat dulezite noviny

Voldemortka řekl(a)...

tak jsem nechala šoupnout odkaz na Namluvení překladu, takže kdo jde do toho, nechť se zaregistruje na stránce (zároveň se tam řeší sraz)

Čiko řekl(a)...

Jééé děkuji i za Sedmožrouty.Fuj je mi zle ze sluníčka jdu si šoupnout hlavu do mrazáku

mamina řekl(a)...

to čiko: jestli budu mít čas, tak se v deset ukážu. Zatím se mějte a spekulujte, od desíti do půlnoci si to určitě stihnu všechno přečíst. Taky doufám přidáte nějaké inspirativní návrhy na další děj - jen ty spekulativní!!! Jak to bude opravdu se taky časem dovím. Mějte se a tužte se!

Spider řekl(a)...

klop klop klop...kapitola??..si doma??..

Kapitola řekl(a)...

Jsem doma, jen jsem ještě maličká a nevím jestli smím jen tak o půlnoci na procházku na web

ivi řekl(a)...

Ty kapitolo a si napinava??? Bude ta tvoje prochazka po webu stat za to???

Anonymní řekl(a)...

Na Zlatonkou zatím nešpekulujte ta se otevře až pon třicáté kapitole neřeknu přesně kdy, na to si počkjte sami

Kapitola řekl(a)...

Ó já jsem tak napínavá, budete se třást strachy až se tu objevím v plné kráse. Ruce si napětím ohryžete až po lokty.Slabší povahy i slzu uroní.Těšte se na mě!

Spider řekl(a)...

asi si idem precitat tvoju sestricku co sa predvadza u fenixa aby som potom aj ja mohol porovnat kvalitu..este som od nich necital ziadnu a vsetci hovorite ze sedmo je najlepsi..ja to verim lebo zatial preklada velmi dobre..idem si vsak precitat aj konkurenciu aby som potom bol viac doveryhodnejsi voci tomuto blogu ;o)

Voldemortka řekl(a)...

Ještě 4,5 A4 anglického textu a bude na světě nová kapča

ivi řekl(a)...

Uf... jeste ze mam tu nocni zacina to zas vypadat na ctenicko v tramvaji... Nevadi, alespon neprejedu...:o)

Čiko řekl(a)...

To je tak 2,5 hodinky práce, to zní nadějně.

ivi řekl(a)...

tak na idnesu nam zas vysel clanek o HP a fanouskovsem prekladu... Pise se v nem o fenix teamu ze uz svuj preklad dokoncil, ale take o Radkovi jako o nadsenci, co se do prekladu pustil sam...

Čiko řekl(a)...

hoď sem link nebo líp napište o tom jak je Velkej Sedma slavnej a hodíme to na sedmožrouta

ivi řekl(a)...

No pokud je pravda ze se s prodejem HP na Vanocnim trhu nepocita, tak to stejne nechapu... Vzdyt si to ti sami lide koupi pred i po Vanocich... Tak proci si behem Vanocnich svatku v klidu nesednout s knizkou. Kdyz to vydaj az v lednu, tak to zas v neklidu budu cist po tramvajich, ach jo. Vzdyt jim to stejne vydela balik tak o co jim de....

ivi řekl(a)...

http://show.idnes.cz/posledni-potter-je-uz-cely-cesky-na-internetu-foi-/literatura.asp?c=A070806_152607_literatura_kot

To je adresa jinak je to na www.idnes.cz v sekci kultura

Mam depku z hamiznosti buuuuu

Luca řekl(a)...

zdravim, vsechny sedmozrouty :-)

Villem řekl(a)...

Prave proto ze si to fanousci koupi i po vanocich, tak si Babicky pro sve vnuky budou muset vybrat jinou knizku.

ivi řekl(a)...

Ale ja vim ze jim jde o kseft (proste bussines je bussines) jen je to tak trochu nemoralni takhle vydirat fanousky kdyz si to tak vemes... Proste nas zavislaky maj v hrsti a to se mi nelibi...

V.A. řekl(a)...

"Nelegální překlady se objeví vždycky, ale nás to ani moc nezajímá. Bývají totiž velice nekvalitní," komentovala před dvěma týdny pokusy fanoušků Alexandra Horová, manažerka marketingu Albatrosu.
Hahaha, je vidět, že slečna se asi nedívala na Sedmův překlad =)

Villem řekl(a)...

A proto je tu velký sedma (nechť jeho notebook má stále dost štavy), který nás zavysláky osvobodí, alespoň častečně

Voldemortka řekl(a)...

Saša si místo čtení kvalitních překladů raději lakuje nehty v kanclu a pak plácne takovouhle blbost :D

ivi řekl(a)...

To voldemortka. No jasne... Asi tak...

Tak si tak rikam, zda by nestalo za to nechat pritelickovi, tedy tomu memu, k Vanocum pod stromecek, z hecu a pro legraci svazat Radkuv preklad... Vazba jako na diplomku by mohla byt zajimava, coz??? :o)

Kyklop řekl(a)...

DALSI!!! Prosim, rychle!!! Nebo to nepreziju :D:D

Villem řekl(a)...

to ivi: no ja bych to poslal Medkovi :o)

mamina řekl(a)...

nekamarádí se ta slečna nebo paní z Albatrosu taky z Holoubkovou - nebo není to s ní nějaká příbuzná? Jako bych slyšela ty její blbé kecy?? Co vy na to?

MaJJ řekl(a)...

villem tos řek hezky :')

Villem řekl(a)...

to Majj: Dííík

Nikolina řekl(a)...

Radkovi: Právě proto, že jsi řekl, ať sem hodíme souhlas nebo nesouhlas, tak jsme ti to všichni chtěli potvrdit ;-) Ok, beru, že iniciály jsou takovej malej spojleríček :-) a odteď ani nemuknu!!! ;-)

Anonymní řekl(a)...

Bezvadný!!! Obdivuji tvojí výdrž :o). Teda, zatím se všem spojlerům aktivně bráním, dokonce i těm narážkám co jsou tady, ale jde mi to celkem hůř. Jéé, to je přemáhání si alespoň částečně nezjistit, co bude dál. :D
Krásný večer

Nikolina řekl(a)...

Někdo tu psal, že ho překvapil konec knihy - jak to Rowla napsala. Mám podobný názor jako Ty, ale strašně se těším, až to budu moci probrat tady s těma lidičkama - přirostli mi k srdíčku, i když moc nepřispívám a jen čtu jejich komentáře.

Anonymní řekl(a)...

to na tom harry potter and deathlihalovs.cz si psal taky ty?

Anonymní řekl(a)...

jestli máte gogle tak tam dejte harry potter a relikvie smrti adejte hledat pak hned ta stránka co je první na první stránce